Inspirála

logo

TAJEMSTVÍ PŘIROZENÉHO UČENÍ A UČENÍ SE - rozhovor s Mgr.Petrem Vladykou

PROČ A JAK POUŽÍVAT K UČENÍ OBĚ HEMISFÉRY MOZKU? – extrémní jednostrannost vždy přináší nevyváženost a následně problém a nutnost jeho řešení. Kulminace „éry vědy a rozumu“ s přetlakem na levou hemisféru mozkovou a postoj jednostrannosti a uniformity se v naší společnosti otisknul také do sféry učení a učení se, která je předimenzovaná rozumem, logikou, tabulkami, průměry a pragmatickým pojetím všech aspektů. V našich postojích k výuce a učení se kriticky chybí prostor pro osobní nastavení jedince, pro jeho dispozice, projevení a rozvoj talentů, vnímání sebe samých, svých pocitů, vjemů, toho, co člověk vnímá v dané situaci ve vlastním těle.

V klasické škole se děti často moří s učením se NAZPAMĚŤ věcí, kterým nerozumí, nedokáží si je sami představit, neví, jak jim mohou být užitečné v jejich životě a za několik dnů po písemce či zkoušení je zapomenou. Způsob hodnocení založený na posuzování toho, co umíme a neumíme, podporuje rozvoj pocitu nedostatečnosti. Přirozeně zvídavé děti s chutí objevovat změní během krátké doby po započetí školní docházky své postoje k učení se a poznávání. Z dětí rostou pro život nepřipravené nesebevědomé figurky bez vlastního názoru, identity, naplňující radosti a probuzeného osobního potenciálu a talentů.

A protože vím, že se cítím dobře vždy, když naslouchám tomu tichému vnintřnímu hlasu intuice a nedám přemíru prostoru rozumovému zvažování, přivedlo mne to k otázce, jak můžeme v současné době vyvážit tuto silnou nerovnováhu ve vzdělávání / se. Mám na mysli jak učení se ve školách, tak osobní přístup k učení se jazyků, medicínských pojmů a vůbec jakýchkoliv textů v praktickém denním životě dospělého pracujícího člověka. V tomto článku se s námi o své zkušenosti a praktické aplikovatelné možnosti a názory na toto téma podělil naslovovzatý odborník v této tématice a spolupracující lektor Mgr.Petr Vladyka:

„Levou logickou rozumovou hemisféru mozku trénujeme již samotným bytím v přetechnizované rozumově zaměřené společnosti a dále povinně na všech stupních škol. Kreativní a intuitivní pravou hemisféru současným způsobem bytí zapojujeme jen výjimečně. Klasická škola nás s jejími možnostmi a zákonitostmi bohužel neseznámí, i když moderní neurologie důležité zákonitosti zná.

Pravohemisferické postupy jsou téměř vždy při vnímání a učení mnohem efektivnější a výkonnější. Je snadné tak poznat, že učení může jít mnohem efektivněji, rychleji, smysluplně a zábavněji, než při použití „klasických školních metod“ a zároveň se udrží v paměti.“
*(Mgr.Petr Vladyka)*

Každý z nás se už asi dostal do situace, kdy měl při učení či zapamatování si něčeho pocit, že na to nemá „buňky“, že mu to moc nejde, popřípadě že úsilí, které vynaložil, vůbec neodpovídá výsledku a že to brzy zase zapomene. Důvodem je použití tradičního rozumového školního přístupu, který se po staletí nezměnil a využívá a zatěžuje pouze procesy levé mozkové hemisféry. To je logika, rozumové pojetí, rozdělení do kategorií, výpočty, analýza, orientace dle vzorců, naměřených hodnot a statistik. V levé hemisféře sídlí centra („Wernicke“ a „Broca“) zodpovědná za produkci slov a řeči. Tato hemisféra je omezena postupem „jedno po druhém“.

