Inspirála

logo

JEMNÝ DOTEK MOCNÉ TRANSFORMAČNÍ SÍLY

Také máte v tomto období často pocit, že závodíte s časem, který je opravdu rychlým běžcem? Naše vnímání času se vlivem externích procesů zrychluje a zároveň na naši planetu proudí v plném toku silné energie změn podporujíc naše uvolňování se ze starých a v tomto momentě již tížících struktur a vzorců. Všichni, kdo chtějí, mohou nyní rychle a intenzivně „sloupnout“ jednu vrstvu za druhou a dostat se ke svému jádru, ke své podstatě, k vlastní kráse a lásce v nás a sladit se tak se vstupem do „nového“ způsobu bytí a žití vedeným vibracemi srdce, (sebe)důvěry a soucitu.

Co tedy můžeme udělat proto, abychom pluli s vlnou změn a nepůsobili si tak zbytečně náročné životní situace na úrovni zdraví, vztahů či našeho hmotného zabezpečení? Uvolněme lpění na starém zajetém, naše očekávání a představy. Učme se být naší pozorností v přítomném okamžiku. Začněme u sebe, dolečme hluboké rány na duši, odhoďme stará přesvědčení, najděme odvahu být sami sebou a přijměme plnou zodpovědnost za své myšlenky, slova i činy.

Je čas začít čerpat z vlastní podstaty a přirozenosti, i když je hluboko a možná velmi dlouho nepoužívaná. Odhoďme tedy iluze, které nás svazují. Uvolněme klapky z očí. Skutečnosti, které pak díky tomu objevíme, se stanou vašimi nejmocnějšími spojenci a velkou radostí. A i když se někomu může zdát, že se pod sílícím tlakem vnějších okolností děje opak a mohutné vlny přicházející energie s námi i s druhými občasně pěkně hází a tropí mnoho vnitřního i vnějšího humbuku, hluboce důvěřujme tomu, že se vše děje pro opuštění starého a nefunkčního a vytvoření nového a smysluplného v pravém slova smyslu . Velmi a nesmírně záleží na každém z nás.

Objevilo se mnoho technik pro podporu osobního růstu a vnitřního poznání. Pokud jsou vhodně použity, umožňují nám tyto seslané externí „nástroje“ najít, nebo spíše znovu objevit naši vlastní cestu a naši vnitřní rovnováhu. Život sám je v nepřetržité proměně a je důležité, ba dokonce nezbytné se jí poddat, protože jen tak se můžeme dostat k našemu tvůrčímu potenciálu, celkovému zdraví a odkrýt naše vědomí, vytvářejíce tak jednotu mezi tělem a duší, hmotou a duchem, zemí a nebem.

O SÍLE, JEMNOSTI A HLOUBCE

Za posledních 20 let, kdy vědomě vnímám jemnohmotné energie a pracuji s nimi, jsem se setkala s mnoha alternativními metodami, způsoby a terapiemi. Velmi specificky mne však oslovila metamorfní technika svým neskutečným potenciálem, svou jednoduchostí a jemností, hlubokou účinností a dostupností doslova všem, kdo jen ji chtějí používat.

Základní podstatovou strukturou lidské bytosti je její přítomné vědomí a jemnohmotné úrovně, které jsou pro naše oko neviditelné a na jejichž základě se teprve v následku vytváří naše fyzicko-emocionálně-psychické tělo. Vztah mezi naší duší, rozumem a tělem je ve své harmonii základem zdraví, v nesouladu původem nemocí. Uvedení těchto našich vnitřních součástí do souladu je také podstatou opravdového léčení a základem vyléčení. Aplikace metamorfní techniky působí přímo na jemnohmotnou úroveň naší bytosti. Nastávající změny v procesu naší obnovy probíhají tedy nejdříve na jemnohmotné a buněčné úrovni a v následku těchto nejhlubších změn naší matrice se změna dále projevuje na úrovni fyzické, emocionální a psychické. Mění se vibrace naší bytosti, která k sobě stále přitahuje jí odpovídající životní situace. V praktickém „hrubohmotném“ životě se pak změny projevují pozvolnou změnou našeho způsobu bytí, vnímání, toho, jak se cítíme, jak reagujeme a změnou toho, co k nám přichází.

Metamorfika je také skvělým prostředkem pro zjemnění našich smyslů, pro zvýšení naší citlivosti ve vnímání. Je moudrým učitelem pro tuto extrémně materiálně a povrchně vyladěnou dobu. Svým příkladem ukazuje, že základní tvořivá síla i opravdový potenciál jsou našima očima neviditelné, tedy pro nás „jemnohmotné“ a pro náše oko vnímatelná hmota je tvořena v jejich následku.

Díky častým individuálním aplikacím metamorfní techniky sobě i druhým lidem jsem krok za krokem vnímala její souvztažnost a úzkou provázanost s božskými či chceme-li vesmírnými principy, kterým se věnuji sledujíc je a praktikujíc je v denním životě. Metamorfika se dotkla mého srdce. Čím dále ji studuji a používám pro sebe, pro své blízké a terapeuticky a čím více ji předávám ostatním, kteří s naší asociací sdílí své cenné zkušenosti, tím více mne nepřestává udivovat její potenciál. Díky těmto svým principům se metamorfní technika stala pro mne nejen prostředkem k uvolnění mých vnitřních bloků a přesvědčení, kterých nebylo pravda málo, ale také životním stylem, který s velkou radostí a s motivací předávám dál.

Uvádím níže několik, dle mých zkušeností důležitých, informací k této jedinečné metodě. Přeji vám mnoho sebe-důvěry, lásky a radosti na vaší cestě,

Srdečně a s úctou a láskou
Jitka Třešňáková

Proč tato metoda nese název Metamorfní technika (MT) ?

Metamorfní technika je konkrétní metodou proměny člověka, tzv. metamorfózy. Skvělou metaforou je proměna motýlí housenky přes zakuklení se v larvu a následné vylíhnutí se v krásného motýla.

METAMORFNÍ TECHNIKA

Výjimečná a zároveň jednoduchá a příjemná metoda pro uvolnění bloků vzniklých z traumat, strachů a stresů vytvořených při početí, v průběhu prenatálního vývoje a při porodu, kdy se formuje základní struktura – matrice budoucí lidské bytosti. Tyto bloky nevědomě, ale silně ovlivňují naše zdraví, sebedůvěru, reakce na životní situace a vůči druhým lidem a blokují a omezují náš přirozený stav bytí, osobní potenciál a kvalitu a kvantitu naší životní energie. Uvolnění bloků zlepšuje zdraví, přísun vnitřní síly, radosti a psychické a emozionální vyrovnanosti. Mění omezující duševní vzorce a umožňuje plně využít vlastní potenciál, talenty a tvořivost. MT se může naučit kdokoliv a může být aplikována komukoliv, nemá vedlejší účinky.

Vzhledem k tomu, že MT svým principem a působením na kořen problému NAVRACÍ ORGANIZMUS DO STAVU JEHO PLNÉHO POTENCIÁLU, je tato metoda velmi vhodná a smysluplná jak pro děti i dospělé. Aplikace MT má skvělé zkušenosti a výsledky: přivádí do souladu fyzické, emocionální i psychické zdraví a sociální kontakt, proměňuje životní situace a zvyšuje kapacitu vnímat, spolupracovat a komunikovat.

Potenciál prenatálního vývoje aneb Jak je důležité vědět, jak našimi vnitřními postoji ovlivňujeme život budoucího dítěte nebo-li také „Co zasadíme, to sklidíme“

Kvalita prožitků vnímaných dítětem v jednotlivých vývojových fázích těhotenství hluboce působí na jeho charakter, zdraví, formování postojů v průběhu života a vytvoření pouta s matkou.

Lidé počatí s láskou a ve svém prenatálním vývoji ušetřeni traumat nebo ti, kteří je mají vyřešena, se stávají jedinečnými bytostmi: jsou více duševně vyvinuti, vykazují vyšší úroveň lidského potenciálu a mají rychlejší vývoj. Oproti neléčeným a traumatizovaným lidem jsou sebevědomí, mají vyšší IQ, jsou empatičtí, citově zralejší, spolupracující, tvůrčí, loajální, milující, soustředění a uvědomělí.

Žít vědomě – vědět, co a jak naše myšlenky a konání ovlivňují – je základem pro zdraví, vyrovnanost a soulad na všech úrovních.

METAMORFNÍ TECHNIKA V BODECH

 • MT je příjemná, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro uvolnění citových a emociálních bloků a schémat utvořených v období prenatálního vývoje. Takto vytvořené energetické bloky se pak odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.
 • MT je založena na principu uvolnění energie vyživující bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození, které se fixují na reflexní zónu páteře chodidel, rukou a hlavy. V těchto částech těla je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí (zóna kloubu palce – první krční obratel), až po moment narození (zóna paty – spodní část křížové kosti).
 • Uzdravujícím zdrojem je zde životní energie přijímajícího, vrozená inteligence organizmu a jeho schopnost se regenerovat.
 • MT pracuje s vrozenou inteligencí a schopností regenerace každého organismu.
 • MT je snadná, mohou se ji jednoduše naučit používat všichni. Můžeme ji provádět kdekoliv – doma, v kanceláři, ve studiu, na cestách.. Dobře se doplňuje se všemi ostatními terapiemi.
 • MT je vhodná pro všechny – můžeme ji aplikovat jak na sobě samých tak na druhých. Je vhodná pro dospělé i děti. Výborná pro urovnání hyperaktivity, poruch v sebeovládání, agresivity, poruch CNS, ADD, autismu, pro zdravotně postižené, pro těhotné matky a zdravý vývoj jejich miminek. MT je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu.
 • Má trvalý, hluboký a nenásilný účinek.
 • Metamorfika se aplikuje prostřednictvím jemných dotyků na reflexních zónách chodidel, rukou a hlavy. Nemá vedlejší účinky. Není třeba diagnózy, není třeba diskutovat o osobních problémech či o současných či minulých nemocech.
 • Metamorfní technika je unikátem svého druhu, protože není ani léčbou, ani terapií, ani masáží či metodou zaměřenou na léčení, ale technikou, která pomáhá dát nový impuls naší vnitřní životní síle a která nám pomáhá co nejlépe využít lépe náš potenciál.

Kde a jak se můžete v České a Slovenské republice Metamorfní techniku naučit?

Česko-slovensko-italská asociace Inspirala je mimo jiné šiřitelem a podpůrcem této jedinečné metody. Zakladatelka Inspiraly Jitka Třešňáková je přímou žačkou Isabelly Tavilla a Gastona San-Pierra. Sama tuto metodu provádí terapeuticky a znalosti a zkušenosti předává dál na kurzech, přednáškách a konferencích. Záměrem asociace je přenést tento transformační prostředek do České republiky a na Slovensko ke každému, kdo pocítí potřebu změny ve svém životě.

Kurzy v ČR a SR:

Základní kurz MT I. – účastníkům jsou předány teoretické a praktické základy pro aplikaci MT, příklady z praxe. Po ukončení kurzu jsou absolventi připraveni MT aplikovat v praktickém životě.

Prohlubovací kurz „Uvědomění“ MT II. – Jak vzniká lidská bytost?

 • Vliv prenatálního vývoje na zdraví a charakter člověka, praktické příklady.
 • Co ovlivňuje formování základní struktury – matrice budoucí lidské bytosti?
 • Provázanosti a principy vzniku a vývoje člověka.
 • O kořenech, které ovlivňují naše zdraví, sebedůvěru, reakce na životní situace a vůči druhým lidem.
 • Jaké jsou základní příčiny toho, co blokuje a omezuje náš přirozený stav bytí, zdraví, osobní potenciál, vyrovnanost a kvalitu a kvantitu naší životní energie.

Oba kurzy se vhodně vzájemně doplňují a je možné a doporučení hodné je absolvovat společně.

KONTAKT:

INSPIRÁLA

Mail: info@inspirala.cz

Telefon: ČR – 00420 776 089156

SR – 00421 944 482007

IT – 0039 338 2218605

Více informací: www.inspirala.cz

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

 • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
 • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
 • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
 • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

Na kurze Metamorfní techniky

Na kurze Metamorfní techniky

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Články