Inspirála

logo

MOTÝLÍ METODA PROMĚNY DUŠEVNÍCH VZORCŮ A SCHÉMAT CHOVÁNÍ - osvoboď motýla ukrytého v sobě..

Cesta k celostnímu zdraví: „METAMORFNÍ TECHNIKA“ – „Právě teď je skvělý čas pro uvolnění emocionálních bloků, myšlenkových schémat i duševních vzorců a začít žít v souladu se sebou samými ve zdraví, v radosti a hojnosti.“ (Jitka Třešňáková)

  • Také máte v tomto období pocit, že závodíte s časem, který je opravdu rychlým běžcem? Naše vnímání času se zrychluje. Na naši planetu proudí v plném toku silné energie změn, jejichž smyslem je podpořit naše uvolňování se ze starých a v tomto momentě již tížících struktur a vzorců.
  • Cílem toho všeho je, abychom postupně odloupli jednu vrstvu za druhou a dostali se ke svému jádru, ke své podstatě, k vlastní kráse a lásce v nás, sladili se se vstupem do „nového“ způsobu bytí vedeným vibracemi srdce, sebedůvěry a soucitu. Možná si říkáte to by bylo skvělé, ale jak na to?

Abychom pluli na vlně života a zbytečně si nepůsobili náročné životní situace na úrovni zdraví, vztahů nebo našeho hmotného zabezpečení, je opravdu příhodné začít u sebe, doléčit hluboké rány na duši i na těle, odhodit stará přesvědčení, myšlenkové vzorce a traumata, odvážit se být sám sebou a přijmout plnou zodpovědnost za své myšlenky, slova i činy.

Tento krok je velmi důležitý a nesmírně osvobozující. Měli bychom začít čerpat z vlastní podstaty a přirozenosti, i když je ukryta velmi hluboko v nás. Možná si dokážeme otevřeně říci, že jsme ji již dlouho nepoužívali. Nikdy však není pozdě. Odhoďme tedy iluze, které nás svazují, a otevřeme se změně. Jen na nás bude záležet, zda dokážeme najít vnitřní svobodu, která naše srdce zaplaví pocity, jež jsme už dávno nepociťovali. V posledních letech se objevilo mnoho technik osobního růstu a vnitřního poznání. Pokud je dokážeme vhodně použít, pak nám tyto externí „nástroje“ umožní najít, nebo spíše znovu objevit naši vlastní cestu a naši vnitřní rovnováhu. Život sám je v nepřetržité proměně, a proto je tak důležité, ba dokonce nezbytné poddat se svému tvůrčímu potenciálu.

O SÍLE, JEMNOSTI A HLOUBCE

Během posledních 20 let, kdy vědomě vnímám jemnohmotné energie a pracuji s nimi, jsem se setkala s mnoha alternativními metodami, způsoby a terapiemi. Velmi specificky mne však oslovila METAMORFNÍ TECHNIKA. Ze zkušeností z individuálních aplikací této skvělé metody i ze zkušeností a prožitků v dnešní době již mnoha lidí, kteří se naučili MT používat na kurzech, které vedu, vím, že MT je nadčasovým nástrojem a skutečným darem. Skrývá v sobě neskutečný potenciál ve své jednoduchosti a jemnosti, hluboké účinnosti a čistotě. Je dostupná doslova všem, kdo ji chtějí používat.

Jak MT funguje? Málokdo si uvědomuje, že dříve, než se cokoliv (nemoc, situace, atd.) objeví ve fyzickém materiálním světě, vzniká na úrovni neviditelné, jemnohmotné nebo také můžeme použít slovo duševní. Metamorfní technika, kterou se zabývám, účinně působí přímo na jemnohmotnou úroveň naší bytosti. Nastávající změny v procesu naší obnovy probíhají nejdříve na jemnohmotné a buněčné úrovni a následkem těchto nejhlubších změn posléze dochází i k fyzickým, emocionálním a psychickým změnám. Tímto způsobem se přirozeně mění vibrace naší bytosti, která k sobě neustále přitahuje odpovídající životní situace. Změny, které pocítíte v praktickém „hrubohmotném“ životě, se začnou projevovat pozvolnou celkovou změnou způsobu vnímání i toho, jak se budete cítit, a jak budete reagovat na vnější okolnosti.

PŘÍPADY Z MÉ PRAXE:

37 letá žena se silnými pocity méněcennosti, vlastní nedostatečnosti, s častými zdravotními problémy s plícemi (několikrát do roka léčená antibiotiky a kortisonem) a se silně vybočenými palci (haluxy), která měla po celý dosavadní život velké problémy ve vztazích a to jak osobních, tak pracovních – původ problému se nachází v 8.-10.týdnu těhotenství, kdy matka klientky zjistila, že je v jiném stavu. Protože však matka byla velmi mladá a otce dítěte téméř neznala, silně tuto realitu nepříjmala. Několikrát se tajně, ale neúspěšně pokoušela o potrat a celé těhotenství psychicky odmítala. Embryo toto vše vnímá, matčiny strachy a obavy se jej dotýkají a ve shodě s těmito okolnostmi se necítí vítané a akceptované. Matčinu paniku vnímá naprosto stejně jako sama matka a vytváří si vzorec: „NEJSEM ZDE VÍTÁNA, NEJSEM MILOVÁNA.“

Při aplikaci MT docházelo u klientky k postupné změně vnímání svého okolí a sebe samé – stanovila si hranice respektu mezi sebou a vnějším okolím, což jí spolu s přílivem velkého životního elánu v průběhu 2 měsíců od první aplikace MT změnilo kvalitu jejího života.

Po 3 měsících, na konci prvního cyklu aplikace MT, vyřešila žena svůj mnoholetý vztahový problém, který ji velmi trápil. Po 4 měsících od první aplikace uznal ošetřující lékař zastavení růstu „haluxu“a žena zaznamenala jejich zmenšení. Vyhnula se tak ortopedické operaci. Plicní infekce jsou nyní velmi lehké, na úrovni nachlazení a bez nutnosti podávání antibiotik. Ze života ženy vymizely trýznivé situace, ve kterých se sama v sobě a také při komunikaci s druhými, cítila jako „nemožná“, a jako „ta, co na to nemá“. Oproti celému předchozímu životu začala přirozeně vnímat, co jí dělá dobře a co ne a přirozeně si říká o své potřeby.

Celá proměna proběhla v životě ženy pomalu, klidně a téměř nenápadně. Jednoduše si jednoho dne uvědomila, že žije a vnímá jinak, jak popisuje ve svých řádcích sdílení.

13 letý chlapec s častými angínami, který měl od malička silně odmítavý postoj ke všem autoritám – k otci, ve škole k učitelům a všeobecně vůči jakýmkoliv pravidlům našeho života. Nepřijímal základní principy chování, bojoval proti všemu. V poslední době začal trpět nedoslýchavostí. Zespodu prvního kloubu palce se opakovaně tvořila silně zatvrdlá kůže – původ problémů se nachází v momentě početí – v momentě plného životního potenciálu reinkarnující se bytosti. Pokud jsou okolnosti početí jiné, než zaplněné oboustranným respektem a láskou mezi budoucími rodiči, dochází k vytváření ovlivňujícího vzorce: „JSEM PROTI“, který se otiskuje do všech aspektů chlapcova života. Nedovoluje mu využít vlastní potenciál a uvolnit jeho tvořivost.

Již po dvou aplikacích MT vnímala chlapcova matka jeho vnitřní ztišení v boji vůči všemu a všem. Zhruba v polovině prvního cyklu aplikace (po 5týdnech od jejího počátku) začal chlapec kreslit. Po 4 měsících od počátku aplikací zmizela nedoslýchavost a chlapec začal navštěvovat kurz kresby. Podle posledních zpráv od matky se syn s veškerou energií minulého odporu v současnosti věnuje kresbě, kde sklízí první úspěchy a kterou chce dále studovat. Problémy s krkem se již neopakují a chlapec v pohodě přijímá pravidla ve svém životě.

Metamorfika se dotkla mého srdce. Čím dále ji studuji a používám pro sebe, pro své blízké a klienty, tím více mne nepřestává udivovat její potenciál. Metamorfní technika se pro mne stala nejen prostředkem k uvolnění mých vnitřních bloků a přesvědčení, kterých nebylo pravda málo, ale také životním stylem, který s velkou radostí a s motivací předávám dál. A to je také důvod, proč bych vám chtěla prostřednictvím tohto článku předat více informací o této jedinečné metodě. Přeji vám mnoho sebedůvěry, lásky a radosti na vaší cestě.

…………………………………­………………………………………

Proč tato metoda nese název Metamorfní technika?

Metamorfní technika (MT) je konkrétní metodou proměny člověka, tzv. metamorfózy. Skvělou metaforou je proměna motýlí housenky přes zakuklení se v larvu a následné vylíhnutí se v krásného motýla. Je to výjimečná, jednoduchá a zároveň příjemná metoda pro uvolnění bloků vzniklých z traumat, strachů a stresů vytvořených při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, kdy se formuje základní struktura = matrice budoucí lidské bytosti. Tyto bloky totiž nevědomě, ale silně ovlivňují naše zdraví, sebedůvěru, reakce na životní situace a druhé lidi. Uvolnění těchto bloků zlepšuje zdraví, a přináší přísun vnitřní síly, radosti a psychické a emocionální vyrovnanosti. Mění omezující duševní vzorce a umožňuje plně využít vlastní potenciál, talenty a tvořivost.

