Inspirála

logo

NÁSTROJ OSOBNÍ PROMĚNY & NÁSTROJ SVĚTLA

O metodě „Metamorfní technika“ zvaná také „Motýlí masáž“ – Pojem metamorfóza znamená doslova přeměna, proměna. Ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny. Housenka se změní v motýla, v člověku se plně rozvinou dosud skryté schopnosti. Proto je motýl symbolem metamorfózy. Metamorfóza je v tomto kontextu jemná masáž vnitřní strany nártu, která stimuluje reflexní zónu páteře. Metoda svým přístupem rozvíjí vědomí, odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během devíti měsíců (v tzv. prenatálním období), kdy embryo vyrůstalo v matčině těle. Jedná se ovšem o takové životní vzorce, které, vytvořené díky zkušenosti v matčině těle, se v rodině předávají dále a brání plnému rozvoji a harmonickému toku energie, kterou má člověk k dispozici. Stimulace reflexních bodů páteře na vnitřní straně chodidel a dlaní a na hlavě aplikací MT představuje pro ošetřovaného osvobození od jeho minulosti tím, že dojde ke zcela jasnému rozpoznání negativních vlivů a životních vzorců z jeho embryonálního období, které tímto mohou být změněny. Omezené struktury, které se staví na odpor rozvoji duchovního potenciálu, který je u všech lidí neomezený, mizí a nastupuje světlo a prostor. Na rozdíl od obecně známé reflexní masáže nohou se zde nejedná o organickou rovinu, ale o rovinu duševních vzorců.

Duševně-duchovní princip

Vycházíme z toho, že základem této techniky je skutečnost, že noha představuje věrný obraz člověka. Na noze je možné nalézt vše, z čeho se skládá lidské tělo – tedy i zobrazení veškerých orgánů a duševně-duchovních vzorců.

K této tělesné shodě, tak jak ji objevil Robert St. John, se připojuje skutečnost, že linie na vnitřní straně nártu, která odpovídá páteři, představuje časový průběh těhotenství – tedy to, jak během těhotenství u plodu postupně vznikaly páteř, jednotlivé orgány a končetiny.

Zatímco v matčině těle poznenáhlu vyrůstalo malé tělíčko, ukládaly se informace nejen o něm, ale též o psychických a emocionálních vlivech, které na něj působily během celého těhotenství. Vše, co matka v té době zažívá, má vliv na budoucí život. Tak je tedy možné na základě tohoto vyobrazení vyčíst a sledovat průběh celého těhotenství.

Samotná MT se aplikuje na tři oblasti:

• Reflexní zóna páteře na chodidlech: vyjadřují prenatální vzorce bytí.

• Reflexní zóna páteře na dlaních: vyjadřují konání a změny vzorců myšlení.

• Reflexní zóna páteře na hlavě: vyjadřují vzorce myšlení.

Zatížená místa a jejich vnější znaky

Období našeho prvotního vývoje specificky zatížené jakýmkoliv druhem stresu v různých stadiích prenatálního období poznáme podle zarudlých míst, vyčnívajících kostních výběžků nebo výrůstků, mimo to i podle zatvrdlé kůže, či dokonce zanícených míst.

Záněty poukazují na konflikty a zjitřené pocity v příslušné oblasti.

Vystupující zduřeniny kostí naznačují, že v takovém místě se nahromadila a pevně usadila energie.

Ztvrdlá kůže všeobecně znamená, že pod určitými místy leží skryto nějaké trauma. Lidský organizmus na takovém místě vytvořil ochranný val, aby se již nemusel potýkat s pocity, které taková traumata provázejí.

Ke stejné oblasti náleží též zdeformované nebo zarostlé nehty na palcích u nohou.

O mnohém vypovídá i tvar nohou. Vyšší nárt tak znamená, že se dotyčná osoba vzdaluje od země a nejraději by neměla s touto rovinou nic společného.

Plochá noha naproti tomu ukazuje, že se dotyčný určitým způsobem vzdal. „Když už tady tedy jsem“ – a s poněkud depresivním přístupem se poddává vnějším okolnostem. Obě podoby nožní klenby poukazují na pracovní bod v oblasti „střed těhotenství“. Tento bod je kromě jiného odpovědný za vývoj osobní síly a vnímání vlastní hodnoty, stejně jako za postoj „já a mé místo ve světě“.

Skutečnost, že prenatální traumata rozhodují o tom, jak budou člověkem události života následně vnímány, neznamená, že zkušenosti z dětství nejsou důležité z hlediska lidského rozvoje. Naopak, dětské zkušenosti jsou nesmírně důležité a rozhodují o tom, jakými se děti stanou v budoucnu a právě proto, že doba dětství je velmi důležité, osvobození od břemen traumatu z dětství je nezbytné.

Tyto teorie potvrzují výzkumy Dr. Bruce Liptona, amerického biologa a vědce nové éry (u nás od něj vyšel nesmírně zajímavý titul „BIOLOGIE VÍRY – Jak uvolnit sílu vědomí, hmoty a zázraků“, ve slovenštině „BIOLÓGIA PRESVEDČENIA“, nakl. Eugenika).

Čím dříve je možné vyřešit traumata, tím větší je šance dítěte prožít zkušenost dětství bez vlivu prenatálu a těch sil, které nabourávají pocity bezpečí, sebejistoty a fyzické zdraví. Dítě pak může mít možnost volně vyjádřit svůj jedinečný lidský potenciál, využít vlastní vnitřní inteligenci a být sebou samým aniž by bylo utlačováno ranými traumaty. Metamorfní technika (u nakl. Eugenika vyšla kniha JEMNÁ MASÁŽ – METAMORFNÍ TECHNIKA, ze které je v tomto článku použito několik citací) je skvělý a efektivní způsob, jak sladit tyto přijaté omezující vlivy.

Co se při aplikaci MT děje?

Lidská bytost bez jakýchkoliv bloků je jasná a vyzařuje průsvitné pulzující světlo. Objeví-li se v lidském těle bloky, jsou určitá místa zanesena negativními zkušenostmi a pocity. Taková místa jsou spíše tmavá, tělu vlastní energie již nemůže proudit a celková vibrace člověka i vyzařování světla se snižuje.

Působením světla na nohách, zprostředkovaným doteky toho, kde MT dle jejích principů aplikuje, začne síla světla rozpouštět a uvolňovat zanesená a zatuhlá místa, kde jsou uloženy zkušenosti. Bloky se uvolní a do vědomí vstoupí obrazy nebo pocity. Dostaly se právě z podvědomí do vědomí a mohou organizmus opustit.

Během procedury tak ošetřovaný může prožít dávno potlačené pocity. Vynoří se kupříkladu myšlenka: „Matka byla přetížená,“ embryo pocítí matčino přílišné zatížení tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní. Náhle je jasné, proč ošetřovaného tento pocit neustále přepadá, i když vnější okolnosti v současnosti ani zdaleka nejsou natolik stresující, aby takový pocit vyvolaly.

Je možné, že během procedury se tyto vzpomínky uvolní a klient se rozpláče nebo pocítí strach. Často takové zablokované zkušenosti z minulosti vstupují v následujících dnech do vědomí ve snech nebo bývá klient po dobu několika dnů zmatený, aniž by dokázal říci proč. Jedná se ale jen o přechodný stav a po týdnu se dostaví osvobozující výsledek masáže.

V mezidobí jednotlivých aplikací MT se buněčné struktury organizmu klienta nově uspořádávají a mění se směrem k zdravější a plynulejší aktivitě. Je-li transformace příslušného tématu uzavřena, dojde na místě zablokované zatuhlé energie k proudění. Rozvinou se jak lehkost, tak i pozitivní vlastnosti dané oblasti. Vyjasní se a nastoupí harmonický životní pocit, který se, podle druhu oblasti, může projevovat jako radost, láska, síla či jako určité uzemnění a vystředění. Negativní vlivy prenatálního období se v organizmu postupně rozpouštějí a probíhá transformační proces. Na jeho konci klient pociťuje úlevu a očištění od stop své minulosti.

Negativní životní vzorce se svým omezeným rámcem konání, negativní programy, které klienta nenechají svobodně se rozhodnout, jak se má v té či oné životní situaci zachovat či jak na ni má odpovědět, ustupují větší svobodě jednání. Nyní je klientovi umožněno získat docela jiné, nové, dosud nepoznané zkušenosti.

Příklad

Člověk naprogramovaný prenatálními vlivy v jejich důsledku často zažívá od svého okolí odmítnutí nebo pocit, že není přijímán a milován. Když se uvolní blok v této oblasti, jeho srdce se otevře a on náhle nalézá lidi, kteří ho milují a přijímají takového, jaký je. Jeho srdce se nyní může otevřít lásce a prožívat radost s ní spojenou. Nádherná zkušenost, kterou mu ale kvůli jeho blokujícím vzorcům nebylo dříve umožněno zažít. Jak proměna díky MT účinkuje, patrně nejlépe vystihuje následující základní věta:

Zbavuji tě tíhy prostoru a času. Toto je jedinečný dar Metamorfiky.

Metamorfní technika (MT) je velmi jemná, příjemná a přitom velmi silná metoda s účinky trvalého charakteru pro uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů vytvořených v období před početím, při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí a kvalitu a kvantitu životní energie.

Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti. MT je metoda, kterou se mohou naučit všichni a použít ji jak pro sebe samé, tak pro druhé.

Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

MT je určena pro všechny zájemce o vlastní rozvoj, o pohodu a zdraví v rodině, pro terapeuty, maséry, lékaře, pro pracovníky s postiženými osobami…

Kurzy MT v ČR a SR vede lektorka Jitka Třešňáková a zprostředkovává asociace Inspirála.

iconCELÝ ČLÁNEK V souboru PDF ZDE

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS O metodě