Inspirála

logo

O UVOLNĚNÍ VNITŘNÍ BOLESTI

Je nutné, abychom si uvědomili, že největší překážkou naší osobní i kolektivní proměny je tělo bolesti. Nezáleží na tom, jak jste bohatí, mocní, známí či krásní, i tak máte tělo bolesti. Můžete se nacházet v nejlepší kondici nebo naopak být nemocní, tělo bolesti i přesto ovlivňuje váš život. Můžete být hluboce nábožensky založení nebo být ateisté, tělo bolesti je i tak s vámi. Tělo bolesti je příčinou většiny rozvodů, stejně tak jako frustrací, vzteku, nejistoty, nedorozumění a bolesti, kterou lidé zažívají v milostných vztazích. Veškeré milostné neštěstí a nehody v životě úzce souvisí s aktivací vašeho těla bolesti. Kolem roku 2012 se stane tělo bolesti u většiny lidí velmi aktivní. Práce s Božskou duchovní moudrostí mohou pomoci s jeho neutralizací. Tělo bolesti je ten zvířecí instinkt v nás, který nás nutí konat a bez rozmyšlení reagovat, jehož výsledkem jsou tragédie v našich životech.

Veškerá síla Boha je v našem duchu. Avšak, duch člověka potřebuje ideální podmínky, aby se mohl správně manifestovat. I přesto, že fyzické tělo je dokonalý nástroj vytvořený Bohem, nevytváří ideální podmínky, protože je zatížené tělem bolesti. Jinými slovy, tělo světla nemůže použít fyzické tělo jako nástroj k dokonalé manifestaci síly a světla našeho ducha, je-li toto tělo zatíženo tělem bolesti. Co vlastně tělo bolesti opravdu je? Je to naše nevědomá součást, energetické pole, které je živeno naší životní energií. Vytváří se z energií našich planet, jak jsou tyto planety rozmístěny v našem osobním schematu, ze sedmi karmických vlivů a z karmy, kterou si neseme z předchozích životů. Žije z bolesti, bolesti, kterou sami prožíváme, a bolesti, kterou způsobujeme ostatním. Tím, jak žije z našich bolestných zkušeností, vylučuje do našeho fyzického těla látku, která je pro naše tělo návyková. Po určitém čase začneme být závislí na pocitech, které prožíváme, když je naše tělo bolesti aktivní. Takto se tělo bolesti stává prostředkem karmy. Je důležité si uvědomit, že nikdo není imunní vlivu jeho těla bolesti. Je to právě tělo bolesti, které určuje jaký náš život bude, protože je zdrojem všech nemocí, potíží a nerovnováhy. Tělo bolesti zároveň ovlivňuje naše volby, které pak ovlivňují kvalitu našich zkušeností, a do jaké míry jsme schopni najít naplnění. V širším smyslu naše tělo bolesti má vliv na naše rodiny, společenství, národy i planetu.

Každý člověk je paprskem Slunce a jako takový představuje Boha sám. V této manifestaci je náš potenciál neomezený. Naším základním lidským problémem je právě to, že nerozumíme svému tělu bolesti, a pokud ho nepochopíme, nemůžeme porozumět ani ostatním. Je pro nás obtížné pochopit, že máme neomezený potenciál, a stejně tak ho mají i všichni ostatní. Proto naše vztahy jsou neustále pod vlivem strachu, vzteku, pochybnosti a sporů a jasné pochopení nám neustále uniká. Život se tak stává hádankou, kde chybí klíč k jejímu rozluštění. Abychom získali kontrolu sami nad sebou a nad naším životem, musíme porozumět z jakých prvků se naše tělo bolesti skládá a naučit se je správně řídit. Naší největší zodpovědností v životě je zbavit se svého osobního těla bolesti, čímž zároveň přestaneme přispívat ke kolektivnímu tělu bolesti. Studiem Božské duchovní moudrosti, praktikováním Naam Jóga meditace a s využitím přírodních sil, jsme schopni pochopit smysl života a neutralizovat naše tělo bolesti. To nám na oplátku umožní kultivovat toleranci, lásku a odpuštění ostatním stejně tak, jako respekt sami k sobě.

