Inspirála

logo

NIC NENÍ NÁHODA...životní situace, setkání i nemoci..VŠE MÁ SVŮJ SMYSL

PROČ NAŠE TĚLO ONEMOCNÍ? JAK MÍT ZDRAVÉ TĚLO BEZ NEMOCI, LEHKOU MYSL MÍSTO DEPRESE A RADOST V DUŠI MÍSTO SMUTKU?

 • Jak se uzdravit a být zdraví bez léků?
 • O ZÁKLADNÍCH MECHANISMECH ZDRAVÍ A NEMOCI TĚLA, MYSLI A DUŠE
Je stále velmi rozšířená představa, že jsme tělo, kterému dáváme fyzický pohyb, stravu, odpočinek, potěšení nebo léky, když je nemocné. Často se chováme se k našemu tělu jako k něčemu, co nosíme s sebou, jako k módnímu doplňku: některé části se nám líbí, některé ne. A i když si děláme starosti, když v něm něco nefunguje, přesto nepřipouštíme, že to není nějaká naše část, co nefunguje, ale spíše celý náš vnitřní systém, naše přesvědčení a způsoby jak se stavíme k sobě samým, k životu a životním situacím, ke vztahům, k emocím, ke všemu tomu, co jsme my a svět kolem nás. Pro normální každodenní život je velmi důležité poznání konceptu psychosomatiky, tudíž toho, že tělo, mysl a naše duše jsou propojené, že mezi nimi neexistuje oddělenost. Když jsme smutní a v depresi, naše tělo se cítí těžké a bez života; když jsme šťastní, cítíme se lehcí a energičtí. Tělo a Mysl fungují jako jeden celek.

To, co se ve vás zdá být nejkřehčí, nejjemnější a neuchopitelné je ve skutečnosti nejsilnější a nejrozhodnější. Není to přeci dech, který vás napřímil a zpevnil vaši kostru? (Kahlil Gibran, 12)

Vzájemný vztah duše a těla

Mnozí lidé nejsou se svým tělem spokojeni, zdá se jim být tlusté či ošklivé, zvláště pod vlivem diktátu módy. Kdyby bylo možné si vytvořit nové tělo podle jejich vlastních představ, okamžitě by to udělali. Jenže mít tělo není totéž jako mít šaty nebo zavazadlo. Jiné tělo je jiná osoba. Odmítat vlastní tělo znamená odmítat sebe sama. Každé tělo má své proporce a je svým způsobem dokonalé. Každý jsme jedinečný a můžeme toho využívat, díky svému tělu prožíváme city, emoce, myšlenky, přání, máme svůj originální způsob bytí, svůj typický způsob pohybu, díky tělu se můžeme sbližovat s ostatními lidmi. Tělo nám umožňuje naplnit naše plány a realizovat sny. A důležité je si uvědomit, že pokud se nenaučíme s pochopením přijmout sami sebe takoví, jací jsme, nemůžeme prožívat pocity vnitřní radosti.

Žijeme svým tělem

Když jsme klidní, spokojení a odpočatí, je stejné i naše tělo. Když jsme smutní, úzkostní nebo vystrašení, prožívá tyto stavy i naše tělo – žaludek odmítá jídlo nebo jej nestráví, z očí nám tečou slzy, cítíme tlak v hrudi, srdce nám bije jako o závod, svaly se napínají…Tyto projevy jistě známe z vlastních zkušeností. Každý má jiné symptomy, ale všechny se projevují na našem těle, přestože to nepohodlí, které cítíme, je psychické či duchovní. I naši mentální, citovou a duchovní realitu prožíváme svým tělem. Urážku nevnímáme pouze ušima či rozumem, neprožíváme ji jen v duši, ale celým tělem: srdcem, játry, žaludkem… Cítíme ji ve svalech, žilách, nervech, to znamená, že ji vnímáme celou naši osobností.

Naše tělo nám umožňuje svým hmotným projevem vnímat náš vnitřní stav ve hmotné realitě.

Tělo a nemoc

Nemoci budou existovat, dokud se nenaučíme vnímat sebe samé a své pocity, naslouchat si a myslet, mluvit a konat v souladu s tím. Naše tělo prostřednictvím nemoci „křičí“ zprávu o vnitřním konfliktu či nesouladu mezi součástmi uvnitř v nás. Nemoc není zlá, je to nástroj duše, který nás uvědomuje o tom, že způsob, kterým žijeme, emoce, či naše přesvědčení někde „drhnou“, že nejdeme správnou cestou.

Poznání a přijetí celistvosti lidské bytosti

Lidská bytost je tělo, mysl a duše propojená s duchem. Není možné, aby zde na Zemi duše fungovala bez těla a stejně tak tělo nemůže existovat, žít, není-li obdařeno lidskou duší. Jsme oduševnělé tělo, duch ztělesněný ve hmotě; chceme-li správně a harmonicky fungovat, je třeba přijmout a dobře znát oba tyto aspekty, a zvláště vztah mezi nimi. Stejný princip funguje ve všech aspektech lidského života – ve vztazích, v práci, v podnikání, v léčení, ve výzkumu. Komplexnosti a celistvosti můžeme dosáhnout pouze přijetím a prožíváním obou aspektů.

Hlavním smyslem prožívání života na Zemi je postupný vývoj vědomí naší bytosti prostřednictvím prožívání tělem, duší a duchem.

Nemůžeme být šťastní tělem a nešťastní duší; v těle není pokušení, kterého by se neúčastnila duše a naopak. Buď milujeme či nenávidíme, buď trpíme, nebo jsme šťastní jak v těle, tak v duši. To znamená, že cítíme vším, z čeho jsme stvořeni. Když je tělo ošklivé, invalidní, deformované či nehybné, vynikne mysl, která přemýšlí, srdce, které miluje, inteligence, která chápe, vůle, která rozhoduje. Stačí se jen přenést přes vnější aspekty, které mohou odrazovat, děsit či dokonce vzbuzovat odpor ostatních. Jeden můj přítel řekl: “Dívají se na mě, jako bych byl nějaký panáček na hraní, aniž by cokoliv řekli…Jsem ochrnutý, ale hlava i srdce mi funguje.“

Láska

Když se zamilujeme, pochopíme, že milovat někoho znamená se o něj zajímat; kromě toho, že nás přitahuje vše, co se nám líbí na těle i na způsobu chování milované bytosti obdivujeme také nedokonalosti a vady, protože patří milovanému člověku. Láska se tedy z ideální a teoretické stane reálnou, pravou a osobní. Milovat druhého znamená být schopen dívat se na něj jako na celek, zabývat se jak jeho tělem, tak celou jeho osobností. Jen falešní duchovní pohrdají tělem a materiálním světem. Bojí se těla a jeho projevů, protože jej jejich mysl a srdce nedokáží vnímat a prožívat sebe a život ve všech aspektech. Pouze nepraví vědci odmítají ducha a vše, co s ním souvisí, protože nemají žádný vhodný způsob, jak ho studovat a pochopit. Pouze povrchní lidé a ti, kteří nemilují, v sobě nevnímají vnitřní pochody své duše. Mnozí myslitelé a vědci stále odmítají ducha, možná je jejich myšlení silně ovládáno pragmatickou levou hemisférou. Možná se nikdy nezamilovali nebo již nemilují, nevidí v lásce podstatu, která nás oživuje a vede. Bez ohledu na vnější rysy, barvy a tvary, se v každé tváři, v každém pohledu, v řeči těla skrývá osoba schopná myslet, chtít, mínit, milovat. Osoba, která je schopná ptát se, dát nám pocit důležitosti a smysl života, pokud jí to dovolíme a pokud milujeme, protože láska je nejsilnější lék pro zraněné tělo, srdce i duši.

TĚLO ONEMOCNÍ, POKUD ČLOVĚK JAKO CELEK NENÍ V SOULADU SE SEBOU

„Chceme-li změnit své zdraví, vztahy a životy i okolní svět k lepšímu, je třeba, aby změna proběhla nejdříve a především v nás. Aby se tak stalo, je třeba postupně uvolnit všechny programy, předsudky a strachy, protože ony samy o sobě nám brání v otevření našich očí." (Jitka Třešňáková)

Co naše součásti a nás jako celek vyživuje?

V našem životě je velmi důležité vědomě si vytvořit správný postoj k těmto aspektům:

• Strava – víme, čím vyživujeme naše tělo?

• Vztahy – se sebou, s partnerem, s dětmi, k práci, ke svým rodičům a rodině, k Bohu, k vlasti..

