Inspirála

logo

20.- 22.10.2023- OnLine seminář ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ A ŽIVOTNÍCH SITUACÍ- Jitka Třešňáková

 • JAKÝ JE SMYSL TOHO, CO SE NÁM DĚJE VE VZTAZÍCH S V NAŠICH ŽIVOTECH?
 • PROČ SE K NÁM DRUZÍ CHOVAJÍ ZROVNA TAK, JAK SE CHOVAJÍ?
 • PROČ SE NÁM ČASTO SITUACE V ŽIVOTĚ A VE VZTAZÍCH OPAKUJÍ?
 • A JAK TO MŮŽEME ZMĚNIT?
„Každý vztah obsahuje poklad cenných informací o nás pro nás, o tom, jak se stavíme k sobě, ke světu a k životu. I ten zdánlivě nejprotivnější člověk, který nám ubližuje nejvíce, je za závojem naší pozemské reality našim velkým pomocníkem a mistrem.“
 • ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ jsou prostředkem a klíčem pro rozpoznání smyslu toho, co a proč se nám v našem životě děje. Jsou konkrétním a praktickým nástrojem pro uvedení nového poznání a postojů do praxe každodenního života.
 • Tento jedinečný nástroj si můžete osvojit z pohodlí vašeho domova v OnLine přenosu V PŘÍMÉ KOMUNIKACI S LEKTORKOU na platformě Zoom.

INTERAKTIVNÍ ON LINE SEMINÁŘ

PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O VLASTNÍ ROZVOJ, O SOULAD V ŽIVOTĚ, PRO TERAPEUTICKOU PRÁCI S KLIENTY…

.

ESEJSKÁ ZRCADLA VZTAHŮ A ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

Kdy: 20.- 22.10.2023

.

Seminářem provede

JITKA TŘEŠŇÁKOVÁ

terapeutka, průvodkyně, lektorka

.

TECHNIKA STAROVĚKÝCH ESEJCŮ – mistrů duchovních postupů a léčení UNIVERZÁLNÍ KLÍČ A DAR MOUDROSTI NAŠICH PŘEDKŮ K POCHOPENÍ SMYSLU NAŠICH VZTAHŮ A ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ

„Je čas změnit stará a nefunkční strachu-plná paradigmata a přesvědčení za nové postoje, spojené s důvěrou, sebepřijetím a poznáním, za nové pohledy na sebe samé, na druhé, na naši realitu.“

.

DĚJE SE VÁM:

 • Prožíváte napětí a problémy ve vztazích s partnerem, s dětmi, s rodiči, v práci?
 • Máte pocity vlastní nedostatečnosti či nízké sebe hodnoty, uzavíráte se před ostatními?
 • Vyvádějí vás z rovnováhy určité situace či lidé a vy se pak cítíte nepříjemně?
 • Nepříjemné situace, ve kterých se necítíte dobře, se stále opakují?
 • Zažíváte pocity bránící vám žít v harmonii a v radosti, i když zdánlivě k tomu máte všechny prostředky?
 • Snažíte se vyhovět vašemu partnerovi, dětem, vedoucímu v práci či vašemu okolí a sebe dáváte na poslední místo?

POZNEJTE, JAK TO MŮŽETE ZMĚNIT..

.

CO SI ODNESETE ZE SEMINÁŘE:

 • Porozumíte základním principům, prostřednictvím kterých si vytváříme vztahy a životní události čili vlastní realitu.
 • Zjistíte, jak se vaše konkrétní přesvědčení a myšlenky odráží ve vašich vztazích a v životních událostech.
 • Pochopíte, proč se v životě dějí, často i opakovaně, určité situace.
 • Přímou aplikací této praktické techniky na svou životní situaci a prožité zkušenosti odhalíte postoje, kvůli nimž strádáte.
 • Získáte konkrétní obraz o svém momentálním stavu.
 • Naučíte se jednoduše „číst“ vzorce vnitřních přesvědčení a rozpoznat mentální schémata, a to jak u sebe samých, tak u druhých. To vás povede k pochopení a k vyřešení situací (partnerských, v rodině, v práci..)
 • Osvojíte si kroky potřebné ke změně příčiny problémů ve vztazích a v životě směrem k vnitřnímu souladu, ke „scelení“ neboli vnitřní integritě. jednotě.
 • Porozumíte, na základě čeho si vybíráme partnery a proč vlastnosti, které nás na partnerovi nejdříve přitahovali, jsou ty, které nám později vadí.

PROGRAM – OSNOVA KURZU:

1. LEKCE

 • Úvod do tématu EZ
 • Seznámení se
 • Historie EZ

.

2. LEKCE

 • Principy zrcadlení: Božský Matrix
 • Princip práce s Esejskými zrcadly

.

3. LEKCE

 • 1.- 7. Esejské zrcadlo – teorie, příklady a praktické cvičení

.

4. LEKCE

 • 1.- 7. Esejské zrcadlo – teorie a příklady
 • Aplikace EZ na vlastní situace v životě každého účastníka jako prostředek pro jejich rozklíčování a proměnu.
 • Sdílení

.

O ESEJSKÝCH ZRCADLECH:

- EZ jsou hlubokým a silným prostředkem pro změnu našich vztahů a situací v životě.

- Jsou skvělou technikou pro terapeuty a psychology pro práci s jednotlivci i se skupinami.

- EZ jsou jedním ze základních kamenů na cestě vědy moderní psychologie. Díky celkovému a komplexnímu pojetí všech aspektů lidské bytosti jsou Esejská zrcadla opravdovou perlou dávné moudrosti.