Je nezbytně důležité vědět, že to, co nás svazuje a zároveň i to, co nás může osvobodit, leží v každém z nás. Vnitřní svoboda nemůže přijít zvenčí. Každý člověk je jedinečný a jeho osvobození přichází pouze díky jeho pochopení, uvědomění si a jeho duchovní praxi. Přijetí zodpovědnosti za vlastní osvobození je prvním krokem k tomuto cíli. Pokud pochopíme, že problémy tohoto světa reflektují tělo bolesti každého z nás, dokážeme začít pracovat na pozitivní změně, a to jak osobní, tak kolektivní. Neutralizováním našeho těla bolesti se učíme žít teď a tady, a v tomto okamžiku fungujeme v souladu s vyšší vůlí. Vyšší vůle existuje v nás i kolem nás v přítomném okamžiku a osvobozuje nás od iluzí minulosti a planých slibů budoucnosti. Splyneme-li s pravdou přítomného okamžiku, pochopíme, že v každém okamžiku se nachází příležitost pro regeneraci a znovuzrození, šance začít znovu a stát se takovým, jakým chceme opravdu být. Pochopíme, že nemusíme být stále svázáni našimi minulými chybami a litovat našich omylů. Naopak poučíme se z těchto chyb a můžeme se od základu změnit.

Každý z nás se narodil se schopností najít si své správné místo na zemi. Kolem nás je oceán možností, duchovní hojnosti a zdraví, ke kterému každý máme volný přístup, podaří-li se nám neutralizovat naše tělo bolesti a zbavíme se vnitřních překážek způsobené našimi sedmi karmickými vlivy. Pravda je, že je to naše tělo bolesti, které je zodpovědné za to, že nejsme schopni vzkvétat a zároveň i za to, že nejsme schopni pochopit, proč to nejde. Jak silné je naše tělo bolesti se promítá do síly našeho magnetického pole. To určuje, jak hluboce se jakákoliv negativita nás dotýká a zanechává na nás následky. Jakmile neutralizujeme naše tělo bolesti, přilákáme si k sobě pozitivní vibrace a příležitosti a naopak všichni negativní lidé a energie z našeho okolí budou odpuzeni silou našeho těla světla. Automaticky, všechna slabá místa ve vašem životě budou ochráněna. Neutralizací těla bolesti a aktivací těla světla způsobíme, že vesmírná síla v nás získává převahu a z našeho života odstraní jakoukoli temnotu. Díky tomu, kamkoli přijdeme, přinášíme s sebou světlo, krásu, štědrost a naplnění. Snadno pochopíme, že právě my jsme tím tvořivým zdrojem a jádrem celého vibračního účinku, ve kterém žijeme, a vše kolem nás se stane přirozen ě podnětné a tvůrčí. Naopak tělo bolesti, které nebylo neutralizováno, dokáže v našem vědomí způsobit dualitu nebo-li rozpor mezi naší myslí a chováním. Díky tomu pak jednáme, aniž o tom dopředu přemýšlíme.

Dokážeme-li vnímat vesmír bez negativního vlivu těla bolesti, pak jsme dosáhli stavu harmonie mezi námi a vesmírem a dostává se nám veškeré podpory shora. Když se nám podaří neutralizovat tělo bolesti a aktivovat tělo světla, začneme vnímat naše city odlišně, vše nám je najednou jasné. Jsme schopni lépe jednat s ostatními lidmi a vědomě se v případě potřeby oprostit od jejich negativního vlivu. Neutralizované tělo bolesti a silné tělo světla dovolují nebesům, aby naše magnetické pole natolik posílilo, že naše aura bude schopna zharmonizovat všechny ostatní magnetické pole v jejím dosahu. Díky tomu, jakékoli prostředí, ve kterém se budeme nacházet, se automaticky naladí na naši vibraci a bude fungovat dle našich nejhlubších tužeb. Poté budeme schopni vyvinout intuitivní vztah mezi naším individuálním vědomím a vědomím univerzálním do té míry, že se automaticky naučíme respektovat sami sebe, milovat své bližní a sloužit Bohu. Naše intuice nás bude vést do té míry, že budeme schopni vnímat důsledky našich činů, a tím budeme chráněni před neštěstími a dalším utrpením. Pamatujme, že je to nedostatek vnitřního energetického proudění, které vede ke stagnaci a ke smrti.