Máme ovšem ještě celou jednu půlku mozku, jejíž funkce zůstává v moderní „technicko-matematicko-vědecké“ společnosti prakticky nevyužita. Pravá hemisféra, často nazývaná „intuitivní, ženská, tvůrčí, globální“ apod. používá řeč symbolů, synchronicit, obrazové koncepty, děje, propojuje se s intuicí a pocity. Možná proto není v současné „moderní“ industriální společnosti brána v potaz, protože její procesy nejsou exaktně měřitelné, nejdou přesně uchopit a nedávají vždy stejný výsledek. Přestože intuici v psychologii legitimizoval C.G.Jung, nejsou její možnosti nikterak rozvíjeny a obecně se o ní v podstatě moc neví… Přitom pravohemisfrerické procesy můžeme úžasně využít právě pro učení a zapamatování si tak, jako to ve své přirozenosti dělají děti.. A to téměř pro cokoli, od učení se cizího jazyka, humanitních předmětů, po zapamatování mnohamístných čísel, složitých vzorců i velkého množství informací.

Důležitá pravidla vnímání z neurofyziologie a moderní objevy psychologie vnímání za posledních 20 let, které pedagogika nepoužívá, nám mohou dát odpovědi na časté otázky typu „Proč se učíme cizí jazyk dlouho a obtížně a stále nemluvíme?, Proč vynakládáme veliké úsilí, potřebujeme neustálé opakování a stejně rychle zapomínáme?“ Důvodem je přetížené používání jen jedné půlky mozku, levé hemisféry. Přestože ji trénujeme celá léta na všech stupních škol, její možnosti jsou stále omezeny a lze ji téměř záhy zahltit. K tomu úplně stačí dostat k naučení se 50 cizích či odborných pojmů. Pravou hemisféru oproti tomu není možné zahltit, můžeme ji jen „otrávit“ tím, že nás látka už nebude bavit.

Hlavní zásadou využití pravohemisferických postupů jemaximální zapojení těla, zraku i sluchu, tedy žádné celodenní sezení v lavicích s úkoly typu „dejte do záporu“ či „přiřaďte odpovídající výrazy“. Další z tajemstvích spočívá například v tom, že převedeme čísla či jakákoli písmena do obrazových a epizodických konceptů (jakoby film) a navážeme je na mnemotechnické pomůcky.

Je také nutné znát základní zákonitosti vnímání a praktická pravidla, které jsou odvozeny z neurologických poznatků fungování mozku a uzpůsobeny pro praktické využití. Pak, při pochopení a aplikaci těchto postupů a pravidel zjišťujeme, že se podle nich vlastně přirozeně učí každé malé dítě a že jsme se díky tomu naučili již ve dvou letech úspěšně náš první jazyk – mateřštinu. V průběhu života nás klasicky pojatá škola bohužel v tomto směru nerozvíjí a některé projevy pravé hemisféry jsou dokonce staletí zakazovány. Dobrou zprávou je, že přirozené způsoby učení lze rychle obnovit, aktivizovat a rozvíjet.

Jeden ze systémů, které tyto poznatky využívají v praxi, je tzv. Sugestopedie, popř. její americká forma Superlearning, kterou původně sestavil v 60.letech bulharský psychiatr a psychoterapeut Georgi Lozanov. I v USA, kde tato metoda posléze zazářila, inzeroval Lozanov kurzy světových jazyků v rozsahu zvládnutých 1000 slov za pouhých 8 dní. Proč ne? Toto se již 20 let potvrzuje v praxi na našich jazykových kurzech. Přesvědčit se o tom můžete také na praktickém kurzu „Učení a paměť pravou hemisférou“.

Použití pravohemisferických postupů učení se v praxi

S použitím těchto postupů se např. můžeme během 10 minut naučit počítat do sta v čínštině, v prakticky nejtěžším světovém jazyce, či se naučit celou arabskou abecedu za 20–30 minut.

Každý má své specifické kanály vnímání

Velice podstatnou věcí, kterou při učení a zapamatování je vhodné vzít v potaz, je fakt, že každý jsme zcela jiný, máme různé potřeby a schopnosti. Je tedy důležité zvolit způsob zapamatování a učení odpovídající sobě samým. Je omylem myslet si, že někdo je na něco „hloupý“ nebo „natvrdlý“. Potřebujeme pouze JINÝ způsob předávání informací, než jsme měli dosavad. Sledovat poutavý děj, navázat na obraz, barvy, zážitek, pohyb a pocit.

Každý jsme jiný, proto potřebujeme nalézt náš vlastní specifický přístup. Pro tento účel používáme sadu nejmodernějších testů na určení způsobu jakými kanály můžete nejlépe vnímat a ukládat informace. Nikdo se nemusí obávat výsledku, test nemůže dopadnout špatně, pouze určí poměr vašich složek vnímání, abychom poznali, které způsoby vnímání a v následku učení se jsou právě pro nás ty nejvhodnější. Dle individuálních výsledků testů pak dostanete praktické návody, jak vlastní vnímání a zapamatování si dále rozvíjet.

Neskutečné možnosti periferního vnímání

Dalším bodem, který tradiční výuka nepoužívá je periferní vnímání. Víte, že z gigantického množství podnětů a vstupů, které náš mozek zpracovává každou vteřinu, si uvědomujeme pouze nepatrný zlomek – řádově 100.000 x méně? /ze 400 miliónů pouze 2 tisíce/. Naší možností a úkolem je tedy zahrnout alespoň část tohoto obrovského množství vnímaných vjemů do procesu učení. Prostředkem k tomu je poznání konkrétních zákonitostí, díky kterým můžeme vědomě využít podněty, které nás obklopují, k učení se.

O schopnosti zapamatování si

Pokud máte pocit, že čím dál tím víc zapomínáme a hůř se učíme, pak vězte, že mozek se chová jako sval. Tedy kdybyste se přestali zcela hýbat, ulehli na lůžko a nechali se krmit, jak by to asi s vaší schopností pohybovat se za pár let vypadalo? S naším mozkem je to stejné. Čím více jej cvičíme a krmíme, tím větší schopnost získává!

Je vhodné také provádět cvičení na koncentraci a propojování hemisferického vnímání. To se přirozeně děje třeba při nordic walking, tedy když chodíte na vycházky a výlety a používáte přitom hůlky. Hlavní ale je, abychom mozek cvičili a zásobovali podněty a informacemi (nemyslím tím zrovna noviny a zprávy, které nás ladí dosti negativně). Lépe, když zvolíme pro trénink mozku něco praktického, třeba další jazyk, nebo nějakou oblast, jejíž znalosti můžeme v životě prakticky využít či nám bude přinášet radost.

Další skvělou zprávou je, že c izí jazyk, který jsme se kdysi naučili a zapoměli se nemusíme učit znova, tyto „dávno zapomenuté“ znalosti se dají zaktivovat již během tří dnů.

V naší přirozené výuce jazyků představujeme jednak metodu, jak se cizí jazyk v rozsahu cca 1000 slov naučit za 15–20 hodin a v kurzech Učení a paměť PH provádíme praktickou ukázku tzv. Instant speaking – aneb tajemství cestovatelů, kdy s použitím „přímé metody“ můžeme začít mluvit v cizím jazyce okamžitě.

Obecně, pravohemisferické postupy jsou vždy při vnímání a učení minimálně 3× výkonnější. Je snadné se tak přesvědčit, že vše jde mnohem rychleji, než při použití „klasických metod“ a zároveň se udrží v paměti. Při zapojení všech uvedených postupů a zásad, propojování levo a pravohemisferických vjemů, pak dokážete v jakémkoli věku to, co někteří nazývají opravdový zázrak!

Jedinný kurz „UČENÍ A PAMĚT PRAVOU HEMISFÉROU“ otevřený publiku do konce r.2014 se koná 26. –28.09.2014 v Pra­ze.

Více informací naleznete ZDE.

Lektor Mgr. Petr Vladyka:

vede jako externista specializované VŠ semináře na téma „Moderní zážitkové a alternativní přístupy ve vzdělávání“, „Odkrytá Komunikace“, celostátní akreditované výcviky učitelů ZŠ a SŠ. Absolvoval profes.výcviky v nedirektivním přístupu /diplom PCA/,v Gestaltu, Transakční analýze, Superlearningu, aj. Již 20let vede kurzy a zážitkové aktivity zaměřené na práci s pravou mozkovou hemisférou, progresívní učení, psychologii, komunikaci a rozvoj kreativního myšlení. Absolvoval PedF UK, profesní výcviky v několika směrech psychoterapie, výcvik v Sugestopedi-i/Superlearnin¬gu.

Na textu spolupracovali Mgr. Petr Vladyka a Jitka Třešňáková

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Články