Inspirála

logo
 

JSEM TĚHOTNÁ… !

31. 1. 2023

 • Co se děje ve vývoji dítěte v období, kdy žena zjišťuje, že je těhotná
 • Období 6.- 8. týdne těhotenství
Tělesná shoda
 • Fyzicky tato fáze souvisí s krkem, hlasivkami, mandlemi, štítnou žlázou.
Tělíčko embrya se vyvíjí a nemá tudíž ještě žádné oddělené vnímání sebe sama jako svébytného jedince. Embryo je svým vnímáním zcela ztotožněno se svou matkou. Celý článek

VLIV PORODU NA ZPŮSOB, JAKÝM PROŽÍVÁME NÁŠ ŽIVOT

20. 6. 2021 PRVNÍ ČAKRA A SPOJITOST JEJÍ FUNKČNOSTI S PRENATÁLNÍM VÝVOJEM

 • První čakra se nazývá také kořenovou čakrou a tvoří základ našeho jemnohmotného energetického systému. Vztahuje se k našim pohlavním orgánům a nejnižšímu bodu naší páteře – kostrči.
 • Na reflexní zóně páteře na chodidle, jež se při aplikaci METAMORFNÍ TECHNIKY stimuluje, se bod porodu nachází na hraně vnitřní části paty.
První čakra je zodpovědná za naši sexualitu, za rozmnožovací pud a instinktivitu, tedy pud sebezáchovy. Vztahuje se též k našemu zrození a věta příslušná první čakře zní: „MUSÍM.“ Celý článek

SYSTÉM ČAKER A JEJICH SPOJITOST S PRENATÁLNÍM VÝVOJEM

25. 5. 2021 Aplikace METAMORFNÍ TECHNIKY působí na jemnohmotné úrovně člověka Jednotlivé etapy prenatálního vývoje, jejichž paměť je uložena podíl páteře, přesně odpovídají jednotlivým energetickým centrům – čakrám. Při aplikaci METAMORFNÍ TECHNIKY, tedy při stimulaci reflexní zóny páteře na nohou, dlaních a hlavě tedy nejsou zpracovávány pouze jednotlivá prenatální období, ale dotýkáme se též jemnohmotných oblastí, které mají účinek na celý lidský organizmus, postoje a vlastnosti. Co jsou to čakry? Celý článek

METAMORFNÍ TECHNIKA a duševně-duchovní princip

24. 4. 2021 Vše, co jsme ve svém prenatálním vývoji, tedy od početí do porodu, prožívali, včetně postojů a emocí naší maminky, mělo vliv na vytvoření naší základní „matrice“, tedy jakéhosi prvořádového mustru, dle nějž se pak ve svém životě cítíme, chováme, reagujeme… Všechny tyto informace jsou uloženy podél páteře a tedy také na jejích reflexních zónách na těle. Jemnou stimulací těchto míst můžeme měnit naše základní nastavení… Celý článek

METAMORFIKA JE VE SVÉM PRINCIPU VĚDOMÁ PRÁCE SE SVĚTLEM

17. 11. 2020 Více než polovinu mého života vnímám a pozoruji na spoustě konkrétních příkladů všedního života, jak to jemnohmotné (pocity, přesvědčení..) tvoří to hrubohmotné – fyzické (tělesné zdraví, životní situace a to, co k nám přichází, vztahy, hmotné zabezpečení…). Časem jsem začala rozeznávat ještě jemnější nuance vědomé jemnohmotné „práce“, jež můžeme nazvat „práce se světlem“.. .

 • Co je to práce se světlem? Princip práce se světlem tak, jak ji provozovali staří Egypťané, je i dnes základním principem této práce s vědomím. Lidský organizmus bez jakýchkoliv bloků je jasný a vyzařuje průsvitné pulzující světlo. Objeví-li se v lidském těle emocionální či psychické bloky, jsou určitá místa zanesena negativními zkušenostmi a pocity. Taková místa jsou spíše tmavá a tělu vlastní vitální energie již nemůže plynně proudit.
Celý článek

O METODĚ METAMORFNÍ MOTÝLÍ TECHNIKA A O VELKÉ SÍLE NĚHY A JEDNODUCHOSTI...

2. 3. 2019 Metamorfika probouzí při své aplikaci v lidech transformační samoléčebný proces, jež se aktivuje jemnými dotyky na chodidlech, dlaních a na hlavě. Čím jemnější a nenápadnější, tím silnější, hlubší a trvalejší. Z tohoto principu vychází také METAMORFNÍ (motýlí) TECHNIKA, jež aktivuje změny v těch nejhlubších vrstvách člověka. Dochází ke znovuobnovení jeho plného potenciálu ve všech jeho aspektech: zdraví, postoje k sobě jako sebedůvěra a sebehodnpota, postoje ke druhým i k životním situacím. V následku toho se proměňuje život samotný a jeho kvalita.