Bůh určuje osud lidí, kteří pracují na neutralizování jejich těla bolesti. Platí tedy, neutralizujeme-li tělo bolesti, náš osud již není pod vlivem náhodných událostí. Proto také, nikdo jiný nemá moc a sílu změnit něčí osud. Pouze my sami to můžeme udělat. Lze se vymanit z negativního vlivu osudu tím, že změníme způsob našeho myšlení, cítění, mluvy a chování. Jakmile změníme naše myšlenky, slova a činy, poté Bůh změní náš osud. Musíme projít ohněm při práci s naším tělem bolesti, abychom poté mohli vstát z mrtvých jako sám Kristus vstal. Dokud nedokončníme práci s naším tělem bo lesti, budeme trestáni, vysmíváni se a znevažováni jeho aktivitou v našem životě. Znovuzrození není možné bez utrpení, které prožíváme při práci s naším tělem bolesti. Existují utrpení, která jsou nevyhnutelná a která nejsou nutná. Některým událostem se můžeme vyhnout, jiným ne. Pamatujte na slova Apoštola Pavla, který řekl: “Utrpení dnešního dne je nesrovnatelné s budoucí slávou těch, kteří milují Boha.”

Studiem Božské duchovní moudrosti a praktikováním Naam jógy, očišťujeme naše tělo bolesti na pravidelné bázi, čímž umožňujeme, aby skrze nás mohl bez překážek proudit božský život. Tím naše fyzická, emoční, mentální a spirituální těla mají vše, co potřebují k výbornému zdraví. Znovu zopakuji, že sedm negativních karmických vlivů, které vytvářejí tělo bolesti, jsou zdrojem všech problémů a nemocí. Pokud je ponecháváme bez povšimnutí, jak tělo bolesti, tak naše problémy, se začnou násobit. Naopak neustálým pročišťováním těla bolesti získáváme přístup ke zdrav ým a čistým myšlenkám, pozitivním citům, které nás propojují s Bohem a dodávají energii našim aktivitám. Neutralizováním těla bolesti skrze Božskou duchovní moudrost, jsme schopni snáze čelit překážkám, získat lásku, moudrost a pravdu, nalézt respekt sami k sobě, ke druhým a k Bohu. Nic se nám neděje pouhou náhodou. Naše tělo bolesti jemně a bez přestání ovlivňuje, jak myslíme a cítíme. Na oplátku, naše myšlenky a city přitahují události v životě, které odpovídají těmto myšlenkám a citům. Toto určuje, jak rozličným způsobem se v nás projeví zdraví nebo nemoc, síla nebo slabost, moudrost nebo krátkozrakost, krása nebo ošklivost. Máte-li v životě problémy, je to díky vašim sedmi negativním karmickým vlivům. Prací na těchto sedmi negativních karmických vlivech a neutralizaci těla bolesti v rámci tohoto učení, získáte díky Božské duchovní moudrosti všechny kvality, které potřebujete k vašemu znovupřenastavení. To je pravé tajemství duchovního znovuzrození. Potřebujeme zneutralizovat našich sedm negativních karmických vlivů a vybudovat si silné tělo světla k dosažení rovnováhy, lásky, míru, světla a harmonie v nás. Celkové zdraví a harmonie jsou výsledkem správného vzájemně propojeného fungování našeho kardionaskulárního, lymfatického, žlázového, dýchacího, nervového, trávícího a energetického systému. Každý z těchto systémů je propojen s naším éterickým, astrálním, mentálním, kauzálním, budhickým a atmickým tělem. Neutralizováním těla bolesti jsou schopny všechny tyto systémy znovu vzájemně harmonicky fungovat. (Více o sedmi negativních karmických vlivech naleznete v knize Divine Doctor.)

