Inspirála

logo

JAK SE NAUČIT SE METODU METAMORFNÍ TECHNIKA?

INSPIRALA JE JEDINOU ASOCIACÍ V ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLICE, JEŽ ORGANIZUJE CERTIFIKOVANÉ KURZY METODY METAMORFNÍ TECHNIKA,jejíž aplikace odstraňuje energetické bloky a přeměňuje životní vzorce.

 • Šiřitelkou a lektorkou kurzů METAMORFNÍ TECHNIKY je zakladatelka této metody v České a Slovenské republice JITKA TŘEŠŇÁKOVÁ
 • Kurzy jsou buď SKUPINOVÉ, organizované asociací Inspirála či vzdělávacími centry v daných místech a datumech či INDIVIDUÁLNÍ pro jednotlivce či malé skupiny na základě individuální dohody.
 • Kurzy probíhají formou ŽIVÝCH SETKÁNÍ na vybraných místech nebo fomou ON LINE z pohodlí místa, kde se nacházíte.

Prvotním krokem k metodě je buď individuální terapie nebo absolvování kurzu ZÁKLADY METAMORFNÍ TECHNIKY.

.

INDIVIDUÁLNÍ ONLINE KURZ ZÁKLADY METAMORFNÍ TECHNIKY

Délka individuálního kurzu je 9 hod. (4 lekce po cca 2 hod.)

Součástí kurzu jsou:

• Skripta + infografiky k tématům kurzu.

• Certifikát o absolvování kurzu.

• Roční přístup k online kurzu – můžete se tak kdykoliv k jakémukoliv tématu vrátit.

• Pravidelné online konzultace po ukončení kurzu jednou v měsíci, otevřené všem absolventům kurzu „Základy MT“

Cena €. 330,00 či Kč 8.900,–


SKUPINOVÝ ONLINE KURZ ZÁKLADY METAMORFNÍ TECHNIKY

Délka skupinového kurzu je cca 12 hod. (4 lekce + sdílení)

• Skripta + infografiky k tématům kurzu.

• Certifikát o absolvování kurzu.

• Neomezený přístup k online kurzu – můžete se tak kdykoliv k jakémukoliv tématu vrátit.

• Pravidelné online konzultace po ukončení kurzu jednou v měsíci, otevřené všem absolventům kurzu „Základy MT“

Bonus: Možnost účasti na živém kurzu ZDARMA po dobu do jednoho roku po absolvování on-line kurzu.

Cena €. 170,00 či Kč 4.290,–


INDIVIDUÁLNÍ PREZENČNÍ KURZY METAMORFNÍ TECHNIKY

Máte-li zájem o individuální převzetí praktických i teoretických znalostí týkajících se metody METAMORFNÍ TECHNIKA tak, abyste ji mohli provádět sobě a druhým jak v rodině, tak dalším blízkým, je možné absolvovat kurz ZÁKLADY METAMORFNÍ TECHNIKY (modul I. a modul II.) samostatně mimo skupinu dohodnoutím kurzu pouze pro vás.

Způsob absolvování individuálního kurzu je možné rozdělit na několik částí, na více dní.

Délka trvání individuálního kurzu je 9hod. a jeho cena je €. 330,00 či Kč 8.900,– + příp. náklady (cestovné, ubytování..).


SKUPINOVÉ PREZENČNÍ KURZY METAMORFNÍ TECHNIKY

Režie kurzů i prostředí jeho konání je zvoleno vědomě tak, aby propojení vědomí, přenos vědění i proces hluboké proměny probíhal ve svém plném potenciálu.

Ze stejných důvodů jsou na základě vývoje a zkušeností od poloviny r. 2019 všechny skupinové kurzy a setkání k tématu METAMORFNÍ TECHNIKA pobytové.

.

ZÁKLADY METAMORFNÍ TECHNIKY – Modul I.-ZÁKLADY + Modul II.- CO SE DĚJE V PRENATÁLU

2-denní kurz

Modul I. – základy metody METAMORFNÍ TECHNIKY – její principy; historie; teorie a praxe techniky

Život každého ovlivňují dvě základní schémata: to, co k nám přichází a to, co z nás vychází. Nerovnováhou mezi oběma schématy si vytváříme stresy a následně nemoci. Uvolněním energetického bloku v oblasti páteře ovlivníme jak psychiku tak i zdraví jedince.

Všechna traumata, která se skládají po dobu těhotenství, včetně stresů matky samotné, dítě stále registruje. Tato traumata se pak promítají do běžného života. Prožíváme je nanovo, „filtrujeme“ přes ně všechny naše zkušenosti. Podobné stresy si přinášíme do života všichni…

CO JE TO METAMORFNÍ TECHNIKA? Jemná, ale nesmírně účinná a hluboká terapie, která se soustředí pouze na reflexní zónu páteře chodidel, rukou a hlavy. Tato zóna zachycuje celou časovou periodu těhotenství od početí, (zóna kloubu palce – první krční obratel) až po moment narození (zóna paty – spodní část křížové kosti). Technikou působíme na energetické bloky, které se v daném období utvořily.

