Inspirála

logo
 

JSME TVŮRCI SVÉ REALITY I SVÉHO ZDRAVÍ..

6. 9. 2023 Pokud změníme elektromagnetické pole kolem atomu, nevyhnutelně se mění atom. Tudíž pokud věnujeme naši pozornosti a čas změně myšlenek a hlavně vnitřních prožitků z negativních na pozitivní vycházejíc z nové víry tvořené neochvějnou důvěrou v Lásku tak, že se do ní svými prožitky kompletně ponoříme, můžeme změnit stav a osud celého organismu i své individuální reality.

 • Jitka Třešňáková, téma z prohlubovacího modulu Metamorfní technika III. a IV.

JSME FORMA ENERGIE

13. 3. 2023 a to, jak ji používáme, rozhoduje o kvalitě našeho zdraví, hojnosti, vztahů i událostí v našem životě.. Celý článek

PŘÁNÍ NEJEN PRO DNY SVÁTEČNÍ

24. 12. 2022

 • Nejdůležitější cesta našeho života je ta, kterou jdeme uvnitř v nás.
 • Je to cesta mezi myslí a srdcem.
 • Je to cesta k pravdě o tom, kdo jsme, cesta za myšlenky všedního dne.
 • Cesta, která nás povede ke zjištění, že si můžeme vybrat kreativní myšlenky, alternativní názory.
 • Že můžeme události vědomě tvořit, přitahovat a manifestovat spíše než-li na ně reagovat.
 • Že můžeme přinést do našich životů mír, lásku a harmonii spíše než-li stres, konflikty, napětí a chaos.
 • Je to cesta, která nás vede k poznání, že naše strachy můžeme nahradit vírou a důvěrou.
 • Že můžeme podrobit naši personalitu a její smysly a chtění, jež nás udržují v dualitě, naší duši a spojit se tak s Jednotou v sobě.
 • Že se můžeme naprosto uzdravit.
 • Že to můžeme udělat hned…

O EVOLUCI ZEMĚ A ČLOVĚKA, O ZIMNÍM SLUNOVRATU A PŮVODU VÁNOC…

20. 12. 2022 Ve středu 21.12.2022 ve 22.47 SEČ dojde ke kosmickému přepólování, k zadržení dechu mezi výdechem a nadechnutím. V tom okamžiku můžeme na chvíli vejít do rytmů Země i vnímat její tep.. My lidé jsme součástí přírody, a jsme s ní tudíž hluboce spojeni. ZIMNÍ SLUNOVRAT nám pokytuje prostor pro reflexi a zvědomění sebe samých v událostech celého prošlého roku a pro propuštění všeho starého a již nepotřebného, abychom mohli přijmout nové. Nyní je tento aspekt ještě podstatně zesílen právě probíhajícím procesem, v němž se planeta Země posouvá ve své evoluci do dimenze bez duality, čili jednoty, jež jsme si zvykli označovat jako čtvrtou dimenzi. Stává se tak čtvrtou svatou planetou naší sluneční soustavy. Po nás lidech tento vesmírný posun žádá, abychom procitli a odpoutali se od všeho, co ve své podstatě nejsme. At je to naše Ego, přesvědčení, představy, očekávání… Celý článek

Naše slabé stránky jsou naše příležitosti...

19. 9. 2022

 • Tam, kde je tvoje trauma, čeká osvobození duše.
 • Tam, kde je uschována bolest, tam je řešení, které tě uzdraví a vyléčí.
 • Tam, kde tě strach brzdí a zůstáváš stát, tam jsou křídla, které ti sny podávají.
 • Tam, kde ještě žije paprsek naděje, tudy duch vstupuje a dělá kouzla.
~Arnau de Tera~

JARNÍ ROVNODENNOST JE SVÁTEK SVĚTLA

15. 3. 2022 Dle přírody a astrologie začíná nový rok až jarní rovnodenností, tedy 20.03.2022 v 16­.33. Tímto momentem také vstupujeme do Berana, prvního znamení zvěrokruhu. Přichází impulzy k rozhýbání se, k pohybu. Letošní oslava jara je ovlivněná také úplňkem ve znamení Panny, který nastal v pátek 18.03.2022 a přinesl sebou uvolnění iluzí. A to na všech úrovních vztahů. Růžové nebo jinak zbarvené brýle, přes něž jsme viděli druhé, se vyjasnili a my je nyní vidíme takové, jací opravdou jsou. Celý článek

ROK 2022, ROK VODNÍHO TYGRA

2. 2. 2022 „Uskutečňujte své ideje a plány, právě Teď.“

 • Rok vodního Tygra začíná podle čínského kalendáře 01.02.2022 Obecně bude přát dokončení dlouho odkládaným snům a plánům.
 • V roce čínského vodního Tygra bychom ze sebe měli vydat to nejlepší, abychom překonali překážky a zlepšili svoje nastavení a životní podmínky. Rok 2022 bude rok změn! Je tím pádem vhodná doba pro všechny ty, kteří se chtějí zbavit ran minulosti, vyléčit se a začít znovu.
 • Jaký bude tento rok a co nás čeká?
Celý článek

PŘÁNÍ NEJEN PRO DNY SVÁTEČNÍ

20. 12. 2021

 • Nejdůležitější cesta našeho života je ta, kterou jdeme uvnitř v nás.
 • Je to cesta mezi myslí a srdcem.
 • Je to cesta k pravdě o tom, kdo jsme, cesta za myšlenky všedního dne.
 • Cesta, která nás povede ke zjištění, že si můžeme vybrat kreativní myšlenky, alternativní názory.
 • Že můžeme události vědomě tvořit, přitahovat a manifestovat spíše než-li na ně reagovat.
 • Že můžeme přinést do našich životů mír, lásku a harmonii spíše než-li stres, konflikty, napětí a chaos.
 • Je to cesta, která nás vede k poznání, že naše strachy můžeme nahradit vírou a důvěrou.
 • Že můžeme podrobit naši personalitu a její smysli a chtění, jež nás udržují v dualitě, naší duši a spojit se tak s Jednotou v sobě.
 • Že se můžeme naprosto uzdravit.
 • Že to můžeme udělat hned…
 • MNOHO RADOSTI, LÁSKY A VNITŘNÍHO KLIDU A POHODY V KAŽDÉM DNI ROKU 2022
 • PŘEJE
 • Jitka Třešňáková & TEAM INSPIRALA

SNY JSOU JAZYKEM DUŠE PRO KOMUNIKACI S NÁMI..

21. 6. 2021 Někdy se ocitáme v situacích, ze kterých se zdá těžké dostat se ven a nepříjemné pocity nám připadají nezvládnutelné. Nestačí doporučení od přátel, kteří jsou ochotni nás vyslechnout, nestačí důvěrníci sdílející naši zátěž. Cítíme se sami a vše se stává obtížnější.

 • Je ale skutečně pravda, že jsme sami? Někdo přece jen se snaží přinést řešení a odpovědi na naše otázky a problémy a to velmi diskrétně a zdvořile: Naše Duše!
S velkou láskou, když Mysl (velký nepřítel našeho „duchovního plamene“) během spánku odpočívá, dostává Duše převahu v projevu a začíná vytvářet skrze sny příběhy a situace.. Často jsou nepochopitelné, ale skrývající hluboké a velké pravdy. Stejně jako kdysi byli pro lidi nepochopitelné Ježíšovi metafory, tak také naše duše používá metafory, abychom pochopili sami sebe!
 • Workshop POROZUMĚJ SVÝM SNŮM je rozdělen do tří úrovní, které vyvrcholí speciální meditací. Prostřednictvím tohoto kurzu budou rozvíjeny, rozebírány a chápány různé způsoby a jazyk, kterým k nám naše duše mluví, směruje nás, varuje a radí nám …
Nenechte si tuto příležitost ujít. Těším se na vás, Silvano Paolucci

11.11.2020 = PROPOJENÍ HLAVY A SRDCE, MYSLI A DUŠE

10. 11. 2020 Datum 11.11.2020 je portálem pro evoluci vědomí, transformační energetickou bránou pro přechod z prostoru Duality do prostoru Jednoty v nás. Z vesmíru bude na Zemi dopadat fotonové světlo vibrací, jež nesou kódy vzestupu se záměrem postupného dokončení transformace lidského vědomí ze vnímání duality do vnímání jednoty a tedy jedinečného spirituálního probuzení. V numerologii zastupuje číslo 11 Mistrovskou úroveň. Má energii hluboké citlivosti, silného Světla a velké vnitřní očisty, jíž všichni procházíme. 11:11 pak v numerologii značí tzv. portál propojení mezi třetí a pátou (silně harmonicky vibrující) dimenzí. Celý článek

ZÁKLADY VZTAHU MEZI MUŽEM A ŽENOU, JANGEM A JINEM, NA ENERGETICKÉ ÚROVNI..

10. 7. 2020 Pro dnešní vztahy je důležitá vzájemná harmonie, rovnováha a doplňování se. Ženy už nemůžou soupeřit s muži.

 • Je potřeba, aby v první řadě žena dovolila muži, aby se jím stal… a aby se muž mohl stát mužem v plné své síle, musí ho žena nechat být a jen mu důvěřovat…
 • Žádné komandování, žádná manipulace, žádné výčitky.
 • Muž je od přírody ten, který poskytuje ženě ochranu, podporu, jistotu, finanční stabilitu. Zajišťuje základní věci k přežití, což je energie první čakry. Když si všimneme fyziologie, tak už po fyzické stránce je první čakra u mužů výraznější než u žen. Mají vnější pohlaví přirozeně větší než ženy.
 • Když má muž v rovnováze první čakru, poskytuje ženě ochranu a stabilitu a funguje i po intimní stránce, vyživuje tímto první čakru ženy. Jak energie proudí, žena posílena mužem v první čakře, posouvá tuto energii do své druhé čakry. Druhá čakra je o emocích, kreativitě, sexuálním vyzařování. Ženě se tato energie v čakře začne zvýšeně aktivovat. Vyzařuje sexuální energii, kterou vrací zpátky muži. Druhá čakra je také o zábavě, radosti a potěšení.
 • Muž je přitahován k ženě, která má rozvinutou druhou čakru. Žena mu dává lásku, péči a kreativní energii. Energie ženiny druhé čakry živí mužovu třetí čakru. To je čakra úspěchu. Jeho třetí čakra roste a on se stává víc úspěšnější a ambiciosnější. To pak vrací ženě, muž podporuje třetí čakru ženy. Pomůže jí najít její kariérní cestu, která ji bude naplňovat. A když žena dosáhne naplnění na své životní cestě a dostává od muže status a uznání, zahrne ho bezpodmínečnou láskou. Posiluje energii jeho srdeční čakry a on jí tuto lásku vrací.
 • Dochází k propojení srdcí, těl, duší…

DEVĚT VHLEDŮ CELESTÍNSKÉHO PROROCTVÍ

10. 5. 2020 CELESTÍNSKÉ PROROCTVÍ podporuje procitnutí z klamného zdání a přesvědčení o „realitě života“. Nese šanci pro rozpoznání a uvidění opravdovosti života, jež nás prostřednictvím proměny našich postojů směruje do bezpečí a hojnosti a k nalezení ráje na Zemi.

 • Prvním předpokladem je připustit, že toho existuje mnohem více, než ví náš rozum a než jsme doposud spatřili.
 • Jednotlivé vhledy odhalují příčiny našeho strádání a ukazují, jakou cestou se může naše civilizace ubírat…
 • 1.VHLED
Vnímáme změny v životě, hluboký neklid, všímáme si neočekávaných synchronicit. Často ještě nerozumíme kam nás události směřují, ale stále víc si uvědomujeme potřebu změny. Mluví se o psychospirituální krizi. Tento neklid se projevuje již dlouho, ale v poslední době se zmocňuje stále více lidí. Možná je to i tím, že životní tempo je v naší civilizaci stále hektičtější, zdá se nám, že už ani nestačíme vnímat všechny informace a podvědomě toužíme po klidu a přirozeném běhu dní. Proto stále víc hledáme odpovědi na různé životní otázky, nepotlačujeme je, ale necháváme je krystalizovat. Až počet hledajících lidí dosáhne kritického množství, až se objeví pověstná „stá opice“, lidstvo jako celek bude připraveno přijmout další poznatky, změnit paradigma. Musí přitom opustit svoji tisice let budovanou předpojatost, ohlédnout se zpět a zamyslet se nad průběhem posledního věku. Až všichni pochopíme, že tu nejsme pro sebe ale pro ostatní, že pomáhat ostatním v pochopení a budování sebe sama je podmínkou skutečného pokroku lidstva, pak můžeme pochopit i poselství dalších vhledů a žít je.
 • Video VHLEDY CELESTÝNSKÉHO PROROCTVÍ..
 • Pojďte se podívat podrobněji i na další vhledy Celestýnského proroctví..
Celý článek

WESAK - OSLAVA SVĚTLA NA ZEMI

7. 5. 2020 V přítomnosti dnešního úplňku ve štíru oslavujeme svátek světla a moudrosti zvaný WESAK. Setkání v energetickém live propojení s jedním z nejposvátnějších míst na planetě Zemi – horou Kailash, která se nachází v Tibetu mezi horskými masívy Karakorum a Kun Lun. Zde se každoročně schází poutníci z celého světa bez rozdílu svého vyznání, aby byli přítomni energeticky jedinečné události – zhmotnění světelných těl mistrů nanebevzatých Buddhy a Krista, kteří ve spojení svých energií nesou požehnání celému lidstvu. Celý článek

ODLEHČETE TĚLU I MYSLI A POSILNĚTE IMUNITNÍ SYSTÉM..

17. 2. 2020 Nárust přílivu fotonového světla na Zemi roste a již je bez filtrů.. Nese sebou plošné probuzení lidského vědomí a změnu vibrací jejich navýšením. Působí na naši mysl, jež se vzpouzí, na naši duši, která jásá i na naše těla, jež mění své složení, „odlehčují se“. Je nyní velmi smysluplné odlehčit všem těmto naším součástem. Celý článek

Zapalte si svíčku, je tady IMBOLC, OIMELC či HROMNICE

30. 1. 2020 1. a 2.února oslavujeme svátek světla, očisty a nových začátků. Rituály a tradice, které jsme si v průběhu stovek a tisíců let vytvořili, slouží k tomu, abychom si uvědomili svoji kontinuitu a místo v řádu světa. Bez tohoto uvědomění přichází bezútěšný pocit odcizení a nenalezení smyslu života. Je tedy přirozené, hledáme-li instinktivně kořeny svých vlastních tradic a snažíme se je oživit.

 • Den 1. února byl v celém keltském světě znám jako důležitý svátek roku – Imbolc, v Irsku nazývaný Oimealg, později přešel i do křesťanské tradice jako Hromnice. Imbolc byl především slavností keltské bohyně Brighid, dcery Dagdovy. Venkovský lid oslavoval konec zimy spojený s počínající laktací ovcí, zažíhaly se ochranné ohně..
Celý článek

O SÍLE A ZVLÁŠTNOSTECH DATUMU 02.02.2020

20. 1. 2020 02.02.2020 patří mezi tzv. palindromická data, což znamená, že se datum čte stejně odpředu i odzadu. Nese s sebou silnou ženskou (2) tvůrčí (0) energii projevu (4), která nám dává příležitost manifestovat (8) ve svém životě to, co chceme.

 • Dnů s palindromickým datumem je 366 v průběhu 10tisíc let. V tomto tisíciletí jich bude dalších 23 a dalších 31 v příštím tisíciletí.
 • Dvojka je ženský princip. Esence kosmické Moudrosti, které bychom měli naslouchat. Ale také symbol polarity, kontrastu a zrcadlení. Ztělesňuje spojení s vnitřním světem (intuicí) a poznání dobra a zla. Kdekoli se objeví dvojka, objeví se i potřeba integrace protikladů, protože 2 reprezentuje dualitu světa – jin a jang, nádech a výdech; život a smrt, světlo a tmu. V dualitě je jedno obsaženo v druhém – bez temnoty bychom nepoznali světlo.
Celý článek

NOVÉ OBJEVY NESOU NOVÉ POSTOJE.. vzkaz GREGGA BRADENA...

7. 12. 2019 ZDE je pozdravení a smysluplný vzkaz Gregga do Česka a na Slovensko, jež jsme natočili v r.2013 v italské Bellarii a který je nyní velmi aktuální.. Amerického vědce Gregga Bradena, průkopníka vědy nové éry, jsme do České republiky zvali již při jeho návštěvě Itálie v r. 2013. V té době měl ale svůj kalendář na dva roky a více dopředu plný a tak jsme se spolu s ním a s produkcí festivalu Evolution v Praze dohodli alespoň na odvysílání rozhovoru na festivalu natočeného italskou společností Macro Edizioni.

 • Díky společnosti Mirami Media přinese Gregg své objevy a poznání poprvé do České republiky!
18.04.2020 se na Gregga Bradena můžeme těšit v Praze s programem „Human by Design – Lidský Potenciál“ Nenechejte si ujít tuto skvělou příležitost pro změnu pohledů, postojů a přesvědčení Více se o konferenci i o vstupenkách na ni dozvíte ZDE Celý článek

ENERGETICKÁ VÝMĚNA MEZI MUŽEM A ŽENOU, JANGEM A JINEM NA ZÁKLADNÍ ÚROVNI..

8. 7. 2019 Dnešní vztahy jsou o vzájemné harmonii, rovnováze a doplňování se. Ženy už nemůžou soupeřit s muži. Žena musí v první řadě dovolit muži, aby se jím stal… a aby se muž mohl stát mužem v plné své síle, musí ho žena nechat být a jen mu důvěřovat… Žádné komandování, žádná manipulace, žádné výčitky. Celý článek

VZTAHY V PRVNÍCH LETECH ŽIVOTA DÍTĚTE JSOU ZÁKLADEM VÝCHOVY

2. 7. 2019 „Když zvládnete první tři roky výchovy, můžete si chvíli odpočinout. Když to ale pokazíte, čekají vás desítky let snahy o nápravu.“ říká a píše Gabor Maté, uznávaný kanadský psycholog maďarského původu, jehož práce se zaměřuje především na dětský vývoj a psychické trauma. Rozhovor předává základní pochopení důležitosti spojení a spokojenosti mezi rodiči a dětmi v prvních letech života…

"TRISKEL" JE SYMBOLEM TRANSFORMACE A EVOLUCE...

14. 4. 2019 O významu trojité spirály, jejím použití pro člověka, její historii, vodě a keltech.. Projekt asociace INSPIRÁLA jako prostoru pro zvědomování všech aspektů života a bytí přišel v r. 2009 „z hůry“, stejně jako její znak, TRISKEL. Když jsem se pak zajímala o jeho význam, opět jsem pocítila vůči Vyššímu vedení hlubokou úctu, obdiv a pokoru.

 • Tento symbol je založený na magické trojce a spirále, jež je sama o sobě účinným ochranným znakem, symbolem transformace a evoluce.
 • Trojitá spirála, jež tvoří triskel, poukazuje na tři časy – minulost, přítomnost a budoucnost – žijme v přítomnosti ponaučeni z minulosti s vědomím, že svým současným nastavením tvoříme svou budoucnost.
 • Triskel nebo také Triskelion, Triquetra, trojnoží nebo sluneční kolo je silným tvarovým zářičem, jehož síla vychází z kruhu života, z jednoho centrálního bodu. Symbolizuje sluneční kotouč se třemi paprsky. Spirály představují nekonečno, věčnost a neustále se opakující cyklické děje ve vesmíru, na planetě, v přírodě. Každá spirála se otáčí ve stejném směru, jež tvoří rovnováhu, harmonii a kontinuální pohyb, tok života a Zemi v jejích ročních obdobích a cyklech.
 • Řecký význam termínu Triskelion značí „tři -nohy“, protože připomíná tři běžící nohy.
Celý článek

... A VYTVOŘÍ SE RÁJ NA ZEMI...

5. 4. 2019 Představa o lepším světě je snem, který se začne stávat skutečností, když se každý z nás sám za sebe rozhodne namísto hledání chyb na druhých a v okolí převzít plnou zodpovědnost za sebe a rozvíjet se jako tento nádherný leknín…

NECHAT JARO, ABY VZKLÍČILO SKUTEČNOU ŽENU..

18. 3. 2019 Drahé ženy, na vlně dnešní jarní rovnodennosti pojďte spolu se mnou každá zpět do svého nitra, ke své kráse, ke své síle, k propojení se s přírodou a jejímy rytmi… Mluvme méně a více naslouchejme…Tak aby tento prostor mohl být obnoven, zrekonstruován prostřednictvím té nejhlubší esence Ženy – láskyplnosti.. Celý článek

MLUVIT S LÁSKOU...

23. 2. 2019 Mluvme se svými dětmi jako by to ty byly nejinteligentnější, nejlaskavější, nejúžasnější a nejkouzelnější lidská bytost tohoto vesmíru, protože se stanou tím, v co věří.

NIKDY NEJSME SAMI A JSME VŽDY MILOVÁNI...

23. 1. 2019 Ćlověk je vždy milovaným, jen si to často pod nánosem emocí a bolestí neuvědomuje a to mu může znemožňovat být milujícím… Bezpodmínečná láska má zázračné účinky, dějí se jejím prostřednictvím věci, které člověk svou myslí spojenou s egem (osobností) nevymyslí. Láska bez podmínek dokáže vyléčit jakýkoliv psychický, emocionální i fyzický problém, jak dokázal již Carl Gustav Jung, současný Gregg Braden, či jak píše Anatoly Nekrasov ve svých skvělých knihách. Od tohoto způsobu bytí, lásky a léčení nás dělí cesta k tomuto uvědomění. Cesta dlouhá stovky životů, abychom zvládli vzdálenost 30cm mezi naší myslí a našim srdcem..

...ŽIVOT JE CESTA...

3. 1. 2019 Jdeme mezi radostí a bolestí cestou našeho života. Sbíráme zkušenosti: pozorujeme prostřednictvím rozumu a srdce, vnímáme, cítíme, prožíváme. A cestou krůček po krůčku zjišťujeme, že nic není tak, jak nás učili. A pak se v určitém momentě začneme usmívat a smát, stejně jako děti, které uvidí kolotoč, a máme v našich očích stejnou nevěřícnou radost a jiskru. Někteří to nazývají probuzení, někdo uvědomění, nebo osvícení. Prožíváme to jako proces, kde objevíme svou duši, nasloucháme jí, spojíme se s ní a staneme se jí. Staneme se naší duší. A když se to stane, objevíme obrovskou sílu světla a lehkosti…

DÁRKY, JEŽ KOMUNIKUJÍ..

15. 12. 2018 Děláte rádi smysluplnou radost? Kouzelné produkty nové generace pro potěšení a radost těla i duše od špičkové italské zn. Erboristeria Magentina jsou tvořeny v souladu se životem a přírodou. Mnoharozměrná italská aroma-terapeutická linie „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ je ideální pro vědomou komplexní péči o tělo i o psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Můžete si vybrat ze čtyřech linií a jejich produktů přímo v našem Inspiralashop.cz či .sk a také z několika dárkových poukazů, jež jsou odesílány spolu se vzorky olejů všech linií a s prospektem. Obdarovaný si pak může vybrat to, co je jeho tělu i duši nejblíže. Celý článek

LÁSKA JE SVOBODA...

16. 11. 2018 Mnoho žen dělá tu chybu, že hledá muže, s nímž by rozvíjely vztah, aniž by předtím rozvinuly vztah se sebou samými; běží od jednoho muže k druhému hledajíc v nich to, co jim chybí v nich samotných. Hledání by mělo začít uvnitř v sobě. Nikdo nás může milovat natolik, abychom byli šťastní, pokud se opravdu sami nemilujeme, protože pokud jdeme s vnitřní prázdnotou hledat lásku, můžeme najít jen další prázdnotu. Protože muž se může stát opravdovým Mužem pouze pokud je žena opravdouvou Ženou. Jak na to nám poradí indiánská poesie.

MÁME NA VÝBĚR...

24. 10. 2018 Promĕna postojů a přesvědčení v nás se může udát ze dvou důvodů: buď dojdeme k dostatečnému poznání a sami si vnitřní změnu přejeme a uděláme nebo necháváme naše strádání dojít do tak útrpné situace, jež nás donutí se změnit.. Máme na výběr.. buď začneme v sobě probouzet opravdovou lásku a respekt k sobě a dovolíme sami sobě změnit omezující či nefunkční programy a vzorce. Nebo můžeme „strkat hlavu do písku“, nechtít vidět, slyšet ani vědět, pasivně prožívat život a nevědomě čekat, až nás ke změnám donutí a někdy doslova dokopou životní situace, do kterých se dostaneme.. (z témat METAMORFNÍ MOTÝLÍ TECHNIKY…)

KLÍČEM PRO ŽIVOT JE...

9. 8. 2018 … uvēdomění si, ze jsme živí. Vzpomenutí si, že je čas otočit se, abychom se dívali na slunce, bĕhali bosí v trávě, koupali se v horském potoce, tancovali jen tak. Že je čas, abychom byli něžní a opravdoví nejdříve k sobě a pak ke druhým, abychom se nechali řídit srdcem a jeho moudrostí a v praktickém životě používali intuici namísto rozumu a fragmentů naší personality … Že je čas uskutečňovat své sny a PROŽÍVAT RADOST

O ZRCADLENÍ NAŠEHO NITRA VE VZTAZÍCH A V ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH..

15. 5. 2018 Každý vztah, ať s našimi nejbližšími, ale také s neznámými lidmi, či situace obsahuje poklad cenných informací o nás a o tom, jak se stavíme k sobě, ke světu a k životu. I ten zdánlivě nejprotivnější člověk, který nám ubližuje nejvíce, je za závojem naší pozemské reality našim velkým pomocníkem a mistrem. A i když si to většinou neuvědomujeme, své vztahy si podle tohoto vnitřního nastavení také sami vybíráme a tvoříme. Pokud tedy toužíme po vnitřním klidu, pohodě, vyrovnanosti a také zdraví, je důležité soustředit se na to, co nám vztahy s ostatními sdělují. Měly by být tedy spíše analyzovány „zprávy“ samotné, než abychom se nechali emocionálně strhávat jejich obsahem. To, jak se k nám chovají druzí, vždy odráží náš vztah k sobě samým a naše vnitřní postoje. V tomto roce se seminář ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ A ŽIVOTNÍCH SITUACÍ koná ve dnech 28.- 29.07.2018 v krás­ném prostředí mezi lesy, u přehrady v Luhačovicich. Celý článek

MŮŽEME SE UČIT PŘIROZENĚ...AKCE PRO ČLENY KLUBU INSPIRÁLA!!!

14. 5. 2018 „Levou logickou, analitickou rozumovou hemisféru mozku trénujeme povinně na všech stupních škol, kreativní a intuitivní "prožitkovou“ pravou jen vyjímečně… Klasická škola nás s jejími možnostmi a zákonitostmi bohužel neseznámí, i když moderní neurologie důležité zákonitosti zná. Přetěžování rozumu vede k vnitřnímu nesouladu, neudržení pozornost, přináší frustraci. Jednoduše tak jako ve všem, i v učení je důležitá vyváženost. Učení se v propojení s pravohemisfe­rickými postupy je pro člověka přirozené, příjemné a téměř vždy mnohem efektivnější a výkonnější. Je snadné tak poznat, že učení může jít mnohem rychleji a zábavněji, než při použití „klasických školních metod“ a zároveň se udrží v paměti." (Mgr.Petr Vladyka)

 • Přirozené způsoby přijímání informací můžete objevit prostřednictvím jedinečného kurzu UČENÍ A PAMĚŤ PRAVOU HEMISFÉROU, který sestavil a vede Mgr. Petr Vladyka.
 • Aktuálně je vypsána SPECIÁLNÍ AKCE pro členy klubu INSPIRÁLA se skvěle zvýhodněnou cenou: 22.- 24.06.2018 – PRAHA

NEJEN PRO MAMINKY..

13. 5. 2018 Ve vztahu s dětmi jsou v hluboké podstatě důležité jen dvě věci, jež je smysluplné jim předat: kořeny a křídla.

 • Jen tak se mohou stát silným stromem s kořeny pevně zakořeněnými v zemi, se zdravým kmenem a bohatou korunou, jež své větve nese vysoko k nebi dávajíc ty nejlepší plody…
 • Klíč? Láska bez podmínek a koherence – soulad mezi našimi pocity, myšlenkami, slovy a činy

STRÁŽCE PRAHU...

12. 5. 2018 „My nejsme našimi myšlenkami ani našimi emocemi. Ony jsou naší součástí, takovým indikátorem, jak na tom jsme. Máme v sobě zdroj, jež nás může "osvobodit“ od našich „fragmentovaných já“, jež můžeme mít v sobě uloženy (např. Soudce, Neschopný, Oběť apod.), jež nás udržují v určitých neblahodárných či nesouladných stavech, přímo působí na naše reakce a na naše vnitřní dtavy či nás někdy přímo uzurpují." Všechny tyto naše části mají v tomto čase tendenci se ukazovat. Vyplouvají z hlubin na povrch a rostou, a to ne proto, aby nám ničily naš život, ale aby byly uviděny. Silvano Paolucci přinesl na svých konferencích v italském Miláně téma STRÁŽCE PRAHU, jež je další částí přípravy Školy TERAPEUT NOVÉ ÉRY a Školy proměny s METAMORFNÍ TECHNIKOU..
Jak dostat naše Ego z trůnu nadvlády nad námi do služeb naší Duše, božského respektu v nás tak, aby „pracovalo“ ve službách jejího záměr? Je čas uzdravit náš ženský a mužský princip a naše vnitřní dítě, udělat pořádek v naší mysli a naučit se používat naše ego tak, aby nám neházelo klacky pod nohy a podporovalo záměr naší duše. Je čas ukončit naše vniřní konflikty jakéhokoliv charakteru. Protože pouze pokud se postaráme o opravdový vnitřní mír, může se projevit mír ve vnějším světě.. Všechen nesoulad v našem životě je jen v naší hlavě a vnějšek je toho jen odrazem.
Rozpomeňte si…

VEN Z MYSLI, VEN Z MLHY...

27. 4. 2018 Nakonec přijdeme na to, že záleží pouze na třech věcech:

 • Jak moc jsme opravdu milovali
 • S jakou citlivostí a jemností jsme žili
 • S jakou elegancí jsme dokázali pustit věci, jež nebyli pro nás..

ČÍ JSOU HLASY V NÁS?

24. 4. 2018 EGO, jež ovládá ve většině naši mysl, k nám promlouvá slovy. Často posuzuje a hodnotí a jeho hlas i slova mohou být hlučná, rychlá a impulzivní, razantní i uzurpující.
Jazykem DUŠE je intuice. Její hlas je klidný a něžný. Nikdy nehodnotí. Příjmá nás samotné, druhé i situace takové, jaké jsou…
ZRANĚNÍ DUŠE A MASKY EGA… (Téma z připravovaného kurzu KDO JE V NÁS?, jež je také součástí připravovaných škol TERAPEUT NOVÉ ÉRY a ŠKOLA PROMĚNY s METAMORFNÍ TECHNIKOU).

OSLAVUJME ZNOVUZROZENÍ..

23. 3. 2018 Všechny matky milují své děti. Jak by vám bylo, kdyby vám někdo vzal vaše děti a vy jste nemohli udělat vůbec nic? Pak je zabijí a prodají jejich části těla, aby byla snězena.. Oslavují tak ZNOVUZROZENÍ, říkají ..... S rostoucím vědomím na Zemi již nemůžeme předstírat, že se nás to netýká… Protože VŠE JE PROPOJENO.. Uvědomujte si nejen tyto Velikonoce, co a proč jíte. Zvířata mají své city a emoce stejně jako my lidé.. Dovolte vašemu vědomí udělat krok v evoluci a umožněte vaší duši prožívat radost tím, že se rozhodnete tento smutný zvyk ukončit.. OSLAVUJME ZNOVUZROZENÍ ZNOVUZROZENÍM!!!

BÝT, ŽÍT, RADOVAT SE...

16. 3. 2018 Všechny nás učí být vzdělanými, ne být duševně čistými a vnímat krásu zázraku existence. Učí nás názvy stromů a jména květin, ale neučí nás, jak s nimi máme vstoupit do komunikace, v souladu s existencí. Existence je nepřístupnou záhadou pro ty, kteří ji chtějí analyzovat, rozebírat a chápat. Je otevřená a přístupná pouze těm, kdo jsou ochotni se do ní zamilovat a tančit s ní .. takže.. pojďte tančit… (Jana a Jitka tančí na Piazza San Pietro ve Vatikánu, Vědomé cestování s Inspirálou)

ŽIVOT JE CESTA

6. 2. 2018

 • Cesta, která má v každé své fázi posvátné kouzlo, jež vzbuzuje úžas a údiv.
 • Život a jeho prožívání je potravou pro duši: organizovat a používat vesmírný čas, zažívat chuť hmotné reality, učit se, padat a vzestupovat, jít a vyvíjet se, objevovat neprozkoumané sta­vy…
 • Život jsou slova, zvuky, obrazy, emoce, naděje, zklamání, znovuzrození.
 • Žít znamená objevit, kým skutečně jsme :-)
 • MILUJME SVŮJ ŽIVOT SE VŠÍM VŠUDY…

SVOBODA?

3. 12. 2017 Opravdu svobodný není ten, kdo může mít a dělat všechno, ale ten, kdo se obejde bez všeho a kdo uvolní veškeré své lpění, představy a chtění.

O MYŠLENKÁCH..

25. 11. 2017 Kolik lidí si ubližuje svou „sbírkou“ negativních a kontraproduktivních myšlenek… Nevěřme všemu co nam naše mysl říká. Dej me vždy prostor pochybam o spravnosti myšlenek. Mysl lže. Důvěřujme vsak intuici. Tak to nejlepší a nejpravdivější vyplyne přirozeně…

7 KROKŮ K RADOSTI

3. 11. 2017

 • 1. Méně přemýšlej, následuj srdce
 • 2. Nezlob se, usmívej se
 • 3. Méně mluv a více naslouchej
 • 4. Nehodnoť ihned
 • 5. Nezůstavej stát v nečinnosti, jednej
 • 6. Stěžuj si méně, važ si malých věcí
 • 7. Neměj strach, MILUJ

KDYŽ JSI V SOBĚ, NACHÁZÍŠ VŠE, CO POTŘEBUJEŠ...

9. 10. 2017 Neočekávej naplnění svých potřeb z okolí, naprosto vše najdeš v sobě. Nemusíš reagovat. Postačí tvůj respekt, vnímání a přijetí sebe. Uspokojovat své potřeby z venku je cestou ven od sebe. Je to situace, kdy topíš v domě, ale máš u toho stále otevřená okna. Kdy jsi tu zase jen pro to vnější, či pro druhé a odvádíš svou energii a pozornost od sebe. Plýtváš energií a utíkáš od podstaty-od sebe. Potřeba jistoty přichází v pochopení, že jsi v bezpečí pokud stojíš pevně sám/sama za sebou a jsi si vědom/a sám/sama sebe – jsi sebevědomý – sebevědomá. Celý článek

ODPUSŤ (SI) A NECHEJ ODEJÍT...

21. 9. 2017

 • Nechej odejít vèškerou zátĕž.
 • Nechej odejít to, co již nesouvisí se Tvou cestou.
 • Nechej odejít prošlé vztahy.
 • Nechej odejít přátelství a lásky, které již nejsou pro Tebe.
 • Osvoboď se a přijmi.
 • Přijmi to nové, co přichází.
 • Přivítej nová přátelství.
 • Přijvítej novou lásku.
 • Přijmi nové příležitosti.
 • Přijmi Tvé nové já.
 • Dopřej klidu a odpočinku Tvému tĕlu, Tvé mysli a Tvé duši.
 • Dopřej klidu a odpočinku Tvému novému já, vyživuj jej a starej se o jeho růst.
 • Společnĕ rozkvetete.
 • Společnĕ se stanete Tvým „novým já“

CO JE DLE VÁS LÁSKA?

19. 9. 2017 Opravdová láska je bez podmínek, příjmá všechny a všechno takové, jaké to je, nese respekt a soucit. A to jak pro sebe, tak pro vše externí. Je to božské umění, jež nám dává křídla, přináší svobodu a volnost. ..... „Lidová“ a rozšířená je však láska vlastnická, jež hledí uspokojovat vlastní představy a potřeby, zaplňuje vnitřní prázdnotu a „miluje“ druhého ne pro něj samotného, ale jen pro to, co jí vyhovuje a dává přínos. Nese s sebou lpění, přivlastňování, žárlivost a závislost, které svazují a způsobují bolest a utrpení… Jak prožíváte lásku vy?

O STRACHU A DŮVĚŘE A LÁSCE...

15. 9. 2017 Strach neexistuje nikde jinde, než ve vaší mysli. A důvěra a láska není nikde jinde, než ve vašem srdci. O tom, co na sebe necháme působit, rozhodujeme každý sám za sebe. Svobodně.

NIKDY SE NEVZDÁVEJME...

11. 9. 2017 Nikdy se nevzdávejme, protože když si myslíme, že je všemu konec, přichází ten správný moment pro nový začátek Emoticon wink;-) Čas, ve kterém se nám bortí pevná půda pod nohama, s sebou nese velký potenciál pro nás a náš život. Můžeme nechat odejít to staré, co nás někde uvnitř dlouho tížilo a s moudrostí dát tak prostor novému, tomu, co nám přináší vnitřní soulad, radost a potěšení. Zastavme se v takovém momentě na chvíli a věnujme prostor tomu, abychom strach a závislosti z něj vycházející proměnili v důvěru v to, že vše, co se právě děje má svůj smysl a je v pořádku. Pokud se necháme prostoupit tímto uvědoměním a začneme se s důvěrou zabývat opravdovým smyslem události pro nás, otevřeme tak dveře novému prostoru a začnou k nám přicházet nové situace a možnosti.. Svou realitu si tvoříme sami. Klíčem je DŮVĚRA, POZNÁNÍ a ODVAHA (Ze 6. Esejského zrcadla „Černá noc duše“)

ŽENA MÁ DŮVĚŘOVAT SVÉ INTUICI, PŘÍRODĚ A VESMÍRU A NEKONTROLOVAT...

7. 9. 2017 Hlavním znakem zdravého ženství je schopnost nemít nic pod kontrolou. Žena je změna a proto by žena měla být schopna žít v uvolněné proměnlivosti života. V momentu, kdy začne mít snahu uplatňovat svůj vliv na cokoli, ženská polarita se zastavuje stagnuje a umírá. Tohle je jeden z nejtěžších úkolů zralé ženy. Zbavit se iluze, že může mít vůbec někdy něco a někoho pod kontrolou, nebo že na to má dokonce právo.

 • Žena má prožívat vše co se kolem ní děje a to nemůže, když kontroluje.
 • Partner a děti svoje pochopí a mají mít možnost si svůj život odžít po svém, mají mít možnost dělat vlastní chyby.
 • Největším úkolem žen je zbavit se vlastní pýchy, která se projevuje snahou pomáhat, rozmlouvat, hodnotit a říkat druhým co by měli dělat – snahou kontrolovat.
 • Nezralá žena říká: „Vím přesně jak máš žít a vím to lépe než ty.“ Zralá žena dává pouze vyžádané rady je-li o to požádána…
(S. Lawandovská)

CO MŮŽEME A CO UMÍME?

6. 9. 2017 Pokud změníme elektromagnetické pole kolem atomu, nevyhnutelně se mění atom. Tudíž pokud věnujeme čas změně myšlenek z negativních na pozitivní vycházejíc z nové víry tvořené neotřesitelnou důvěrou v lásku, můžeme změnit osud celého organismu. (Gregg Braden)

DIVOKÁ ŽENA...

25. 8. 2017 Divoká žena je tou ženou, která hovoří se svým vnitřním hlasem, která nepotřebuje hrát roli oběti a zachovává si své pozitivní myšlenky. Divoká žena je silná žena, tkáčka snů, přetékající kašna nekonečné inspirace. Realizace tvůrčího života…

JAKÝ JE OPRAVDOVÝ SMYSL NAŠICH VZTAHŮ?

18. 8. 2017 Toužíte prohlédnout za „oponu“ přesvědčení o vztazích, o sobě a o druhých? Chcete prožívat harmonii v sobě i ve vnějších vztazích? ZRCADLA VZTAHŮ jsou prostředkem a klíčem pro rozpoznání smyslu toho, co a proč se nám v našem životě děje.. „Každý vztah obsahuje poklad cenných informací o nás pro nás, o tom, jak se stavíme k sobě, ke světu a k životu. I ten zdánlivě nejprotivnější člověk, který nám ubližuje nejvíce, je za závojem naší pozemské reality našim velkým pomocníkem a mistrem. Změníme-li postoje, emoce a úhly pohledu, přestaneme si do života přitahovat podobné typy partnerů či se dostávat do stále stejných situací. Náš život se začne proměňovat.“

 • Jedinný seminář ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ v tomto roce se koná o víkendu 19. – 20.08.2017 v LU­HAČOVICÍCH v hotelu Adamantino v krásném prostředí přírody na břehu přehrady.

TAJEMSTVÍ PŘÍTOMNOSTI PRO SKVĚLOU BUDOUCNOST?

10. 8. 2017 To, co děláme, jak se cítíme a na co myslíme právě ted´, bude mít vliv na celý náš další život. A to je úžasná možnost a šance. Protože v tomto momentě si můžeme vybrat. Koncentujme se tedy na přítomný okamžik teď a tady a dejme vždy to nejlepší z nás do všeho, co právě děláme..

JAK (SE) UČIT PŘIROZENĚ, EFEKTIVNĚ A S RADOSTÍ?

28. 6. 2017 TOUŽÍTE ZDYNAMIZOVAT UČENÍ (SE) A ZAPOJIT NEVYUŽITÉ REZERVY MOZKU VE VNÍMÁNÍ A ZAPAMATOVÁNÍ? UČÍTE DRUHÉ ČI UČÍTE SE?

 • Připadá vám způsob učení „šprtáním se nazpaměť“ nepřirozený, zatěžující, neefektivní či nesmyslný? Nám také…
 • Pokud jste zvídavé, badatelské typy a nespokojíte se s pouhým děláním toho, co vnímáte, že nefunguje, máme pro vás skvělou smysluplnou možnost: kurz UČENÍ PRAVOU HEMISFÉROU pro učitele (i studenty) jazyků vedený jedinečným Petrem Vladykou, spolupracujícím lektorem Inspirály, specializovaným na využití kapacity obou mozkových hemisfér a přirozených postupů při učení (se).
 • Setkání se koná v Blansku ve dnech 14.- 16.07.2017
 • V programu kurzu:
 • Účinné a progresívní holistické postupy při výuce cizích jazyků
 • Jak zintegrovat zážitkové a pravohemisferické postupy do učení, jak podpořit kreativitu a využít její energie v procesu.
 • Použití nejúčinnějších prvků nejen z metod Sugestopedie/Su­perlearningu
 • Aplikace neurologických zákonitostí, které tradiční přístup neintegruje
 • Diagnostika „kanálů vnímání“ studentů a rozšířit možnosti vnímání informací
 • Praktické postupy a návody, které lze ihned praktikovat, převzít či se jimi inspirovat
 • Více informací k náplni i k organizaci kurzu najdete ZDE

BÝT V SOULADU SE ŽIVOTEM ZNAMENÁ BÝT V KONTAKTU SE SVOU DUŠÍ A NASLOUCHAT JÍ..

24. 6. 2017 Jsi-li v souladu se životem, zjistíš, že děláš vše v pravý čas. Vše, co musíš udělat, aby ses naladil, je najít si čas pro ztišení, abys našel přímý kontakt se Mnou. Z tohoto důvodu jsou ony okamžiky míru a ztišení pro tebe tak životně důležité, mnohem důležitější, než si uvědomuješ. Hudební nástroj, není-li naladěn, vydává, falešný tón; ty, nejsi-li naladěn, děláš totéž. Hudební nástroj musí být udržován stále naladěný; také ty se musíš udržovat v naladění a to nedokážeš, aniž by sis našel čas se ztišit. To se ti nepodaří, jestliže se za něčím ženeš, stejně jako hudební nástroj nemůže být laděn, když se na něj právě hraje. Jen v tichu můžeme tóny slyšet a znovu vyladit. Jen v tichosti můžeš slyšet Můj slabý, tichý hlas a Já ti mohu říci, co máš udělat.

Italská aromaterapeutická linie „ANDĚLÉ - VÍLY - ELFI - ESEJCI“ snadno a rychle

8. 6. 2017 Příjemná zpráva pro milovníky italské aromaterapeutické linie ANDĚLÉ – ESEJCI – VÍLY – ELFI: Od nynějška je na českém www.inspiralashop.cz možné hradit objednané produkty platebními kartami´;-) … Doba vyřízení a odeslání objednávky je max. 24hodin od přijetí objednávky :-)

KONEC JE MŮJ ZAČÁTEK...

8. 6. 2017 Jedinou revolucí, která má smysl, je revoluce uvnitř v nás …“ – říká známý italský novinář, reportér a spisovatel Tiziano Terzani a pokračuje: „Dokud se člověk nevzdá kontroly nad hmotou, honby za ziskem, sledováním svých vlastních zájmů, vše se bude opakovat, opakovat konstantním způsobem, dokud nepochopí…"

Italská aroma-terapeutická linie „ANDĚLÉ - VÍLY - ELFI - ESEJCI“ je řadou, jejíž esence S NÁMI KOMUNIKUJÍ...

22. 5. 2017 Produkty jsou vyráběny v turínské fabrice vědomými přístupy tak, že nesou v sobě komunikaci tomu, kdo je používá:

 • ELFI – VITALITA A SEBEDŮVERA – podporují personalitu a vitalitu, schopnost projevit sebe a své talenty, vnímat sebe, dovolit si být těmi, kdo jsme, přijmout a strávit situace i lidi
 • ANDĚLÉ – VNITŘNÍ KLID – podporují uvolnění mysli a duchovní aspekty v nás, skvělí pro děti e pro stresované lidi
 • ESEJCI – BLAHOBYT – podporují tělesnou a duševní sílu a propojení mezi zemí, hmotou a naši duchovní podstatou, uvolňují svalové napětí
 • VÍLY – ŽENSKÝ ASPEKT – podporují láskyplnost a přijetí ženství, otevírají srdce, vytváŕí smyslné pocity a atmosféru, harmonizují ženské orgány a hormony
 • Každý výrobek má na svém obalu frázi spojenou s pocitem či charakteristikou, které zprostředkovává a dodává. Taktéž obdarované osobě přináší zprávu se sdělením. Ti, kdo tuto „živou“ kosmetiku a vůně používají, vnímají opravdové potěšení z péče o sebe. Toto je součástí kouzla, jež řada Andělé, Esejci, Víly a Elfové má a nese.
Občas připravujeme pro šíření těchto bezva produktů bezva akce na našem www.inspiralashop.cz … TENTO TÝDEN JE ZDE NOVÁ AKCE: – 15% méně z ceny všech produktů a – 28% méně u sady jednotlivých linií (tělový olej, parfém a tělový mycí gel a šampon) … DO NEDĚLE 28.05.

TEĎ JE TEN SPRÁVNÝ ČAS...

16. 5. 2017 Jedním ze zavádějících přesvědčení je odkládat věci, které máme rádi, které se nám líbí, přináší nám dobrý pocit, či po kterých toužíme, na příhodnější dobu. A tak zůstáváme ponoření do představ o kouzelném světě, v němž se všechny naše touhy jednou najednou zrealizují, spíše než abychom si užili krásu věcí, které můžeme mít nebo můžeme udělat dnes. A proto, počínajíc dneškem, ŽIJME a dělejme věci, které v nás vytváří radost a dobrý pocit, neodkládejme je..

