Inspirála

logo

TAJEMSTVÍ PŘIROZENÉHO UČENÍ A UČENÍ SE

Daří se vám během jedné minuty zapamatovat si 10 – 15 surovin, které máte nakoupit v obchodě bez toho, abyste si je psali na lístek? Pokud ano, používáte vědomě nějaký konkrétní postup, máte svou metodu? Daří se vám zapamatovat si 50–100 slov v cizím jazyce denně? Učíte se lehce cokoliv nebo máte vůči učení se cizích jazyků či názvů a pouček spíše bloky či pocit, že jste „natvrdlí“? Lektor Petr Vladyka říká, že naše paměť je dokonalá a že našeho nepřítele z ní dělají po staletí neměnné vyučovací postupy, které pro výuku používá náš tradiční „Rakousko-Uherský“ školní systém.

LEVÁ HEMISFÉRA se orientuje spíše na

• analýzu

• rozumové postupy

• logiku

• fakta

• parciální vjemy

• písmena, slova

• matematika, čísla a data

• plán a struktura

• kategorie

• vnímá rozdíly, odděluje

PRAVÁ HEMISFÉRA

• používá intuici

• má kontakt na emoce a prožívání procesu

• celistvé vjemy

• vyvíjí kreativitu, cit pro umění

• fantazie a představivost

• integruje chutě, vůně, barvy

• vnímá spojitosti a sjednocuje

V klasické současném školním systému se často moříme s učením se NAZPAMĚŤ věcí, kterým často ani moc nerozumíme, těžko si je představit, nevíme, jak nám mohou být užitečné v našem životě a za několik dnů po písemce či zkoušení je zapomeneme. Na malé i velké žáky je vyvýjen velký tlak na levou – rozumovou hemisféru mozku, který vytváří stress, bloky a přetěžuje mysl. Pravá hemisféra oproti tomu zůstává zcela nevyužitá!

Způsob hodnocení založený na posuzování toho, co neumíme, v nás podporuje rozvoj pocitu nedostatečnosti.

Od přírody přirozeně zvídavé děti s chutí a entuziazmem objevovat změní během krátké doby po započetí školní docházky své postoje k učení se a poznávání někdy až téměř na odpor.

Tento přístup k získávání znalostí a informací z nás vytváří pro život nepřipravené nesebevědomé figurky bez vlastního názoru, identity, naplňující radosti a probuzeného osobního potenciálu a talentů.

Extrémní jednostrannost vždy přináší nevyváženost a následně problémy a nutnost jejich řešení.

PROČ POUŽÍVAT K UČENÍ OBĚ HEMISFÉRY MOZKU?

Jak jsme si již řekli, v levé hemisféře mozku sídlí centra zodpovědná za produkci slov a řeči. Tato hemisféra je omezena postupem „jednoho po druhém“.

Máme ovšem ještě celou jednu půlku mozku, jejíž funkce zůstává v moderní „technicko-matematicko-vědecké“ společnosti prakticky nevyužita. Pravá hemisféra, často nazývaná „intuitivní, ženská, tvůrčí, globální“ apod. používá řeč symbolů, synchronicit, obrazové koncepty, děje, propojuje se s intuicí a pocity. Možná proto není v současné „moderní“ industriální společnosti brána v potaz, protože její procesy nejsou exaktně měřitelné, nejdou přesně uchopit a nedávají vždy stejný výsledek. Přestože intuici v psychologii legitimizoval C.G.Jung, nejsou její možnosti nikterak rozvíjeny a v naší na hmotu a fakta zaměřené společnosti se obecně o ní v podstatě moc neví…

Přitom pravohemisfrerické procesy můžeme úžasně využít právě pro učení a zapamatování si tak, jako to ve své přirozenosti dělají děti.. A to téměř pro cokoli, od učení se cizího jazyka, humanitních předmětů, po zapamatování mnohamístných čísel, složitých vzorců i velkého množství informací.