- Jitka Třešňáková pracuje s EZ aktivně od r. 2009. Dalšími jejími šiřiteli jsou Jitčini spolupracovníci – italský lektor a terapeut Silvano Paolucci a americký vědec Gregg Braden, od nichž se Jitka EZ naučila.

.

K ONLINE KURZU OBDRŽÍTE:

 • Cvičení k tématu kurzu.
 • Podklady pro diagnostiku aktuálního nastavení.
 • Neomezený přístup k online semináři – můžete se tak kdykoliv k jakémukoliv tématu vrátit. Bude vám zaslána video-nahrávka celého kurzu.

.

ČASOVÝ PROGRAM KURZU:

 • Pátek: 17.00 – 19.00hod.
 • Sobota: 10.00 – 12.00hod.

  15.00 – 18.00hod.

 • Neděle: 10.00 – 14.00hod.

Možnost skupinové online konzultace a zodpovězení dotazů absolventů semináře, jež vyplynou z praktické aplikace ESEJSKÝCH ZRCADEL v denním životě v jednom z následujících dní po absolvování kurzu.

.

PŘÍSPĚVEK ZA ONLINE SEMINÁŘ Kč 3.980,– či €. 160,00. Rezervace Vaší účasti na online kurze je platná obdržením úhrady kurzovného na účet.

TENTO SEMINÁŘ JE SOUČÁSTÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU "AURIGA“ PRO TERAPEUTY A LEKTORY. .{color: purple}"

.

CO K ÚČASTI NA ON-LINE KURZE POTŘEBUJETE:

 • „Moderní“ telefon Android či Apple s obrazovkou nebo PC
 • Dobré, stabilní internetové připojení s průměrným či lépe rychlým přenosem dat
 • Klidné a harmonické prostředí – doporučujeme si předem zajistit nerušený prostor, v němž se cítíte dobře.

.

Doporučujeme vyčistit prostor, v němž budete sledovat kurz, např. bílou šalvějí či esenciálním olejem levandule či kafru. Můžete kolem sebe rozložit vaše oblíbené minerály, specificky křišťál, růženín, ametyst.

Zabezpečte, aby vás v průběhu programu nikdo nerušil.

.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Registrace účastníků kurzu je v pátek 20.10.2023 od 16.45 do 17.00 hod..

Program kurzu začíná v pátek 20.10.2023 v 17.00, končí v neděli 22.10.2023 ve 14.00 hod.

Doporučujeme účastníkům kurzu, aby minimálně ve dnech bezprostředně kolem kurzu zůstali v klidu a bez náročnějších povinností a programu.

.

PŘIHLÁŠENÍ SE NA KURZ:

Pro přihlášení se na kurz zašlete prosím mail na: info@inspirala.cz s následující­mi údaji:

 1. Název a místo konání kurzu,na nějž se přihlašujete.
 2. Jméno a příjmení
 3. Telefon
 4. Mailová adresa
 5. Bydliště
 6. Případná poznámka

Následně Vám pak zašleme potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.

.

ÚHRADA KURZOVNÉHO:

Vaše místo na semináři je rezervováno po úhradě příspěvku Kč 3.980,– €. či 160,00 vkladem do banky či převodem.

• Pro členy klubu Inspirala je kurzovné sníženo o 5%, tudíž hradí Kč 3.780,– či €. 152,00.

• Pokud jste absolventem kurzu EZ a chcete si kurz zopakovat on-line, vaše kurzovné činí Kč 2.000,– či €. 80.00.

Číslo účtu pro platbu v ČR je 8886022001/5500, účet je vedený u Raiffeisen BANK.

Číslo účtu pro platbu v €. a v dalších měnách:

IBAN: CZ21201000000­02200400091

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Účet je vedený u Fio banky. Převody ze Slovenska jsou bez poplatků.

Při platbě uveďte prosím do textové zprávy pro příjemce heslo: EZ-ON-LINE-10.2023 a jméno a příjmení přihlášeného (+ případně členské číslo).

.

Přihláška na seminář je platná a Vaše místo je rezervováno po úhradě ceny semináře – do té doby je vaše místo na semináři pouze registrováno a pokud se kapacita semináře naplní mezi vaším přihlášením prostřednictvím e-mailu a připsáním zálohy na náš účet, bude vám záloha vrácena v plné výši, nebo se dohodneme na vaší účasti v jiném termínu či na jiném semináři. Počet účastníků je omezen kapacitou on-line prostoru tak, aby se lektorka mohla věnovat každému účastníku osobně, proto prosíme o včasné zaregistrování.

.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví organizace INSPIRALA s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1× měsíčně emailem. Pokud tento program nechcete odebírat, prosím napište to do poznámky přihlášky, z odběru se můžete také odhlásit kdykoliv později. Odesláním vyplněné přihlášky účastník semináře stvrzuje, že se seznámil s podmínkami účasti na něm a že je akceptuje. .

STORNO PODMÍNKY: Při odhlášení se ze semináře v rozmezí dvou a více týdnů před jeho konáním vám kurzovné vrátíme po odečtení manipulačního poplatku 200,– Kč. Pokud zrušíte svoji účast v čase kratším než dva týdny před seminářem, částka je nevratná – můžete však za sebe najít náhradníka v případě, že o tom předem informujete, nebo lze zálohu přesunout na jiný kurz/kurzy v ceně stejné a vyšší, než je cena stornovaného. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení semináře odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného. Další informace najdete v rubrice „Podmínky účasti na seminářích“.

.

Přihlášky a podrobné informace:

Mail: info@inspirala.cz

Telefon: ČR – 00420 776 089156

IT – 0039 338 2218605

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

 • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
 • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
 • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
 • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Program: SEMINÁŘE A KURZY