My nejsme pouze maso a kosti, ani sloučení různých psychologických aspektů. Každý z nás má neuvěřitelný potenciál, který je možné rozvinout. Při meditaci v Naam józe zažívá tělo dokonalý pocit odpočinku a naše intuice začíná plně fungovat. Cílem duchovního života není pouze porozumět podvědomým a nevědomým úrovním naší mysli, ale také získat nadvědomou zkušenost skrze meditaci. Není možné se dostat za naši vědomou mysl, zůstáváme-li uvěznění přítomností rozsáhlých a neznámých částí nevědomé mysli a minulými zkušenostmi našeho vědomí, které pochází ze sedmi negativních karmických vlivů. Pokud setrváváme v tomto zajetí, naše takzvané vědomí se stává pouhou identifikací s klamnými představami, které jsou projektovány nevědomými instinkty a impulsy pocházejícími ze sedmi negativních karmických vlivů. Zanedbané tělo bolesti zůstává aktivní a je jako páchnoucí bažina, do které se nikomu nechce. Naopak vyčištěním těla bolesti se staneme jasnými a zářícími. Při práci s tělem bolesti je důležité si zapamatovat, že soustředíme-li se na nedostatky ostatních, poskvrňujeme si čistotu svého života a vystavujeme se smrti, protože negativita je nakažlivá. Jinými slovy, není možné oči stit své tělo bolesti a žít v lásce, moudrosti a pravdě, a zároveň se angažovat na pomluvách, nenávisti a kritice. Utrpení, těžkosti a neštěstí mohou přijít, ale naším úkolem je neustále se soustředit na to, abychom zůstávali pozitivní. Trénujte vaši mysl, tělo i duši, aby se stali neohroženými loděmi, které proplují bez úhony skrze moře lidské vřavy. Možná pocítí, jak s nimi rozbouřené moře zmítá ze strany na stranu, ale neutralizací vašeho těla bolesti se posílí a rozšíří vaše tělo světla, harmonie a mír budou vládnout uvnitř vás, nehledě na okolní bouři. Pokud nepřemýšlíte správně, nevnímáte správně, nemluvíte správně, nejednáte správně a nechováte se správně, mohou ve vaší lodi vzniknout trhliny. Vody zkázy a smrti se mohou dostat dovnitř ocitneme-li se uprostřed bouře. Stejně tak negativní a destruktivní myšlenky a slova, kterých bychom se měli vyvarovat, se mohou těmito trhlinami dostat dovnitř. Služebníci Saturna, Vládce Karmy, nás následují a čistí po nás veškeré nečistoty, které vyprodukovaly naše negativní myšlenky, city a činy. Mějte na vědomí, že pokaždé, když jsou nucení po nás uklízet, my musíme zaplatit za jejich služby. Dokud sebou neseme tyto odpadky, než kompletně očistíme naše tělo bolesti, nejsme ani čistí ani svatí. Terpve, když si začnete všímat čistoty ve fyzickém světě, budete zároveň čistí i v mentálním a duchovním světě. Nic, co je pro nás opravdu hodnotné, nepřichází bez náležité oběti. Pravda je taková, že neexistuje žádná jednoduchá duchovní cesta. Z pohledu alchymie, součástí člověka je, jak substance, která musí projít ohněm, tak i filozofická podstata, a obě musí být přeměněny. Pokud vám někdo nabízí rychlý pokrok na duchovní cestě a dává najevo, že to bude jednoduché, není k vám upřímný.