Důležitá pravidla vnímání z neurofyziologie a moderní objevy psychologie vnímání za posledních 20 let, které pedagogika nepoužívá, nám mohou dát odpovědi na časté otázky typu „Proč se učíme cizí jazyk dlouho a obtížně a stále nemluvíme? – Proč vynakládáme veliké úsilí, potřebujeme neustálé opakování a stejně rychle zapomínáme?“

Důvodem je přetížené používání jen jedné půlky mozku, levé hemisféry. Přestože ji trénujeme celá léta na všech stupních škol, její možnosti jsou stále omezeny a lze ji téměř záhy zahltit. K tomu úplně stačí dostat k naučení se 50 cizích či odborných pojmů. Pravou hemisféru oproti tomu není možné zahltit, můžeme ji jen „otrávit“ tím, že nás látka už nebude bavit.

TAJEMSTVÍ PŘIROZENÉHO UČENÍ A UČENÍ SE

Hlavní zásadou využití pravohemisferických postupů je maximální zapojení těla, zraku i sluchu, tedy žádné celodenní sezení v lavicích s úkoly typu „dejte do záporu“ či „přiřaďte odpovídající výrazy“.

Další z tajemstvích spočívá v tom, že převedeme čísla či jakákoli písmena do obrazových a epizodických konceptů (jakoby film) a navážeme je na mnemotechnické pomůcky, které Petr na kurzech předává.

Pro kompletní postoj k učení je třeba znát základní zákonitosti vnímání a praktická pravidla, které jsou odvozeny z neurologických poznatků fungování mozku a uzpůsobeny pro praktické využití.

Pak, při pochopení a aplikaci těchto postupů a pravidel zjišťujeme, že se podle nich vlastně přirozeně učí každé malé dítě a že jsme se díky tomu naučili již ve dvou letech úspěšně náš první jazyk – mateřštinu. V průběhu života nás klasicky pojatá škola bohužel v tomto směru nerozvíjí a některé projevy pravé hemisféry jsou dokonce staletí zakazovány. Dobrou zprávou je, že přirozené způsoby učení lze rychle obnovit, aktivizovat a rozvíjet.

Jeden ze systémů, které tyto poznatky využívají v praxi, je tzv. Sugestopedie, popř. její americká forma Superlearning, kterou původně sestavil v 60.letech bulharský psychiatr a psychoterapeut Georgi Lozanov. I v USA, kde tato metoda posléze zazářila, inzeroval Lozanov kurzy světových jazyků v rozsahu zvládnutých 1000 slov za pouhých 8 dní. Proč ne? Toto se již 20 let potvrzuje v praxi na našich jazykových kurzech. Přesvědčit se o tom můžete také na praktickém kurzu „Učení a paměť pravou hemisférou“.

Jaké je použití pravohemisferických postupů učení se v praxi?

S použitím těchto postupů se např. můžeme během 10 minut naučit počítat do sta v čínštině, v prakticky nejtěžším světovém jazyce, či se naučit celou arabskou abecedu za 20–30 minut.

KAŽDÝ JSME ORIGINÁL A MÁME SVÉ SPECIFICKÉ KANÁLY VNÍMÁNÍ

Velice podstatnou věcí, kterou při učení a zapamatování je vhodné vzít v potaz, je fakt, že každý jsme zcela jiný, máme různé nastavení, potřeby a schopnosti. Je tedy důležité zvolit způsob zapamatování si a učení odpovídající sobě samým. Je omylem myslet si, že někdo je na něco „hloupý“ nebo „natvrdlý“. Potřebujeme pouze JINÝ způsob předávání informací. Sledovat poutavý děj, navázat na obraz, barvy, zážitek, pohyb a pocit.

Každý jsme jiný, proto potřebujeme nalézt náš vlastní specifický přístup. Pro porozumění individuálního nastavení používáme na kurzech sadu nejmodernějších testů na určení způsobu, jakými kanály můžete nejlépe vnímat a ukládat informace. Nikdo se nemusí obávat výsledku, test nemůže dopadnout špatně, pouze určí poměr vašich složek vnímání, abychom poznali, které způsoby vnímání a v následku učení se jsou právě pro nás ty nejvhodnější. Dle individuálních výsledků testů pak dostanete praktické návody, jak vlastní vnímání a zapamatování si dále rozvíjet.