 • Aplikace MMT uvolňuje životní energii zablokovanou stresem, strachy a traumaty. Dochází ke změnám na úrovni jemnohmotné, buněčné a po té v celém emocionálním, psychickém a fyzickém nastavení organizmu.
 • Člověk postupně proměňuje své postoje, reakce a životní vzorce, mažou se limitující programy. Dostává se do vnitřního souladu a ke svému plnému potenciálu zdraví, vitality, přirozenému uplatnění svých talentů.
 • Tuto metodu je možné aplikovat komukoliv, nemá žádné vedlejší účinky.
 • Může se ji naučit kdokoliv za jeden den, což je délka základního kurzu MMT.

NA MNOŽSTVÍ ŽIVOTNÍ ENERGIE MÁ VLIV KVALITA PRENATÁLNÍHO VÝVOJE...

26. 2. 2019 Prožitky ženy i plodu v průběhu prenatálního vývoje mají přímý vliv na vytvoření základní matrice vznikající bytosti a to nejen na nastavení jejich postojů a charakteru, ale také na množství jeí osobní vitální energie, čili na její energetické nastavení. Na obrázku jsou znázorněny souvislosti jednotlivých etap prenatálního vývoje s vývojem čaker (center energie v našem těle) a jejich umístění na reflexní zóně páteře. Ty se nachází na vnitřní hraně chodidla, na vnitřní hraně dlaně a na hlavě. METAMORFNÍ MOTÝLÍ TECHNIKA harmonizuje tyto aspekty na té nejhlubší základní úrovni.

SYSTÉM ČAKER A JEJICH SPOJITOST S PRENATÁLNÍM OBDOBÍM

18. 12. 2018 Při aplikaci metody METAMORFNÍ MOTÝLÍ TECHNIKA na reflexní zóny páteře na chodidlech, dlaních a hlavě se doslova dotýkáme mnoha spojitostí ve vývoji fyzického, emocionálního i psychického nastavení plodu. Jednotlivé body, jež při aplikaci na prenatální linii stimulujeme, odpovídají také přesně jednotlivým čakrám. Při masáži nohy tedy nejsou zpracovávány pouze jednotlivá prenatální období a jejich případná traumata, ale dotýkáme se též jemnohmotných oblastí, které mají účinek na celý lidský organizmus.

CO ZMĚNILA METAMORFNÍ TECHNIKA V MÉM ŽIVOTĚ? Sdílení zkušeností...

15. 11. 2018 Jak funguje uvolňování energetických bloků na psychické, emocionální i fyzické – tělesné úrovni v praxi?

 • Co se děje při aplikaci METAMORFNÍ MOTÝLÍ TECHNIKY v praxi osobní i terapeutické a po ní? K jakým změnám uvnitř v nás dochází a jakým způsobem?
 • Z rozhovorů zakladatelky MMT v ČR a SR Jitky Třešňákové s absolventy kurzů a terapeuty MMT:
 • Sdílení Petera Horvátha, maséra studia Masáže Devínska, Bratislava
":http://

JEDINÁ JISTÁ VĚC JE ZMĚNA...

17. 5. 2018 To, co se mění, transformuje a vyvíjí, ŽIJE. To, co stagnuje, UMÍRÁ.

 • Pojďte se dát do pohybu! Pojďte za svou krásou a podpořte v tom i druhé!
 • Procitněme z přesvědčení, že čím více síly a tlaku vyvineme, tím více věcí změníme a dosáhneme.
 • Prožijte a poznejte, že nejmocnější transformační síla je v jemnosti, v přijetí, v respektu a láskyplnosti.
 • Na začátek trocha energetické anatomie: Základní podstatou a strukturou lidské bytosti je její přítomné vědomí a jemnohmotné úrovně, které jsou pro naše oko neviditelné a na jejichž základě se teprve v následku vytváří naše fyzicko-emocionálně-psychické tělo.
Vztah mezi naší duší, rozumem a tělem je ve své harmonii základem zdraví, v nesouladu původem nemocí. Uvedení těchto našich vnitřních součástí do souladu je také podstatou opravdového léčení a základem vyléčení. Celý článek

MŮŽEME SE STÁT TĚMI, JIMIŽ VE SVÉM NITRU TOUŽÍME BÝTI...

