Inspirála

logo

VLIV PORODU NA ZPŮSOB, JAKÝM PROŽÍVÁME NÁŠ ŽIVOT

PRVNÍ ČAKRA A SPOJITOST JEJÍ FUNKČNOSTI S PRENATÁLNÍM VÝVOJEM

  • První čakra se nazývá také kořenovou čakrou a tvoří základ našeho jemnohmotného energetického systému. Vztahuje se k našim pohlavním orgánům a nejnižšímu bodu naší páteře – kostrči.
  • Na reflexní zóně páteře na chodidle, jež se při aplikaci METAMORFNÍ TECHNIKY stimuluje, se bod porodu nachází na hraně vnitřní části paty.
První čakra je zodpovědná za naši sexualitu, za rozmnožovací pud a instinktivitu, tedy pud sebezáchovy. Vztahuje se též k našemu zrození a věta příslušná první čakře zní: „MUSÍM.“

PRVNÍ ČAKRA má vliv na naši základní vitální energii, naše spojení s matkou Zemí, naše „ukotvení v životě“, pocit, že jsme na této planetě doma, že jsme zdejší, jsou dalšími oblastmi, které tato čakra ovlivňuje.

Země nás napájí teplou a klidnou energií, která plyne klidně a stejnoměrně jako oheň, který nikdy neuhasne. Je to jistota, že v životě bude vždy postaráno o základní materiální potřeby – o peníze, bydlení, ošacení a potravu. Tento vnitřní pocit jistoty nás provází životem a navenek se projevuje podobou, do jaké se náš život utváří.

Pokud je tato čakra otevřená, proudí do nás neustále dostatek klidné energie, kterou potřebujeme ke zvládnutí všech nároků, které na nás klade život. Tato čakra nám propůjčuje stabilitu a odolnost. Zemi vnímáme jako místo, které nás miluje a kde se můžeme cítit doma. Z toho vyplývá přirozená radost ze života, která nám dovoluje vychutnat si jak vše materiální, tak i sexualitu.

.

Harmonická čakra

Jestliže tato čakra vibruje harmonicky, zažívá dotyčný všechny popsané skutečnosti, své bytí zde na zemi jako utěšené a jeho hmotná situace mu nepřináší žádné větší problémy.

Stejně tak jako život, tak i obydlí člověka s otevřenou první čakrou bude uspořádané a vše bude vyzařovat jistotu; takový člověk se může spolehnout na svůj pevný životní základ, vitální energie plyne klidně a pravidelně, bez větších výkyvů.

Jeho zrození proběhlo pravděpodobně bez větších problémů.

.

Narušená čakra

V případě, že vibrace první čakry nejsou harmonické, lze předpokládat, že jedinec patrně zažil traumatický porod nebo dosud nezpracoval traumata v podobě šoků, vlivu násilí či zneužití.

Těžký porod mohl například vypadat tak, že dítě nebylo v matčině břiše uloženo v pozici hlavičkou dolů a porod se tudíž komplikoval, protahoval a byl obtížný. Dítě dostalo strach o život. Možná se vyskytlo i nebezpečí, že matka porod nepřežije. K porodu dítěte mohl být použit přísavný zvon, porod mohl proběhnout císařským řezem, matka mohla pro ulehčení porodu dýchat rajský plyn.

Jednou mi jistá žena líčila, že vždy před důležitými rozhodnutími upadá do stavu jakési podivné letargie. Byla v řadě druhým dvojčetem, které přišlo na svět, a matka v době jejího příchodu na svět již byla nadýchána rajského plynu. Ještě nenarozené dítě samozřejmě reaguje na takovéto působení daleko silněji – odtud též pramení onen pocit letargie.

Všechny takovéto zážitky spojené s porodem se ukládají do podvědomí a projevují se v oblasti prvotní důvěry. Blokáda první čakry může též pocházet z okolnosti, že matka buď během porodu zemřela, nebo onemocněla, a nemohla se proto dostatečně, nebo dokonce vůbec o novorozence starat. Možná neměla na dítě dostatek času z profesních důvodů. V dorůstajícím člověku to zanechává pocit nedostatku jistoty, který se později v životě může projevit například tím, že dotyčný neshledává zemi jako přátelské místo k životu, jako místo, které by jej neustále zásobovalo dostatkem lidské blízkosti či které by dostatečně uspokojovalo jeho materiální potřeby.

Zemi pak vnímá spíše jako místo, na kterém musí neustále bojovat o přežití a o získání toho nejnutnějšího k životu, a jako místo, kde zůstává se svými obavami odkázán sám na sebe. Narušenou první čakru může mít i jeho matka, která ji dále předává jako životní vzorec svým dětem, které s obtížemi „protlačuje“ životem.