TO, CO SE DĚJE V NÁS, ROZHODUJE O TOM, CO SE UDĚJE VENKU

14. 5. 2017 Jaký je smysl toho, co se nám děje v našich životech? Proč se k nám druzí chovají zrovna tak, jak se chovají? Proč se nám často situace v životě a ve vztazích opakují? Jak to pochopit a změnit svůj život a vztahy k lepšímu?…

 • „Jediný reálný svět máme ve svém nitru a vše venku je pouhým jeho odrazem – odrazem našich přesvědčení, vyladění, obav a vzorců chování. To, jak se k nám chovají druzí, vždy odráží náš vztah k sobě samým a naše vnitřní postoje. Člověk tvoří svou vlastní realitu skrze pocity, myšlenky a emoce; jejich změna může ovlivnit a zcela změnit jak vlastní život, tak blízké okolí i v globálu celý svět.“ říká Jitka Třešňáková
ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ provádí poznáním, jak a jaké vnitřní přesvědčení, pocity, postoje a schématické vzorce myšlení působí a tvoří vztahy a situace ve vnĕjšku.. Jedná se o moderní pojetí starodavného poznání komunity Esejců, jež tato univerzální moudra zanechali v tzv. svitcích z Mrtvého moře"…
 • ESEJSKÁ ZRCADLA jsou praktickým nástrojem zakomponovatelným jak do běžného denního života, tak do terapeutické praxe pro práci s jednotlivci i skupinami. Jsou klíčem pro rozpoznání smyslu událostí se záměrem harmonizovat své vztahy i životní situace…
 • Pochopíte, proč se v životě dějí, často i opakovaně, určité situace.
 • Přímou aplikací této praktické techniky na kurze získáte obraz o vašem momentálním vnitřním stavu, přesvédčeních a postojích.
 • Naučíte se jednoduše „číst“ vzorce vnitřních přesvědčení a rozpoznat mentální schémata, a to jak u sebe samých, tak u druhých. To vás povede k pochopení a k vyřešení situací (partnerských, v rodině, v práci..)
 • Osvojíte si kroky potřebné k vnitřnímu souladu, ke „zcelení“.
 • Porozumíte, na základě čeho si vybíráme partnery a proč vlastnosti, které nás na partnerovi nejdříve přitahovali, jsou ty, které nám později vadí.
 • Setkání s ESEJSKÝMI ZRCADLY se letos uskuteční v LUHAČOVICÍCH v hotelu Adamantino v kouzelném prostředí lesů a vody přímo na břehu luhačovické přehrady v termínu 19.- 20.08.2017. Pří­jemnou procházkou je na dosah nádherné lázeňské městečko Luhačovice se svými léčivými vodními prameny, kolonádou a kavárničkami. Luhačovice jsou svou polohou také strategickým místem na pomezí mezi Českem a Slovenskem.

ŽENA A MUŽ..

8. 5. 2017 Žena se ze své cesty do mysli a rozumu vrátí ke své nejhlubší esenci – k láskyplnosti a k přijetí všech a všeho takové, jaké je. Stane se tím. Při výběru svého muže bude naslouchat srdci, ne rozumu. Tak se muž vnímající její lásku přirozeně transformuje a jeho činy budou pozvednuty a prodchnuty těmito vyššími aspekty… Cestu z rozumu do láskyplnosti, z kontroly do důvěry a z tlačení do plynutí můžete projít spolu s Jitkou Třešňákovou v nádherném italském Toskánsku při pobytu pro ženy na konci tohoto léta…

O KOUZLU PŘIROZENOSTI ...

3. 5. 2017 Má křídla jsou Vzduchem,
mé nohy Zemí,
má zářivá světelná přirozenost je jiskřením Ohně. má plynoucí essence je Vodou.

Záře Slunce je mým pátým elementem, mým kouzlem …
Vezmi mě za ruku a následuj mě na cestě, v nové perspektivě se svět bude lišit od toho, co jsi vždy znal …
Naslouchej hlasu větru v korunách stromů, nechej své srdce otevřené a dívej se na mne prostřednictvím jeho očí
Jen tak mě můžeš opravdu vidět…

.. NECHEJ AŤ SE KOUZLA DĚJÍ ..

5. 4. 2017 Kdybychom si občas začali pískat; kdybychom si každých tisíc kroků poskočili, kdybychom hodili kámen do stojaté vody, kdybychom si zatančili každý úplňkový večer, nebo kdybychom si zatančili sami ve tmě; kdybychom se vystrojili i bez toho, aniž bychom měli někam kam jít…
Jen tak, abychom v sobě probudili radost a trochu naděje a nadšení, bez ohledu na to, jakkoliv se zbytku světa mohou zdát naše činy bláznivé nebo nesmyslné, protože kouzlo se projeví, sesbírá přátele, vytvoří propojení, sladí hvězdy, zrodí se nové příležitosti, náhodnost začne nabírat formu a začnou se rýsovat nové skutečnosti, které si nyní nemůžeme ani představit…

ENERGETICKÉ HARMONIUM

27. 3. 2017 Vše, a tudíž i člověk, je energií a fyzické tělo a jeho stav je jen jejím odrazem a hmotným projevením. Příčiny fyzických nemocí jsou v energetickém nesouladu člověka. Ne-moc, tudíž „nemám nad sebou moc“ je doslovným popisem stavu, ve kterém se nacházíme, když v nás převládne stres, strach, nedůvěra, zloba a jiné nízké emoce a pocity. Fyzické tělo pak jen zrcadlí tento stav prostřednictvím nemoci.
Nad nemocemi převezmeme moc tím, že poznáme, jak jsme energeticky stavěni, jak v nás energie fungují a jak uvolnit a harmonizovat energii v našem těle.

 • ENERGETICKÉ HARMONIUM je metodickým souborem poznání a jednoduchých a efektivních postupů pro osobní rozvoj v souslednosti fází teoretických a praktických cvičení, dýchání, vizualizace a meditace.
Umožňuje převzít odpovědnost za své vlastní zdraví a blaho na všech úrovních a získat samoléčebné a léčebné techniky.
 • ENERGETICKÝM HARMONIEM provádí Jitka Třešňáková, jež jej také vytvořila. Podnětem jí je používání produktů aromaterapeutické linie ELFI – ANDĚLÉ- ESEJCI – VÍLY, jež pečuje o všechny úrovně člověka – o tělo fyzické, o tělo emocionální, mentální i energetické. Dalším impulsem je také dlouholetá spolupráce s italským terapeutem a lektorem Silvanem Paoluccim, průvodcem po světě „neviditelném“.
 • První kurz v ČR se koná v Praze na Vyšehradě ve dnech 06. a 07.05.2017 a v Bratislavě ve dnech 13. a 14.05.2017.

NECHAT JARO, ABY VZKLÍČILO SKUTEČNOU ŽENU..

20. 3. 2017 … milé ženy, na vlně dnešní jarní rovnodennosti pojďte spolu se mnou každá zpět do svého nitra, ke své kráse, ke své síle, k propojení se s přírodou a jejímy rytmi… Mluvme méně a více naslouchejme…Tak aby tento prostor mohl být obnoven, zrekonstruován prostřednictvím té nejhlubší esence Ženy – láskyplnosti… (Jitka T.) Celý článek

JAK SE VYLADIT PRO PŘI ROZHODOVÁNÍ?

11. 3. 2017 Rozhodnutí přijmejme s odvahou, s odstupem a někdy s jistou dávkou bláznovství, ale ne toho bláznovství, které ničí, ale se tím, které vede lidskou bytost, aby udělala krok za hranice svých přesvědčení… Naslouchejme intuici a touze srdce a mejme v ně bezmeznou důvěru. Rozum používejme pouze pro jeho část logickou sloužící k vykonání toho, kam nás vede intuice a srdce.

BLAHO - PŘÁNÍ...

8. 3. 2017 Láskyplnost je základní a nejhlubší esencí Ženy. Láska bez podmínek urychluje proces léčení. Neexistuje žádný silnější lék. Existují miliony způsobů, jak vyjádřit štěstí, ale je jen jeden způsob, jak být šťastný: MILOVAT.. Drahé Ženy i Muži, přejeme nám všem z hloubky srdce, ať je každý náš den naplněn tímto poznáním, láskou, úctou a obdivem k sobě samým, ke všem a ke všemu…

VADÍ VÁM NĚCO? ČI POPOUZÍ A TRÝZNÍ?

1. 3. 2017 … například politická situace? Divné zákony? Chování nějakého člověka?..... V naší krásné zemi je již takové množství probuzených či probouzejících se vědomých lidí, že síla energie při jejich propojení může přinést změny potřebné pro nahození historické vyhýbky… Pvotní záležitostí, jíž může každý maximálně přispět ke změně, je přestat plakat, nadávat a být nespokojen a věnovat se jednomu ze základních předpokladů pro změnu situace, jímž je poznání a šíření principu tvoření reality. Tento princip říká, že každý z nás, byť nevědomě, tvoříme prostřednictvím zaměřování naší pozornosti..

 • Tudíž: Kam je přitahována naše pozornost, tam proudí naše životní energie, která podporuje tvorbu právě toho, čemu ji věnujeme…
 • Takže: Když něco odsuzujeme a kritizujeme, dodáváme tomu naši energii a tím podporujeme a přikrmujeme to, co se nám nelíbí a zároveň ubíráme sami sobě naši energii, kterou můžeme věnovat tvoření toho, co máme rádi, v čem je nám dobře a co se ním líbí…
Znamená to, že je důležité vědět a být bdělí a zároveň vědomě směrovat naši pozornost tam, kde toužíme, co toužíme tvořit.. Uvědomujme si to v každodenním životě, kontrolujme a řiďme svou pozornost a své myšlenky!!!

ŽIJME TEĎ...!

25. 2. 2017 Pojďte snít o čem chcete snít; pojďte kamkoli budete chtít; buďte tím, čím a kým chcete být, protože teď jste tady, teď jste živí a máte šanci dělat to, co dělat chcete.
Nejlepší nápady nepocházejí z rozumu, ale z jasné a bystré vizionářské potrhlosti, která se projevuje až za mentálními koncepty, až za strachy. Najdete ji, pokud budete°naslouchat a důvěŕovat své intuici, svému srdci, své duši. Každému je dána jen jedna malá jiskřička potrhlosti a bláznovství. Nesmíte ji ztratit. Dovolte si! Pojďte a Žijte!

MILOVAT TAKÉ MŮŽE ZNAMENAT NECHAT ODEJÍT...

11. 2. 2017 Milovat někoho bezpodmínečně, čili opravdu milovat, neznamená darovat mu náš čas bezpodmínečným způsobem. Někdy milovat bez podmínek může znamenat, že toho člověka již nikdy neuvidíme. I to je součástí opravdové lásky. Znamená to dát mu volnost jít svou cestou přejíc mu, aby byl šťastný, i když se to bude dít bez nás…

ŽIJME A TĚŠME SE TEĎ...

3. 2. 2017 Zastavte se. Začněte se vnímat. Jak se cítíte? Co vám dělá dobře? Co vás těší? A co ne? … Nečekejte na moudré poznání a na potěšení z pro vás důležitých věcí až budete v pokročilém věku… Těšte se z bytí TEĎ… A to co bylo, co byste měli a co bude nechte plavat…

 • „„Člověk je divné zvíře. Klaní se mrtvému. Postrádá to, co minulo. Cítí nepřítomnost, necítí přítomnost, protože nežije v přítomnosti. "Nyní“ je pro člověka jen slovo, není pro něj prožitkem. Minulost má zážitky, budoucnost existuje – ale člověk stále prochází přítomností a téměř při tom spí."“ (Osho)
Celý článek

..NOVÉ VIZE VYTVOŘENÉ NASLOUCHÁNÍM SI....

28. 1. 2017 …28.01.2017… Novoluní ve Vodnáři, začátek čínského roku ohnivého kohouta s vibrací čísla 1, zima se za chvíli bude pŕipravovat na přerod ze zvnitřnění do nových aktivit, které s sebou nese jaro… Dnešní den je jednoznačně velkou příležitostí pro nové vize, nové začátky, nové projekty, je to optimální čas pro změny, přerody a nové plány.. Jak? Přes sebe samé. Vnímáním se, přijetím se, poznáním a respektováním toho, co nám dělá dobře a co ne, svých potřeb a svých snů… Je čas darovat si čas ;-)

CESTOU DO HLOUBKY...

22. 1. 2017 Naslouchej větru jak dýchá… Naslouchej tichu jak mluví… Naslouchej srdci které zná…

 • [Indianské přísloví]

O DUŠI A EGU...

11. 1. 2017 Každý máme v sobě dva vlky. První se živí hněvem, nenávistí, žárlivostí, závistí, nedůvěrou, lžima, egoizmem. Druhý je živ z míru a klidu, lásky, důvěry, velkorysosti, soucitu a pokory. Každý den v nás tito dva vlci mezi sebou bojují.. A víte, kdo z nich nakonec zvítězí? Ten, jehož budene krmit, čili ten, jemuž budeme věnovat pozornost

O SÍLE NĚŽNOSTI A VLÍDNOSTI...

25. 12. 2016 Milí lidé nejsou naivní. Nejsou ani hloupí. Naopak… jsou tak silní, že si mohou dovolit nemuset nasazovat žádnou masku. Jsou svobodní, i ve své zranitelnosti, i v plném prožitku emocí, i v riskování toho, že budou šťastní..

NEMOC JE JEDNÍM Z JAZYKŮ, KTERÝMI K NÁM PROMLOUVÁ DUŠE...

17. 12. 2016 Naše tělo není nikdy nemocné pouhou náhodou či protože nemáme štěstí. Nemoc je jednim z projevu nasí duše, jež nám dává najevo nejaky konkretni vnitrni nesoulad mezi tím, kdo opravdu jsme a tím, jak přemýšlíme a konáme.. Tudíž pokud k nám nemoc přijde, ptejme se „Co mi duše moje ukazuješ o mne, co já nevidím?“.. Protože: Vše je propojeno… „Jakkoliv jsou symptomy nepříjemné, jsou jen snahou organizmu zmírnit utrpení vlastního vnitřního konfliktu.“ /W.Reich/

O DŮVĚŘE...

9. 12. 2016 Pokud si myslíme, že situace, kterou procházíme, je obtížná nebo neřešitelná, udělejme jednu věc: posilme svou důvěru v sebe a v to, co se děje. Pak poznáme, že dokážeme zvládnout všechny situace. Důležité je důvěřovat a řešit vše s jistotou toho, kdo ví, že to zvládne. Jakmile pak zvládneme důvěru v sebe a v situace, přichází test naprosté důvěry a odevzdání se Velkému Šéfovi. Je to proces, při kterém zmizí strach z toho, že nemáme pod kontrolou vlastní život a přitom máme stále důvěru, že nespadneme. Tudíž zasejme semena důvěry v půdě vděčnosti … a uvidíme rozkvétat zázraky…

JAK SE ROZHODOVAT?

6. 11. 2016 Pro správné rozhodování se potřebujeme setkat s naší duší. Abychom slyšeli její hlas – intuici a mohli se jí nechat vést, potřebujeme projít zkušeností s osamělostí, které se většina lidí bojí. Protože jen v tichu slyšíme pravdu a najdeme řešení…

O EMOCÍCH A NĚZE..

10. 10. 2016 Šířit něhu znamená dovolit našemu srdci se otevřít emoci vnímat a cítit druhého. Může se to zdát obtížné ve společnosti plné blokujících přesvědčení o situacích, kdy se člověk projevuje něžně. Můžeme se to naučit snadněji, když otevřeme svou mysl pochopení, že naše emoce jsou nesmírným bohatstvím nekonečné radosti (ty pěkné) a poučení (ty, co vnímáme jako negativní). A také že všechny emoce jsou projevem božství, které je v nás. Když naše emoce vyjádříme beze strachu či studu, ukážeme všem naše bytí v božskosti.

O DŮVĚŘE...

16. 9. 2016 Pokud si myslíme, že situace, kterou procházíme, je obtížná nebo neřešitelná, udělejme jednu věc: posilme svou důvěru v sebe a v to, co se děje. Pak poznáme, že dokážeme zvládnout všechny situace. Důležité je důvěřovat a řešit vše s jistotou toho, kdo ví, že to zvládne. Jakmile pak zvládneme důvěru v sebe a v situace, přichází test naprosté důvěry a odevzdání se Velkému Šéfovi. Je to proces, při kterém zmizí strach z toho, že nemáme pod kontrolou vlastní život a přitom máme stále důvěru, že nespadneme. Tudíž zasejme semena důvěry v půdě vděčnosti … a uvidíme rozkvétat zázraky..

.. O ŽENSKÉ NESPOUTANOSTI...

7. 9. 2016 Divoká žena je tou ženou, která hovoří se svým vnitřním hlasem, která nepotřebuje hrát roli oběti a zachovává si své pozitivní myšlenky. Divoká žena je silná žena, tkáčka snů, přetékající kašna nekonečné inspirace. Realizace tvůrčího života…

TANČIT SVŮJ TANEC...

24. 8. 2016 Všichni přicházíme na svět, abychom zde tančili náš tanec… Nechej mi prostor pro můj tanec a já ti nechám prostor pro tvůj tanec… Možná jednoho dne budeme moci sdílet naši hudbu … Jen mi neříkej, jak mám tančit … Pokud se mám něco naučit, naučím se to dívajíc se, jak tančíš …

Z ROZUMU DO SRDCE...

22. 8. 2016 Inspirálové setkání pro rodiny v lůně panenské přírody hostýnských vrchů jsme ukončili zamyšlením a otázkou: Stále hledáme, jak být šťastni, v pohodě a bez bolesti. To se může stát pouze pokud přivedeme naši pozornost dovnitř do sebe, vnímáme své pocity a pozorujeme lásku v sobě k sobě a své spojení se svou “lepší a láskyplnou částí”, čili svou duší. A protože láska se rodí ze štěstí a z pohody, které jsou naší přirozeností a které můžeme prožívat pouze tam, kde není rozum, je třeba poznat sami sebe. Hlavním prostředkem pro tuto cestu sebepoznání je otázka: “KDO JSEM JÁ?”

..POJĎME SE VRÁTIT KE KOŘENŮM PŘIROZENOSTI...

11. 8. 2016 Pokud vás to táhne s vaší rodinou či samotné či s partnerem do přírody a zároveň byste ještě rádi využili volné dny smysluplně a opravdu pohodově, máme zde skvělou možnost ;-) … Za pár dní vyjíždíme do lůna moravské přírody směr chráněné přírodní území hostýnských vrchů na Rusavě. Čeká nás hravý prázdninový pobyt RODINNÝ NÁVRAT KE KOŘENŮM PŘIROZENOSTI. Příjemným programem nesoutěživývh her, tvoření a relaxu uprostřed přírody budou provázet Jan a Adéla Prašivkovi, zakladatelé školy přirozeného rozvoje, programem pro dospělé pak já. Máme záměr užít si dítěte v nás a spolu s našimi dětmi zkoumat, tvořit, dozvídat se, hrát si, relaxovat a probouzet na tomto energeticky silném místě poznání opravdové přirozenosti a moudrosti uložené v nás samých, v našich dětech, v rodinném systému.. Více ZDE

O CESTĚ KE SVĚTLU..

30. 7. 2016 Čím dál půjdeš, tím budou tvé nohy potkávat více úskalí. Stezka, která vede na vrchol, je osvětlena pouze jedním plamenem , plamenem troufalostí, který se nachází v srdci. Čím více budeš troufalejší, tím dál dojdeš a více dosáhneš, čím budeš mít více strachu, tím bude světlo slabší a jen ono nás může vést. (H.P. Blavatska)

O CITLIVOSTI, ŠTĚSTÍ A VZTAHU K SOBĚ..

15. 7. 2016 Na tomto světě se miliony lidí se rozhodly, že nebudou citliví. Postavili kolem sebe silné zdi, aby jim nikdo nemohl ublížit. Je to ale za velikou cenu. Nikdo jim sice nemůže ublížit, ale nikdo jim také nemůže udělat radost, kterou tudíž nemohou společně sdílet a nemohou být šťastní.. Protože skutečně milovat můžeme jen tehdy, když jsme spokojení a vyrovnaní uvnitř v sobě. Můžeme milovat druhé, pokud se přijímáme takoví, jací jsme, když se otevřeme našemu potenciálu, pokud se máme rádi a je nám dobře samotným se sebou. Skutečná láska nemůže přijít z vnějšku, pokud není u nás vevnitř…

LÁSKA A LOTOSOVÝ KVĚT..

11. 7. 2016 K prožívání Lásky v jejím opravdovém a hlubokém smyslu, tedy bez podmínek a do vyššího světa se můžeme dostat jen pokud jsme prožili ten nižší. Můžeme dosáhnout vyššího světa, jen pokud jsme prošli vší agónií a extází světa nižšího, čili světa Personality/Ega. Dřív než se lotos stane lotosem, musí se prodrat bahnem…

O ZVLÁDÁNÍ ŽIVOTNÍCH LEKCÍ...

8. 7. 2016 Všechno, co zažíváme, každý jeden okamžik, je potenciální zrcadlovou lekcí. Veškerá realita je zrcadlo, odraz našich přesvědčení, myšlenek, emocí a pocitů. Bez vyjímky. Je jisté, že se máme co učit a na čem pracovat. Překonat Ego neznamená, že ustanou všechny lekce a problémy. Jestliže chceme být opravdu zodpovědní a mít své Ego pod kontrolou, je nutné v každém přítomném okamžiku věnovat svou pozornost své energii a svým rozhodnutím. Jedině tento vytrvalý postoj vede ke stabilní osobní svobodě. Nikdo jiný to za nás neudělá. Je to stoprocentně na nás.. ;-) (..z tématu ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ A ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ)

PRAVDA NÁS OSVOBOZUJE..

15. 6. 2016 …Také máte pocit, že mnoho lidí blázní?… Pravdou je, že člověk je bytostí světla, která na této zemi prožívá své zkušenosti. Naše ego, se kterým se ztotožňujeme, by mělo být ve službách této světelné bytosti, kterou ve skutečnosti jsme. Bohužel však jsme povětšině namísto jeho pána jeho otroky. Necháváme se ovládat myšlenkami, emocemi i touhami všeho druhu. Pro evoluci člověka je nezbytné, abychom si to uvědomili, odpoutali se od chtění a lpění a dali tak svůj život do rukou naší duše naslouchajíc srdci a intuici, tomu jemnému něžnému hlásku uvnitř v nás. Když říkáme “Buď sám sebou”, rozumíme tím projevení bytosti světla, která je v nás, v tomto prostoru. Proto je třeba pečlivě a s poctivostí k sobě sledovat myšlenky a emoce, abychom zjistili, která strana na nás v daném momentě působí – zda personalita či duše. Lidská bytost je krásný tvor, který směřuje k harmonii, klidu a radosti ze života!

..MŮŽEME NAKUPOVAT VĚDOMĚ?

10. 6. 2016 V čase, kdy pobývám v Itálii, nakupuji každý pátek u malých zemědělců KM 0 jako alternativa k prodeji potravin typických pro velké distribuční řetězce. Na rozdíl od velké distribuce nebo-li supermarketů, toto vědomé „krátké“ nakupování míří ke zjednodušení logistiky mezi pěstitelem a spotřebitelem, která jinak zapříčiňuje velký nárůst nákladů spojených s dopravou. Přínos nákupu km0 je významný nejen pro snižování znečištění, jako je emise oxidu uhličitého z dopravy a používání plastových obalů pro distribuci, ale také pro možnost zakoupit místní produkty, nejčerstvější a v sezóně, které ještě neztratili organoleptické vlastnosti v důsledku dlouhých převozů. A hlavně … produkty Mariagrazie, Giancarla a ostatních zemědělců mají úžasnou chuť, která se s velkopěstitel­skými a velkochovatelskými výrobky nedá srovnat ;-) (Jitka Třešňáková, t.č. v Itálii..)

VNÍMAT.. CÍTIT.. SYŠET.. BÝT..

8. 6. 2016 POZNAT RADOST Z BYTÍ, RADOVAT SE ZE ŽIVOTA… TADY A TEĎ…

SLADKÁ NÁRUČ TOSKÁNSKA S OSLAVOU ÚPLŇKU A LETNÍHO SLUNOVRATU

18. 5. 2016 V plynutí s rytmem Ženy v náruči toskánských kopců, kde se objevujíc Itálii a Toskánsko otevřeme přijetí své ženské léčivé láskyplné síly, něze a svému propojení se s přírodou a jejími živly… V rámci programu VĚDOMÉ CESTOVÁNÍ jsme připravili letní relaxační a poznávací pobyt pro ženy mezi něžnými toskánskými kopci s plynoucím prostorem pro sebe samé i ve sdílení a podpoře s ostatními ženami.. Toskanskem i programem Vás bude doprovázet Surya Cinzia Donnoli a Jitka Třešňáková. Více informací najdete ZDE

O VĚDOMÉM CESTOVÁNÍ...