1. 11. 2017

 • DĚLAT TO, CO MILUJEME.
 • ŽÍT V HOJNOSTI VŠEHO, CO POTŘEBUJEME.
 • BÝT ZDRAVÍ.
 • MÍT RADOST.
 • Také máte pocit, že se v tomto čase vše mění?
Že nás události v našich životech tlačí ven ze závislostí všeho druhu? Jak z nepříjemných pocitů a situací ven? Jak se uvolnit ze svírajících emocí, strachů a nedůvěry v sebe, ve druhé či v život? Jak přivést do těla zdraví, do své duše harmonii a do své mysli důvěru a hojnost? Celý článek

UVOLNĚTE SE PROSÍM....

7. 7. 2017

 • Jak jednoduše uvolnit emocionální, citové, psychické i fyzické bloky a traumata?
 • Jak se dostat do stavu vnitřní harmonie a rovnováhy a ke své plné vitální síle?
 • Jak si uvědomovat sebe, čili být sebevědomí, přijmat se, respektovat se?
 • Jak umožnit sobě, své rodině i blízkým a také klientům dostat se ke svému osobnímu potenciálu a talentům a použít je v životě?
 • Jde to velmi jednoduše a dokonce velmi příjemně… Metoda METAMORFNÍ TECHNIKA neboli MOTÝLÍ TECHNIKA PROMĚNY toto vše zprostředkovává postupnými aplikacemi. Celý proces „proměny“ je něžný a šetrný, nedochází k zásadním výkyvům. Postupně se proměňují naše životní vzorce, naše reakce, naše postoje, naše emoce i pocity. To pak ovlivňuje naše myšlenky i náš fyzický stav. Metodu se může naučit kúplně každý, není třeba předešlých znalostí.
 • Již absolvování jednodenního základního kurzu dává potřebné teoretické i praktické znalosti pro plnohodnotné používání této metody pro sebe samé i pro druhé. Metodu je možné aplikovat komukoliv od novorozeňat po pokročilý věk. Je optimální pro těhotné ženy, pro momenty velkých životních změn, pro děti i dospělé. Je velkou podporou při rekonvalescenci, harmonizuje různé „jinakosti“ – ADD, ADHDapod.. Svou podstatou je skvělým harmonizačním prostředkem do každé rodiny, pro terapeuty, ošetřovatele apod…
 • Poznáním v této oblasti zprostředkovávají kurzy METAMORFNÍ TECHNIKY, jež provádějí vzděláním od samotných základů těchto témat přes jejich plné uvědomění si až po instruktorskou přípravu.
 • V tomto momentě je možné využít skvělé příležitosti návaznosti jednotlivých kurzů v příštích týdnech a měsících a dát tak podstatný směr a energii potřebným změnám a proměnám:
 • 25.11.2017 – BRATISLAVA – základní kurz
 • 26.11.2017 – BRATISLAVA – prohlubovací kurz MT II.-„Uvědomění“
 • 02.12.2017 – PRAHA Vyšehrad – základní kurz MT
 • 03.12.2017 – PRAHA Vyšehrad – prohlubovací kurz MT II. – „Uvědomění“
 • ZIMA/JARO 2018 – KRKONOŠE Lánov – pobytový kurz MT III. -„Vědomé bytí“
 • ZIMA/JARO 2018 – KRKONOŠE Lánov – pobytový kurz MT IV. „Vesmírné principy“
 • r. 2018 – KRKONOŠE Lánov – zahájení přípravy instruktorů MT – pobytová setkání

CO SE DĚJE PŘI POČETÍ?

9. 6. 2017 aneb neutrální duchovně-vědecký pohled na vznik lidské bytosti… POČETÍ je mikro big bang, velký třesk v miniaturním provedení.. Vědomí neinkarnovaného ducha se pohybuje ve specifických prostorových sférách (tibetské bardó) a jedině organismus rodičů, specificky muže, jej odsud vytahuje a směruje k matce, kde aktivizuje vaječnou buňku, u níž pak dochází k dělení. Výběr při spojení mužské a ženské buňky se děje tak, že vědomí ducha, jež se připravuje k reinkarnaci, „projde" mužem, kde se uchytí k hmotnému nosiči, spermatu. Jestliže je struktura spermatu normální, vědomí se v něm udrží. Když pak sperma pronikne až k vajíčku, dojde k předání informace a aktivizaci programu vývoje člověka. Celý článek

ZÁZRAK ZVANÝ ŽIVOT..

9. 6. 2017 POČETÍ A VÝVOJ LIDSKÉ BYTOSTI v syntéze skvělého videa.. Podívejte se v tomto skvěle vytvořeném krátkém animovaném videu, co se děje v průběhu těhotenství od momentu početí do momentu porodu.. „Těhotenství je proces, jež zve k odevzdání se neviditelné super-inteligentní síle, jež je v životě schovaná…“

JEMNÝ DOTEK MOCNÉ TRANSFORMAČNÍ SÍLY...