• Práce – činnost, které často věnujeme třetinu i více svého času – je nám v ní doběr? Děláme to, co máme rádi? Uplatňujeme vlastní potencil a talent?

• Odpočinek a čas pro sebe – spíme kolik potřebujeme? Dopřáváme si prostor pro to, co zrovna potřebujeme?

• Poznání – otevření se vlastnímu pohybu vpřed, přijetí toho, že vše se neustále mění a vyvíjí

• Sex a sexuální energie – propojení vnitřního postoje k sexuální energii s proudem základní životní síly v nás

• Pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu – aerobním pohybem (bě hem, turistikou, cykloturistikou, plaváním v moři či jezeře apod.) se kyslík dostává do všech našich orgánů, ke každé naší buňce

Jak se dostat do stavu souladu se svými součástmi?

Celý vesmír a tudíž i to, z čeho jsme uděláni my lidé, je energie. Ta může mít různé formy, ale ať se již projevuje jakkoliv – fyzický stav, mentální konflikt, radostná emoce či duchovní poznání – je to vždy energie. Pokud máme v sobě disharmonii, můžeme dostat třeba těžký kašel, můžeme být plní vzteku, mohou nás bolet záda nebo se můžeme cítit dezorientovaně a zmateně. Když propojíme fyzický aspekt s psychickým, porozumíme tomu, že není žádný rozdíl mezi tím, jak se energie projevuje. Nepříjemný psychický stav či fyzická nemoc jako nepřímo vyjádřená nerovnováha je pouze energie, která potřebuje uvolnění.

Na tomto základě přímého propojení všech aspektů člověka je založen princip metody METAMORFNÍ TECHNIKA, cesta proměny, způsob jak se vyladit se sebou samými.. Její aplikace postupně mění stará, zatěžující a nefunkční schémata a duševní vzorce, které se projevují právě prostřednictvím nervozity, nesebedůvěry, zmatenosti, malého množství energie, depresí, smutku či nemocí za vnitřní soulad, sebedůvěru, projevení vlastních talentů, zdravé tělo a životní elán a entuziazmus.

METAMORFÓZA = PROMĚNA Můžeme mít pocit, že spojovat slovo metamorfóza s osobním rozvojem či s uzdravením je zvláštní, avšak proces proměny z housenky v kuklu, která se stane motýlem, můžeme přirovnat k tomu, co se stane v nás, když opustíme schéma fyzických nemocí a psychického nesouladu a vstoupíme do nového prostředí svého vývoje, když se sladíme se svou přirozeností.

V procesu metamorfózy samotné buňky housenky zcela proměňují svou strukturu, aby se tak ukázala nová forma života, z hlediska podstaty jiná, než ta původní. Vnitřní program, který umožňuje tuto změnu, byl stanoven v momentě početí housenky, byl koncipován v každé jednotlivé buňce a v určitém předurčeném momentě všechny buňky tento program aktivují a budou jej následovat.

Metamorfní (motýlí) technika je procesem proměny, který mění naši vnitřní strukturu na buněčné úrovni. Děje se ruku v ruce s realizací vnitřního programu: a výsledkem je dostání se do jiné formy prožívání života. A i když se nám to možná nezdá, je v nás naprogramovaná podobná změna, jako ta, kterou prochází housenka, máme v sobě schopnost stejné proměny.

Proces metamorfózy – proměny se projevuje prostřednictvím změny našeho způsobu bytí. S postupnými aplikacemi se v následku vnitřních změn mění náš přístup k sobě samým, narůstá důvěra v sebe, přijetí sebe, respekt k sobě samým. Ve spojitosti s tím se mění také naše vnímání vnějšku, to jak se stavíme k řešení životních situací, reagujeme vnitřní pohodou a vyrovnaností na situace, které nám dříve vadily. Jsme v evolučním momentě, kdy je třeba opustit zastaralá opakující se psychická i duševní schémata a vzorce.