O SCHOPNOSTI ZAPAMATOVÁNÍ SI, KTEROU MÁME VŠICHNI

Máme pro vás skvělou zprávu – cizí jazyk, který jsme se kdysi naučili a zapoměli, se nemusíme učit znova. Můžeme tyto „dávno zapomenuté“ znalosti zaktivovat již během tří dnů.

V naší přirozené výuce jazyků představujeme jednak metodu, jak se cizí jazyk v rozsahu cca 1000 slov naučit za 15–20 hodin a v kurzech Učení a paměť PH provádíme praktickou ukázku tzv. Instant speaking – aneb tajemství cestovatelů, kdy s použitím „přímé metody“ můžeme začít mluvit v cizím jazyce okamžitě.

Obecně, pravohemisferické postupy jsou vždy při vnímání a učení minimálně 3× výkonnější. Je snadné se tak přesvědčit, že vše jde mnohem rychleji, než při použití „klasických metod“ a zároveň se udrží v paměti.

Při zapojení všech uvedených postupů a zásad, propojování levo a pravohemisferických vjemů, pak dokážete v jakémkoli věku to, co někteří nazývají opravdový zázrak!

ZMĚNA PŘÍSTUPU KE VZDĚLÁVÁNÍ JE SOUČÁSTÍ AKTUÁLNÍCH ZMĚN VE SPOLEČNOSTI

Kulminace „éry vědy a rozumu“ s přetlakem na levou hemisféru mozkovou a postoj jednostrannosti a uniformity se v naší společnosti otisknul také do sféry učení a učení se, která je předimenzovaná rozumem, logikou, tabulkami, průměry a pragmatickým jednostranným pojetím všech aspektů.

Pevně věřím, že v přerozující se společnosti bude ve výuce a učení se dáván potřebný prostor pro osobní nastavení člověka, pro jeho dispozice, projevení a rozvoj talentů, vnímání sebe samých, svých pocitů, vjemů, toho, co člověk vnímá v dané situaci ve vlastním těle.

Z tohoto důvodu jsme vyhlásili kurz „„UČENÍ A PAMĚT PRAVOU HEMISFÉROU““: http://www.inspirala.cz/index.php?… otevřený pro veřejnost na Slovensku poprvé ve dnech 05.- 07.12.2014 v Bra­tislavě. Tento kurs je již zcela zaplněn, zájemci mají možnost se přihlásit na nově vyhlášený termín 13.-15.3. také v Bratislavě. Doporučujeme zareagovat včas, kurs se zřejmě opět brzy zaplní.

Lektor Mgr. Petr Vladyka:

vede jako externista specializované VŠ semináře na téma „Moderní zážitkové a alternativní přístupy ve vzdělávání“, „Odkrytá Komunikace“, celostátní akreditované výcviky učitelů ZŠ a SŠ. Absolvoval profes.výcviky v nedirektivním přístupu /diplom PCA/,v Gestaltu, Transakční analýze, Superlearningu, aj. Již 20let vede kurzy a zážitkové aktivity zaměřené na práci s pravou mozkovou hemisférou, progresívní učení, psychologii, komunikaci a rozvoj kreativního myšlení. Absolvoval PedF UK, profesní výcviky v několika směrech psychoterapie, výcvik v Sugestopedi­i/Superlearnin¬gu. Ve spolupráci s asociací Inspirála připravuje kurzy „Učení a paměť pravou hemisférou“, „Procesy za komunikací“, jazykové kurzy pravou hemisférou a další.

Mail: info@inspirala.cz

Telefon: ČR – 00420 776 089156; SR – 00421 944 482007

Web: www.inspirala.cz

iconCELÝ ČLÁNEK V souboru PDF ZDE

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Články