KOMU JE URČENÁ? Všem. Je výborná pro dospělé i děti. Doporučuje se přímo v období těhotenství. Současně zajistí výrazné zlepšení nejrůznějších zdravotních problémů, i těch velmi starého původu.

JAK ÚČINKUJE? Technika používá vrozenou schopnost regenerace každého organizmu. Aktivním principem je vitální (životní) energie ošetřovaného. Má hluboký, trvalý a nenásilný účinek, který neprovokuje žádná traumata.

KDO SE JI MŮŽE NAUČIT? Každý, kdo o ni projeví zájem. Základní technika je nesmírně snadná – nepotřebujeme žádné zvláštní odborné znalosti. Můžeme ji provádět kdekoliv (na ostatních i jako automasáž). Dobře se doplňuje se všemi holistickými terapiemi, ale i terapiemi klasické medicíny.

.

Modul II. – prohloubení: UVĚDOMĚNÍ

aneb

CO SE DĚJE V PRENATÁLU? VLIVY PŮSOBÍCÍ NA PRENATÁLNÍ VÝVOJ A NA KVALITU ŽIVOTA

• POČETÍ , TĚHOTENSTVÍ, POROD – smysl přirozeného prožitku a vlivy nepřirozeného (umělé početí, problematické těhotenství, císařský řez a další eventuality

• Působení kvality prožitků vnímaných dítětem v jednotlivých vývojových fázích těhotenství na charakter, zdraví, formování psychických a emocionálních postojů v průběhu života, praktické příklady.

• Vlivy na formování základní struktury – matrice budoucí lidské bytosti, na její zdraví, sebedůvěru, reakce na životní situace, množství životní energie, použití vlastního potenciálu.

• Provázanosti a principy vzniku a vývoje člověka. Souvislosti vývoje člověka na úrovni hmotné (fyzického těla) a nehmotné (vědomí).

• Jak se v průběhu prenatálního vývoje formuje fyzické tělo, emoce, psychické zdraví a životní vzorce.

• Prenatální schéma vývoje a systém tělesných čaker.

• Další možnosti uvolnění bloků

 • SCHÉMA POČETÍ
 • MEDITACE

Kurzem provádí: Jitka Třešňáková

CO KE KURZU MT POTŘEBUJEME? Psací potřeby a otevřenou mysl. Doporučujeme malý polštářek pro větší pohodlí, případně i některý z našich oblíbených léčivých kamenů (ametyst, křišťál, záhnědu…) Kurz tvoří teoretická a praktická část a meditace. Součástí kurzu je předání informací pro praktické použití MT v běžném životě a také vysvětlení souvislostí s vesmírnými (přírodními) principy. Každý účastník obdrží studijní materiál (skripta) a certifikát o absolvování kurzu MT.


Prohlubovací kurz MT III. – VĚDOMÉ BYTÍ

POBYTOVÝ 2 DENNÍ KURZ

Záměr:

 •  rozvinout vlastní možnosti a uplatnit potenciál osobní jedinečnosti
 •  naučit se aplikovat MT na dálku
 •  uvolňovat bloky a léčit prostřednictvím kvantového pole
 •  prohloubit poznání praktických principů a souvislostí vzniku a vývoje člověka, jeho základního nastavení (emoce, mysl a tělo) a charakteru
 •  používat znalosti v praxi života

Témata:

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ S APLIKACÍ A ÚČINKY MT

VZÁJEMNÁ APLIKACE MT

VĚDOMÍ ČLOVĚKA – Já Jsem Teď a Tady

VĚDOMÝ ŽIVOT, jeho smysl a všestranný přínos – člověk a přirozený přítomný život = vědomý vztah k sobě na všech úrovních, vědomé partnerství, vědomé početí, vědomý porod, vědomá výchova a rodičovství

VĚDOMÉ UVOLŇOVÁNÍ BLOKŮ

VYUŽITÍ KVANTOVÉHO POLE MOŽNOSTÍ PRO VĚDOMÉ TVOŘENÍ VLASTNÍHO ŽIVOTA

METAMORFNÍ TECHNIKA A JEJÍ APLIKACE NA DÁLKU

MEDITACE OČISTY A HARMONIZACE ČAKER A JEMNOHMOTNÝCH TĚL

MT & PRINCIPY VZNIKU A VÝVOJE ČLOVĚKA – PRENATÁLNÍ SCHÉMA

Principy shod vývoje člověka – prohloubení znalostí souvislostí mezi vývojem fyzického těla, energetikou člověka, emocemi, psychickým nastavením a dalšími charakteristikami lidské bytosti.