Tělo bolesti není problémem pouze osobním. Je problémem kolektivním, který se přenáší na jedince skrze společenské a kulturní přizpůsobení. Je udržováno při životě žijeme-li nevědomě, čímž dále přispíváme svou osobní bolestí ke kolektivnímu tělu bolesti. Než budeme schopni očistit své tělo bolesti, musíme ho nejdříve pochopit. Tělo bolesti je živá entita nebo-li energetické pole, které je spojené s vaším jedinečným projevem v životě. Jak již bylo zmíněno, každý z nás má tělo bolesti, které ovlivňuje náš život. Nikdo není imunní vlivu svého těla bolesti. Tělo bolesti má na svědomí naše volby, které určují kvalitu našich zkušeností a míru, do jaké jsme schopni najít naplnění. Může mít ochromující vliv na naši osobnost a vést nás k závislostem, fobiím, impulzivnímu chování, ztrátě citu a smyslu a celkové neschopnosti. Většina lidí po celý svůj život zůstává vydána na milost svému tělu bolesti. Pokud nevědomý shluk emocí a astrálních bytostí, které vytváří tělo bolesti, zůstává neznámý, neprozkoumaný a nekontrolovatelný, nejsme schopni se s ním adekvátně vypořádat. Tělo bolesti se musí stát zjevnou bytostí, vnímanou egem, abychom byli schopni ho mít pod kontrolou. Když je tělo bolesti aktivní, znamená to, že nežijete dosti vědomě na to, aby jste byli schopni ovládat vaše jednání tak, aby nebylo pod vlivem ve vás ukrytých bolestí.

Existují dva druhy paměti: psychologická paměť, která je kombinací starých pocitů, zážitků a předsudků, které pochází ze sedmi negativních karmických vlivů, a technická paměť, která představuje znalosti, jak věci fungují, neboli vědecká znalost. Je to naše psychologická paměť, která se může stát překážkou, když se budeme snažit pochopit realitu. Protože lidská mysl je jako opice, která skáče z jednoho tématu na druhý, je nemožné správně pochopit skutečnost, pokud mysl nemá šanci si odpočinout. Mysl je nepolapitelná. Dokáže udělat nebe z pekla a peklo z nebe. Nevědomost je hlavní příčinnou neštěstí a zkázy. Dokud mysl bude prožívat neklid, který pochází z připoutání, strachu, žárlivosti, viny a nenávisti, nebude schopna prožít vnitřní mír a harmonii. Je důležité si uvědomit, že emoce, jako je strach, překračuje hranici, za kterou se člověk vzdaluje Bohu. Pokud ale člověk je schopen pochopit situaci čistou a jasnou myslí, je strach transformován v racionální sílu. Ti, kteří přemýšlí moudře, nemají strach. Tam, kde existuje připoutání, strach, žárlivost, vina a nenávist, láska a svoboda nemohou existovat. Duchovní probuzení znamená, být si vědom každého záchvěvu mysli. Jsme-li ve střehu a vědomě pozorujeme naši mysl, pak nemá příležitost chytnout se do pasti strachu a frustrace. Naopak je možné dosáhnout stavu božského ticha, které je předzvěstí objevení Božské podstaty.

Nejdůležitější pro změnu je uvědomění si našeho těla bolesti do té míry, že jsme schopni vnímat jeho manifestaci v rámci našeho vědomí a jednání. Poznáte, kdy se ve vás tělo bolesti probouzí a budete si vědomi, že to nejste vy, kdo tak cítí či koná. Uvědomíte si, že jedinou konstantou je právě změna, a čímkoli si procházíte je pouze dočasné a pomíjivé. To vám pomůže rychleji se zotavit z projevů těla bolesti.. Prostřednictvím pokory, soucitu, lásky, víry a pochopení můžeme najít sílu přemoci bytosti podsvětí a silné komplexy z našeho nevědomí, které utváří tělo bolesti, a tyto síly neutralizovat. Tím se tělo bolesti dostává pod kontrolu vůle a vědomí. Destruktivní astrální bytosti, které jsou součástí našeho těla bolesti přestanou být nezávislými astrálními bytostmi putujícími v astrálním světě, nebo částečné součásti našeho nevědomí, kteří narušují náš vědomý život. Tělo bolesti se stane pozitivně naladěné a jako takové se znovu stane součástí naší osobnosti. Zároveň se sedm negativních karmických vlivů stane přirozenou součástí naši duše, protože přestanou být vetřelcem, který narušuje naši psychickou vyrovnanost a my se budeme moci navrátit do přirozené jednoty. Tato celistvost je poté návratem do přirozeného stavu souznění s prvotním stvořením, stavu přirozeného vědomého bytí, návratem k tomu co nazýváme Bůh. Cestou je neutralizování těla bolesti, aby se naše fyzické tělo mohlo stát nositelem těla světla. Oprostíme-li se od našeho sebe destruktivního chování, máme možnost získat tu nejvyšši duchovní sílu. Hloubka této síly podmíní hloubku naši autenticity. Je nutné zdůraznit, že není možné rozšířit naše tělo světla, aniž se předem zbavíme těla bolesti. Neutralizováním těla bolesti tělo světla rozšíříme tak, že náš duch dokáže plně oživit naše fyzické tělo a rozjasnit hmotu.