17. 5. 2016 „VĚDOMÉ CESTOVÁNÍ“ spojuje poznávání krásných míst specifických svou energií a historií spolu s realizací praktických kroků uvnitř v sobě, vždy v souladu a v interakci mezi sebou. Citlivě tudíž propojujeme charakter energie daného místa a konkrétním záměrem v osobním posunu.
Asociace Inspirála připravuje v rámci aktivity „VĚDOMÉ CESTOVÁNÍ“ (sebe)poznávací cesty do Itálie a nejen…
Cestování nás vyvádí ven z rutiny, ve které mizí zajeté vzorce chování a zábrany, které jsou aktivní v každodenním životě. V rutině není snadné měnit úhly pohledů i chování, poněvač má tendenci stahovat držet nás v naučeném a jistém. Při cestování se táváme tak otevření přirozené nepředvídatelnosti existence. A jsou to právě takovéto situace "mimo kontrolu“, kdy se přirozeně aktivuje naše pravá, hluboká podstata. A právě tady můžeme najít klíče k otevření dveří našeho vnitřního vesmíru, místa, kde uchováváme všechny naše nejlepší nástroje tvoření, přizpůsobivosti a regenerace; naše osobní síla. Změna a proměna jsou vždy následkem potřeby vnitřního posunu v nás. Ala jak se to stane?
Celý článek

O POKLADU, KTERÝ MÁME VŠICHNI A MÁLOKDO TO VÍ ...

5. 5. 2016 Vše to, co celý život hledáme venku – přijetí nás takoví jací jsme se vším všudy, ocenění, rady a vedení, naše zabezpečení, vyléčení, lásku bez jakýchkoliv podmínek – to vše máme uvnitř v nás.. Abychom se z toho mohli těšit s druhými, musíme to objevit nejdříve v sobě. Jediného skutečného učitele nenajdeme v Indii, v pralese či v Himalájích … On je v nás. Věnuji svůj život v objevování tohoto vnitřního prostoru spojeného se Srdcem a s Duší, plný potenciálu, krásy a bohatství. A dělám to s velkou vášní. Protože je to nejsmyslupnější činnost, kterou v tomto prostoru znám a prostřednictvím které můžeme zlepšit a obohatit náš život a všechny ostatní. Alespoň dle mne.. A tak vás k tomu zvu také … (Jitka T.)

KDYŽ MILUJE PROBUZENÝ MUŽ..

3. 5. 2016 Když miluje probuzený muž, miluje celým svým srdcem. Neexistuje tam něco částečné, neúplné. Ví, že jeho posvátným úkolem je zbožňovat ženu, ke které ho volá jeho duše. Jeho vášeň a touha po ní otevírá její srdce tak, že jej může přijmout. Vdechuje tu opojnou vůni její ženskosti a nechává si vzpomínku na ni ve svých myšlenkách po celý den. Odráží se to v jeho dotyku, v jeho polibku, jeho objetí, v tom, jak s ní komunikuje, jak se jí snaží porozumět a způsobovat, že se cítí výjimečná. Jeho oddanost k ní je tím, co jí dává důvěru být tou bohyní lásky, kterou opravdu je. A ona na výměnu prahne po něm, touží ho přivítat ve své exotické zahradě a sdílet ty sladké plody intimnosti společně…

CESTOVÁNÍ JAKO PROSTOR PRO ZMĚNU?

21. 4. 2016 Skutečná změna, skutečné revoluce nastane pouze v momentě, kdy opustíme nám známé vstoupením do neznáma … kde není žádná autorita, a kde můžeme jít vstříc kompletnímu selhání. Nahrazení nám známého něčím jistým není změna… Optimální prostor pro proměnu vnitňího nastavení a schémat skýtá cestování, které nás vytáhne ven ze zažitého procesu i rytmu a přináší množství nejrůznějších situací a impulsů. Proto jsme vytvořili novou aktivitu, kterou jsme nazvali “Vědomé cestování”. Na pobyt na jezeru Garda se můžete těšit v termínu 15.-20.09.2016. V rámci relaxačně-poznávacího programu tady spolu s česko-italskou sommmelierkou Veronikou ochutnáme nejlepší italská vína, navštívíme město Giuletti a Romea Veronu a její Arénu, kde můžete zažít také koncert italského zpěváka Zucchera.

..JSME PŘIPRAVENI..?

16. 4. 2016 Pokud máme dost odvahy opustit vše, co je nám známé a pohodlné, a to může být cokoli, ať náš domov či naše staré záště, a vydáme se na cestu poznání a pátrání po pravdě, vnější i vnitřní; Pokud jsme opravdu připraveni přijmat vše, co se nám během této cesty děje, jako indície; Pokud přijmeme všechny, koho cestou potkáme, jako naše učitele; A hlavně a zejména pokud jsme připraveni přijmout určitá možná opravdu nepříjemná fakta o sobě, tak pak, teprve pak začneme poznávat pravdu…

..LÁSKA & STRACH..

8. 4. 2016 „Vašim úkolem není hledat lásku, ale jednoduše hledat a nacházet uvnitř ve vás všechny bloky, které jste proti ní vytvořili.“ (Jalal ad-Din Rumi)

 • Láska je v nás. Je to naše nejdůležitější část, je to naše pravá podstata a esence. Pokud toužíme být zdraví a cítit se dobře, nemůže žít bez ní. Rozhodnout se žít bez lásky, často ze strachu, je volba, která vede náš žívot k citové chudobě, ochuzuje nás o extázi lásky, o radost a nadšení v každé buňce. V následku toho jsme smutní, bez emocí a často onemocní i naše tělo.
Pravá LÁSKA bez podmínek nemůže nikdy ublížit. Volba je na nás..

..O VDĚČNOSTI...

4. 4. 2016 Když se ráno probudíme, poděkujme svému Bohu za ranní svítání, za život, který nám dal a za sílu, kterou máme v našem těle. Poděkujme svému Bohu za jídlo, které nám dává a projevme svou radost za to, že jsme živí. Usmějme se uvnitř na své srdce, na svůj žaludek, na své plíce, na svá játra. Hodně na nich záleží. Pokud nemůžeme najít důvod ke každodenní vděčnosti, pak to znamená, že se někde v našich postojích mýlíme. V tom Případě změňme své postoje. Protože prožívajíc vděčnost se promění naše nála´da, naše myšlenky, naše slova i činy a naše vyladění se světem…

NECHEJ AŤ SE KOUZLA DĚJÍ..

1. 4. 2016 Kdybychom si občas začali pískat; kdybychom si každých tisíc kroků poskočili, kdybychom hodili kámen do stojaté vody, kdybychom si zatančili každý úplňkový večer, nebo kdybychom si zatančili sami ve tmě; kdybychom se vystrojili i bez toho, aniž bychom měli někam kam jít… Jen tak, abychom v sobě probudili radost a trochu naděje a nadšení, bez ohledu na to, jakkoliv se zbytku světa mohou zdát naše činy bláznivé nebo nesmyslné, protože kouzlo se projeví, sesbírá přátele, vytvoří propojení, sladí hvězdy, zrodí se nové příležitosti, náhodnost začne nabírat formu a začnou se rýsovat nové skutečnosti, které si nyní nemůžeme ani představit…

JAK SE OPRAVDU UČÍ DĚTI?

29. 3. 2016 Děti se učí prostřednictvím pozorování a vlastních zážitků. Pokud něco jiného říkáme a něco jiného děláme, děti si osvojí to, co děláme. Naše děti formujeme našim způsobem bytí a většinovým podílem ovlivňujeme současný život dítěte i budoucí život budoucího dospělého člověka. Uvědomme si to a převezměme za to zodpovědnost. Dejme našim dětem možnost rozvíjet svůj potenciál, učme je zdravým, přirozeným, láskyplným principům tím, že je budeme žít sami. Buďme koherentní, tedy v souladu se svým srdcem, slovem a činem..

TAJEMSTVÍ ŠTĚSTÍ

25. 3. 2016

 • Pečujme o své tělo, duši a mysl.
 • Nikdy si stěžujme na problémy. Berme to jako výzvu.
 • Nechejme odejít lítost, která nás tíží, nechejme za sebou minulost, protože i tak se nezmění.
 • Žíjme přítomností a nepřemýšlejme příliš o budoucnosti.
 • Postarejme se, aby se naše talenty stali naší prací. Pracujme pro život, nežijeme pro práci.
 • Sem tam si hrajme s dítětem, nebo jako děti… Je to nejlepší způsob, jak ulevit zátěži dospěláckého života.
 • Užívejme si okamžik, aniž bychom příliš mnoho přemýšleli o následcích.
 • Pokud někoho milujeme, dejme mu všechnu svou lásku. Nedovolme svému rozumu a své racionalitě, aby nás zastavila.
 • Naučme se přijímout smutek. Odtud pak může vyjít štěstí.
 • Naučme se přijímat chyby druhých.
 • Žijme život s vědomím, že každý neprožitý moment je jako nikdy nenarozená vzpomínka

O PŘÁTELSTVÍ SRDCEM.....

21. 3. 2016 Sedět pod pergolou či ležet ve sněhu beze slov a mít jemný pocit z nejhezčí konverzace na světě. Jít společně přírodou, nechat slova plynout a cítit srdce. Vnímat, že pocházíme ze stejného vzdáleného místa ve vesmíru. A zatímco smyslová potěšení mizí mrknutím oka, přátelství, vzájemná důvěra, rozkoše srdce, kouzlo duší neumírají, jsou nezničitelné. Protože nejhlubší vazby nejsou vytvořeny z lan či z uzlů, ale nikdo je nerozpojí. To je síla otevřeného Srdce, čistého Srdce, moudrého Srdce… Děkuji Ti příteli můj moudrý.......­..............

 • „Příteli můj, vedle tebe nemám nic, za co bych se měl omlouvat, nic před čím se bránit, nic co bych měl dokazovat: cítím klid.. Za mými neohrabanými slovy ve mne dokážeš jednoduše vidět člověka.“ (Antoine de Saint-Exupéry) /

PROTANČIT SE EXISTENCÍ...

18. 3. 2016 Všechny nás učí být vzdělanými, ne být duševně čistými a vnímat krásu zázraku existence. Učí nás názvy stromů a jména květin, ale neučí nás, jak s nimi máme vstoupit do komunikace, v souladu s existencí. Existence je nepřístupnou záhadou pro ty, kteří ji chtějí analyzovat, rozebírat a chápat. Je otevřená a přístupná pouze těm, kdo jsou ochotni se do ní zamilovat a tančit s ní .. takže.. pojďte tančit… (Jitka T.)

..O LÁSCE...

14. 3. 2016 Když cítíme, že již nejsme na nikom závislí, když prožíváme štěstí pouhým bytím se sebou samými, zrodí se uvnitř v nás klid, ticho a hluboké odevzdání se. To neznamená, že bychom přestali milovat. Naopak. Naplníme se láskou do takové míry, že vyživuje nás a pak přetéká ke všem a ke všemu kolem. Tak zažíváme novou kvalitu a novou dimenzi lásky; láska, která není vázána na jistoty a připoutanost, ale je blíže k hlubokému přátelství, více než jakýkoliv partnerský vztah. Když se tato láska šíří, dopřává druhému více prostoru a svobody, než kolik jí měl kdykoliv předtím, když byl sám. Vyživujte ji, ale neotravte ji tím, že ji budete chtít vlastnit. Nechejme druhého svobodným, svobodnějším než kdykoliv předtím. Tímto způsobem poroste láska směrem do hluboké intimity. Pŕináší-li láska svobodu, může sejít do větších hloubek. Když láska přináší druhému pocit, že je respektován a ne ponížován, když jej neničí, ale podporuje, když nás láska vyživuje a přináší nám svobodu, může sejít do větších hloubek. Pak se láska stává modlitbou. Stává se tím nejvyšším prožitkem, nejvyšší možnou zkušeností života zde.. Pojďte prožívat Ráj na Zemi s námi…

POJĎTE ŽÍT...!!

24. 2. 2016 Pojďte snít o čem chcete snít; pojďte kamkoli budete chtít; buďte tím, čím a kým chcete být, protože teď jste tady, teď jste živí a máte šanci dělat to, co dělat chcete. Nejlepší nápady nepocházejí z rozumu, ale z jasné a bystré vizionářské potrhlosti, která se projevuje až za mentálními koncepty, až za strachy. Najdete ji, pokud budete naslouchat své intuici, svému srdci, své duši. Každému je dána jen jedna malá jiskřička potrhlosti a bláznovství. Nesmíte ji ztratit. Dovolte si! Pojďte a Žijte! (Jitka Třešňáková)

JE ČAS (ZNOVU)OTEVŘÍT SRDCE...

22. 2. 2016 Dnes 22.02.2016 v 19:19 hod začíná úplněk. Úplněk zvaný „růžový“, kdy na energetické úrovni bude skrze Měsíc na Zemi proudit silná energie lásky (osobně ji vnímám již od včerejška). V tento den budou otevřeny portály (brány) lásky bez podmínek, a to už od nedělní půlnoci. Můžeme načerpávat tyto silné láskyplné energie, které budou proudit ke každému. Otevřeme vědomě brány svého bytí a s velkou láskou dovolte těmto energiím vstoupit, aby podpořili expanzi našeho srdce. LÁSKA JE ZÁKLADNÍ A NEJHLUBŠÍ ESENCÍ ČLOVĚKA.. Tak odvahu a do toho…!!

LÁSKA MÁ POČÁTEK, ALE NE KONEC..

21. 2. 2016 Láska není vášeň, láska není emoce. Láska je hluboké pochopení, že vás někdo nějakým způsobem doplňuje. Někdo z vás dělá úplný kruh. Přítomnost druhého posiluje vaši vlastní přítomnost. Láska vám dává svobodu být sám sebou, není majetnická. Proto buďte opatrní – nikdy nezaměňujte sex s láskou, jinak budete zklamáni. Buďte bdělí, a když začnete mít u někoho pocit, že jeho pouhá přítomnost, ryzí přítomnost – nic jiného, nic dalšího není třeba, stačí, že ten druhý je, a to stačí ke štěstí… a ve vašem nitru začne něco kvést, začnou v něm vyrůstat tisíce lotosových květů, pak jste zamilovaní. Tehdy můžete překonat všechny potíže, které přináší realita. Pak zdoláte všechny obavy a nepříjemnosti, a vaše láska bude stále kvést, protože těžkosti se změní ve výzvu. A vaše láska bude sílit jejich překonáváním. Láska je věčnost. Pokud existuje, pak roste a roste. Láska má počátek, ale ne konec (Osho)

VŠE JE PROPOJENO....

19. 2. 2016 Na mnoha farmách oddělují telátka od matky těsně po narození zavírajíc je do klece, kde se nemohou ani otočit. Tak dá matka své mateřské mléko člověku, který strká hlavu do písku před faktem, že kravské mléko není pro lidský organismus vhodné nad sedm let věku a způsobuje mnoho problémů, včetně zahleňování lidského těla, odvápnění kostí (oproti úžasným reklamám, které nám to podávají zcela naopak) atd .. Ale obchod je obchod, ne? ...... Zvířata jsou mnohem více, než si myslíme, že jsou… Naše neschopnost vnímat naše propojení se vším z nás dělá sobece a pány … A tato „mlha“ nám neumožňuje vidět, že jsme s nimi propojeni pro nás neviditelnými jemnými a přitom silnými nitěmi, že vše je propojeno … Ven z mlhy.. Vstávat !!! … MITAKUYE OYASIN..

SKUTEČNÁ ŽENA NEMUSÍ SOUTĚŽIT S MUŽEM

15. 2. 2016 Je obdařena specifickými vlastnostmi, které by bylo absurdní srovnávat s těmi mužskými. Žena se ve sdílení a v naprosté spolupráci se svým Mužem vydává na cestu lásky, pravdy a respektu vesmírných zákonů. Skutečná Žena jde směrem do budoucnosti s láskou, obětavostí a přijetím. Má klidný pohled a mluví s jemností a úctou; v jejím srdci je něha. Její energie se skládá z jemnějších vibrací, které vynáší k vyšším duchovním úrovním. To je důvod, proč se i dnes říká: „Žena otevírá Muži dveře k věčnosti. Skutečná Žena je částečně bohyní, dcerou Pachamama, Velké Kosmické Matky, zdrojem věčného života.“ A tak ona je cestou k věčnosti, cestou, která umožnuje spojiení se s Jednotou pro naučení se porozumění a realizaci v životě

VĚDCI POTVRDILI, ŽE DUŠE NEUMÍRÁ

7. 2. 2016 Známí vědci Stuart Hameroff a Roger Penrose, autoři kvantové teorie vědomí, přišli s přelomovým objevem. Součástí našich mozkových buněk jsou mikrotubuly. V okamžiku kdy umíráme, ztrácejí mikrotubuly kvantový stav, ale ne informace v nich uložené. “Řekněme, že srdce přestane bít, pacient umírá. Avšak kvantové informace v mikrotublách nejsou zničeny. Ty se rozptylují v prostoru.” Celý článek

O BOŽSKÉM MATRIXU...

25. 1. 2016 Život nám neposílá takové lidi a životní situace, které si přejeme. Posílá nám setkání a prožitky, které potřebujeme: abychom milovali, abychom se téměř zničili, abychom pochopili to, co v naší osobní evoluci pochopit potřebujeme a udělali tak další krok na cestě ke své kráse a k prožívání opravdové a hluboké radosti a vděčnosti vycházející z pochopení.

Vyjděme ven z mlhy, ze starého paradigmatu a poznejme pravdu o sobě, o našich vztazích a jejich smyslu, o tom, čím, jak a proč tvoříme to, co se nám děje.
Záměrem je opuštění tížících přesvědčení o utrpení, nespravedlnosti, obětování se a dalších. Prozřeme do prostoru bezpečí a důvěry, kde je o nás postaráno a pozvedneme sebe a naše životy a tím i vše, co nás obklopuje.

V JEMNOSTI JE NEJVĚTŠÍ SÍLA...

15. 1. 2016 „Přitahuje mne to, co není běžně vidět, co je pouze vnímatelné. Od dětství sleduji, jak zde na sebe vše vzájemně působí, vidím provázanosti událostí, synchronicity.
Na základě celoživotního pozorování života mého, mých blízkých i klientů vím, že jemnohmotná energie myšlenek, pocitů, přesvědčení, emocí, slov a našich činů se v tomto materiálním prostoru odráží a projevuje prostřednictvím energie hrubohmotné – fyzické, čili stavem našeho fyzického těla (zdravím), vztahovými reakcemi a životními situacemi, které se nám "jakoby dějí“ .
Vím, že jemnohmotné vytváří hrubohmotné, a že to není opačně. Naše zdraví, životy, vztahy i události si vytváříme sami, ať již o tom víme, či nevíme, či vědět nechceme.
Velká část základního nastavení lidské bytosti v tomto prostoru se formuje v prenatálním období, čili v době od početí, trvání těhotenství po porod. Tvoří se základní postoje k sobě, k řešení událostí, k životu, ke společnosti.
Téma o principech tvorby vlastní reality vč. rozpoznání osobního nastavení shrnuje seminář ESEJSKÁ ZRCADLA.
Tématy prenatálního období a uvolňování bloků pro uzdravení svého těla, duše i osobního potenciálu provádí kurzy METAMORFNÍ TECHNIKY."
(Jitka Třešňáková)

VĚNOVÁNO VŠEM...

30. 12. 2015 ..kdo jdou za svým životním snem, houževnatým, tvrdohlavým, umíněným, těm, kdo upadne a opět se postaví, těm, kdo se stále snaží, a těm, kdo se nikdy nevzdávají.

 • Protože jsou těmi, kteří se dívají dopředu, těmi, kteří stále zkouší, těmi, kdo věří v budoucnost a nikdy nepřestanou snít.
 • Těmi, kteří se budou cítit staří až v momentě, kdy lítosti převládnou nad sny.
 • Tak s odvahou do toho, ať je tento prostor s novou vibrací roku 2016 plný spokojenosti, radosti a pocitů souznění a souladu s naší Duší. Pomalu krok po kroku, až s ní splyneme.. S láskou všem celý team Inspirála

PŘEJEME VÁM Z INSPIRÁLY...

23. 12. 2015 ..AŤ JSOU PRO VŠECHNY TYTO SVÁTEČNÍ DNY A VŠECHNY DALŠÍ PLNÉ RADOSTI, HARMONIE, LÁSKY A BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ.

 • „Součástí cesty každého z nás je dříve či později učit se proměnit své strachy na odvahu, hněv na pochopení a laskavost, nepřijetí na přijetí a lítost na soucit. To vše nejdříve směrem k sobě a následně ke druhým.“

ŽÁDNÉ SETKÁNÍ NENÍ NÁHODNÉ...

20. 12. 2015 Jednoho dne si uvědomíš, že lidé se nepotkávají náhodou: nadlidské vědomí je spojuje podle předem stanovených programů.
(Alejandro Jodorowsky) ...... Poznáním těchto „předem stanovených programů“ provází technika ESEJSKÁ ZRCADLA. Uvědomění, které které přináší do našich životů, mění naše paradigma o vztazích a v důsledku toho proměňuje náš vztah k sobě a naše vztahy s druhými lidmi. Toto poznání můžete PROŽÍT a PŘEVZÍT na víkendových setkáních, jejichž nejbližší termíny jsou:

.. JEMNOST A SÍLA KRÁČÍ RUKU V RUCE...

8. 12. 2015 Nic není tvrdší než kámen a nic není poddajnější než voda. A stejně i tak poddajná voda vymílá tvrdý kámen.. :-) <3 Je to skvělá metafora pro základní energetický princip… čím jemnější, trpělivejší a nenápadnější, tím silnější, hlubší a trvalejší. Z tohoto principu vychází také METAMORFNÍ (motýlí) TECHNIKA, která je nesmírně jemná a něžná při svém provádění a její účinky působí v nejhlubších vrstvách člověka. Uvolňováním stresem zablokované životní energie proměňuje stav jemnohmotných těl, v následku toho dochází ke změnám na buněčné úrovni a po té v celém emocionálním, psychickém a fyzickém nastavení. Člověk se tak postupně navrací ke svému prvotnímu plnému potenciálu zdraví, životní síly, sebe-vědomí a přirozenému uplatnění svých talentů.

Kladete si otázku JAK DÁL?

1. 12. 2015 Je na čase najít svůj směr a nechat rozkvést nádherné barevné květy radosti, lásky, důvěry a moudrosti na této cestě zvané život. Pustit minulost probuzením se, osvobozením se. Dovolit si udělat vždy pouze jeden krok, s láskou a respektem, aniž bychom se obviňovali, když se zastavíme k odpočinku. Naslouchajíc sobě. A vrátíme se k tomu, kdo opravdu Jsme a vždy byly: součástí všeho a nekonečna..

SMĚR NAŠÍ CESTY ŽIVOTEM...

27. 11. 2015 Jdeme mezi radostí a bolestí cestou našeho života. Sbíráme zkušenosti: pozorujeme prostřednictvím rozumu a srdce, vnímáme, cítíme, prožíváme. A cestou krůček po krůčku zjišťujeme, že nic není tak, jak nás učili. A pak se v určitém momentě začneme usmívat a smát, stejně jako děti, které uvidí kolotoč, a máme v našich očích stejnou nevěřícnou radost. Někteří to nazývají probuzení, někdo uvědomění, nebo osvícení. Já to prožívám jako proces, kde objevím svou duši, naslouchám jí, spojím se s ní a stanu se jí. Stanu se mou duší. A když se to stane, objevíme obrovskou sílu světla a lehkosti… (Jitka T.)

..VŠECHNY CESTY VEDOU DO ŘÍMA..