METAMORFNÍ TECHNIKA neboli MOTÝLÍ TECHNIKA jako prostředek proměny

MT je jednoduchá, příjemná a do hloubky působící metoda vhodná pro všechny. Uvolňuje bloky vzniklé z traumat, strachů a stresů vytvořených při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, kdy se formuje základní struktura – matrice budoucí lidské bytosti. Tyto bloky nevědomě, ale silně ovlivňují naše zdraví, sebedůvěru, vztah k sobě a k druhým a reakce na životní situace. Blokují a omezují náš přirozený stav bytí, osobní potenciál a kvalitu a kvantitu naší životní energie. APLIKACE MT prostřednictvím jemné stimulace reflexní zóny páteře na těle tyto bloky uvolňuje a v následku zlepšuje zdraví, přísun vnitřní síly a energie, radosti a psychické a emocionální vyrovnanosti. Mění omezující duševní vzorce a umožňuje plně využít vlastní potenciál, talenty a tvořivost.

• Působí na přenastavení základní matrice lidské bytosti vzniklé v průběhu prenatálního období na buněčné úrovni

• Přináší energii a elán řešit životní situace a problémy

• Podporuje vyladění vztahu k sobě, vztahů s druhými (partner, děti, rodina, pracovní vztahy), vyjasnění životních situací (vztahových, pracovních)

• Harmonizuje psychické, emociální a fyzické zdraví

• Urovnává poruchy v chování

• Podporuje vlastní životní energii v její (samo)léčitelské aktivitě

• Přináší odvahu být sami sebou

• ZLEPŠUJE KVALITU PROŽÍVÁNÍ ŽIVOTA

Aktivním uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.

MT je určena pro všechny zájemce o vlastní rozvoj, o pohodu a zdraví v rodině, pro terapeuty, maséry, lékaře, pro pracovníky s postiženými osobami.

Kdo se může Metamorfní techniku naučit a provádět ji?

MŮŽE SE JI NAUČIT KAŽDÝ, kdo o ni projeví zájem. Základní technika je nesmírně snadná, příjemná a uklidňující – nepotřebujeme žádné zvláštní schopnosti ani odborné znalosti. Je optimální pro zájemce o vlastní rozvoj, pro ty, co cítí potřebu změny, pro všechny, kterým leží na srdci pohoda a zdraví v rodině, pro terapeuty, maséry, lékaře, pro pracovníky s postiženými osobam. MT můžeme provádět kdekoliv, není třeba zvláštního místa ani zařízení. Je možné ji praktikovat v klidu terapeutického studia, doma na gauči, při sledování televize, na cestách, či při pauze v kanceláři. Díky možnosti aplikace dle vlastních potřeb a osobních preferencí je snadné začlenit použití MT do každodenního života. Dobře se doplňuje s terapiemi jak alternativními, tak klasické medicíny.

Kde a jak se můžete Metamorfní techniku naučit? Metamorfní techniku je snadné se naučit, je přístupná všem a není třeba mít žádné předchozí znalosti či zvláštní dovednosti. Mezinárodní asociace Inspirala je mimo jiné šiřitelem a podpůrcem této jedinečné metody v ČR a SR. Zakladatelka Inspiraly Jitka Třešňáková žije v Miláně, kde se také MT naučila. Jitka provádí MT při individuálních terapiích a také ji předává dále formou kurzů. Záměrem asociace je přenést tento transformační prostředek do České republiky a na Slovensko ke každému, kdo pocítí potřebu změny ve svém životě.

V průběhu základního kurzu MT jsou účastníkům předány teoretické i praktické základy pro aplikaci MT, příklady z praxe. Po ukončení kurzu budou absolventi připraveni MT aplikovat v praktickém životě. Na prohlubovacím kurze je účastníkům předáno poznání o vlivu početí a prenatálního vývoje na zdraví a charakter člověka, praktické příklady, praktické provedení dalších technik k uvolnění bloků, postupy pro tvorbu vlastní vědomé reality. Oba kurzy se vhodně vzájemně doplňují a je možné a doporučení hodné je absolvovat společně.

Připravili jsme pro vás:

Kurzy METAMORFNÍ TECHNIKA

 • 29. + 30.11.2014 – Bratislava
 • 07.+ 08.02.2015 – Praha

Přednáška NIC NENÍ NÁHODA – VŠE MÁ SVŮJ SMYSL

 • 09.12.2014 – Praha

Kurz ESEJSKÁ ZRCADLA vztahů a životních situací

 • 06. – 07.12.2014 – Bratislava
 • 31.01.- 01.02.2015 – Praha

Lektor: Jitka Třešňáková

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

 • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
 • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
 • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
 • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

Seminář s Idou Di Donato v centru Arkana (podzim 2010)

Seminář s Idou Di Donato v centru Arkana (podzim 2010)

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Články