5. 6. 2017 Proměna postojů a reakcí, jednoduchost, nesmírná příjemnost a hluboké uvolnění, fyzické uzdravení a zdraví, duševní a emocionální pohoda, projevení osobního potenciálu a talentů = METAMORFÓZA… Co je to?

 • Metamorfóza či METAMORFNÍ nebo také MOTÝLÍ TECHNIKA je jemná masáž vnitřní strany nártu. Pojem metamorfóza znamená doslova přeměna. Ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny. Housenka se změní v kuklu a pak v motýla, v člověku se plně rozvinou dosud skryté schopnostia a jeho plný potenciál. Proto je motýl symbolem metamorfózy.
 • Metoda svým přístupem rozvíjí vědomí, odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během devíti měsíců (v tzv. prenatálním období), kdy embryo vyrůstalo v matčině těle a kdy se nasatavovaly základy nové lidské bytosti, tzv. matrice.
Celý článek

VZORCE PRO ŽIVOT versus ŽIVOTNÍ BLOKY...

25. 5. 2017 V době prenatálního vývoje se vytváří naše základní matrice, jež ovlivňuje osobní charakter a naše reakce a základní postoje k sobě, ke druhým a k situacím. Na nastavení matrice vyvíjejícího se dítěte působí postoje, emoce a prožitky těhotné ženy – budoucí matky a jejího nejbližšího okolí. Do matrice se ukládají jak přirozené zkušenosti, jako např. postoj vytvořen láskyplným přijetím těhotenství matkou či prožitkem přirozeného a pohodového porodu, tak negativní traumatické prožitky, jako nepřijetí těhotenství matkou, pokusy o potrat, starchy matky či těžký porod nebo cíařský řez. Z energetického hlediska se v takovém případě vytváří v lidském energetickém systému energetický blok, jež se kládá z nezpracovaných zkušeností, které byly spojeny se silnými pocity. Tento blok se ukládá v zakončení kořenových nervů, jež se nachází podél páteře a mohou se projevovat v rovině emocionální, psychické či fyzické nerovnováhy – poruchy, nedůvěry, nedostatečnosti, nemoci těla apod.. Celý článek

VLIV PRENATÁLNÍHO VÝVOJE NA KVALITU PROŽÍVÁNÍ ŽIVOTA

24. 3. 2017 Prvotní původ strachů, nedůvěry v sebe a ve druhé, nesebepřijetí, poruch chování a zdravotních problémů v tomto životě se ve většině případů nachází v naší matrici, v našem „základním nastavení“. Naše matrice se tvoří od momentu prvotního kontaktu našeho vědomí s touto dimenzí, tedy od prvních vjemů z období před našim početím, při početí, v době prenatálního vývoje a porodu. Vzhledem k tomu, že přirozeným prostředím pro naši bytost je přijetí a láska, vše ostatní, co nesouvisí s těmito kvalitami (strachy, nepřijetí, hodnocení apod.) vytváří určitou interferenci, působí stresově a traumaticky a konkrétními způsoby ovlivňuje náš vývoj v matčině lůnu. Toto se děje jak na úrovni vývoje fyzického těla, tudíž vývoje tvrdých a měkkých tkání, orgánů a tělesných tekutin, tak na úrovni vědomí, tudíž vzniku konkrétních postojů k sobě samým a ke svému okolí. Takto vytvořený blok v neposlední řadě působí také na kvalitu a kvantitu vitální / životní energie, která také do značné míry ovlivňuje způsob života člověka, jeho emoce a životní elán a entuziazmus. Celý článek

LEKCE MOTÝLA aneb JAK, KDY A KDE SE TVOŘÍ NAŠE ŽIVOTNÍ VZORCE A POSTOJE

28. 2. 2017 Tento krátký příběh sdílím s účastníky prohlubovacího kurzu Metamorfní techniky: Jednoho dne se na motýlí kukle ležící v trávě objevil malý otvor. Všimnul si toho muž, který šel procházkou náhodou kolem. Sledoval motýla, který se již nějakou dobu snažil dostat se z toho malého otvoru v kukle ven na světlo. I po uplynutí dlouhé doby se zdálo, že otvor má stále stejnou velikost a že to motýl vzdal. Vypadalo to, že motýl už udělal vše, co mohl. Měl dojem, že motýl je na pokraji svých sil a tak se rozhodl, že motýlovi pomůže: vzal svůj kapesní nůž a otevřel kuklu. Motýl se objevil okamžitě. Jeho tělo avšak bylo zkřivené a jeho křídla velmi pomačkaná, nemohl jimi téměř hýbat. Celý článek

JAK V PRAXI PŮSOBÍ METAMORFNÍ TECHNIKA?