28. 10. 2015 … a my máme pro vás jedinečnou příležitost… „JÍT, POZNÁVAT A MILOVAT“ … Pokud potřebujete vystoupit z denní rutiny a uvidět sebe a svůj život v jiné perspektivě. Pokud rádi poznáváte sebe, druhé kultury, jejich tradice a nová místa. Pokud milujete Itálii. Pokud máte rádi neplánované akce a spojování příjemného s užitečným. Pokud máte chuť dostat se do víru vášně k životu a uvědomit si a prožít, co opravdu znamená těšit se ze sebe, ze svého života, z každého dne… ..... Přijeďte na pár dní do Říma v rámci předpremiéry-generálky našich inspirálových pobytů v Itálii, které vždy spojují energii poznávaného místa s tématy pro vnitřní posun. Můžete se mnou projít celý program za poloviční cenu oproti pŕipravovaným oficiálním pobytům!!

 • Navštívíme solečně ANTICKÉ PAMÁTKY ŘÍMA A SILOVÁ MÍSTA a budeme pracovat s jejich energií, objevíme MODERNÍ ŘÍM, užijeme si ŘÍM PO ITALSKU – PRAVÉ ŘÍMSKÉ LÁZNĚ, PARKY, VILY, CAPPUCCINO, APERITIVO, TRADIČNÍ JÍDLO, VÍNO I ZVYKY. V rámci našeho programu budeme tam, kde chodí všichni a také tam, kde to znají jen římané..
Celý článek

LPĚNÍ A ZÁVISLOSTI versus UPŘÍMNOST K SOBĚ SAMÝM a dnešní doba...

26. 10. 2015 Nelpět a nechat odejít může být obtížné, ale je to to, co tento čas od nás vyžaduje. Tato doba vnitřních a vnějších změn tlačí na to, abychom převzali svou plnou zodpovědnost za své myšlenky, emoce, slova, za naše zdraví, naši energii a naše skutky. Dokážeme-li být upřímní k sobě, můžeme si všimnout, že události našeho života po nás žádají, abychom našli sílu opustit vše to, co není v souladu s respektem, s čistotou myšlenek, s opravdovou radostí, vášní a skutečnou láskou. Pokud se máme rádi a záleží nám na nás, je potřebné uvědomit si to a přijmout všechny důsledky. Potom přijde moment, kdy budeme akceptovat to, co bylo, to, že nemůžeme vrátit a změnit to, co a jak se stalo a kdy již nebudeme chtít být k tomuto vázáni. A tak budeme připraveni nechat vše nepotřebné odejít, přejíc to nejlepší z našeho srdce všem zúčastněným a dovolíme Lásce, aby se postarala o zbytek… (Jitka T., Inspirala)

EXISTUJÍ OBTÍŽNÉ VĚCI?

17. 10. 2015 Není to proto, že věci jsou složité a proto nemáme odvahu je udělat; oni se stávají obtížnými proto, že se neodvažujeme je udělat… A tak vzhůru do toho! Odhoďme všechny „ALE“ a vzhůru za svými sny! Vše je možné, když to sami dovolíme..... Vyzkoušeno a potvrzeno ;-)

CESTOU K SOBĚ...

13. 10. 2015 V momentě, kdy jsme schopni naslouchat své duši prostřednictvím srdce, kdy se s něhou díváme na naše blábolivé ego, když si vybereme být těmi, kým opravdu jsme, tak tedy v tom momentě dáváme to nejlepší z našeho nejlepšího. Přirozeně se to nedaří stále, ale pracujeme na tom. Ne ;-)?

VŠE JE PROPOJENO....

22. 9. 2015 Podívejte se u dobré kávy či čaje na úžasné dílo, které nese jasnou zprávu o aspektu slepého lidského ega a o tom, jak je důležité, aby se člověk spojil se svou duší, se svým srdcem, se sebou samotným.. Všichni e vše je propojeno.. MITAKUYE OYASIN

PROČ PRO LÁSKU TRPÍME?

21. 9. 2015 Opravdová láska bez podmínek je božským uměním, které nám přináší osvobození a volnost, zatímco láska „z potřeby“ s sebou nese lpění, přivlastňování a závislost, které svazují a způsobuji bolest a utrpení.

JAK SI VYTVÁŘÍME SVOU REALITU? - video

14. 9. 2015 Film „Voda“ přináší poznání, jakým způsobem vytváříme každou vteřinu svou běžnou realitu. Každá naše myšlenka, pocit, či motivace ihned ovlivní vše živé i zdánlivě neživé, bez ohledu na vzdálenost… Celý článek

KRIZE JE PŘÍLEŽITOSTÍ S VELKÝM POTENCIÁLEM...

12. 9. 2015 Nikdy se nevzdávejme, protože když si myslíme, že je všemu konec, přichází ten správný moment pro nový začátek ;-) Čas, ve kterém se nám bortí pevná půda pod nohama, s sebou nese velký potenciál pro nás a náš život. Můžeme nechat odejít to staré, co nás někde uvnitř dlouho tížilo a s moudrostí dát tak prostor novému, tomu, co nám přináší vnitřní soulad, radost a potěšení. Zastavme se v takovém momentě na chvíli a věnujme prostor tomu, abychom strach a závislosti z něj vycházející proměnili v důvěru v to, že vše, co se právě děje má svůj smysl a je v pořádku. Pokud se necháme prostoupit tímto uvědoměním a začneme se s důvěrou zabývat opravdovým smyslem události pro nás, otevřeme tak dveře novému prostoru a začnou k nám přicházet nové situace a možnosti.. Svou realitu si tvoříme sami. Klíčem je DŮVĚRA, POZNÁNÍ a ODVAHA (Ze 6. Esejského zrcadla „Černá noc duše“, ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ A ŽIVOTNÍCH SITUACÍ)

CO ZNAMENÁ "MILOVAT"?

9. 8. 2015 Milovat znamená dát druhému svobodu být sám sebou v každém okamžiku společné cesty. Tohoto jsme schopni pouze, pokud jsme dosáhli takové vnitřní dospělosti, kdy se nebojíme ani ztráty lásky nebo pozornosti ze strany toho, koho milujeme. Milovat znamená toužit po radosti a štěstí toho, koho milujeme, bez jakýchkoli podmínek a bez očekávání čehokoliv. Láska je určitou kvalitou nás samotných; pokud ji máme, těží z ní prospěch každý, kdo s ní přichází do styku, bez rozdílu toho, zda je to milenec, přítel, dítě či neznámý člověk. Měli bychom být spolu s druhým jen proto, že je nám s ním dobře, ale často jsou lidé spolu spíše proto, že je jim zle bez druhého. Opravdu milovat můžeme tedy pouze tehdy, pokud jsme porazili strach ze samoty. Pouze pokud milujeme samotu, každý okamžik strávený s druhým se stavá volbou z lásky.

RODINNÝ NÁVRAT KE KOŘENŮM PŘIROZENOSTI

6. 8. 2015 Jak vytvořit z vlastní rodiny fungující celek jako zdroj energie a bázi pro šťastný a úspěšný život všech jejich členů? Jaké jsou přirozené metody rozvíjení se, které podporují individuální nadání a kreativitu a všestranný rozvoj tak, že dítě ve svých 12-ti letech ví, co chce studovat a čím chce být?
Odpovědi najdete a prožijete na příjemném, poznávacím a „občerstvujícím“ pobytu RODINNÝ NÁVRAT KE KOŘENŮM PŘIROZENOSTI na Rusavě v krásné přírodě hostýnských vrchů v termínu 17.- 21.08.2015.
Pojďte společně s vašimi dětmi zkoumat, tvořit, dozvídat se, hrát si i relaxovat za účelem poznání opravdové přirozenosti a moudrosti uložené v nás samých, v našich dětech, v rodinném systému.

JAK SE DĚJÍ ZÁZRAKY...

5. 8. 2015 .. nechat se vést srdcem, touhou z něj vycházející a intuicí, tím tichým a něžným vnitřním hlasem, který nás hluboce miluje díky tomu, že patří naší duši, přináší ve svém důsledku do našeho života skutečné úžasnosti. Pokud budeme chtít, můžeme si všimnout, že jsou tak neuvěřitelně dokonalé, až jsou občas nazývány zázraky. Ve všech těchto momentech si uvědomuji, že bych nikdy takto nedokázala provázat a synchronizovat situace pouze prostřednictvím mé osobní síly, chtění a rozumu … Když vypnu mou mysl a naslouchám své duši, surfuji na vlně blaženosti a zázraky mají prostor,aby se mohly dít.. (s hlubokou vděčností Jitka T.)

NIKDY SE NEVZDÁVEJ...

30. 7. 2015 Nikdy neztrácej naději; ať se stane cokoliv, nevzdávej se; otevři a rozšiř své srdce. Ve vaší zemi je spotřebováváno příliš mnoho energie pro rozvoj mysli a myšlenek, spíše než srdce. Buď soucitný a to nejen k přátelům, ale ke každému. Buď pozorný a jemný. Zaměř se na to, aby jsi přinésl mír do Tvého srdce, do Tvého života a do světa. Snaž se o klid a mír a opět opakuji: nevzdávej se. Ať se stane cokoliv, bez ohledu na to, co se děje kolem Tebe, nikdy se nevzdávej. (Dalai Lama) /

CHCETE SE NAUČIT RYCHLE A EFEKTIVNĚ ITALSKY A UŽÍT SI PŘI TOM MNOHO LEGRACE?

15. 7. 2015 Mate rádi Itálii? Rádi byste se na dovolené v Itálii či na jednom z našich poznávacích pobytů domluvili tímto krásným zvučným jazykem?
Po úspěšném kurze ITALŠTINA NA CESTY PRAVOU HEMISFÉROU RYCHLE a PŘIROZENĚ v minulém roce jsme připravili druhý ročník tohoto interaktivního, zábavného a zároveň efektivního work-shopu.

Mimo to, že si na kurze hrajeme, zpíváme italské písničky, ochutnávame italské dobroty a italské víno, se děje také následující:

 • POZNÁTE A PROŽIJETE, JAK SE UČIT PŘIROZENĚ A EFEKTIVNĚ zážitkovými metodami, využitím pravé mozkové hemisféry, na bázi superlearningu, propojení neurologických konceptů a konceptů jdoucími přes tělo, zrak i sluch.
 • DOMLUVÍTE SE NA DOVOLENÉ V ITÁLII – osvojíte si základy italského jazyka pro turistický kontakt.
 • Na kurze využíváme kreativních prvků, tvoření, písniček, hry, pohybu, spontánního učení a relaxací. Navazujeme na mnemotechnické pomůcky, techniky jak si zapamatovávat slova. Respektujeme zákonitosti vnímání a paměti.
 • Sami se přesvědčíte, že učení může být snadné, zábavné a přitom efektivní. Na tomto jedinečném kurze se učíte přirozeně prostřednictvím vlastních prožitků.
Superlearningový work-shop CANTARE, VIVERE! – ITALŠTINA NA CESTY PRAVOU HEMISFÉROU RYCHLE a PŘIROZENĚ se koná v Praze ve dnech 09.- 11.10.2015.

PROMĚNA (METAMORFÓZA) VĚDOMÍ

6. 7. 2015 „Léky i potraviny chemicky působí na složení naší krve i na naše tkáně. Vědíc, že potraviny, které konzumujeme, mají přímý vliv na stav našeho těla i psychiky, proč si nepřiznat, že léky a další pomocné látky mají významný vliv na náš organismus? Tyto prostředky jsou užitečné, dokud v člověku převládá materiální vědomí; mají ovšem své limity vycházející z aplikace z vnějšku. Optimální metody jsou ty, které pomáhají vlastní životní energii v její (samo)léčitelské aktivitě.“ (součást připravovaného textu o metodě Metamorfní technika)

ZAČNĚTE TVOŘIT SVÉ ŽIVOTY I VZTAHY PODLE SVÉ TOUHY...

16. 6. 2015 STAŇTE SE VÉDOMÝMI TVŮRCI… Můžeme se rozhodnout pro radost, hojnost, zdraví a pohodu. Můžeme se rozhodnout přestat strádat emocionálně, zdravotně, duševně i ekonomicky a začít si tvořit životy podle své touhy..

 • Prostřednictvím jednoduché a přitažlivé techniky ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ A ŽIVOTNÍCH SITUACÍ objevíte, jak za oponou mlhy iluze funguje tato realita, čím, proč a jakým způsobem je tvořena a jak ji můžeme tvořit vědomě.
 • Dostanete odpovědi na otázky: Jaký je smysl toho, co se mi děje v mém životech? Proč se ke mne druzí chovají zrovna tak, jak se chovají? Proč se mi často situace v životě a ve vztazích opakují? Jak proměnit svůj život a vztahy k lepšímu?
 • Jak na to? Jednoduchým postupem, který transformuje náš postoj a pohled na vlastní bytí i na Vesmír, který nás obklopuje. Toto vědéní a vnímání reality je prastaré, i když v minulosti bylo v různých kulturách rezervováno úzkým skupinám lidí. Dnes, ve Věku Vodnáře, je otevřeno všem..
KURZ ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ A ŽIVOTNÍCH SITUACÍ se uskuteční ve dnech 20.- 21.06.2015 v PRAZE

KDO HLEDÁ, NAJDE - říká italský lektor a terapeut Silvano Paolucci..

16. 6. 2015 Vše co potřebujeme a hledáme celý život venku u druhých, máme uvnitř v sobě: schopnosti léčitele našeho těla, bystrý rozum a milující duši, talenty a vlastní potenciál, který nám zabezpečí hojnost. Pozornost, přijetí, lásku a radost, odpovědi na tisíce našich otázek. Jak se k tomuto pokladu v nás dostat? Jak objevit milujícího přítele, důvěryhodného průvodce a nejlepšího terapeuta v sobě samých? Jak probudit vlastní intuici, vnitřní moudrost? Odpovědi vám zprostředkuje Silvano Paolucci na slunovratovém setkání v Praze

..ŽÍT S LEHKOSTÍ MOTÝLA..

15. 6. 2015

 • Měli bychom se naučit od motýlů žít v přítomném okamžiku.
 • Stavět se k životu s lehkostí.
 • Pouze se jemně dotýkat všeho, co milujeme bez toho, aniž bychom to chtěli vlastnit.
 • Žít jen z krásy a svobody.
 • Otevřít svá křídla a letět.
 • Na okamžik, kterým je život. Obrázek: Christian Schloe
 • Motýlí technika nebo-li technika proměny – METAMORFIKA: Jemný dotek mocné transformační síly. Symbolem MT je motýl; metoda vychází s principu, že jemnohmotné a většinou lidským okem neviditelné (pocity, přesvědčení, emoce a myšlenky) tvoří to hrubohmotné (fyzickou hmotu), ne naopak. Největší síla je v jemnosti a lehkosti.. zveme vás k tomu, aby jste to vyzkoušeli ve svých životech..

ROZSVIŤME SVÉ SVĚTLO..

11. 6. 2015 Je nádherné sledovat otevírání potenciálu lidské bytosti a hledání vlastního pokladu unitř .. Nalézání vlastní duchovní podstaty a vnitřních možností e jejich propojování s hmotou je geniálně vymyšlenou božskou hrou pro naši evoluci. Přináší mi nesmírnou-vesmírnou radost vidět a vnímat, jak se lidé „rozsvěcují“, krok za krokem směrem k sobě samým, k přijetí sebe a k nasměrování pozornosti na své přednosti a silné stránky až k objevení a láskyplnému prožívání krásy své bytosti. Tam začíná opravdová „jízda životem“ s celou jeho krásou, poněvač teprve v tom momentě jsme schopni opravdu přijmout druhé takoví, jací jsou a vidět v nich i v životních událostech jejich úžasnost a krásu i v momentech, kdy ji druzí nevnímají. Teprve když opravdově a hluboce milujeme to, co a kdo jsme, kdy jsme si jistí sami sebou, kdy máme urovnány všechny vnitřní pocity a emoce směrem k sobě, ke druhým a k životu samému, jsme schopni opravdově a bez podmínek milovat druhé a dát jim láskyplnou důvěru a svobodu… Z vlastní zkušenosti a prožitků vím, že energie a čas vložený do opravdové cesty k sobě je tou nejskvělejší životní investicí.. (úryvek z rozhovoru s Jitkou Třešňákovou)

MÁTE OPRAVDOVOU TOUHU NAJÍT ODPOVÉDI NA VAŠE ŽIVOTNÍ OTÁZKY?

7. 6. 2015 Můžeme se rozhodnout pro radost, hojnost, zdraví a pohodu. Můžeme se rozhodnout přestat strádat emocionálně, duševně i ekonomicky, ve ztazích i v životě.. Jak na to?
Jaký je smysl toho, co se nám děje v našich životech? Proč se k nám druzí chovají zrovna tak, jak se chovají? Proč se nám často situace v životě a ve vztazích opakují? Jak to pochopit a proměnit svůj život a vztahy k lepšímu?
Odpovědi nejsou složité. Prostřednictvím podpory a poznání můžeme najít cestu, jak se k nim dostat i jak za oponou mlhy iluze funguje tato realita, čím, proč a jakým způsobem je tvořena.. Toto vědéní a vnímání reality je prastaré, i když v minulosti bylo v různých kultúrach rezervováno úzkým skupinám lidí. Dnes, ve Věku Vodnáře, je otevřeno všem, kdo jsou připraveni… Tato poznání a moudra jsou tématem setkání ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ A ŽIVOTNÍCH SITUACÍ, kterým v Praze provádí Jitka Třeňáková ve dnech 21.- 22.06.2015.

CESTA ZVANÁ ŽIVOT...

7. 6. 2015 Musíme se naučit zdolávat hory, přežít poušť zoufalství, navštívit ostrovy radosti, kde se uvolníme v proudu nápadů a zapomeneme na pochybnosti a obavy. Je to dobrodružství, nádherná cesta zvaná ŹIVOT. Musíme se vyživovat naději jako stromy, které vždy poskytují své ovoce i přes měnící se roční období.

VIDÍTE POHÁR Z POLOVINY PLNÝ ČI POLOPRÁZDNÝ?

27. 5. 2015

 • Naše štěstí nezávisí na doplnění toho, co nám chybí, ale na uvědomování si toho, co již máme, na vděčnosti za to a na tom, jak s tím, co máme, nakládáme.

100 LETÁ HLUBOKÁ PRAVDA O EVOLUCI ČLOVĚKA...

21. 5. 2015

 • Spíše než stroje a technologie potřebujeme lidskost.
 • Spíše než inteligenci potřebujeme něhu a dobré srdce.. (Charlie Chaplin)

MÁTE ODVAHU BÝT ŠŤASTNÍ?

16. 5. 2015

 • Upřednostňujeme nevidět pravdu.
 • Abychom netrpěli.
 • Abychom se neuzdravili.
 • Protože jinak bychom se stali tím, čeho se bojíme: KOMPLETNĚ ŽIVÍ..

O ZRCADLENÍ NAŠEHO NITRA VE VZTAZÍCH..

15. 5. 2015 Každý vztah, ať s našimi nejbližšími, ale také s neznámými lidmi, obsahuje poklad cenných informací o nás a o tom, jak se stavíme k sobě, ke světu a k životu. I ten zdánlivě nejprotivnější člověk, který nám ubližuje nejvíce, je za závojem naší pozemské reality našim velkým pomocníkem a mistrem. A i když si to většinou neuvědomujeme, své vztahy si podle tohoto vnitřního nastavení také sami vybíráme a tvoříme. Pokud tedy toužíme po vnitřním klidu, pohodě, vyrovnanosti a také zdraví, je důležité soustředit se na to, co nám vztahy s ostatními sdělují. Měly by být tedy spíše analyzovány „zprávy“ samotné, než abychom se nechali emocionálně strhávat jejich obsahem.

 • Vztahy jsou ve svém hlubokém smyslu prostředkem pro naši evoluci, pro náš posun vpřed. Proto pokud nezměníme chyby, které děláme, budeme si do života stále přitahovat například stále ty samé typy partnerů nebo se budeme dostávat do stále stejných či podobných situací. Je přitom pravděpodobné, že intenzita situací bude gradovat až do momentu, kdy si řekneme třeba: „A dost! Už nikomu nedovolím, aby se tak ke mně choval!“ A tím, že si uvědomíme svou hodnotu, změníme svůj vlastní přístup k sobě.
 • Máme možnost tvořit své životy vědomě tak, jak po nich toužíme. Jedním z předpokladů pro to je převzetí zodpovědnosti za sebe, za své myšlenky, pocity, emoce, slova a činy.
 • VLASTNÍ ŠTĚSTÍ A VNITŘNÍ POHODA A VYROVNANOST BY MĚLI ZÁVISET POUZE NA NÁS. NEDÁVEJME DRUHÝM DO RUKOU VLASTNÍ ŠTĚSTÍ, NEHLEDEJME, KDO NÁS UČINÍ ŠŤASTNÝMI. NETVOŘME SI ZÁVISLOST NA TOM, ZDA NÁS DRUZÍ PŘÍJMAJÍ ČI ZDA NÁM PROJEVUJÍ SVOU NÁKLONNOST.. A toto bychom měli učit i naše děti. (Jitka Třešňáková)

ABY SE Z NÁS STALI MOTÝLI...

7. 5. 2015 Každý máme v sobě opravdový poklad ve formě talentů a specifického potenciálu. Abychom je objevili a dostali se k nim, je třeba uvolnit vnitřní bloky a nefunkční omezující vzorce a přesvědčení. Základní psycho-emocionální a fyzické nastavení člověka, které nazýváme základní matrice člověka, se vytváří v průběhu prenatálního období. Na náš „základ“ má vliv vše, co se v průběhu prenatálního vývoje uděje. Matrice je pak základem pro náš život po narození. Způsob, jakým vnímáme sebe samé, vztahy s druhými a svět i to, jak se stavíme k řešení problémů, to vše se vytvořilo už v prenatálu a má na to hluboký vliv všechno, co se od momentu přesunu našeho vědomí do tohoto prostoru a času odehrává. říká Jitka Třešňáková

 • Uvolněním bloků vzniklých v prenatálním období se zabývá METAMORFNÍ TECHNIKA.
 • Tuto jednoduchou a jemnou metodu je možné naučit se aplikovat a používat za jeden den a využívat ji pro sebe samé, pro svou rodinu, blízké i vlastní terapeutickou praxi. V prohloubení znalostí v uvolnění bloků je pak možné pokračovat na kurzech MT II. a MT III. V r.2016 bude také otevřen výcvik pro indtruktory MT. Součástí kurzů je popis fungujících principů a aplikace, praktické provedení techniky a dalších postupů pro uvolnění bloků, příklady, doporučení a meditace.
 • Termíny kurzů:
 • 23.05.2015 – Praha-Karlín – základní kurz MT
 • 24.05.2015 – Praha-Karlín – prohlubovací kurz MT II.-UVĚDOMĚNÍ
 • 25.07.2015 – Praha-Vyšehrad – základní kurz MT
 • 26.07.2015 – Praha-Vysehrad – prohlubovací kurz MT II.-UVĚDOMĚNÍ
 • 01.08.2015 – Luhačovice-přehrada – základní kurz MT
 • 02.08.2015 – Luhačovice-přehrada – prohlubovací kurz MT II.-UVĚDOMĚNÍ
 • 21.- 23.08.2015 – Rusava – MT III. – VĚDOMÍ

LÁSKA JE SVOBODA ČI UTRPENÍ?

3. 5. 2015 Opravdová láska je božským uměním, které dává svobodu nám samým i druhým v našich životech, zatímco láska egoistická a závislosti nás svazují a způsobují utrpení…

JE ČAS PRO LÁSKU

1. 5. 2015 O květnu se říká, že je měsícem lásky. Pro všechny a pro všechno. Ve staré energii, která nás doprovázela po mnoho let, převažovalo odsuzování a vina: obviňování druhých a obviňování sebe samých. Je čas přestat pěstovat tyto jedovaté plody.
Obviňování druhých a obviňování sebe samých jsou dvě strany téže mince: málo lásky pro sebe a v následku toho také pro ostatní.
Je čas, abychom se naučili odpouštět a milovat, zejména sami sebe, měníc tak naše vibrace.
Může se zdát, že je těžké, ale není. Stačí si rozhodnout a udělat to.
Těžké je žít celý život ve společnosti zahořklosti, zášti a lítosti.