Mnoho jogínů získalo nadvládu nad svým fyzickým tělem, ale v podstatě nevědí, co dělat se svým tělem bolesti. Mohou stát celé dny na hlavě, ale v životě se dokáží chovat nezodpovědně. Omlouvají svoji nezodpovědnost tím, že mají duchovní zkušenost. A to není správné. My jsme duchovní bytosti, které mají pozemskou zkušenost, ne však lidské bytosti, které mají duchovní zkušenost; být duchovní znamená mít zodpovědnost v tomto materiálním světě. Jinými slovy, dělejte to, co je správné. Pokud by vás Bůh chtěl v Nebi, zůstali byste tam. Poslal vás na Zem, abyste měli příležitost se o Zemi naučit. Očistěte vaše tělo bolesti, a udělejte čistotu základem vaše fyzického života. Vaše vlastní zdraví závisí na vaší vnitřní a vnější čistotě. Čistota těla bolesti vede k čistotě myšlenek. Chceme-li být svobodní, jakákoli nečistota z našeho života musí zmizet. Nemůžete hlásat, že věříte v Boha, pokud nejste schopni dodržovat tu nejzákladnější čistotu ve fyzickém světě – čisté tělo bolesti. Fyzická, mentální a duchovní čistota jsou všechny podmínkou k získání absolutní čistoty ve vašem celém životě. Pokud chcete být zdraví a šťastní, očistěte své tělo bolesti a nechte každou myšlenku, pocit a čin prostoupit touto myšlenkou nejvyšší čistoty. Toto je jediná cesta, jak získat požehnání od Boha. Nenechte v žádné části vaší bytosti prostor pro jakoukoli negativitu. Očistěte vaše tělo bolesti a dokažte, že jste osobou plnou respektu a důstojnosti, vnitřní síly a moci. Očistěte své tělo bolesti, ať se můžete projevit ve vaší plné kráse a pravé podstatě.

Ti, kteří nepracují se svým tělem bolesti, zastřou horizont svých možností stejně tak, jako mraky zahalí slunce. Aktivní tělo bolesti zakrývá oblohu života oblaky. Chcete-li se zbavit mraků, buďte služebníky Boha tím, že věnujete čas studiu Božské duchovní moudrosti, budete respektovat sami sebe díky očištění svého těla bolesti a milovat bližního svého projevem tolerance, odpuštění, laskavosti a pomoci ostatním. Řiďte se pravidlem: Služte svému duchu, který vás vede. Respektujte vaši duši, která obsahuje v sobě vše hodnotné. Milujte své tělo, protože je chrámem nejvyššího Boha. Pokud se k sobě budete takto chovat, získáte jasnou představu Boha a vše ve vašem životě bude možné. Čistota vašeho těla bolesti je doprovázena posvátností. Vnímání posvátnosti vede ke službě. Popravdě, neutralizujete-li vaše tělo bolesti a věnujete se studiu Božské duchovní moudrosti, pak sami chcete život naplnit službou a pomocí ostatním. Se službou přichází Láska. Pokud však nevíte, jak pomoci ostatním, pravděpodobně nevíte, jak milovat. A pokud nevíte, jak milovat, pravděpodobně nevíte, jak se správně učit. A bez schopnosti se učit, není možné nenalézt svobodu.

Ti, kteří jsou opravdu šťastni, dokázali neutralizovat své tělo bolesti a dovolili tak Slunci, aby mohlo prozářit jejich život. Pamatujte si, že dobré oblečení získává hodnotu pouze tehdy nosí-li ho moudrá osoba. Příležitosti přichází těm, kteří očistili své tělo bolesti. Pokud se nedokážete zbavit svěho těla bolesti, příležitosti se vám budou vyhýbat. Ti, kteří neutralizovali své tělo bolesti a žijí život dle Božské duchovní moudrosti, pociťují naplnění povzbudivou energií, novým životem a duchovním pokrokem. Naopak ti, kteří žijí pod vlivem těla bolesti nebo sedmi negativních karmických vlivů, vyčerpávají svou zásobárnu energie. Bo jí se budoucnosti a nerozumí smyslu života. Staví svůj hrad na písku, žijí bez zásad a přitahují k sobě problémy a neštěstí. Ti moudří z nás naopak pracují na neutralizaci svého těla bolesti a staví svůj hrad na skále Božské duchovní moudrosti. Ani vichřice nebo potopy nedokáží zničit tento hrad. Když čistíme své tělo bolesti, procházíme stejným ohněm, jako matka prochází při porodu svého dítěte. Toto je zákon přírody, který platí ve všech odvětvích života. Například, co se týka moudrosti, dokážeme si představit, že existuje soulad mezi všemi jejími částmi. V tomto případě, opravdová moudrost může sloužit jako zdroj inspirace, podpory a světla. Nepřináší-li moudrost inspiraci, světlo nebo pomoc, není ničím jiným než zátěží. Moudrost je to největší dobro, které můžeme přijmout od Boha, a skrze moudrost by každý měl měřit stejnou měrou malé i velké myšlenky, city a činy. Má-li člověk opravdovou moudrost, dokáže ocenit stejně jak malé, tak i velké věci. Bůh také ohodnocuje jak Slunce, tak lidské bytosti. Slunce v sobě skrývá obrovskou sílu, ale Bůh přikládá stejnou hodnotu jako Slunci také lidským bytostem.

Očištěním svého těla bolesti porozumíte duchovním zákonům a naučíte se je správně používat. Tím, že získáte opravdové porozumění vesmíru, porozumíte sami sobě. Univerzální duchovní učení – vědění nám poskytuje přímou cestu k nalezení pravdy, pomáhá nám zbavit se závoje egoismu a probudit naši intuitivní moudrost. Pokud si uvědomíme, že jsme božské podstaty, pak můžeme získat duchovní osvobození. Během naší duchovní praxe se naše mysl dostává do stavu absolutního ticha a meditativního vnímání. Díky tomu jsme schopni vidět věci v uceleném komplexu. Při práci s meditací je nejvyšší umění pozorovat naši mysl bez toho, aby nás rušily myšlenky. V tomto prostoru úplné pozornosti se soustředíme pouze na vymazání všech obrazů a myšlenek, které v mysli máme, a docházíme k uvědomění, že neexistuje žádný rozdíl mezi pozorovatelem a pozorovaným. Ego se stane nečinným a přestane existovat rozdvojenost. Naším cílem je oprostit od ega a směřovat naši vědomou mysl k nekonečnu věčnosti. To nám dovoluje pozorovat naše myšlenky bez toho, abychom se v nich museli emocionálně angažo vat. Smysluplná vnitřní duchovní práce s meditací je nejlepší metodou k neutralizování těla bolesti, jež dovoluje božskému zdroji v nás sloučit se s Božím světlem. Výsledkem je, že veškerá temnota mizí. Kamkoliv přijdete, bude tam světlo, láska a naplnění.

Dr. Joseph Michael Levry /zakladatel Nahm jógy v dnešní podobě/

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Články