23. 2. 2017 METAMORFNÍ TECHNIKA neboli MOTÝLÍ MASÁŽ jako prostředek jemné a zároveň hluboké osobní proměny prostřednictvím uvolnění bloků. Rádi sdílíme několik ZPĚTNÝCH OHLASŮ Z ÚČINKŮ PO JEJÍ APLIKACI (v původním znění bez jakýhkoliv úprav):

 • „Absolvovala jsem základní kurz Metamorfní techniky v Brně. Píšu Metamorfní s velkým „M“, a myslím právem Emoticon smile:-) Mám s ní výborné, úžasné kouzelné zkušenosti.. MT má na mé klienty vliv už od prvního sezení, myslím tím pocítitelný účinek. U jedné klientky se hned po prvním sezení upravil vztah se synem (spravil se v podstatě problém, s kterým za mnou přišla).
Celý článek

OTEVŘÍT SVŮJ POKLAD aneb JEMNÝ DOTYK MOCNÉ TRANSFORMAČNÍ SÍLY

20. 2. 2017 Největší síla je v jednoduchosti a v jemnosti… V tomto čase vše prochází velmi intenzivním očistou, která tlačí na vnitřní i vnější změny na mnoha úrovních a slouží k uvolnění všeho, co není spojeno s tou nejhlubší přirozeností a s naší podstatou. Můžeme zaznamenávat různé vnější i vnitřní „tlaky“ v podobě silných emocionálních či psychických stavů, zdravotních komplikací, v událostech ve vztazích, v pracovních záležitostech a v ekonomickém zabezpečení. Všechny tyto „pohyby“ se nedějí náhodou. Slouží k uvolnění toho, co nám nedělá dobře, čili různých přesvědčení, postojů, mentálních schémat a emocionálních a psychických traumat tak, abychom začali žít ve větším souladu se sebou samými přebírajíc zodpovědnost za sebe a své životy. Celý článek

EMOCE A PSYCHIKA TĚHOTNÉ ŽENY A JEJÍHO OKOLÍ OVLIVŇUJE CHARAKTER VYVÍJEJÍCÍHO SE DÍTĚTE

18. 1. 2017 „Dříve, než přijde dítě na svět, měla bys meditovat, jak jen nejhlouběji dokážeš. Když je dítě v tvém lůně, vše co děláš, se bude neustále přenášet na něj. Když se zlobíš, vytvoří zlost v tvém břiše napětí, které dítě okamžitě pocítí. Když jsi smutná, rozlije se tvým břichem pocit smutku a dítě se bude cítit neradostně a deprimovaně. Tvé dítě je na tobě zcela závislé. Každá z tvých nálad je zároveň náladou tvého dítěte. Stále ještě neumí být nezávislé. Tvoje rozpoložení je i jeho rozpoložením. Takže dost již bylo bojů a hněvu. Během následujících sedmi měsíců musíš být tedy nadmíru ostražitá. Tvoje dítě je důležitější než všechno ostatní. Když tě někdo urazí, akceptuj to, ale nehněvej se. Pověz mu:,Jsem těhotná a dítě je pro mne v tuto chvíli důležitější než se s tebou rozčilovat. Je to stav přechodný a za pár týdnů již nebudu vědět, kdo mě urazil a co jsem udělala. Ale dítě bude na tomto světě možná dalších sedmdesát nebo osmdesát let. Je to životní projekt." Celý článek

ESENCE LÁSKY DOBÝVÁ TVÉ SRDCE...

10. 5. 2016 Oheň povznáší Tvého ducha. Radost, která vyvěrá, protože žiješ to, co jsi. Cesta ke světlu Tě vede do Tvého vnitřního světa. Dotykem světla se Tvá bytost rozsvěcí a má tendenci se projevit. Cesta ke Světlu zesvětluje a osvětluje Tvou cestu. Pomůže Ti převzít odpovědnost za Tvůj život a za Zemi. Je čas se odvážit a vyzvat nebe nad Tebou do Tvého života. Je čas žít to, co jsi. Existuje jen jediný cíl: Tvůj. Existuje jen jedna cesta: Tvá.

EMOCE A PSYCHIKA TĚHOTNÉ ŽENY A JEJÍHO OKOLÍ OVLIVŇUJE CHARAKTER A NASTAVENÍ VYVÍJEJÍCÍHO SE DÍTĚTE

10. 1. 2016 „Dříve, než přijde dítě na svět, měla bys meditovat, jak jen nejhlouběji dokážeš. Když je dítě v tvém lůně, vše co děláš, se bude neustále přenášet na něj. Když se zlobíš, vytvoří zlost v tvém břiše napětí, které dítě okamžitě pocítí. Když jsi smutná, rozlije se tvým břichem pocit smutku a dítě se bude cítit neradostně a deprimovaně. Tvé dítě je na tobě zcela závislé. Každá z tvých nálad je zároveň náladou tvého dítěte. Stále ještě neumí být nezávislé. Tvoje rozpoložení je i jeho rozpoložením. Takže dost již bylo bojů a hněvu. Během následujících sedmi měsíců musíš být tedy nadmíru ostražitá. Tvoje dítě je důležitější než všechno ostatní. Když tě někdo urazí, akceptuj to, ale nehněvej se. Pověz mu:,Jsem těhotná a dítě je pro mne v tuto chvíli důležitější než se s tebou rozčilovat. Je to stav přechodný a za pár týdnů již nebudu vědět, kdo mě urazil a co jsem udělala. Ale dítě bude na tomto světě možná dalších sedmdesát nebo osmdesát let. Je to životní projekt. Až se dítě narodí, pak se třeba můžeš hněvat, ale nikoliv teď. To nazývame empatickým porozuměním. Již žádný smutek, žádná zloba, žádná nenávist, ani hádky s partnerem. Oba se musí přizpůsobit dítěti, protože dítě má vždy přednost. Místo toho oslavuj v této době své těšení se: tanči, zpívej, poslouchej hudbu, medituj, miluj. Buď velice mírná a nic nedělej ve shonu a chvatu. Nedělej nic pod tlakem a napětím. Pohybuj se pomalu, zpomal své tempo. Přijde zázračný host – a ty se připravuješ na jeho uvítání. Toto je ten nejlepší, comůžeš spolu se svým okolím pro Tvé vyvíjející se dítě udělat ještě před tím, než se narodí. A když už si jednou zvykneš na tento radostný způsob bytí, zůstaň v něm.. prospěje to nejen dítěti."(Osho)

 • Uvolněním bloků vytvořených při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, kdy se formuje základní struktura – matrice budoucí lidské bytosti, se zabývá METAMORFNÍ TECHNIKA.

VLIV POČETÍ A PRENATÁLNÍHO VÝVOJE NA KVALITU ŽIVOTA

2. 10. 2015 Během vývoje dítěte v těhotenství se vytváří základní psycho-fyzicko-emocionální struktura celé vyvíjející se bytosti, jejíž vlivy na život po narození jsou skutečně nesmírné, i když ne prozatím dobře rozeznány a uznány současnou vědou a společností.
Mnoho lidí si myslí, nebo předpokládá, že děti v průběhu prenatálu nevnímají. Vzpomínám si na nedávnou večeři v jedné restauraci, kde těhotná matka seděla v části pro kuřáky. Zeptala jsem se jí, zda si nedělá starosti o dítě, které čeká a zda si nemyslí, že kouř a hlučné prostředí může dítě obtěžovat a ona odpověděla: „Samozřejmě že ne, v této fázi děti ještě nic necítí!“
Celý článek

CO MI DALA METAMORFNÍ TECHNIKA?

25. 9. 2015 Rádi sdílíme jeden z ohlasů na aplikace a účinky Metamorfní techniky i osobní zkušenosti s tímto „prostředníkem“ dotyku se světlem, o které se s námi podělila Illi Bruckdorferová z Jižních Čech: „MT mi přinesla do života obrovský nekonečný pocit důvěry. A to jak důvěru v sebe sama, tak i v to, co mi život přináší. Naučila mě důvěřovat v druhé lidi a celkově ve svět tam venku… Cítím jak situace a bloky, které jsem dlouho a těžko uvolňovala pomocí jiných metod a technik, se pomocí MT velice jemně a zároveň hluboce vyčistily.“ Celý článek

JAK OVLIVŇUJE PRŮBĚH TĚHOTENSTVÍ VÝVOJ, ZDRAVÍ A CHARAKTER ČLOVĚKA?