 • Swedenborgova doktrína

• aspekt energetický a tvrdé tkáně

• aspekt mentální a měkké tkáně

• aspekt emocionální a télesné tekutiny

 • Pohybovat se, dělat, myslet

• centrum pohybu

• centrum akce

• centrum myšlenek a plánování

 • Levá a pravá hemisféra mozku, ženská a mužská část těla –

aspekty představující a aspekty ovlivňující ženskou a mužskou součást energie člověka, příčiny a následky disharmonie a harmonizace

Kurzem provádí: Jitka Třešňáková


Prohlubovací kurz MT – VESMÍRNÉ PRINCIPY

POBYTOVÝ 3 DENNÍ KURZ KURZ

Od r. 2017

Pobytové setkání pro všechny fajnšmekry Bytí, pro ty, kdo jsou připraveni a kdo jsou přitahováni velkým tajemstvím VESMÍRNÝCH PRINCIPŮ, jejich působením na Zemi a sladěním se s nimi.

Záměr:

 •  Poznat a uvolnit překážky bránící transformaci a proměně
 •  Nalézt vnitřní vyrovnanost
 •  Rozšířit rozsah vědomí a vymanit se z vlivu okolností a osudu
 •  Poznat a vědomě používat svou mysl
 •  Vystoupit z duality a jejich následků
 •  Poznat sebe prostřednictvím poznání vesmírných principů, jež řídí jak vlastní jednání, tak vnější události a stát se tak postupně VĚDOMÝMI A MOUDRÝMI

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ZÁKONY PRO VĚDOMÉ A ZODPOVĚDNÉ BYTÍ A TVOŘENÍ.. od poznání k praxi

Témata:

CHODIDLO JAKO KNIHA O STAVU ČLOVĚKA – jak jej číst?

 • Chodidlo mapuje naše kompletní nastavení vč. životních postojů a schémat – souvislosti a příklady pro použití v praxi

DECH – jako vesmírný princip

– jako klíč do nevědomí

– jako most mezi srdcem a myslí

– jako nástroj harmonizace a léčení

CO JE VĚDOMÍ?

OD PROJEVU VŮLE K PROPOJENÍ SE SRDCEM

 • energie srdce = vesmírné Tajemství

ENERGIE SRDCE JAKO NEJSILNĚJŠÍ TVOŘIVÁ SÍLA – vědomá tvorba vlastní reality jako odpověď na řešení současného stavu a budoucnosti

Teoretické informace, praktický návod a postup.

MYSL – sklidíme to, co zasejeme:

 • nástrahy mysli
 • sjednotit tři typy mysli
 • uvolnění vlastní mysli

ČLOVĚK A VESMÍRNÉ VĚDOMÍ – vesmírný člověk

 • Být vědomým tvůrcem vlastní reality – osudu
 • Stát se vědomým vykonavatelem vyššího záměru (vesmírného vědomí) na Zemi
 • Člověk i svět jako prostor trojího druhu: duchovní, duševní a tělesný

VESMÍRNÉ PRINCIPY:

 • Princip MENTALISMU – vesmír v sobě zahrnuje duševní podstatu
 • Princip KAUZALITY neboli PŘÍČINNÝ
  • princip příčiny a následku, akce a reakce – každá příčina má svůj následek a každý následek svou příčinu
 • Princip SHODY a KORELACE neboli VŠE JE PROPOJENO V JEDNOTĚ
  • jak dole, tak nahoře; jak uvnitř, tak venku
  • propojení makro a mikrokosmu
 • Princip POHYBU – RYTMU
  • harmonický, uspořádaný, vyrovnávající a tvůrčí systém
  • pohyb kyvadla a jeho projevení se ve všem
 • Princip DUALITY neboli VYVÁŽENOSTI
  • vše je podvojné, vše má dva póly, vše má svůj opak
  • protiklady
  • přitažlivost protipólů
 • Princip VIBRACE – nic není v klidu, vše se pohybuje, mění se a vibruje
  • most k transcendentální dimenzi – prostoru
 • Princip TVŮRČÍHO IMPULZU – světlo, blaženost, inteligence
 • Princip HLUBOKÉHO PROPOJENÍ – OSVÍCENÍ – osvícení jako biologický proces na buněčné úrovni
 • Princip KOMUNIKACE A SDÍLENÍ
 • Princip POHLAVÍ – vše má pohlaví, vše má svůj mužský a ženský aspekt

Kurzem provádí: Jitka Třešňáková


PŘÍPRAVA TERAPEUTŮ A LEKTORŮ METAMORFNÍ TECHNIKY

Pro absolvování lektorského kurzu je třeba projít přípravou. Podstatné jsou vlastní zkušenosti z aplikace minimálně základní série (8–10 ošetření) sobě a zkušenosti z aplikace MT druhým lidem spolu s vedením si poznámek o aplikacích, jejich termínech a jejich účincích.

Pokud Vás přitahuje práce s metodou pro práci s klienty, tedy TERAPEUTICKY, či její další šíření, tedy LEKTORSTVÍ, kontaktujte nás na e-m. adrese: info@inspirala.cz, zašleme Vám podrobné informace.

Kontakty pro individuální živé i on-line terapie a kurzy:

e-mail – info@inspirala.cz

Tel. kontakt pro volání či sms:

•Z České republiky a ze Slovenska – 00420 776 089156

•Z Itálie – 0039 338 2218605

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

 • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
 • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
 • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
 • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka