Inspirála

logo

JAK SI UŽÍVAT VZTAHY? MĚJTE SE OPRAVDU RÁDY!

… Ona pro něj dělá první poslední, vaří večeři o třech chodech, nic si neplánuje, dokud jí nezavolá, ve všem ho chápe… A ON SI PŘESTO NEJDE JINOU – potvoru, která ho komanduje, stará se jen o sebe, nic neumí a navíc není ani moc hezká! PROČ muži jednají s hodnými holkami jako s inventářem a vůbec si jich neváží? PROČ ti nejlepší muži zobou z ruky potvorám?

  • ● Chovejte se, jako byste byla výhra v loterii, a muž rád uvěří.
  • ● Největší rozdíl mezi hodnou holkou a potvorou je strach. Potvora dává muži najevo, že se života bez něj nebojí. Potvora se má ráda, je sebevědomá a ctí svou hodnotu.

„Ono nevysvětlitelné“

„Je ne sais quoi“ ve francouzštině znamená „nevím, co to je“.

Tímto výrazem se označuje „něco speciálního“, pro co nemáme slov. Je to oslňující vlastnost, jejíž jednotlivé složky nedokážeme popsat. Ptáte se, z čeho pramení? Ve víře v sebe samu, kterou jen tak někdo nebo něco nezvrátí.

Ani v tomto případě se však nejedná o vzhled, vždyť i krásné ženy potkávají nečekané a nechtěné rozchody. Rozchody se týkají žen nádherných i méně pohledných, superinteligentních i zcela obyčejných… Platí pro všechny. Kouzlo spočívá v umění mámení. Jakmile totiž ztratíte ono nevysvětlitelné a nečekané, do vztahu se začne vkrádat nuda, která udusí plápolající oheň. Představte si muže jako zápalku a sebe jako škrtátko. Jakmile se škrtátko ošoupe, pak se musíme mnohem víc snažit, abychom zápalku vznítili.

Uveďme si příklad. Muž například řekne: „Asi budu potřebovat trochu času, abych si to všechno nechal projít hlavou.“ Hodná holka odpoví: „Prosím tě, hlavně mě neopouštěj.“ Potvora zasáhne zcela jinak. Nabídne se, že mu pomůže sbalit věci.

Proč? Vyberte jednu z nabízených odpovědí:

A. Snaží se mu pomoct.

B. On neumí balit.

C. Má se ráda.

Tip: Správná odpověď je C.

Vzhledem k tomu, že se má ráda, nechce mít ve svém osobním životě nikoho, kdo ji nechce. Nepadne mu k nohám, nechytí ho za kotníky a nebude žalostně bědovat, aby ji neopouštěl, že udělá cokoli.

Udrží si rovnováhu a taky sebeúctu. Kromě jiného muž díky jejímu chování začne váhat, jestli se mu opravdu chce jít pryč. Z jejího jednání totiž soudí, že by kvůli němu neskočila pod vlak, že ho zoufale nepotřebuje ani si ho nenechala zalézt příliš hluboko pod kůži. Naopak vlak řídí. A to bez problémů. Právě její schopnost zůstat nad věcí je pro něj okouzlující. Takovou ženu chce.

Je ne sais quoi je sexy ďábelský přístup. Potvora dává muži najevo, že ho nepotřebuje, když s ní nechce být. Sděluje mu, že se bez něj v pohodě obejde. Všimla jste si někdy, že když telefonujete a je s vámi váš přítel, jemuž právě v tu chvíli nevěnujete sebemenší pozornost, přistoupí k vám, políbí vás na krk a snaží se získat vaši pozornost? Ignorujte ho a je to. Hned se obrátí, ať je kde je, a hurá za vámi. Jakmile se mu však budete věnovat čtyřiadvacet hodin denně, nebude vědět, co by dřív udělal, jen aby vám zmizel z dohledu.

Zákon přitažlivosti č. 8 Největší rozdíl mezi hodnou holkou a potvorou je strach. Potvora muži dává najevo, že se života bez něj nebojí. Margaret Atwoodová kdysi prohlásila: Strach má stejný pach jako láska. Vzrušení a strach totiž mají původ ve stejné oblasti mozku. Jakmile se muž začne sebemíň obávat, že o svou ženu přijde, vzrušení se probouzí. Jeho duše je vlastně jako rostlinka. Potřebuje vodu, aby rostla, ale taky vzduch, aby mohla dýchat. Dáte-li muži příliš brzké ujištění o své nehynoucí lásce, je to stejné, jako byste kytku opakovaně přelévala. Zhyne.

Na tomto místě bych chtěla znovu připomenout význam slova potvora. Potvora není mrcha v původním slova smyslu, ale žena, která ví, co chce. Potvora je milá. Dokáže být sladká jako krásnězralý meloun. Umí se usmát, je ženou jaksepatří. Jen se prostě nerozhoduje ze strachu, aby nepřišla o muže svých snů. Rozdíl mezi potvorou a hodnou holkou není v tomto případě dán jejich osobností; nesouvisí s nadhledem ani odtažitostí. Potvora se projevuje chováním, jímž dává okolí najevo, že se nehodl vzdát sebe samé.

Zákon přitažlivosti č. 9 Má-li si potvora vybrat mezi důstojností a vztahem, vždy upřednostní důstojnost.

Potvora je stále stejná, v celém průběhu vztahu. Myslím tím, že se nepřetvařuje, neokrádá se o kamarádky, jen aby mohla být s NÍM, nevzdává se koníčků ani kariéry, touží-li po ní. Nevydává se na cestu nekonečných ústupků, není bezpáteřní. A na rozdíl od hodné holky neoplývá nekonečnou tolerancí vůči projevům neúcty. Udržuje si svou cenu, nikdy se nezřekne sebeúcty, řídí se vlastní hodnotou. Té se nikdy nevzdává. Vzhledem k tomu, že ona se nebojí, paradoxně dochází k tomu, že se partner začne bát toho, že by ji mohl ztratit. Ona se netváří, že by ho šíleně potřebovala, tak on spíš začne potřebovat ji. Ona na něm nevisí, proto on začne viset na ní. Člověk, který je závislý na výsledku vztahu, automaticky začne být angažovanější.

Seznamte se s potvorou Tuto kapitolu uzavřeme rekapitulací významu a pojetí slova potvora. V první řadě na ni myslete v dobrém. Není to potvora v hanlivém slova smyslu, to zdůrazněme. Potvora není uštěkaná ženská, není hrubá ani odtažitá. Je zdvořilá, ovšem má přesně vymezené hranice. S muži jedná na rovinu a přímo, stejně jako muži mezi sebou. Mužům se s ní proto zachází lépe, jelikož se nemusejí brodit emocionálními výlevy, v nichž se zpravidla topí. Potvora ví, co chce a co má ráda, a za tím si jde. Nakonec právě proto získává, co si srdce přeje.

Na úplný závěr si uveďme deset vlastností potvory:

1. Nevzdává se své nezávislosti. Bez ohledu na to, zda je výkonnou ředitelkou mezinárodní společnosti, nebo servírkou v rychlém občerstvení, si vydělává sama na sebe. Má svou čest a lačně se nenatahuje po druhých.

2. Neuhání ho.

Měsíc, slunce ani hvězdy se netočí jen kolem něj. Nesjednává si s ním schůzku, protože jí to tak doporučuje horoskop. Je jí jedno, co dělá Mars a co Venuše, ona se rozhoduje sama za sebe. Nehoní se za ním, nehraje si na detektiva. On není středem jejího vesmíru.

3. Je záhadná a tajuplná.

Mezi upřímností a sebeodhalením je zásadní rozdíl. Potvora je upřímná, ale neodhaluje svou duši do naha. Nevykládá karty na Z JÁMY LVOVÉ VZHŮRU K NEBESŮM PROČ MUŽI 34 MILUJÍ POTVORY… stůl, ale nechává si je v ruce. Jakmile muž ví, co bude následovat, ztrácí zájem. Předvídatelnost je matka nudy.

4. Probouzí v něm snažení. Nestýká se s ním denně ani mu nenechává sáhodlouhá vyznání na záznamníku. Během prvního týdne jejich známosti si nezačne tykat s jeho sekretářkou. Pro muže se láska rovná toužení. Toužení pro ně není soužení, ale ochotné snažení.

5. Nedovolí mu, aby prokoukl její snahy. Komunikuje vždy v přehledných formách a vyhýbá se konfrontacím, když se necítí ve své kůži. Má-li zahlcené myšlenky, dopřeje si prostor k přemýšlení.

6. Udržuje si kontrolu nad svým časem. Do vztahu se nehrne, zvlášť když on chvátá. Postupuje svým tempem, nikoli jeho, tudíž mu preventivně brání v tom, aby nad jejím životem převzal nadvládu.

7. Zachovává si smysl pro humor. Smyslem pro humor partnerovi sděluje, že má zdravý nadhled. Neúctě se však nesměje nikdy. To je vážná věc.

8. Ví, že má vysokou hodnotu.

Složí-li jí muž poklonu, zdvořile poděkuje. Komplimenty mu nevymlouvá ani je nesmetá ze stolu. Neptá se, jak vypadala jeho bývalá, a nesoutěží s druhými ženami.

9. Má i jiné záliby než partnera.

Pochopí-li muž, že není středem jejího světa, touží po ní víc a víc. Má-li žena spoustu práce a zájmů, zároveň má jistotu, že když muž nebude mít čas, pak i ona bude plně vytížená a nebude po něm šílet. Muž tudíž nemá monopol na její volný čas, nevlastní v její duši vyhrazené místo, které je vždy volné jen pro něj.

10. Chová se ke svému tělu jako k dokonale seřízenému stroji.

Stará se o svůj vzhled i své zdraví. Sebeúcta člověka se totiž silně odráží v jeho vzhledu. Řekne-li jí muž, že nemá rád červenou rtěnku, stejně ji bude nosit dál, pokud se jí naopak hodně líbí.

Zknihy „Proč muži milují potvory“, Argovová Sherry

iconCELÝ ČLÁNEK V souboru PDF ZDE

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Články