Inspirála

logo

JITKA TŘEŠŇÁKOVÁ

Jitka Třešňáková je terapeutkou, lektorkou Metamorfní techniky, publicistkou a šiřitelkou informací týkajících se poznání. Přes 20 let vědomě bádá a studuje v oblasti rozvoje osobnosti, specializuje se na období prenatálního vývoje a jeho vliv na kvalitu života po narození, zabývá se uvolněním bloků a energii srdce. Častý, pro ni přirozený stav rozšířeného vědomí, ji mimo jiné vede jakoby prstem po vizuální mapě k rozpoznání příčiny problému (zdravotního, vztahového, životního), rozkrytí jeho podstaty, k uvolnění bloků a k uvědomění. Od raného dětství ji velmi přitahují vesmírné zákony, lidský potenciál a vědomí. Je hledačkou a průvodkyní na cestě k vědomému bytí, k srdci, k vlastní duši, k Bohu v sobě. V r. 2009 založila holistickou asociaci Inspirála – www.inspirala.cz., jejímž posláním je spojovat, sdílet, zprostředkovávat, spolupracovat a šířit.

Jitka je původem z Moravy, žije u italského Milána a často pobývá v Čechách a na Slovensku. Od dětství vnímala neviditelné spojitosti mikrokosmu a makrokosmu a energie. V dorůstajícím věku začala hledat odpovědi na to, co se děje po životě, naučila se numerologii, práci s Reiki, s rozšířenými stavy vědomí. Byla hudební manažerkou a módní návrhářkou. Vystudovala 4 letý kurz komunikace Institutu Dale Carnegiho v Praze, základy neurolinguistického programování (NLP) a Terapii hlubokého jádra u Phdr. Stefano Boschi, prošla kurzem Terapie alergií a autoimunitních onemocnění, studovala práci s jemnohmotnými energiemi v Egyptské škole a teosofii a duchovní učení prostřednictvím asociace Devachan v Itálii. V Miláně také vystudovala metodu Metamorfní Technika u Isabelly Tavilla a spoluzakladatele MT Gastona Saint-Pierra.

Spolupracuje s lektorem a terapeutem Silvanem Paoluccim, zakladatelem asociace Devachan a s dalšími vědci a terapeuty (Gregg Braden – USA, Anatolij Někrasov – Rusko). V Itálii vystudovala metodu Metamorfní Technika u jejího spoluzakladatele Gastona Saint-Pierra a Isabelly Tavilla.

V Itálii, v Čechách a na Slovensku pořádá work-shopy a kurzy MT a spolupracujících lektorů, publikuje texty o zdraví, mysli, duši a těle (v časopisech, na webech a blozích), spolupracuje s knižními nakladatelstvími (italským MACRO EDIZIONI – www.macroedizioni.it a se slovenským nakladatelstvím EUGENIKA – www.eugenika.sk, www.eugenika.cz).

Zabývá se rozšiřováním povědomí o vnitřních možnostech člověka a jeho interakci s vnějším světem, o knihách a dalších nosičích, vědcích, terapiích a způsobech směřujících k dosažení vědomého života v každém jeho aspektu: od VĚDOMÉHO vztahu k sobě samému, partnerství, ženství, početí a porodu, rodičovství, vědomé práci a smrti. Organizuje také akce spojené s prezentacemi knih, spolupracuje s centry osobního rozvoje v ČR, SR a v Itálii a spolupodílí se na organizaci konferencí národního i internacionálního charakteru.

Často cestuje a navštěvuje místa a lidi specifické svou energií a vibrací lásky a vysokého vědomí.

Připravuje rozhovory s vědci, osobnostmi, badateli, terapeuty a reportáže z cest za poznáním, jako např. opakované cesty do Moskvy – „Za moudrostí východu“, kde navštívila centra osobního rozvoje, duchovní školy, osobnosti – světově známé autory, vědce, lékaře a psychology.

Již několik let podniká cesty za poznáním Sardinie, které nazvala „Duch Sardinie“ a ze kterých přináší velmi zajímavé rozhovory s tamními osobnostmi a reportáže o duchovní historii a tradicích Sardinie. Spolu s dalšími spolupracovníky-terapeuty připravuje také pobytové semináře, dovolené a holistické léčebné pobyty.

V roce 2009 založila organizaci Inspirála, jejímž smyslem je přinášet lidem informace různými způsoby (organizací aktivit, rozšiřováním povědomí o knihách, články v tisku, na webech) a na různých úrovních za účelem uvědomění si svých možností a božské podstaty a za účelem rozpoznání schémat, bloků a přesvědčení tak, aby každý, kdo bude chtít, mohl rozvinout celý svůj osobní potenciál a žít život svobodně, soběstačně, ve zdraví, tvořivě, v lásce a v radosti.

Přístupem, ke kterému se životem dopracovala a který miluje je otevřenost, průzračnost, spolupráce, láska k lidem a ke všemu živému i neživému, profesionalita, čestnost a koerence – konání dle toho, co říká, rozšiřuje a prohlašuje. Smyslem je spoluúčast a spolupráce na proměně způsobu žití našich životů prostřednictvím uvědomění, respektu, soucitu a lásky srdce ve formujícím se společenství s vědomím jednoty.

iconBIOGRAFIE JITKA TŘEŠŇÁKOVÁ

Jitka s dcerou Martinkou, americkým vědcem Greggem Bradenem a jeho přítelkyní Marthou
Jitka a Gregg Braden poprvé prezentují české a slovenské vydání Greggovi knihy Smysl změn 2012 a další vývoj Země, vydané v koedici nakladatelstvím Eugenika a MacroEdizioni.
Zleva: Alex (nakl.Eugenika), Jitka, Blanka(centrum Arkána), Silvano Paolucci
Jitka a Silvano Paolucci při přednášce na veletrhu ESOTERIKA 2011 v Praze (foto poskytla spol. Felicius)
Ruský psycholog, terapeut, expert na problematiku vztahů (k sobě samým, v rodině, v partnerství..)Anatolij Někrasov s Jitkou při návštěvě jeho studia v Moskvě. Jeho skvělé knihy v ČR a SR vydává nakl. Eugenika.
V Moskvě v největším ruském centru osobního rozvoje \
S přáteli na výletě na Sv. Hostýně
S Martinkou a přítelkyní a spolupracovnicí Mirkou Resslerovou
OnenessCentrum na Rusavě - s přáteli a spolupracovníky
S kamarádem a spolupracovníkem Petrem Vladykou
Na kurze Metamorfní techniky

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka