Inspirála

logo

JAK DÁVAT MUŽŮM NAJEVO LÁSKU?

Co je pro ženu přirozené? Co je přirozené pro muže? Jak je to se svobodou ve vztahu, s vlastněním druhého člověka a se žárlivostí? V červnu 2014 jsem se v Moskvě setkala s ANATOLIJ NĚKRASOVEM, krásným člověkem, ruským spisovatelem, psychologem, vědcem a terapeutem, který prostřednictvím svých knih a seminářů přináší nové, přirozené, s principy sladěné, radost a lehkost bytí přinášející a funkční postoje a paradigmata jako náhradu za ta stará, již nefunkční, bortící se a přinášející utrpení. Setkání s ním opět předčilo mé ne-očekávání: našla jsem odpovědi na všechny mé otázky o lásce a o životě a zrodila se konkrétní spolupráce na našem připravovaném krokovém průvodci k vnitřní celistvosti a trvalému prožívání štěstí a radosti v propojení s jeho trénikem „NA VLNĚ ŘEKY ŽIVOTA“. K tomuto tréninku vyjde do konce r.2014 také praktická kniha. Jeho součástí je uvědomění si nesmírné důležitosti ženskosti žen a mužnosti mužů jako základ pro návrat k vyvážené harmonii žití a bytí. (Jitka Třešňáková)

Na jednom z praktických tréninků Řeka života dostaly účastnice za úkol, aby si odpověděly na otázku, jakým způsobem dávají mužům najevo lásku. (Nyní milé čtenářky, přerušte na chvíli čtení a odpovězte si na stejnou otázku. Berte to jako test.) Jen malá část žen zvládla zadaný úkol, ostatní se přiznaly, že nepochopily, JAK jej mají splnit. Není se čemu divit. V současné době vývoj žen směřuje k mužnosti (rozumu a vůli), proto na otázku, jakým způsobem projevují ženství, hledají rozumnou odpověď. Avšak rozum je zákonitě zavede do slepé uličky, protože otázka je adresována především duši a srdci, ale dnešní ženy je bohužel slyší jen málokdy.

Takto probíhal rozbor testu:

I. S.: „Pane Někrasove, včera jsme společně s dalšími pěti účastnicemi přemýšlely, jak máme zadaný úkol splnit, ale k ničemu jsme nedospěly. Asi jsme úkol nepochopily.“

A. Někrasov: „Rozum vám opět zabránil objevit v sobě ženství. Měly jste si vzpomenout a uvědomit si, co jste bezprostředně udělaly pro rozvoj své podstaty, abyste pomohly mužům a udělaly planetu šťastnější, a tak realizovaly své poslání. K čemu je to nutné? Genetická výbava mužů se rapidně zhoršuje – počet genů v mužském Y-chromozomu je 15krát nižší než v ženském. Co muže ještě drží při životě, těžko říct. Vždyť v současnosti ženský X-chromozom obsahuje přibližně 1 098 genů, ale mužský jen 78! Výhled do budoucnosti v souvislosti se zhoršováním kvality Y-choromozomu je katastrofální. Možná, že některým ženám takováto situace lichotí, ale uvědomte si, že ve skutečnosti ztrácíme své vlastnosti – své lidství. Se zánikem mužského principu zmizí polarita, tedy i tvůrčí síla, a život skončí. Jen ženy jsou schopny vrátit mužský genom do původní harmonie.“

Během tréninku jsme viděli, jak se muži mění v prostoru projeveného ženství a lásky. Nejvíce to bylo patrné v manželských párech, kdy ženy přestaly mít výhrady ke svým manželům. Díky prostoru lásky, který jsme si na tréninku vytvořili, ženy uviděly muže ve zcela jiném světle. Zásluhou větší ženskosti v ženách se muži skutečně změnili a projevili své nejlepší vlastnosti.

K obnovení mužského principu je zapotřebí lásky. Vytvoření prostoru lásky je hlavním úkolem ženy, kvůli němuž existuje. Ženy, uvědomte si své velké poslání! Podívejte se na svůj dosavadní život a posuďte, co jste reálně učinily pro to, abyste vytvořily prostor lásky, v němž se muž stává mužem.

Když se otočíte nazpět, uvidíte, kolik mužů jste zničily svými urážkami, odmítnutím, hádkami, neláskou, nenávistí a zaneprázdněností dětmi, zaměstnáním, domácností, prostě čímkoliv, jen ne mužem. Takovýmto způsobem dochází k ničení genů v mužských chromozomech. Proto je teď na vás, abyste poctivě posoudily své chování a odprosily konkrétní muže i život, že jste je ničily. Pocítíte vzplanutí svého ženství a lásky, jež jste kdysi prožívaly. Potěšte se jimi a přijměte je jako základ pro budoucnost. Jestliže splníte tento úkol, můžete svůj život od základu změnit a pomocí stroje času jej znovu prožít ve stavu lásky. Odproste všechny muže, které jste ponížily nebo jste jim zabránily v rozletu. Poděkujte jim za to, že přesto jdou neohroženě do dalšího vztahu a jsou schopni milovat.

Muži dovedou být citliví i něžní, a není to přetvářka, protože tyto vlastnosti mají od počátku. Hrubost je pouze obranná reakce a důsledek toho, že muž nežije v prostoru lásky. Stačí, abyste odprosili muže, poděkovali a darovali jim lásku.

Tady rozum nepomůže, ale svět vám rád napoví tím, že se v paměti vynoří některé události, situace nebo lidé. Například jedna účastnice dostala během plnění úkolu SMS od muže, kterému před mnoha lety ublížila. Neznal její nové telefonní číslo, ale ten večer jej našel a napsal jí zprávu. Bylo to upozornění, že ve svém životě zažila situaci, jež v ní zanechala nesmazatelnou­ stopu.

Jsem přesvědčen, že všechny ženy zažily někdy situace, které je upozorňovaly na dopuštěné chyby, ale ne každá si toho všimla a pochopila to. A tak prožijeme život, aniž bychom vyřešili jeho hlavní úkol.

Kromě nedostatku lásky chybí mužům svoboda. Podle některých údajů mužský Y-chromozom obsahoval před 4 000 lety přibližně 500 genů. Proč? Protože muži měli v té době vysokou úroveň svobody. Muž potřebuje svobodu ke své tvůrčí činnosti a rozletu. Je podstatou jeho duchovního rozvoje, protože duch nemůže existovat v nesvobodě. Bez svobody zaniká, a k tomu právě teď dochází.

Pocit vlastnictví představuje nejhorší utrpení na Zemi. Byli to muži, kteří vlastnictví rozvinuli do neuvěřitelných rozměrů, ale ke své škodě. Pocit vlastnictví a pána je hřeje u srdce, ale nechápou, že přitom ztrácejí svou mužskou podstatu.

Vlastnictví představuje největší utrpení lidstva a není náhodou, že proti němu brojili nejchytřejší osobnosti v každé době. Naposledy se o to pokoušel Karel Marx, jenž vypracoval teorii na odstranění soukromého vlastnictví a Lenin se ji snažil uskutečnit v praxi. Avšak prosazoval ji násilným způsobem, a proto jak víme nedosáhla pozitivních výsledků. V současné době se soukromé vlastnictví vrátilo, ale v horší a zjevnější podobě.

Pocitu vlastnictví se musíme zbavit nenásilným způsobem, především změnou vlastního vnitřního světa, odstraněním vnitřních bloků nebo komplexů a vytvořením jiného názoru na svět.

Jedním z projevů vlastnictví je žárlivost, jež ničí všechno – muže, ženy, rodinu i samotný život, ale současně zabíjí mužský princip na Zemi. Žena je symbolem hmoty, a proto je pro ni přirozené mít pocit vlastnictví, ale muž představuje ducha a jeho přirozeným stavem je svoboda. Vzájemným působením muž oduševňuje ženu a přináší jí největší dárek – svobodu. To je poslání mužů.

Muži se nesmí ženit proto, aby ženu vlastnili, ale aby jí zajistili maximální svobodu a ochránili ji vlastní silou, moudrostí a velkodušností.

Když je žena oduševněna, podléhá pak duchu muže a společně jsou schopni vytvořit velké věci. Jen svobodná žena může být rovnocenná svobodnému duchu muže, a jen tak se mohou stát tvůrci nejvyšších forem.

Muži, dejte ženě svobodu bez jakýchkoliv omezení, například tělesných, finančních, sociálních a mnohých dalších. Chce být prezidentkou nebo duchovním učitelem? Nebraňte jí, má na to právo. Muži ovládli mnohé pozice a domnívají se, že jsou výhradně mužské. Nechápou, že si sami pod sebou řežou větev, protože jejich mužská síla je opouští. Například dávno není tajemstvím, že v církevních kruzích je mnoho homosexuálů, což je důsledkem toho, že ženu připravili o svobodu a zcela ji vyloučili ze svého duchovního prostoru.

Svým pocitem vlastnictví se stavíme na odpor evoluci. Svět představuje jediný celek a najednou někdo bere určitou část, odděluje ji od celku a říká: „To je moje.“ Co se stane? Naruší se tím samotný princip života vesmíru. Čím více se člověk snaží svoje vlastnictví udržet a oddělit, tím více sil vyvíjí svět, aby zrušil vytvořené hranice, protože představují v jednotném těle rakovinný nádor. Vlastnictví není přirozené, proto se jej svět snaží odstranit.

N. S.: „Dnes v noci jsem se snažila pochopit a citově prožít, jakým způsobem budu dále milovat muže. Když jsem zapojila rozum, fyzicky mi bylo těžko a začalo mě bolet srdce. Pochopila jsem, že musím vypnout rozum, protože procítit, jak budu milovat muže, mohu jen ve stavu radosti. Zatím nevím, jakým způsobem je budu milovat, ale vím přesně, že jsem uvědomělá žena a že najdu správnou cestu i způsob, jak to učinit. Budu je milovat s radostí, šťastně a hluboce.“

A. Někrasov: „Děkuji ti. Řekla jsi velmi moudrou věc. Není třeba se řídit rozumem, ale vždy vycházet z vlastní situace. Pak uděláš krok, jenž je zapotřebí, a musíš jej udělat v radosti a štěstí. Vždy vycházej ze své přirozenosti, naslouchej svému nitru a dělej, co ti napovídá srdce, protože takový je život opravdové ženy. Potom se vše uskuteční tím nejlepším způsobem.“

A. K.: „Během tréninku jsem si uvědomil, že svobodná je žena, která může darovat lásku každému muži jakýmkoliv způsobem včetně sexu. Svoboda ji pozvedá stále výše a výše a spojuje ji se skutečně svobodným mužem. Tehdy vzniká rovnocenný partnerský vztah. Společně vytvářejí nové světy, protože jsou svobodný pár.“ A. Někrasov: „Všimněte si, že jen velmi vzácně slyšíme takováto slova od muže, jenž byl donedávna patriarchálně založen. Představují průlom, velké uvědomění a hloubku, proto vyžadují podporu.“


K téninku „NA VLNĚ ŘEKY ŽIVOTA“ připravujeme spolu s nakl. Eugenika tréninkovou knihu kroků ke štěstí a od r. 2015 praktický seminář.

Knihy Anatolije Někrasova k tématu:

Umění milovat

Neznámá láska

Hledání dokonalého partnera

Smysl života a naše role v něm

Vydalo nakl. Eugenika

iconČLÁNEK v souboru pdf. ZDE

Foto: zleva - Alexander Giertli (nakl. Eugenika), Jitka Třešňáková (asoc. Inspirála), Anatolij Někrasov

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Články