21. 7. 2015 Veškeré emoční i psychické rozpoložení těhotné ženy i stav nejbližšího okolí má přímý vliv na vývoj dítěte – na utváření jeho postojů k sobě, k životu, ke své intimitě, ke druhým. Vytváří se tak základ člověka, jeho „matrice“. Vývoj plodu od početí do porodu v lůni ženy má své fáze, které mají vliv na formování konkrétních fyzických částí a orgánů i na vývoj emocionální a psychický. Ženiny prožitky strachu, nepřijetí svého těhotenství, nedůvěra apod. mohou více či méně narušit potenciál vývoje plodu. Pro rozvoj dítěte je nedůležitější nejranější bod, který vykazuje narušení v prenatálním období, protože toto narušení ovlivňuje celý průběh jeho dalšího vývoje. Proto má například narušení v období početí, jehož bod se na reflexní zóně páteře na chodidle nachází z boku prvního kloubu palce, vliv na celý průběh prenatálního vývoje dítěte a jeho život po narození. (Dokončení článku zde:) Celý článek

METAMORFNÍ TECHNIKA JE CESTA SVĚTLA - Rozhovor Jitky Třešňákové s Janou Bálintovou

1. 4. 2015 V následujícím rozhovoru dvou žen, které již pomohly mnoha lidem, se přes zajímavé postřehy a také konkrétní případy klientů dozvíte, jak efektivně působí aplikace Metamorfní techniky, jak se s ní pracuje a jak doslova nakopla k novému nadechnutí do života lidí na pokraji psychického zhroucení. Celý článek

Co je to Metamorfní technika, metamorfóza nebo-li také Motýlí masáž?

10. 3. 2015 Metamorfóza je jemná stimulace vnitřní strany nártu. Pojem metamorfóza znamená doslova přeměna. Ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny. Tak jako se housenka se změní v motýla, v člověku se plně rozvinou dosud skryté schopnosti. Proto je motýl symbolem metamorfózy.

 • Metoda svým přístupem rozvíjí vědomí, odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během devíti měsíců (v tzv. prenatálním období), kdy embryo vyrůstalo v matčině těle. Jedná se ovšem o takové životní vzorce, které, vytvořené díky zkušenosti v matčině těle, se v rodině předávají dále. Vzorce se mohou ovšem přenést na dítě jak z matčiny, tak i z otcovy strany. Brání plnému rozvoji a harmonickému toku energie, kterou má člověk k dispozici.
 • Masáž nohy představuje pro klienta osvobození od jeho minulosti tím, že dojde ke zcela jasnému rozpoznání negativních vlivů a životních vzorců z jeho embryonálního období, které ovšem mohou být změněny. Omezené struktury, které se staví na odpor rozvoji duchovního potenciálu (což je u všech lidí neomezené), mizí a nastupuje světlo a prostor. Na rozdíl od obecně známé reflexní masáže nohou se zde nejedná o organickou rovinu, ale o rovinu duševních vzorců. (úryvek z jediné knihy o Metamorfní technice „JEMNÁ MASÁŽ – METAMORFNÍ TECHNIKA“ vydané v českém jazyce u nakl. Eugenika)

MOTÝLÍ METODA PROMĚNY DUŠEVNÍCH VZORCŮ A SCHÉMAT CHOVÁNÍ - osvoboď motýla ukrytého v sobě..

15. 10. 2014 Cesta k celostnímu zdraví: „METAMORFNÍ TECHNIKA“ – „Právě teď je skvělý čas pro uvolnění emocionálních bloků, myšlenkových schémat i duševních vzorců a začít žít v souladu se sebou samými ve zdraví, v radosti a hojnosti.“ (Jitka Třešňáková)

 • Také máte v tomto období pocit, že závodíte s časem, který je opravdu rychlým běžcem? Naše vnímání času se zrychluje. Na naši planetu proudí v plném toku silné energie změn, jejichž smyslem je podpořit naše uvolňování se ze starých a v tomto momentě již tížících struktur a vzorců.
 • Cílem toho všeho je, abychom postupně odloupli jednu vrstvu za druhou a dostali se ke svému jádru, ke své podstatě, k vlastní kráse a lásce v nás, sladili se se vstupem do „nového“ způsobu bytí vedeným vibracemi srdce, sebedůvěry a soucitu. Možná si říkáte to by bylo skvělé, ale jak na to?
Celý článek

Až Metamorfní technika mi pomohla odhalit, kdo vlastně jsem

26. 1. 2014 Pozývame vás k príjemnému a zaujímavému rozhovoru lektorky Metamorfnej techniky Jitky Třešňákovej s pani Darinou Balkovou, ktorá je absolventkou niekoľkých seminárov tejto jemnej, ale účinnej techniky. Život je mystérium a väčšinou sme prekvapení čo nám pripraví. Ak pochopíme jeho symboliku a odkazy, hoc môžu byť aj bolestivé, tak máme šancu duševne vyrásť a pochopiť samých seba, svoju rolu v živote. Osud pani Darine ukázal aj svoju odvrátenú tvár, no pochopila, že ak chce kráčať ďalej, musí radikálne zmeniť svoj život. A že sa jej to darí môžte počuť z jej slov a cítiť z celého jej vyžarovania. Ďakujeme za inšpiratívny rozhovor obom dámam.. (TV EUGENIKA) Celý článek