Kdy a jak Metamorfní technika vznikla?

Metamorfika se zrodila z výzkumů, které v 50. letech započal anglický naturopat a reflexolog žijící v italském Toskánsku Robert St. John s autistickými dětmi a s dětmi s Downovým syndromem. Tento muž dospěl na základě výzkumů k poznání, že se prenatální období odráží na některých částech nohou, rukou a hlavy, a že události prožité během těhotenství, kdy se formuje základ naší osobnosti, jsou ty, které ovlivňují náš způsob bytí a jednání. Pokračovatelem této metody je Gaston San-Pierre, Kanaďan žijící mnoho let v Anglii, který s objevitelem této metody spolupracoval a v 70. letech dal technice její jméno. Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není léčbou ani terapií či masáží. Je to technika, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál.

Mohlo by vás zajímat:

• Metamorfika se aplikuje prostřednictvím jemných dotyků na reflexních zónách chodidel, rukou a hlavy. Nemá vedlejší účinky. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech ani o současných nebo minulých nemocech.

• Uvolňuje citové a emociálních bloky a schémata, která byla utvořena v období prenatálního vývoje. Takto vytvořené energetické bloky se totiž odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

• Metoda uvolňuje energetické bloky, které vznikly ze psychických stresů plodu i matky od početí do narození. Fixují se na reflexní zónu páteře, chodidel, rukou a hlavy. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí až po moment narození.

• Je vhodná a smysluplná pro děti i dospělé.

• Uzdravujícím zdrojem je životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

• Technika je snadná. Není třeba žádných zvláštních odborných znalostí a zkušeností. Můžeme ji provádět kdekoliv – doma, v kanceláři, ve studiu i na cestách. Může se ji naučit kdokoliv, může být aplikována komukoliv, nemá vedlejší účinky. Dobře se doplňuje se všemi ostatními terapiemi.

• Můžeme ji aplikovat jak na sobě samých tak druhým. Je vhodná pro dospělé i děti. Výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné matky a zdravý vývoj jejich miminek. MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu.

• Má trvalý, hluboký a nenásilný účinek.

MT SE MŮŽE NAUČIT KAŽDÝ

Metoda je vhodná pro všechny zájemce o vlastní rozvoj. Pro každého, kdo cítí potřebu změny a komu leží na srdci pohoda a zdraví v rodině. Pro terapeuty, maséry, lékaře, pro pracovníky s postiženými osobami. Dobře se doplňuje s alternativními terapiemi i klasickou medicínou.

Kde a jak se můžete v České a Slovenské republice Metamorfní techniku naučit?

Kurzy METAMORFNÍ TECHNIKA:

25. + 26.10.2014 – PRAHA – Acentrum – základní + prohlubovací kurz MT

28.10.2014 – BRNO – Brána k dětem – přednáška + základní kurz MT

01. + 02.11.2014 – OSTRAVA – Yogovna – základní + prohlubovací kurz MT

29. + 30.11.2014 – BRATISLAVA – hotel Tatra – základní kurz + prohlubovací kurz MT

06. + 07.12.2014 – BRNO/PRAHA – základní kurz + prohlubovací kurz MT

Bližší informace o jednotlivých kurzech najdete v rubrice „Semináře a kurzy“ na tomto webu (www.inspirala.cz).

Jitka Třešňáková

Terapeutka, lektorka Metamorfní techniky

Česko-slovensko-italská asociace Inspirala je šiřitelem a podpůrcem této jedinečné metody v ČR a SR. Jitka Třešňáková, zakladatelka Inspirály, je přímou žačkou Isabelly Tavilla, spolupracovnice Gastona San-Piera. Sama tuto metodu provádí terapeuticky a znalosti a zkušenosti předává dál na kurzech, přednáškách a konferencích. Záměrem asociace je přenést tento transformační prostředek do České republiky a na Slovensko ke každému, kdo pocítí potřebu změny ve svém životě. Jitka žije u italského Milána a na české Moravě. Jejími častými metami je Praha, Bratislava, Londýn a nyní také Moskva, kde otevřela aktivní spolupráci s Anatolij Někrasovem, ruským psychologem, terapeutem, lektorem a spisovatelem.

Knihy o uvolnění bloků, o síle myšlenek a vědomého života a mnoho dalších najdete na www.eugenika.sk – www.eugenika.cz

Na kurzech bude k dispozici kniha o metamorfní technice v českém jazyce – JEMNÁ MASÁŽ – METAMORFNÍ TECHNIKA – Aline Gruber Keppler a kniha o očistě celé bytosti člověka – DOKONALÁ OČISTA TĚLA – Genadij Malachov.

K dispozici budou také italské aromaterapeutické oleje VÍLY – ELFI – ANDĚLÉ – ESEJCI

iconCELÝ ČLÁNEK V souboru PDF ZDE

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS O metodě