DŮVĚŘUJME VE VYŠŚÍ SMYSL, POZNÁVEJME JEJ A ŽIJME NAPLNO...

29. 4. 2015 Jděte a nechejte příběhy, čiže život, ať se vám děje. Pracujte s těmito příběhy vašeho života, nalejte na ně znova vaši krev a vaše slzy a váš smích, dokud nezačnou vzkvétat, dokud nerozkvetete. (Clarissa Pinkola Estes, Ženy, které běhaly s vlky) …Mějme důvěru a kuráž prožívat vztahy i život stále a znovu naplno, učit se poznávat jejich smysl a tak dojít postupně ke kráse, radosti a pohodě v sobě, ve vztazích i v životě.. prožito v praxi života a potvrzeno ;-)

FILOZOFIE LÁSKY: Je čas žít! Rozhovor se Silvanem Paoluccim

15. 4. 2015 Italský terapeut SILVANO PAOLUCCI hovoří o novém programu FILOZOFIE LÁSKY, který připravil specificky na základě své terapeutické a lektorské praxe pro zpracování a „uzdravení“ našich vnitřních aspektůn (mysli, personality/ega, vnitřního dítěte, ženské a mužské energie v nás a duše). Jednotlivé přednášky, work-shopy a kurzy tohoto programu jsou vhodné pro ty, kdo poznali, že opravdové změny v prožívání života, v emocích i v pocitech je možné vykonat postupnou vnitřní proměnou, nikoliv několika všeobecnými poučkami přečtenými v knize či odposlouchanými na masových meetingcích. Každý jsme jedinečný a specifický a našim záměrem je dát těm, kdo chtějí, do rukou nástroje pro to, aby se stali soběstačnými, aby našli vše to, co hledají venku u druhých – lásku, přijetí, pochopení, vyléčení, radost a harmonii – uvnitř v sobě a dostali se tak do souladu se sebou samými..

Rozhodněme se a nechejme z nás odejít zklamání, abychom udělali prostor pro radost

30. 3. 2015 Pokud budeme stále myslet na všechny situace, kdy nás druzí zradili, zklamali, podvedli či rozhněvali, budou naše srdce stále plná nenávisti. Učme se odpouštět, nechat věci odejít, být šťastní.

SILVANO PAOLUCCI OPĚT V PRAZE! Tentokrát přijede do Česka se zbrusu novým programem „FILOZOFIE LÁSKY“

23. 3. 2015 V tomto roce se vrací do Prahy SILVANO PAOLUCCI, italský terapeut, lektor a badatel. Silvano je šiřitelem a ochráncem pokladů starodávných mouder a dávných postupů na cestě osobní evoluce, které renovuje a přizpůsobuje současným potřebám. Silvano vychází z faktu, že nemusíme být člověkem, který se ve své nevědomosti nemohoucně zmítá v událostech života, který mu možná připadá těžký a osudem nespravedlivý. Vychází z poznání, že pokud se rozhodneme, můžeme se stát těmi, kdo si vlastní život sami řídí a vytváří, těmi kdo o sobě a svém životě sami rozhodují. Silvano provádí postupným uvědomovacím procesem poznání, že jsme bytostmi s mnoha schopnostmi a možnostmi (smysly, samoléčení a léčení, tvorba reality prostřednictvím ovládání vnitřních přesvědčení, elmg pole srdce atd.), o kterých nám v televizi nevykládají a o kterých se ve škole neučíme. Silvano provádí uvědoměním si, že jsme bytostmi, které pro svou evoluci prostřednictvím zkušenosti zde v tomto prostoru hmoty a času mají své fyzické tělo, svou personalitu – ego, svou mysl a rozum, svou ženskou i mužskou část a energii, svou duši a také ingredienci nevinnosti – vnitřní dítě. Můžeme tak objevit svou vlastní osobní sílu a své možnosti. Svým působením a svou činností se koncentruje na postupné kroky vedoucí k poznání, uzdravení, usměrnění a harmonii všech aspektů v člověku. Jsou to kroky důležité na cestě všech těch, kdo se rozhodli nenechávat své štěstí, pohodu a radost náhodě či na druhých, všem, kdo se rozhodli převzít zodpovědnost za své životy.

 • S programem „FILOZOFIE LÁSKY“ nás Silvano poprvé seznámí na veletrhu EVOLUTION a prostřednictvím následující trilogie jarních setkání v Praze. Setkání jsou určena pro všechny, kdo opravdu touží najít svou vlastní osobní cestu a radost na ní, vnitřní vedení, klid a soulad.
 • 18.- 19.04.2015 – MYSL A PERSONALITA/EGO – UDĚLAT SPOJENCE PRO REALIZACI ZÁMĚRU DUŠE – témata: Mysl, Rozum – kdo jsou, jak fungují, k čemu slouží a jak to udělat, abychom je používali vědomě a pro naše dobro; poznání našich „fragmentovaných já“; synapsi a receptory – co jsou, jak fungují a jak s nimi pracovat vědomě; schéma filtru – jak jej nastavit a jak s ním pracovat; Ego – kdo je, jak funguje, jak jej „vychovat“ a jak mu nastavit limity a °jak nasměrovat jeho působení vědomě. Meditace.
 • 22.- 24.05.2015 – VNITŘNÍ SOULAD – STÁT SE KAPITÁNEM VLASTNÍ LODI – témata: kdo je Vnitřní žena a Vnitřní muž – jejich energie, kompetence, soulad a vzájemná spolupráce; schopnost prožívání bytí „teď a tady“ a uvědomění si „Já jsem“ v praktickém životě. Poznání sebe samých a vlastních predispozic a talentů prostřednitcvím duchovního aspektu a projeveného vlivu tzv. paprsků. Jak sladit život s „novou érou“ a jejími bytostmi – indigo, duhovými a křišťálovými, kterých se rodí stále více. Meditace.
 • 20.-21.06.2015 – NAŠE DUŠE A JEJÍ ZÁMĚR aneb Jak najít vlastní cestu & život v souladu s vyšším záměrem a s principy – témata: Duše – kdo je, jak se s ní spojit, jak s ní spolupracovat, jak poznat její projekt pro tento náš život na Zemi a jak sej í stát; Srdce – uzdravení citových traumat; Vnitřní dítě – jeho funkce, jeho uzdravení a jak se o něj starat; naše přirozené schopnosti; techniky léčení pro každého; co jsou a jak fungují základní Vyšší principy zde na Zemi, jak se s nimi sladit a žít v souladu s nimi. Meditace.
Celý článek

ŘEŠENÍ PRO "NEŘEŠITELNÉ" A TĚŽKÉ SITUACE..?

9. 3. 2015 Také Buddha říkával, a stále to opakoval po čtyřicet let, že se staneme čímkoliv, na co myslíme. Naše přesvědčení a myšlenka rozhoduje o všem, co jsme. Jsme-li v koncích, je to důsledkem našeho úhlu pohledu: opusťme tento postoj a staňme se nekonečnými.

PONECHEJME SI TO JEDNODUCHÉ...

1. 3. 2015 Vyberme si na naší cestě jednoduchost. Milujme, zkoušejme, prožívejme, vnímejme, usmívejme se. Všechno ostatní jsou „nástavby“, které komplikují naše prožívání lásky, radosti a štěstí..

KOŘENY FUNKCE ENERGETICKÝCH CENTER - ČAKER V LIDSKÉM TĚLE

25. 2. 2015 Na infografice najdete znázorněný systém energetických center – čaker na reflexní zóně páteře (vnitřní hrana chodidla, vnitřní hrana dlaně a hlava) a spojitosti jeho vývoje s jednotlivými etapami prenatálního období. Také naše osobní energetická situace má kořeny v prenatálních prožitcích..

OPRAVDOVOU SÍLU NAJDEME V CITLIVOSTI..

8. 2. 2015 Citlivost je intuice, soucit, láska. V citlivosti je opravdová síla – klid, trpělivost, ticho, neotřesitelnost, důvěra, víra – a krásný úsměv! Buďme citliví a silní zároveň.

Chcete se naučit milovat? Začněte u sebe...

4. 2. 2015 Pokaždé, když se odsuzujeme či posuzujeme, lámeme srdce sami sobě. Uvolněme se, obejměme se a rozplyňme se v kráse, kterou jsme. Buďme k sobě hodní, trpěliví a láskyplní.

MÍT VÍRU...

26. 1. 2015 Mít víru znamená skutečně otevřít oči a přestat být slepý či nechtít vidět. Protože mít víru znamená dovolit si vzpomenout, jak velmi silné a mocné je milující objetí Jednoty, které někde uvnitř v sobě známe odjakživa. A když si vzpomeneme, jsme připraveni. Jsme konečně připraveni vrátit se, abychom viděli neviditelné, věřili neuvěřitelnému a především dostat a přjimout nemožné.. Na cestě k víře a důvěře je důležitým aktem koncentrace vnitřní pozornosti na pocity a na objevování krásy, ne na myšlenky. Mysl je u většiny lidí po dlouhou dobu navyklá na přímé propojení s jejich personalitou a člověk je navyklý být zajatcem mysli. Tím je pak plný strachu, nedůvěry a dalších projevů vlastní osobnosti..

JE MOŽNÉ ŽÍT S PROBLÉMY A BÝT PŘI TOM V POHODĚ?

25. 1. 2015 Dobrý a pohodový život neznamená život bez problémů. Je to život, kde jsme se naučili osvobodit se od sevření, kterým na nás problémy působí a tlačí. Dobrým průvodcem na této cestě je důvěra v to, že vše je, jak má být a že vše má svůj čas. Dalším skvělým společníkem je víra, která jde s důvěrou ruku v ruce. Nepohodlným kumpánem je rozum, který nás může svým vychytralým lavírováním svádět z naší cesty.. Tak šťastnou cestu a pozor na společnost ;-)

KDY A JAK SE TVOŘÍ VNITŘNÍ BLOKY?

23. 1. 2015 Dostaly se k nám tyto dotazy: Do jaké míry se traumata u lidí vytvářejí už v prenatálním období? Jak se s takovými hlubokými traumaty dá pracovat?

 • Odpovídá Jitka Třešňáková, lektorka kurzů METAMORFNÍ TECHNIKA a terapeutka: – … "V průběhu prenatálního období se vytváří základní psycho-emocionální a fyzické nastavení formujícího se člověka, které nazývám základní matrice. Ta je pak základem pro náš život po narození. To, jak vnímáme sebe samé, vztahy s druhými a svět i to, jak se stavíme k řešení problémů, toto vše se vytvořilo již v prenatálu. Na toto nastavení má hluboký vliv vše, co se od momentu přesunu vědomí do tohoto prostoru a času odehrává. Pro naše vědomí je přirozeným prostředím přijetí a láska bez podmínek. Traumata se vytváří v momentě, kdy na nás přímo působí vše to, co přijetí a láska není – pocity různých strachů, nepřijetí, nedůvěry ve všech aspektech. Nejhlouběji je plod ovlivňován pocity a emocemi ženy, budoucí matky a také muže – otce, budoucích rodičů, a to již od momentů před početím, při početí, v průběhu celého těhotenství a pak také silně při porodu.
 • Jsou tato traumata častým fenoménem? – … „Můžeme říci, že na úrovni vědomí, v jakém v současnosti žijeme, jsou prenatální traumata běžná, téměř každý si z prenatálu něco neseme. Před několika lety jsem v Itálii poznala a naučila se používat metodu METAMORFNÍ TECHNIKA, která tato traumata uvolňuje a navrací stav všech úrovní člověka k jeho původnímu plnému potenciálu na všech úrovních – emocionální, fyzické i psychické .“

BÝT SAMI ČI V PARTNERSTVÍ?

22. 1. 2015 Je v rámci vztahů nejvyšší metou docílit stavu, kdy člověk partnera nepotřebuje? Nebo jde o pouhou iluzi nezávislosti a každý potřebujeme životního druha po svém boku? Může být člověk v životě svrchovaně a plně spokojen i sám, bez partnera? … Vnější vztahy nám zrcadlí to, co uvnitř v nás je i není v souladu. Dokud nejsme vnitřně celiství, potřebujeme partnera, aby nám dával to, co my nemáme. Základním vztahem v životě člověka je však vztah k sobě samému. Pokud věnujeme naši pozornost poznání a přijetí sebe samých a uzdravení našich součástí, dojdeme k celistvosti naší osobnosti, kdy jsou všechny naše aspekty „uzdravené“ a plně funkční. V tomto stavu používáme svůj potenciál a jsme plně spokojeni se sebou a se svým životem. Vnímáme, že k tomu, abychom mohli prožívat život šťastně a plnohodnotně, nepotřebujeme nikoho zvenčí. Pak můžeme potkat partnera, jehož přítomnost si budeme opravdu užívat a s nímž se budeme navzájem podporovat na cestě životem. Zde již nepotřebujeme nepříjemné prožitky a vztahové problémy, které byli dříve k naší evoluci nutné.. (z rozhovoŕu pro magazín Maitrea a ze seminářů ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ A ŽIVOTNÍCH SITUACÍ, Jitka Třešňáková)

JAK TO UDĚLAT, ABY SE NÁŠ ŽIVOT ČI VZTAHY OPRAVDU ZMĚNILI?

18. 1. 2015 Proč si často do života přitahujeme ty samé typy partnerů, dostáváme se do stále se opakujících se situací a děláme často ty samé chyby? (jeden z dotazů účastníků kurzu ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ) –

 • Vztahy jsou ve svém hlubokém smyslu prostředkem pro naši evoluci, pro náš posun vpřed. Technologie Esejských zrcadel nám umožňuje rozeznat chyby, které nás oddělují od souladu se sebou samými a s vesmírnymi (či chcete-i božskými) principy. I pokud známe chyby, které děláme a máme toho mnoho vyčteno a naučeno, ale nic z toho neaplikujeme a ve svých přesvědčeních a způsobech nezměníme, budeme se dostávat do stále stejných či podobných situací. Je při tom pravděpodobné, že jejich intenzita bude gradovat až do momentu, kdy si řekneme třeba: „A dost! Už nikomu nedovolím, aby se tak ke mně choval!“ A tím, že si uvědomíme svou hodnotu, změníme svůj vlastní přístup k sobě.
Je to celé vskutku úžasný systém. Jeho poznání nám dává možnost tvořit své životy vědomě tak, jak toužíme. Předpokladem pro to je převzetí zodpovědnosti za sebe, za své myšlenky, pocity, emoce, slova a činy. (Jitka Třešňáková, lektor kurzu EZ)

PŘIJMI S LÁSKOU A POCHOPENÍM SVOU VLASTNÍ TEMNOU STRÁNKU

9. 1. 2015 Není rozvoje vědomí a osobní evoluce bez bolesti. Všude na světě jdou lidé k hranicím absurdity, jen aby zabránili konfrontaci se svou vlastní duší. K osvícení se nepřichází představováním si postav světla, ale vynesením vnitřní temnoty na vědomou úroveň. Kdo se dívá ven, ten sní, kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí .. (Carl Gustav Jung) – součástí připravovaného programu aktivit Inspirály pro jaro 2015 je STRÁŽCE PRAHU – seminář o přijetí vlastní temné stránky a o vnitřní práci s egem, vedený Silvanem Paoluccim v Praze.

DENNĚ NĚKOHO POHLAĎTE ČI UPŘÍMNĚ POCHVALTE (a začněte u sebe)

8. 1. 2015 Něha, pohlazení, uznání a mazlení je přirozenou potřebou každé bytosti, jen někdo to více či méně maskuje .. Pokud v dětství není uspokojena potřeba pozornosti objetím, pohlazením či uznáním, děti na sebe poutají pozornost zlobením příp. jinými, v očích rodičů nepříjemnými aspekty. Tak se také rodí tzv. energetický vampirismus, tudíž opakované uvádení druhých do stavů lítosti, strachu či zloby a následné „konzumování“ jejich energie.. Jak takového „vampíra“ rozpoznat, jak nebýt jeho „obětí“, jak si ustrážit svou vlastní energii a o dalších zásadních postojích, které dohromady vytváří to, jak žijeme, se dozvíte na kurze PROCESY ZA KOMUNIKACÍ, vedeném Mgr. Petrem Vadykou ve dnech 27. – 29.03.2015 v Be­rouně

MÁTE ZÁMĚR ZMĚNIT SVÉ VZTAHY A SITUACE V ŽIVOTĚ? Máte to ve vlastních rukou.. a když to dovolíte, je to jednoduché ;-)

8. 1. 2015 Na počátku nového roku většina z nás uvažuje o tom, co bychom si v právě začínajícím roce přáli. Chceme být zdraví a prožívat harmonické vztahy se svými nejbližšími, ale také třeba s kolegy nebo se sousedy… Naše vztahy však nejsou náhodné – jsou naším ZRCADLEM a když jim věnujeme pozornost, můžeme se o sobě hodně dozvědět a hlavně tak dostaneme možnost kvalitu vztahů i situací v našem životě změnit…

 • „Vztahy a naše reakce na životní situace představují příležitost poznat se ze všech úhlů. Každý člověk včetně kolegů v práci, spolužáků a životních partnerů nám ukazuje něco o nás samých, ať se to týká nízké sebedůvěry či zoufalé snahy zaplnit prázdnotu. Budeme-li dost moudří, abychom rozpoznali sdělovaná poselství, odhalíme postoje, kvůli nimž strádáme a dostaneme tak klíč k jejich změně a tím ke změně našich vztahů a kvality našeho života.“ – (Jitka Třešňáková, z kurzu Esejská zrcadla)

JAKÝ SMYSL MÁ LÁSKA?

5. 1. 2015

 • Povinnost bez lásky činí mrzutým.
 • Odpovědnost bez lásky činí bezohledným.
 • Spravedlnost bez lásky činí tvrdým.
 • Pravda bez lásky činí nelítostně kritickým.
 • Moudrost bez lásky činí vychytralým.
 • Přívětivost bez lásky činí pokryteckým.
 • Pořádek bez lásky činí malicherným.
 • Čest bez lásky činí ješitným.
 • Majetek bez lásky činí lakomým.
 • Víra bez lásky činí fanatickým.
 • Život bez lásky nedává smysl.
Tomáš Kempenský (14. – 15.století)

PF 2015

1. 1. 2015

 • Nejdůležitější cesta našeho života je ta, kterou jdeme uvnitř v nás.
 • Je to cesta mezi myslí a srdcem.
 • Je to cesta k pravdě o tom, kdo jsme, cesta za vědomí všedního dne.
 • Cesta, která nás povede ke zjištění, že si můžeme vybrat kreativní myšlenky, alternativní názory.
 • Že můžeme události vytvářet, přitahovat a manifestovat spíše než-li na ně reagovat.
 • Že můžeme přinést do našich životů mír, lásku a harmonii spíše než-li stres, konflikty a chaos.
 • Je to cesta, která nás vede k poznání, že naše strachy můžeme nahradit vírou a důvěrou. Že se můžeme uzdravit.
 • A můžeme začít nyní …
 • MNOHO RADOSTI, LÁSKY A VNITŘNÍ POHODY V KAŽDÉM DNI ROKU 2015 VÁM PŘEJE TEAM INSPIRALA

DĚTI I DOSPĚLÍ POTŘEBUJÍ KE SVÉMU ZDRAVÍ I PSYCHICKÉ ROVNOVÁZE KONTAKT S PŘÍRODOU

20. 12. 2014 DĚTEM BEZ PŘÍRODY HROZÍ NEMOCI I PORUCHY CHOVÁNÍ. Tedy poruchy chování, řídnutí kostí, alergie, kriminalita i zvýšený stres. Omezení kontaktu s přírodou u dnešních dětí má podle odborníků přibývající negativní dopady. Většina dnešních dětí vyrůstá v interiérech. Z domova do školy, na kroužek, domů. Mnoho z nich už zná přírodu jen jako kulisu za okénky dopravních prostředků. „Za posledních třicet let se dětem strašně zmenšily obzory a ubylo prostor, kde by se mohly samy pohybovat. Mnoho osmi, devítiletých dětí dnes v podstatě nevychází za prahy svých domovů,“ konstatuje známý přírodní aktivista, Angličan Tim Gill. Celý článek

TO, CO ZASADÍME, TAKÉ SKLIDÍME...

15. 12. 2014 Naše mysl je jako půda na zahradě. Půdě je jedno, jaká semena zasadíme, zda to budou brambory nebo melouny, plevel nebo zelí. Půda (mysl) jednoduše vyživuje to, co zasadíme. Zasadíme-li semena prosperity a blahobytu, sklidíme prosperitu a blahobyt; zasadíme-li semena chudoby, sklidíme chudobu. – z kurzu PROCESY ZA KOMUNIKACÍ, vedeném Mgr. Petrem Vladykou.

JE PLANETA ZEMĚ ŽIVÁ?

28. 11. 2014 Je to jako ptát se, zda je jedna z nesčetných buněk v našem těle naživu! Planeta Země je živá a stejně jako všechno stvořené a živé je podrobena podnětům a „připomínkám“ kosmických zákonů, které na rozdíl od lidí nemůže ignorovat, ani je změnit. Země je živá: dýchá, má vědomí a je empatická. Miluje. Žije svůj život v makrokosmickém těle. Planeta Země je stále aktivní a mladá molekula. Sluneční soustava, jejíž je součástí, je malá makromolekula jednoho orgánu makrokosmické bytosti. Lidé jsou enzymy, které "by měly " zpracovávat a transformovat prvky a elementy, které Země získává pro svou budoucnost a stabilitu své funkční rovnováhy. Celý článek

CHCEŠ-LI ZMĚNIT SVĚT, MILUJ MUŽE

15. 11. 2014 Mnoho žen dělá tu chybu, že hledá muže, s nímž by rozvíjely vztah, aniž by předtím rozvinuly vztah se sebou samými; běží od jednoho muže k druhému hledajíc v nich to, co jim chybí v nich samotných. Hledání by mělo začít doma, v sobě. Nikdo nás může milovat natolik, abychom byli šťastní, pokud se opravdu sami nemilujeme, protože pokud jdeme s vnitřní prázdnotou hledat lásku, můžeme najít další prázdnotu. Protože muž se může stát opravdovým Mužem pouze pokud je žena opravdouvou Ženou. (Jitka Třešňáková) Celý článek

MYSL LŽE, NASLOUCHEJME SRDCI...

8. 10. 2014 Nezáleží na skóre či počtu vítězství, ale na tom, jak se vypořádáme se strachy uvnitř v sobě. Mysl vytváří limity, ego prostřednictvím mysli strachy. Srdce má schopnost překročit limity i strachy. Jen jej používat.. Dle nedávných vědeckých výzkůmů, kterých se zůčastnil také americký vědec Gregg Braden, je energetické pole srdce 5.000 x silnější, než energie frekvencí mozku, čili mysli. A pamatujme.. mysl lže, naslouchejme srdci, je bránou ke všem odpovědím a řešením.

.. VNÍMAT A VĚDĚT, CO CHCEME A KAM JDEME..

2. 10. 2014 ŽÍT neznamená přijmat všechno, ale ujasňovat si, vybírat, zbavovat se zbytečností, obětovat. Ujasněme si tudíž, co je pro nás důležité, co opravdu chceme. Vytvořme si záměr dajíc důležitost tomu, kdo opravdu jsme a dajíc prostor každé naší součásti – tělu, mysli a duši.. Míza ve stromu stoupá nahoru jen když jsou větve prořezané.

..ŽÍT A MILOVAT S LEHKOSTÍ...

29. 9. 2014 Měli bychom se naučit od motýlů žít v přítomném okamžiku. Stavět se k životu s lehkostí. Pouze se jemně dotýkat všeho, co milujeme bez toho, aniž bychom to chtěli vlastnit. Žít jen z krásy a svobody. Otevřít svá křídla a letět. Na okamžik, kterým je život.

CESTA K ŽENĚ V SOBĚ..

26. 9. 2014 .. ESENCE ŽENSTVÍ… Když je žena v souladu sama se sebou, její vnitřní život je jako řeka, která svobodně plyne, svůj vnější život žije s větší lehkostí a grácií. Pokud potlačuje svoje emoce, potlačuje samu sebe a její vnitřní život stagnuje. Emoce nám pak ztěžují náš život, naše zdraví, naše vztahy. Když si uvědomíme jejich příčinu a dovolíme jim plynout, pocítíme velikou úlevu a uvolníme velké množství zadržené energie pro svůj život. Iluze nás vede k tomu, že se domníváme, že nás budou mít druzí rádi, když budeme jiné, lepší, mírnější, ale už teď jsme dokonalé takové jaké jsme. Zvu vás ke společnému času v Praze, kdy se budeme zabývat jen sami sebou, nacházet způsoby jak být klidnější, vyrovnanější, šťastnější a jak žít plnohodnotnější a láskyplnější život… (Mirka Resslerová)

JE ČAS...

26. 9. 2014 Žijeme v době, kdy: • doktoři ničí zdraví • právnící ničí spravedlnost • univerzity ničí znalosti • vlády ničí svobodu, • média ničí informace • církve ničí duchovní morálku • a naše vlastní banky ničí ekonomiku. (Chris Hedges)

 • JE ČAS.. Je čas na to, abychom se hnuli a uvědomili si, že život je náš a kvalita jeho prožití závisí jen na nás. Je čas probudit se z letargie pohodlných přesvědčení, kterými se ujišťujeme, že události v našem životě, v naší společnosti, na naší zemi, nezáleží na nás. ZÁLEŽÍ NA NÁS… Záleží na každém jednotlivci, zda jej strach a pohodlnost nechají přikovaného v nefunkčních a strádání a nerovnováhu přínašejících dogmatech či zda jeho duše najde kuráž, důvěru a lásku pro nová poznání, přinášející zdraví, rovnováhu, lehkost a radost a využití plného potenciálu člověka a jeho talentů..
Všichni a vše je propojeno a naše přesvědčení působí nejen na nás, na naše zdraví, naše vztahy a na to, co se nám déje v našich životech, ale i na všechny a vše, co nás obklopuje v globálním slova smyslu – na členy rodiny, na naše na město, společnost, stát, celou zemi a také směrem dál do vesmíru, kam povětšinou nedohlédneme.. JE ČAS..

UČENÍ MŮŽE BÝT RADOSTNÉ A ZÁBAVNÉ .. video s Mgr. Petrem Vladykou o využití pravé mozkové hemisféry

16. 9. 2014 Petr hovoří o návratu k přirozenému využití pravé mozkové hemisféry a odpovídá na následující otázky: Jak se nejrychleji naučit cizí jazyk? Jaká je „přímá metoda okamžitého mluvení“? Proč se učíme cizí jazyk či jinou látku dlouho a obtížně a stále nemluvíme? Jak to změnit? Můžeme si nacvičit techniky a přístupy pro to, jak si pamatovat mnohem více bez zapomínání? Jak můžeme rychle zaktivovat „dávno zapomenuté“? Jak se učit když „nemáte čas“? Jaké jsou techniky a zákonitosti vnímání a pamatování, o kterých vám ještě nikde neřekli? Celý článek

NÁŠ ŽIVOT SI TVOŘÍME SAMI...

15. 9. 2014 Život se nám neděje; život na nás reaguje. Náš život závisí na nás. Všechny jeho aspekty pocházejí z našeho vyladění. My rozhodujeme o tom, jaký je náš život na základě toho, co vysíláme zevnitř z nás.

MOŽNÉ A NEMOŽNÉ V NAŠÍ REALITĚ..

6. 9. 2014 Lidé často definují nemožnými ty věci, které jednoduše nikdy neviděli.

JAK ZMĚNIT VLASTNÍ REALITU?

2. 9. 2014 VLASTNÍ REALITU MŮŽEME ZMĚNIT POUZE ZMĚNOU VLASTNÍHO POSTOJE. Věci se nemění, mění se náš pohled na ně. To je vše. (Jitka T.)

ŽIJME NAPLNO!

1. 9. 2014 Opravdu si užívejme potěšení ze života: milujme muže, milujme ženu. Jeďme se podívat na Dolomity. Líbejme se v dešti. Napišme vlastní vzpomínky. Přečtěme nějaký filozofický text, nebo ještě lépe, přečtěme znovu nějakou známou dětskou knihu. Plavme a úplně se při tom uvolněme. Nevzdávejme se. Odpouštějme. Zpívejme ve sprše. Zastavme se dívajíc se na třešňové květy. Studujme matematiku. Naučme se cizí jazyk. Vztekejme se. Dopřejme si chvíle melancholie a smutku. Buďme šťastní. Obdivujme. Nadchněme se. Modleme se. Dělejme to, co děláme, celou svou silou … (Jitka T.)

ČISTOTA MYŠLENEK...

29. 8. 2014 Naše mysl je čistá jako voda. Pokud do ní dáme negativní myšlenky, je to jako kdybychom ji zakalili tím, že ji promícháme s blátem. To, co je třeba udělat, je oddělit vodu od bahna, abychom zachovali zachovali její čistotu. (Silvano Paolucci)

JAK MŮŽEME OPRAVDU MILOVAT?

16. 8. 2014 Opravdu milovat můžeme díky tomu, že vidíme dokonalost v nedokonalém člověku, ne tím, že potkáme dokonalého člověka.. Jitka T.

OPRAVDOVÁ LÁSKA?

5. 8. 2014 Opravdu milovat znamená dát druhému svobodu pro vlastní vývoj, nechtít a nelpět, přitom zachovat respekt a lásku v srdci k sobě i k druhému a užívat si bytí ve společných chvílích.. Je to výzva k vnitřním posunům ve vlastní evoluci. Prostudováno, vyzkoušeno, potvrzeno a doporučeno ;-) – Jitka T.

CO MŮŽEME MY SAMI UDĚLAT PRO KLID A MÍR?

15. 7. 2014 Stále se všude hovoří o míru v krajinách, ve světě.. Není ale možné vytvořit mír venku, pokud máme uvnitř v sobě zlobu a zášť. Vnějšek je pouze odrazem našich vnitřních světů. Mír ve světě začíná v nás. Vše je propojeno.. (Jitka Třešňáková)

CÍTÍTE SE ŽIVÍ?

8. 7. 2014 Existuje včera, existuje zítra, existuje za hodinu, existuje před hodinou. Všechno týkající se času i hodnocení je konstrukce naší mysli… Ale nyní, právě teď, čas neexistuje. Existuje dnes, a pokud jej prožijeme vědomě, existujeme My. Žijeme: V nyní čas neexistuje.

JSME PROPOJENI SE VŠEMI A SE VŠÍM..

1. 7. 2014 To, co říkáme, co děláme, co myslíme a cítíme dosahuje a působí daleko směrem ven. Stává se kolektivním polem. To dává každému z nás velkou sílu a velkou zodpovědnost. Pokud chceme, aby svět byl Láskou, trénujme denně rozhodovat se a jednat ve vyladěni na lásku, mluvit s láskou, myslet s láskou, cítit, jak se láska šíří v naší energii a rozšiřuje se kolem nás. Stejně jako cokoliv jiného, co vyžaduje trénink, každý den můžeme udělat trochu víc. (Úžasně toto propojení zachycuje režisér James Cameron prostřednictvím Eywy ve filmu Avatar..)

JAK PROŽÍVAT HLUBOKOU RADOST, ŠTĚSTÍ A DOBRÝ POCIT?

27. 6. 2014 Opravdovou božskou magií je víra v sebe bez obav z vlastního potenciálu a schopností. Znamená to milovat sebe prostřednictvím duše a skrze ni tvořit. Teprve potom můžeme opravdu milovat vše ostatní a cítit se milováni.

UVĚDOMTE SI SVOU KRÁSU A SVŮJ POTENCIÁL...CESTA PRO NOVÉ ZPŮSOBY BYTÍ A ŽITÍ V RADOSTI A HOJNOSTI

16. 6. 2014 MISE SPLNĚNA – právě jsme v centru Moskvy dokončili smyslu-plné setkání s ruským spisovatelem, psychologem, vědcem, terapeutem a hlavně krásnou bytostí ANATOLIJ NĚKRASOVEM, přinášejícím nové, přirozené, s principy sladěné, radost a lehkost bytí přinášející a funkční postoje a paradigmata jako náhradu za ta stará, již nefunkční, bortící se a přinášející utrpení. Setkání předčilo naše ne-očekávání: konkrétní spolupráce na našem krokovém průvodci k vnitřní celistvosti a tím prožívání štěstí a radosti (koncem léta k tomu vyjde u nakl. Eugenika kniha „NA VLNĚ PROUDU ŽIVOTA“ a v září již prožijeme konkrétní kroky na pobytu u moře v Itálii), osobní pozvání k účasti na Anatolijem vedeném 10-denním krokovém semináři NA VLNĚ PROUDU ŽIVOTA téměř na severním pólu v zemi Dědy Mráze, jeho následná příprava pro ČR, SR a do budoucna pro Itálii a pozvání k vedení kurzů Metamorfní Techniky a Esejských Zrcadel v Rusku.. V přípravě jsou články a video..

NEODKLÁDEJTE ŠTĚSTÍ NA PONDĚLÍ...

15. 6. 2014 Kroky k poznání a ke štěstí – 2 regály plné knih Anatolije Někrasova v knihkupectví v Moskvě. Napočítala jsem 33 titulů, 2 nové vezeme s sebou spolu s Alexem z nakladatelství Eugenika zpět do našich krásných zemí – české a slovenské. S titulem „Na volně potoka žizni“ / „Na vlně proudu života“ začínáme pracovat ihned – překlad a tisk. Jde o tréninkovou knihu praktických kroků k vlastní celistvosti (integritě) a tím k vnitřní radosti a štěstí, která bude doprovázet připravované semináře POKLAD V NAS. První se uskuteční v rámci pobytu u moře v Italii 05.- 14.09.2014. „NEODKLÁDEJTE ŚTĚSTÍ NA PONDĚLÍ“, jak říká Anatolij Někrasov.

Moudra z cesty po Rusku - ze země nekonečných možností...

12. 6. 2014 Při setkání s ruskými přáteli jsem se mimo jiné ptala na ruská moudra. Lze z nich cítit hloubku, jakou moudra i Rusko nesou, odráží se v nich ruská diktátorská historie i jejich propojení s přírodou a Bohem – tady je několik z nich:

 • „Muset je nejlepší učitel.“
 • „Ženu napomínej v nepřítomnosti dětí, děti v nepřítomnosti cizích, muže pouze o samotě.“
 • „Špatný nevěří, že existují dobří lidé.“
 • „Když se duše raduje, ničeho se nestrachuje. Ani smrti.“
 • „Dokud byl kratší v hodnosti, byl o loket delší v moudrosti.“
 • „Lásku do papíru nesbalíš, štolou nepřevážeš, křížkem nezapečetíš.“
 • „Vše na světě je dílem boží milosti a lidské hlouposti.“
 • „Nepřej nepříteli smrt, přej sobě dlouhý život.“
 • „Car daleko – Bůh vysoko!“
(Jitka Třešňáková)

HLEDÁTE ODPOVĚDI?

9. 6. 2014 10.06.2014 odlétám do Moskvy, abych se znovu setkala s výborným ruským terapeutem a spisovatelem ANATOLIJ NĚKRASOVEM, odborníkem naslovovzatým v oblasti témat vztahu k sobě, vztahů vnějších, lásky a rodiny. Spolu s nakladatelstvím Eugenika, které jeho knihy vydává v ČR a SR, připravujeme z tohoto cenného setkání rozhovor a video. Pokud v sobě nosíte otázku z této oblasti, na kterou jste zatím nenalezli odpověď, zašlete ji ve formě 1–3 vět na mail asoc. Inspirala: info@inspirala.cz. Jitka Třešňáková

LÁSKA A PŘIJETÍ JE ZÁKLADEM HARMONICKÉHO VÝVOJE A PLNÉHO POTENCIÁLU

7. 6. 2014 Pokud dítě vyrůstá v láskyplné atmosféře, vřele milováno milujícími se rodiči, jeho rozum, srdce, emoce i eros se rozvíjejí harmonicky a vzájemně se podporují, aniž by jedno tlačilo na druhé. Do dospělého života vkročí harmonický člověk s přirozenou moudrostí a ve svém plném potenciálu.. Vše ostatní, to, co není láska, působí na naše formování vytvářením energetických, psychických, emocionálních a někdy i fyzických omezení a bloků.. (z kurzů Metamorfní technika)

MŮŽEME SAMI ZMĚNIT CHOVÁNÍ DRUHÝCH?

4. 6. 2014 V momentě, kdy se změníme my, změní se také druzí. Díky uvolnění všemožných vlivů našich přesvědčení, úhlů pohledů, emocí a pocitů působících na naše myšlenky, budeme druhé vnímat jiným způsobem.. Jak tyto vlivy změnit?

ZAČNĚME (SI) DĚLAT RADOST NYNÍ, NEČEKEJME..

19. 5. 2014 Jedním ze zavádějících přesvědčení je odkládat věci, které máme rádi, které se nám líbí, přináší nám dobrý pocit, či po kterých toužíme, na příhodnější dobu. A tak zůstáváme ponoření do představ kouzelného světa, v němž se všechny naše touhy jednou najednou zrealizují, spíše než abychom si užili krásu věcí, které můžeme mít nebo můžeme udělat dnes. Z tohoto důvodu, počínajíc dneškem, žijme a dělejme věci, které v nás vytváří radost a dobrý pocit, neodkládejme je, nečekejme na vhodný moment.

JAK NÁM MŮŽE SRDCE POMOCI V ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ A NA PRVNÍ POHLED ZLÝCH SITUACÍ?

10. 5. 2014 V naší dualitní rozumové realitě je dobro obsaženo ve všech problémech a v každém zlu. Při vnitřní komunikaci a propojení se s našim srdcem má dobro tendenci růst a mění se v ještě větší dobro. A tohoto dobra může člověk využívat jako společníka při eliminaci zla. Vyzkoušeno v různých situacích a potvrzeno. Připravuji další článek o tom, jak je prožívání života v propojení s intuicí a se srdcem „zázrakutvorné“ oproti zajeté mentální realitě rozumu :-) (Jitka T., Inspirála)

JAK SE CÍTIT OPRAVDU DOBŘE?

3. 5. 2014 Již se vůbec necítím dobře ve slovech a debatách založených na posuzování, obviňování, hodnocení, ve snaze přesvědčit někoho o něčem .. Vnímám, že mne to zatěžuje a bere mou životní energii a radost. Je to hra osobnosti/ega, které se již odmítám účastnit. To, co mi naopak přináší skvělý pocit a hlubokou vnitřní pohodu je soucit, respekt pro každého člověka a názor a porozumění pro to, že každý z nás je ve svém životě přesně tam, kde právě potřebuje být pro svou evoluci. Klíčem k soucitu je dle mne láska k sobě. Pokud se nám podaří se plně smířit s tím, kdo jsme, odpustit si, pochopit se, podpořit se a milovat se, není žádná překážka, která nám bude bránit zcela otevřít naše srdce druhým. (Jitka Třešňáková)

ČAS PRO NAŠI RADOST EXISTUJE, STAČÍ JEJ UVIDĚT..

2. 5. 2014 Pojďme být dnes laskaví k sobě samým. Pojďme si udělat čas na věci, které máme rádi a které nám dělají dobře na duši. Pojďme si udělat čas na čtení, udělejme si čas na bytí sami se sebou, na rozjímání, pojďme si hrát, udělejme si čas na modlitbu, udělejme si čas na to, abychom milovali a byli milováni. Není pravdou, že není dostatek času. Je tu všechen ten zbytečný čas, který trávíme starostmi, vztekem, lítostmi, necháním, aby nás druzí ovlivňovali. Vezměme si jej a darujme jej sobě samým a našemu blahu.

JAK ZMĚNIT SITUACI V NAŠICH ŽIVOTECH, V NAŠÍ ZEMI, VE SVĚTĚ?

30. 4. 2014 - Nikdy neustrňte v přesvědčení, že máte vyhráno. - Ať se stane cokoliv, nevzdávejte se. - Zvětšujte svá srdce. - Ve vaší zemi je spotřebováváno příliš mnoho energie pro rozvoj mysli namísto toho, aby se rozvíjelo srdce. Buďte soucitní a to nejen ke svým přátelům, ale ke každému. - Buďte milí a jemní. Zaměřujte se na to, abyste přinesli mír do svých srdcí a do světa. Tvrdě pracujte pro mír, a znovu říkám: nevzdávejte to. - Ať se stane cokoliv, ať se děje cokoliv kolem vás, nikdy si nemyslete, že máte vyhráno. (Dalajláma na konferenci v Trentu 11.04.2013)

CO JE TO LÁSKA? - rozhovor Silvana Paolucciho s Igorem Chaunem

30. 4. 2014Naše inspirálová dubnová cesta z Itálie do Prahy za aktivitami Veletrh Evolution s sebou přinesla i tento krátký a výstižný rozhovor Silvana Paolucciho s Igorem Chaunem, kterému Silvano odpovídá na oblíbenou anketní otázku CO JE TO LÁSKA? a kde mimo jiná říká: „Nehledejte Boha v chrámu, mimo sebe, hledejte ho uvnitř sebe. I když je to namáhavější…“ a já k tomu dodávám: Hledání Boha, krásy a lásky uvnitř v sobě je tou nesmysluplnější činností, protože přibližovat se vnímání událostí, lidí, vztahů a vlastně úplně všeho očima a srdcem Boha, kterého máme v sobě, opravdu podstatně změní náš život ovliňujíc všechny jeho aspekty..

JAK SE OPRAVDU UČÍ DĚTI?

3. 4. 2014 Děti se učí prostřednictvím pozorování a vlastních zážitků. Pokud něco jiného říkáme a něco jiného děláme, děti si osvojí to, co děláme. Naše děti formujeme našim způsobem bytí a většinovým podílem ovlivňujeme současný život dítěte i budoucí život budoucího dospělého člověka. Uvědomme si to a převezměme za to zodpovědnost. Dejme našim dětem možnost rozvíjet svůj potenciál, učme je zdravým, přirozeným, láskyplným principům tím, že je budeme žít sami. Buďme koherentní (v souladu se svým srdcem, slovem a činem)..

JE ČAS

25. 3. 2014 Pozvedni se nádherný národe a kraji český. Z nevědomí do vědomí. Ze zloby k toleranci.

 • Ze smutku a skleslosti do radosti.
 • Ze závisti k velkorysosti.
 • Z nedostatku k hojnosti a dostatku.
 • Ze zášti do úcty a respektu.
 • Ze strachu do lásky a krásy.
 • Ze svárů do spolupráce a porozumění. (Jitka Třešňáková)
.. Když jsem začala zaměřovat svou pozornost na program veřejného setkání o tvoření si své reality a života KROK DOPŘEDU – KROK K SOBĚ, který se koná 10.04. v Praze, přicházely mi po několik brzských rán vjemy momentů, kdy přejíždím a přelétávám mezi Itálií a Čechami a Slovenskem: Pokud je jasno, vnímám krásu české země již z výšky.. rozlehlé lesy a louky, kopce, rybníky a točivá koryta řek.. Cítím hrdost na svůj původ a na své kořeny a důležitost naší kultury. Vnímám nesmírný potenciál v české duši. V uších slyším úžasnou českou hudbu z minulých století a přelétne mi vzpomínka na jedinečné a neuvěřitelně krásné české pohádky. Vystoupím ještě se spoustou rozesmátých Italů z letadla, cítím velkou radost. Moje další kroky mne vedou z letiště do ulic. Často vidím hlavy sklopené, svěšená ramena, neupravené nemilující se bytosti a začínám vnímat momentální stav českého bytí.. Po čas mých pražských pobytů přebývám na Vyšehradě, přímo u Vyšehradského parku, kam téměř denně chodím. Procházím se po hradbách, dívám se do kraje, na Vltavu, na město a vnímám mé pocity, vnímám tu krásu kolem sebe.. Mám chuť vše a všechny s láskou a soucitem obejmout a prostřednictvím toho říci: „Co bylo, to bylo. Dnes je dnes a teď jsme tady. Tak si toho važme. Jsme Česi, tak to pojďme žít a pojďme jimi hrdě být. Koncentrujme svou pozornost na to krásné v nás a v naší zemi a s porozuměním a přes srdce se dívejme na to, co nám tak krásné v nás a kolem nás nepřipadá.“ Tímto postojem aktivujeme neuvěřitelně silný proces proměny nás a všeho, co nás obklopuje. Je čas propojit rozum s láskou a moudrostí. Mám naprostou vnitřní důvěru v sebe a v probuzené lidské srdce. S hlubokou úctou a pokorou Jitka T.

Pojďte prožít smysluplný večer a zapojit se do diskuze: KROK DOPŘEDU - KROK K SOBĚ - PRAHA 10.04.2014

22. 3. 2014 Připravili jsme ve spolupráci s ag. FELICIUS a portálem VSTUPENKOV.CZ inspirativní večer a panelovou diskuzi ve spojení zahraničních i českých osobností u sdílení vlastních zkušenosti a prožitků s publikem nad aktuálními otázkami a tématy O REALIZOVATELNÝCH MOŽNOSTECH TVOŘIT SI SVŮJ ŽIVOT A ŽÍT VE ZDRAVÍ A POHODĚ. Hosty na společném pódiu jsou: Teal Scott (USA) & Silvano Paolucci (IT) & Jitka Třešňáková (CZ/IT) & Pascal K´in Greub(CH/MEX) & Anatolij Někrasov (RUS), večerem provází Alžběta Šorfová (i-netová TV „Cesty k sobě“) Více se dozvíte ZDE.

JE NAŠE REALITA REÁLNÁ?

14. 3. 2014 Realita je vnímána smysly a zpracovávána mysli přes filtr zkušeností, názorů, předsudků, preferencí a myšlenkových vzorců. Takže to, co běžně nazýváme realita je ve skutečnosti subjektivní intelektuální zpracování, osobní diapozitiv. Objektivní realita je před a za našim mentálním myšlenkovým zpracováním. Nevidíme věci takové, jaké opravdu jsou, vidíme je na základě toho, jací jsme my. Pro naši dubnovou návštěvu Prahy připravujeme na toto téma 1-denní prožitkový work-shop s italským lektorem a terapeutem Silvanem Paoluccim „PROPOJIT MYSL SE SRDCEM“, kde budou Silvanem předány postupy pro vychování vlastní mysli tak, aby se z nezvladatelné vládkyně stala našim věrným pomocníkem..

VĚNOVÁNO...

18. 2. 2014 … Všem, kdo jdou za svým životním snem,
Houževnatým, tvrdohlavým, umíněným
Tomu, kdo upadne a opět se postaví
Tomu, kdo se stále snaží a tomu, kdo se nikdy nevzdává.
Protože jsou těmi, kteří se dívají dopředu
těmi, kteří stále zkouší,
těmi, kdo věří v budoucnost a nikdy nepřestanou snít.
Těm, kteří se cítí staří
pouze v momentě, kdy lítosti převládají nad sny…

(Jitka T.)

ŽIVOT JE OSLAVOU

15. 2. 2014 Učím se žít jinak. Nejsem uvězněna v mé minulosti, ani v mé budoucnosti. Vím, že vlastním jen přítomnost, a to je to, co mě zajímá. Pokud se nám podaří udržovat se ve stálé přítomnosti protřednictvím toho nejlepšího, co je v nás, budeme šťastní lidé. Tímto způsobem se život stává oslavou, velkým svátkem, protože vždy bude existovat jen okamžik, který právě žijeme… Je to trénování, tak jako vše nové, co se učíme.. (Jitka T.)

JAK NAJÍT ŠTĚSTÍ?

14. 2. 2014 Vlastníme mnoho věcí, ale nevlastníme sami sebe, své myšlenky, své pocity, své emoce. Většinou máme vše, co nás může dělat šťastnými, ale nejsme spokojeni, protože štěstí nemůže být nikdy vlastněno. Štěstí je plodem našeho rozkvětu uvnitř v nás, je to probuzení a oživení vlastní životní energie, elánu a radosti ze života. Je to probuzení naší duše, které jde ruku v ruce s uvědoměním si vděku, pokory a soucitu a uvolněním starých svazujících schémat, zranění a paradigmat.. Je to nejlepší, nejzajímavější a zároveň nejklikatější cesta, kterou jsem kdy podnikla.. (na podnět Osha Jitka T.)

NEJÚČINNĚJŠÍ LÉK?

7. 2. 2014 Nejléčivější sílou, která existuje, je láska. Láska je naší nejpřirozenější přirozeností, i když skrytou pod nánosy zranění a bolestí a pod tíhou ega osobnosti. Nic nepronikne hlouběji, než láska.. Láska léčí tělo, mysl i duši! Naučíme-li se milovat, všechny rány zmizí. Staneme se celistvými, staneme se celkem! (Jitka T.)

MILOVAT SEBE..

7. 2. 2014 Srdečná příjmající láska k sobě samým nás vede k objevení vlastní krásy, vlastního potenciálu a talentů, kterými můžeme velmi pozvednout a obohatit vlastní život a následně životy druhých lidí.. Láska k sobě samým a úplné přijetí se je předpokladem pro prožívání hluboké lásky ke druhým. Nejzákladnější a prvotní vztah v našem životě je tedy vztah se sebou samými..

CO NÁM PŘINÁŚÍ ŽIVOT A PROČ?

27. 1. 2014 Život nám neposílá takové lidi a životní situace, které si přejeme. Posílá nám lidi a prožitky, které potřebujeme: abychom milovali, abychom se téměř zničili, abychom pochopili to, co v naší osobní evoluci pochopit potřebujeme a udělali tak další krok na cestě ke své kráse a k prožívání opravdové a hluboké radosti a vděčnosti vycházející z pochopení. Pro porozumění tomu, jak se naše vnitřní přesvédčení a schémata odráží v naší denní životní realitě, v tom koho potkáváme a jak se k nám lidé chovají, se sejdeme ovíkendu 01. a 02.02.2014 v Bra­tislavě. Smyslem je obohacení, zlepšení a pozvednutí našich životů a všech lidí, kteří jsou jejich součástí. Jste srdečně zváni..

ZRCADLO NAŠÍ DOBY - Film NÁDHERNÁ ZELENÁ

26. 1. 2014

NEJLEPŠÍ POMOC

15. 1. 2014 Vlastní rodině, společnosti i naší planetě pomáháme, chráníme je a vyživujeme, když jsme schopni srdcem a duší MILOVAT SAMI SEBE. Když jsme schopni se usmívat, když jsme v klidu a v souladu se sebou samými, měníme svět k lepšímu. Nehledejme tudíž lásku, radost, odpovědi, možnosti a záchranu venku, ale uvnitř v sobě..

CO SE EGA TÝČE

13. 1. 2014 Jsem přesvědčena, že Ego, tato část naší bytosti, se kterou se často identifikujeme, nemá být zničena ani jí nemáme opovrhovat. Je-li námi dobře řízena, může se naše „sobecká“ osobnost stát vynikajícím služebníkem. To je důvod, proč je Buddha znázorňován jako meditující u spícího tygra nebo Ježíš na hřbetě osla či Isis hladicí kočku. Všichni duchovní mistři mají své Ego „osedlané“ . Jakmile se naše Já odevzdá „kosmické“ vůli a vedení, je hodné obdivu. Pokud ovšem nenaslouchá kosmickým zákonům, stává se smrtícím monstrum, které pohlcuje vědomí i svědomí. (Jitka T., Inspirála)

JSME TEĎ A TADY. Nic jiného v naší realitě neexistuje.

12. 1. 2014 Je velmi osvobozující žít nejlépe jak jsme schopni právě TEĎ a TADY, nezatěžovat se minulostí, ze které se „pouze“ učíme a mít důvěru v budoucnost, kterou ovlivňujeme právě tím, jak se cítíme a jak myslíme v každém TEĎ a TADY.. (Jitka T.)

ŽIJ NYNÍ

10. 1. 2014 CARPE DIEM

 • Nyní je čas jednat.
 • Nyní je čas žít.
 • Nyní je čas udělat věci jinak.
 • Nyní je čas žít naše touhy.
 • Nyní je čas udělat krok kupředu.
 • Nyní. Protože dnes zítřek neexistuje.

JAK SE UČIT BEZPODMÍNEČNÉ LÁSCE?

5. 1. 2014 Bezpodmínečná láska je stav bytí a pokud v něm jsme, prožíváme jej ke všem a všemu, ne pouze k jedné konkrétní osobě/partnerovi (zde je při „trénování se“ v bezpodmínečné lásce trénink nejtvrdší (-;).. Abychom se dostali ke své čisté podstatě, či chceme-li Bytosti či Vědomí, je třeba se od vlastního ega odosobnit čili si uvědomit, že nejsme Egem či chceme-li osobností, že Ego s jeho projevy chtění v oblasti moci, peněz a sexu, naše Emoce i naše mnohdy zraněné, opuštěné a smutné Vnitřní dítě jsou pouze našimi součástmi, které láskou k sobě je vyléčíme a bez boje přijmeme.. Celý článek

LÁSKA LÉČÍ

5. 1. 2014 Ćlověk je vždy milovaným, jen si to často pod nánosem emocí a bolestí neuvědomuje a to mu může znemožňovat být milujícím… Bezpodmínečná láska má zázračné účinky, dějí se jejím prostřednictvím věci, které člověk svou myslí spojenou s egem (osobností) nevymyslí (-;. Láska bez podmínek dokáže vyléčit jakýkoliv psychický, emocionální i fyzický problém, jak dokázal již Carl Gustav Jung či současný Gregg Braden. Ve svém životě zažívám stejnou zkušenost. Od tohoto způsobu bytí, lásky a léčení nás dělí „jen“ cesta k tomuto uvědomění. Cesta dlouhá stovky životů, abychom zvládli vzdálenost 30cm mezi naší myslí a našim srdcem.. (Jitka T.)

INSPIRACE PRO VNITŘNÍ RADOST A POHODU V R. 2014 A NEJEN..

29. 12. 2013 Další kalendářní rok odpočítává své poslední dny a hodiny. Mnozí vzpomínají nebo se snaží zapomenout. Mějme radost z toho, co se nám povedlo a hledejme s láskou a důvěrou ve Vyšší principy odpovědi a poznání v prožitých situacích, i těch, které nám možná ještě stále připadají jako těžké či nespravedlivé.. Zde přinášíme několik inspirativních myšlenek pro vykročení do dalších dní.. Přejeme mnoho radosti, lásky, blaženosti, důvěry a smíchu :-) Celý článek

VLIV MYŠLENEK A MENTÁLNÍHO ROZPOLOŽENÍ NA CELKOVÉ BLAHO ČLOVĚKA

12. 12. 2013 Vnitřní komunikace a dialog se sebou samými silně ovlivňuje vývoj událostí v našem vnějším světě, hluboce působí na naše fyzické zdraví a utváří naši realitu. Myšlenka, která vyvolá emoci, již magnetizuje, a myšlenka, kterou držíme déle než 4 sec. se otiskuje do naší DNA. Uvědomění si toho, CO JE ZA KOMUNIKACÍ a pochopení SÍLY VNITŘNÍHO DIALOGU má schopnost a moc změnit naši celkovou realitu – naše zdraví, vztahy, řešení problémů – a může se to stát IHNED. Celý článek

DUŠE, SRCE & EGO

14. 11. 2013 Můžeme pochopit a pustit cokoliv, když naše srdce skutečně rozumí. A srdce opravdu rozumí, pokud naslouchá Duši, ne Egu. Prostřednictvím naší evoluční cesty se Ego učí sloužit Duši tak, aby mohla uskutečnit své plány na zemi. Nádherný stav :-) , pojďte! (o cestě k vlastní Duši a tudíž k sobě připravujeme na jaře 2014 setkání se Silvanem Paoluccim v Praze)

EXISTUJE BŮH?

28. 10. 2013 Krásné, zábavné a přitom hluboce pravdivé video s italskými titulkami o tom, zda existuje Bůh…

LEVANDULE - LÉČIVÝ DOTEK PRO NEKLIDNOU DUŠI I TĚLO

17. 10. 2013 Podle její výrazné a nezaměnitelné vůně ji poznáme i se zavřenýma očima.. Levandule je tišící pohlazení pro neklidnou duši, levandule cesta do snů.. je to úžasná bylina, která nás léčí už jen tím, že voní.. Levanduli má většina lidí spjatou s příjemnou uklidňující vůní, nicméně éterický olej z téhle bylinky, dokáže mnohem víc než jen uvolnit mysl a utišit duši. Levandulová silice má silně hojivé a antibakteriální účinky, které z ní činní nepostradatelnou součást mé domácí i cestovní výbavy pro každodenní starost o mé tělo a duši. Jak můžeme levanduli pro zdraví a blaho našeho těla a duše použít? Které její části na co používat? Kde se opravdu pěstuje a jak ji pěstovat doma? Celý článek

Co je to VDĚČNOST? - video

16. 10. 2013 Vnímat krásu. On-line. Teď. Tady. S VDĚČNOSTÍ.

 • Při prožívání vděčnosti si ceníme každého dne svého života, který vnímáme jako dar a ne jako zátěž. Uvědomujeme si, že náš život je možný a jednodušší díky úsilí ostatních a vážímesi našich rodičů, kteří vždy reagovali nejlépe, jak v daném momentě byli schopni. I když přijdou některé nepříznivé události, najdeme jejich přínosný smysl, důvod a hodnotu. Často prožíváme pocit údivu a úžasu nad každou věcí, kterou nikdy nepokládáme za samozřejmost.
 • Poděkování není něco, co má co do činění s méněcenností, nestaví nás před naši neschopnost či to, co nejsme schopni mít, nebo udělat sami. Naopak, poděkování nás pozvedá, protože je to forma vděčnosti, která proudí ze srdce.
 • Projevení vděčnosti v nás může bránit pocit, že jsme pasivní oběti, pocit méněcennosti a bezcennosti, nízké sebevědomí a sebereflexe, přílišné zaměření se na hmotné aspekty života , narcismus. To nás vede k tomu brát to, co pro nás dělají druzí, jako samozřejmost a ne jako dar. Vytváříme tak přístup, který brání vzájemnosti.
Celý článek

JSME PŘESNĚ TO, CO SI MYSLÍME

7. 10. 2013 VŠE TO, NAČ MYSLÍME, BUDE V NAŠEM ŽIVOTĚ.

 • Pokud fantazírujeme o sexu, celá naše bytost se vzruší.
 • Pokud myslíme na chudobu, máme bídu.
 • Pokud myslíme na neštěstí, budeme jej mít.
 • Pokud myslíme na radost, budeme ji mít.
 • Pokud myslíme na genialitu,ta tam již je.

JE PLANETA ZEMĚ ŽIVÁ?

5. 10. 2013 Je to jako ptát se, zda je jedna z nesčetných buněk v našem těle naživu! Planeta Země je živá a stejně jako všechno stvořené a živé je podrobena podnětům a „připomínkám“ kosmických zákonů, které na rozdíl od lidí nemůže ignorovat, ani je změnit. Země je živá: dýchá, má vědomí a je empatická. Miluje. Žije svůj život v makrokosmickém těle. Planeta Země je stále aktivní a mladá molekula. Sluneční soustava, jejíž je součástí, je malá makromolekula jednoho orgánu makrokosmické bytosti. Lidé jsou enzymy, které "by měly " zpracovávat a transformovat prvky a elementy, které Země získává pro svou budoucnost a stabilitu své funkční rovnováhy. → VIDEO DOKUMENT O KRÁSE ZEMĚ – Celý článek

METAMORFÓZA (proměna) VĚDOMÍ

4. 10. 2013 Léky a potraviny konkrétně chemicky působí na krev a na tkáně. Vědíc, že se jí potraviny, proč nepřiznat, že léky a další pomocné látky mají významný vliv na organismus?
Tyto prostředky jsou užitečné, dokud v člověku převládá materiální vědomí; mají ovšem své limity vycházející z aplikace z vnějšku. Nejlepší metody jsou ty, které pomáhají vlastní životní energii v její (samo)léčitelské aktivitě… METAMORFNÍ TECHNIKA je jednou z nich.

O RADOSTI

30. 9. 2013

 • Radost, kterou způsobíme druhému, má podivuhodnou vlastnost: odrazem se neoslabuje, ale vrací se k nám košatější a zářivější. (Mahátma Gándhí)
 • Dávání vede k pocitu vnitřního klidu a radosti a je nezávislé na čase. (Gerald G. Jampolsky)
 • Co děláš s radostí, to tě neunaví. (Čínské přísloví)

VÍTEJTE V MATRIXU

29. 9. 2013Poznatky o našem „reálném světě“ – který ale ve skutečnosti utváříme naším vědomím

JAKÁ JE NAŠE SPOLEČNOST?

23. 9. 2013 Naše společnost není nic víc než to, co jsme my. Společnost se od nás neliší. Pokud se ocitáme v situaci konfliktu, pokud jsme nenasytní, závistiví, ustrašení, spoluvytváříme společnost, která bude odrážet tuto situaci. Začněme krok za krokem připouštět, že věci mohou být i jinak, než si celý život myslíme, uvědomujme si a převezměme zodpovědnost za sbe a své životy..

Strach neexistuje.. Podívejte se

20. 9. 2013 Nádherné video s poselstvím: Pokud nebudeme řešit své problémy, nikdy nad nimi nevyhrajeme.. Chceme-li transformovat náš strach, postoj či způsob našich reakcí se záměrem zbavit se toho, co nám znemožňuje mít dobrý pocit ze sebe samých, máme před sebou tři základní kroky:

 1. Vzít strach navědomí – nemůže změnit žádnou reakci, které si nejsme vědomi. Nejdříve musíme mít jasno v tom, co nás děsí, pochopit situace, kterých se bojíme. Pokud máme strach, znamená to, že se bojíme nějakého zranění či újmy, a jediný způsob, jak strach překonat, je pochopit, zda je reálný či ne. Často se naše obavy ukáží jako neopodstatněné. Není si však třeba říkat, že bychom je neměli mít a je smysluplné porozumět tomu, co je vyživuje a udělat si jasno, dojít k uvědomění.
 2. Přijat jej – rozpoznat a přiznat si situaci, ve které se nacházíme. Dokud si upřímně nepřiznáme, že potřebujeme pomoc, nepřejdeme k akci o ni požádat či najít v sobě vlastní sílu pro cestu ke změně.
 3. Jít do akce – náš způsob bytí nezmění to, co víme, ale to, co děláme s tím, co jsme zjistili. Chceme-li překonat strach, musíme pak jednat. Jedno přísloví říká: „Jednoho dne strach zaklepal na dveře, odvaha mu šla otevřít a nikdo tam nebyl.“ Strach nás varuje, odvaha nám pak dovoluje jednat.
Tyto tři kroky jsou velmi důležité v celém procesu transformace nebo vyléčení. Můžeme je kdykoliv použít pro zbavení se svého strachu nebo fobie.

Jak vám strach z nepohodlí může zničit život

19. 9. 2013 Zamyslete se nad hlavními problémy ve svém životě – ať už je to nedostatek pravidelného spánku, špatná životospráva, řešení vztahových záležitostí, prokrastinace (odkládání)… Mnoho z těchto problémů je způsobeno strachem z nepohodlí, z diskomfortu.. Celý článek

FYZICKÉ A PSYCHICKÉ PŘÍZNAKY PROBÍHAJÍCIĆH ZMĚN

7. 3. 2013 Doba je význačná a přelomová, lidstvo zcela nepřipraveno vstupuje do jednoho ze svých nejtěžších období. Bude bojovat o přežití a o duchovní vzestup, který není automatický. Kosmické proudy a Slunce nám již předvádějí stále se zvyšující sílu. Ta se bude stupňovat. Vědecké elity již mají ohledně měnících se základních vzorců povědomí, ale veškeré informace jsou zatím před lidmi utajovány, aby se předešlo panice. Z tohoto důvodu mlčí i média a jsou vymýšleny lži o tzv. „globálním oteplování“ díky průmyslovému znečištění. Celý článek

PROBUZENÍ A POCHOPENÍ ŽENY V SOBĚ aneb NÁVRAT K MILOVÁNÍ A UCTÍVÁNÍ VLASTNÍHO ŽENSTVÍ

30. 12. 2012 V této době návratu k sobě samým je nesmírně důležité, aby se ženy opět staly bytostmi nesoucími lásku a čistotu a uvědomily si velký dar toho BÝT ŽENOU v celé kráse a síle. Muži mohou být MUŽI pouze pokud se opět ženy stanou ŽENAMI – Výjimečný seminář pro ženy a dospívající dívky pomůže ženám pochopit samy sebe ve své cykličnosti spojené s menstruací, která je neskutečným zdrojem tvůrčích, spirituálních, sexuálních, emočních a fyzických energií. Je to dar, který každý měsíc dává ženám sílu k vlastní regeneraci, k působením na okolní svět, k propojení se se Zemí a s rodinou a k propojení moudrosti a inspirace jak žít vědomě ve svém fyzickém těle a pochopit jej; dar, který připomíná současným ženám, že k jejich životu neodmyslitelně patří cykličnost a vede je k přijetí a projevení vášnivosti, nadšení a tvořivosti. Celý článek

NÁVRAT K SOBĚ V DNEŠNÍ DOBĚ - Jak nastavit vnitřní proces na vlny současné evoluce? - SETKÁNÍ V LISTOPADU V PRAZE

27. 10. 2012 Mnozí z nás vnitřně cítíme, jak je v tomto období důležité vyjít ven z kruhu zvyků a schémat, najít vlastní podstatu a vnitřní sílu a radost. Srdečně Vás zveme k setkání s cyklem, který krok za krokem provádí NÁVRATEM K SOBĚ V DNEŠNÍ DOBĚ – Jak nastavit vnitřní proces na vlny současné evoluce? O praktických krocích při cestě k vlastní celistvosti od sebepoznání a sebepřijetí, uvolnění vnitřních bloků, opracování vlastního ega ke ztotožnění se s vlastní božskostí. Celý článek

VYUŽIJTE SVÉ VLASTNÍ PŘIROZENOSTI: UČENÍ A PAMĚŤ PRAVOU HEMISFÉROU

21. 10. 2012 Proč se učíme cizí jazyk dlouho a obtížně a stále nemluvíme? Připadá vám vynaložené úsilí při učení čehokoli neúměrné výsledku? Přitom zde nejde o to, že je někdo na něco „hloupý“ nebo „natvrdlý“ ale o to, že potřebujete trochu JINÝ způsob předávání informací. Sledovat děj, navázat na obraz, zážitek, pohyb, a pocit. Každý jsme jiný, proto potřebujeme nalézt náš vlastní specifický přístup. Celý článek

SKVĚLÁ PŘÍLEŽITOST - NAUČTE SE, JAK REALIZOVAT ZÁZRAKY V DENNÍM ŽIVOTĚ - praktický kurz v Praze

18. 10. 2012 Kurz SECRETS PRO KAŽDÝ DEN se koná v Praze ve dnech 19. –21.10.2012. Lektor Petr VLADYKA Vás provede tématy: Napojování se na zdroje. Uvedení našich záměrů do praxe. Jak myšlenky utvářejí okolnosti kolem nás, jak působí na to, jak se cítíme, jak na věci nahlížíme a také na to, co dostáváme a koho potkáváme. Celý článek

MEDITACE HARMONIZACE AURY A JEMNOHMOTNÝCH TĚL se Silvanem PAOLUCCIM

27. 7. 2012 Videozáznam meditace souladu se Silvanem Paoluccim natočený na jednom z kurzů na Rusavě v OnenessCentru. Celý článek

JAK UVOLNIT DUŠEVNÍ BLOKY A PŘEMĚNIT ŽIVOTNÍ VZORCE?

4. 4. 2012 METAMORFNÍ TECHNIKA neboli CESTA PROMĚNY – lektorka a instruktorka METAMORFNÍ TECHNIKY Jitka Třešňáková o svém setkání s touto příjemnou a hluboce účinou metodou Celý článek

VIDEO SE SILVANEM PAOLUCCIM VE STUDIU I-NET TV CESTY K SOBĚ- DUŠE A SVĚTELNÁ MŘÍŽKA

27. 3. 2012 Hostem Alžběty Šorfové ve studiu internetové televize Cesty k sobě je italský esoterik Silvano Paolucci, který hovoří o úzkém propojení Merkaby a prací s duší a se srdcem. Celý článek

KRUHY SVĚTLA - AKCELEROVANÁ POMOC SOBĚ, DRUHÝM A ZEMI

25. 3. 2012 Jsme na začátku Věku Vodnáře – učíme se spolubytí, sdílení a spolupráci. Vycházíme s faktu, že víme, že vše je propojeno se vším a otevíráme se vědomí, že mužeme tvořit svou realitu. Lidé s podobným myšlením a záměry změnit či zlepšit své životy, životy ostatních a energii a pomoci Zemi prostřednictvím vlastního rozvoje a způsobu bytí vytváří po celém světě KRUHY SVĚTLA. Celý článek

VIDEO ZÁZNAM - SILVANO PAOLUCCI V EUGENIKA.TV - KONTAKT S DUŠÍ A MEDITACE TRIANGOLACE DUŠE

24. 3. 2012 O duši se toho již řeklo mnoho. Kolik z nás hledá odpovědi na otázky všude možně venku aniž bychom si uvědomili, že toho nejlepšího přítele a rádce máme uvnitř v sobě? Kdo ale svou duši opravdu zná? Jak ji objevit a spolupracovat s ní v běžném životě? Celý článek

NAUČTE SE DIAGNOSTIKOVAT A LÉČIT TĚLO A HARMONIZOVAT MYSL A DUŠI

19. 1. 2012 ŠAMANSKÁ CESTA je cesta návratu zpět k našim kořenům, zpět k sobě. Tři úrovně kurzu poskytují teoretické a praktické znalosti a vlastní prožitek při aplikaci účinných meditačních technik a technik práce s energiemi, harmonizací a léčením a jejich osvojení si. (Silvano Paolucci)

 • TO VŠE NA SEMININÁŘI SE SILVANEM PAOLUCCIM od 3. do 5.2.2012 V PI­EŠŤANECH

DÁRKOVÝ POUKAZ - děláte rádi radost sobě a druhým?

6. 1. 2012 Investice do podpory osobního rozvoje s úmyslem prožívat zdravější, vyrovnanější a radostnější život je nádherným dárkem.. a to jak pro Vás od Vašich blízských, tak od Vás Vašim blízským či přátelům.. Celý článek

CO JE LÁSKA?.. EXISTUJE VŮBEC?

13. 12. 2011 O muži, který nevěřil v lásku Kamkoliv přišel, každému říkal, že láska je pouhým výmyslem básníků či náboženství, které se snaží ovlivňovat slabou mysl lidí, aby je mohlo ovládat. Tvrdil, že láska neexistuje, a proto ji tedy nikdo nemůže najít, i kdyby ji hledal sebevíc… Celý článek

PROGRAMOVÁNÍ KŘIŠŤÁLŮ - od Silvana Paolucciho (ze semináře ŠAMANSKÁ CESTA K SOBĚ)

19. 10. 2011 Jak můžeme spolupracovat s kameny – křišťály pro uskutečnění našeho konkrétního záměru? Můžeme je naprogromavat­. Jak? Celý článek

JAK SE VRÁTIT K PRAVÉ LÁSCE NA NAŠÍ PLANETĚ?

20. 10. 2011 MILOVÁNÍ JAKO MEZNÍK V POROZUMĚNÍ LÁSCE NA NAŠÍ PLANETĚ neboli BOŽSKÁ CESTA SEXUÁLNÍ LÁSKY… Vedu muže a ženu k pravdě v lásce a k čestnosti ve vztazích. Pomáhám jim objevovat božskou lásku, která překonává všechny sexuální fantazie. Klíčem k tajemství božské lásky je vidět lásku takovou, jaká je, a ne takovou, jakou si ji vysníte, nebo vymyslíte. Barry Long Celý článek

KRÁTKÉ POJEDNÁNÍ O LÁSCE A ENERGII

2. 7. 2011 Co je to láska? Jak ve vztazích působí její energie? Celý článek

 

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

 • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
 • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
 • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
 • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Inspirace