NÁSTROJ OSOBNÍ PROMĚNY & NÁSTROJ SVĚTLA

22. 1. 2014 O metodě „Metamorfní technika“ zvaná také „Motýlí masáž“ – Pojem metamorfóza znamená doslova přeměna, proměna. Ta se vztahuje k životním vzorcům, které mají být přeměněny. Housenka se změní v motýla, v člověku se plně rozvinou dosud skryté schopnosti. Proto je motýl symbolem metamorfózy. Metamorfóza je v tomto kontextu jemná masáž vnitřní strany nártu, která stimuluje reflexní zónu páteře. Metoda svým přístupem rozvíjí vědomí, odstraňuje negativní duševní struktury a životní vzorce, které se vytvořily během devíti měsíců (v tzv. prenatálním období), kdy embryo vyrůstalo v matčině těle. Jedná se ovšem o takové životní vzorce, které, vytvořené díky zkušenosti v matčině těle, se v rodině předávají dále a brání plnému rozvoji a harmonickému toku energie, kterou má člověk k dispozici. Stimulace reflexních bodů páteře na vnitřní straně chodidel a dlaní a na hlavě aplikací MT představuje pro ošetřovaného osvobození od jeho minulosti tím, že dojde ke zcela jasnému rozpoznání negativních vlivů a životních vzorců z jeho embryonálního období, které tímto mohou být změněny. Omezené struktury, které se staví na odpor rozvoji duchovního potenciálu, který je u všech lidí neomezený, mizí a nastupuje světlo a prostor. Na rozdíl od obecně známé reflexní masáže nohou se zde nejedná o organickou rovinu, ale o rovinu duševních vzorců. Celý článek

JE ČAS ZMĚNIT SCHÉMATA NAŠICH ŽIVOTNÍCH VZORCŮ

20. 11. 2013 Dostáváte se do situací, kde se vaše emoce a reakce projevují neadekvátně a nekontrolovatelně k dané situaci? Vnímáte některé vaše vnitřní postoje (sebeúcta, sebedůvěra, postoj k ženství a mužství, k sexualitě, nedůvěra v okolí či v život sám, apod.) jako omezující? Cítíte, že vám tato přesvědčení a schémata znehodnocují kvalitu vašeho života a jeho prožívání? Celý článek

CO JE TO METAMORFNÍ TECHNIKA? O PŮVODU, PRINCIPU, APLIKACI A ÚČINCÍCH METODY..

2. 4. 2013 MT je výjimečná, velmi jemná a hluboce a trvale učinkující metoda pro uvolnění starých duševních traumat, strachů a stresů, které nevědomě ovlivňují naše životy a blokují a omezují náš přirozený stav bytí. Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti; je to metoda, kterou se mohou naučit všichni a použít ji jak pro sebe samé, tak pro druhé. Celý článek

JAK OVLIVŇUJÍ PROŽITKY DÍTĚTE I MATKY V TĚHOTENSTVÍ KVALITU ŽIVOTA, ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ PO NAROZENÍ

28. 3. 2013 Uvědomění si vlivu způsobu prožití těhotenství na zdraví a emocionální reakce a životní postoje dětí i dospělých je nesmírně důležité pro uzdravení a jejich další vývoj. Celý článek

Časopis MEDUŇKA č. 11/2011 - článek METAMORFNÍ TECHNIKA - Cesta proměny

10. 12. 2011 Metamorfní techniku neboli Cestu proměny by bylo možné charakterizovat jako jemný dotek mocné transformační síly. Představuje výjimečný prostředek pro uvolnění starých citových bloků, strachů a stresů pro získání zdraví, síly, pohody a pro plné využití vlastních schopností a tvořivosti. Tuto metodu se mohou naučit všichni a použít ji jak pro sebe samé, tak pro druhé. Celý článek

METAMORFNÍ TECHNIKA - METAMORFIKA - JEMNÝ DOTEK VELKÉ SÍLY ZMĚNY

19. 10. 2011 Výjimečný prostředek pro uvolnění starých emočních bloků, strachů a stresů pro získání zdraví, síly, pohody a plné využití vlastních schopností a tvořivosti; metoda, kterou se mohou naučit všichni a použít ji jak pro sebe samé, tak pro druhé. Celý článek

 

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

 • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
 • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
 • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
 • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS O metodě