Uzavřenou první čakrou neproudí vitální energie rovnoměrně, ale podléhá silným výkyvům. Člověk tak mívá občas k dispozici příliš mnoho energie a neví, kam ji nasměrovat – mohl by snad vytrhávat stromy i s kořeny. Na druhé straně ovšem mívá energie obrovský nedostatek a stává se takřka apatický. Pole opanují obavy z materiální stránky života a hlavním tématem je neustálý boj o vlastní přežití, který bývá velice agresivní a vůči ostatním lidem bezohledný.

Navenek působí takový člověk hrubě a bezohledně, ale jeho chování je odůvodněno zoufalou snahou zvládnout obavy a zajistit si pro život vše nezbytné. Obvykle takové chování doprovází ještě disproporce ve vztahu ke všemu materiálnímu, jedinec je nenasytný – ať už jde o spotřebu, peníze nebo sexualitu, často žije nad své poměry, zadlužuje se, a dostává se tak pod čím dál větší tlak.

Na zemi se necítí být doma a často dlouhá léta hledá vhodné místo, kde by mohl spočinout. Pravděpodobně mívá i problémy se svým uzemněním a se schopností pocítit své kořeny.

Člověk je neustále poháněn vnitřním neklidem a svými obavami a veškerou svou energii panicky až dychtivě používá ke shromažďování materiálních statků ze strachu, že mu jeho energie dojde nebo že později už nebude nic k mání. Takoví lidé, ve chvíli kdy mají dostatek peněz, mívají sklony ke křečkování a shromažďují předměty tzv. „na horší časy“, protože nakoupené věci v tu chvíli k ničemu nepotřebují. Často trpí značně narušeným vztahem k materiálním statkům a k zemi jako takové.

Může se ovšem přihodit, že neharmonicky vibrující první čakra se projeví tím, že se dotyčný pokouší od materiálního světa zcela odloučit, zcela vzdá existenční boj a co se hmotných statků týká, tak se omezí na naprosté minimum – například žije pouze ze sociálních dávek. Další projev neharmonické první čakry se někdy zaobaleně projevuje tak, že se jedinec sám o sobě domnívá, že je již nad takovéto přízemní materialistické věci povýšen, protože on sám se cítí být velice duchovním. Bohužel to ale bývá pokus překrýt otevřené rány zázračnými teoriemi. Život takovéto vytáčky ovšem dlouho netoleruje a dotyčný je posléze s těmito materiálními nutnostmi konfrontován o to více.

Proto je dozajista mylný úsudek, že je možné existovat bez první čakry – stejně, jako není možné, aby stál dům bez základu – a žádná z čaker tak nemůže být v osobním rozvoji vynechána. Každý, kdo se o to pokusí, ve svém životě zjistí, že některé důležité oblasti jeho osobnosti nefungují a že tak jako tak bude nucen se určitými oblastmi zaobírat. Neharmonická první čakra se může projevovat i nedostatky v sexualitě – třeba formou impotence, přílišným sexuálním egoizmem a zmatkem či perverzí.

.

HARMONIZACE PRVNÍ ČAKRY

Harmonizaci této čakry napomůže procházka v lese, při které plně procítíme a zaktivujeme naše spojení se zemí a s vlastními kořeny. Přínosné může být i pozorování ohně, běh, tanec, bubnování a jakýkoliv další pohyb.

První čakře přináleží červená barva, která může být přijímána a nasazena k aktivaci a harmonizaci v podobě obrazů, oblečení, jídla či meditací. Vyrovnávající vliv mají i koníčky, které jsou nějakým způsobem spojeny se zemí – hrnčířství, práce na zahradě a dokonce i vaření.

Při hlubších blokacích první čakry se kupříkladu doporučuje absolvovat terapii prvotního výkřiku, která napomůže zpracování a zhojení obzvlášť rozrušujících traumat z raného dětství.

Transformovaná první čakra vyzařuje sílu, mírnost v materiálních ohledech, jistotu a radost ze života.

Harmonizaci funkčnosti energetických centrer – čaker podporuje a srovnává aplikace METAMORFNÍ TECHNIKY, jenž přivádí celý energetický systém, jež je základem celé struktury člověka, do svého plného potenciálu.

.

Autor článku: Kniha „Jemná masáž – Metamorfní technika“ a Jitka Třešňáková

Tento článek lze nekomerčním způsobem šířit v originální formě s uvedením jmén autoů a aktivním odkazem na stránky www.inspirala.cz včetně této poznámky.

Více o Metamorfice ZDE

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS O metodě