Inspirála

logo

JAK VIDÍ SOUČASNÝ VÝVOJ MAYSKÝ STAŘEŠINA CARLOS BARRIOS ?

CARLOS BARRIOS – O TRANSFORMACI Carlos Barrios je mayským stařešinou a Adžq´idž (což jest kněz a duchovní vůdce) kmene Orlů. Carlos zahájil výzkum různých mayských kalendářů, které obíhají. Carlos spolu se svým bratrem Gerardem studovali s mnohými učiteli a udělali interview s přibližně šesti sty tradičními mayskými stařešiny kvůli rozšíření svého rozsahu vědomostí. Carlos rychle objevil, že je několik protichůdných interpretací mayských hieroglyfů; petroglyfů, posvátných knih Chilam Balam (ručně psané mayské knihy ze 17. století) a různých starobylých textů. Carlos našel několik důrazných slov pro ty, kdo asi přispívají ke zmatku..

Carlos Barrios: „Antropologové navštěvují místa chrámů a čtou nápisy a vymýšlejí si historky o Mayích, ale nečtou symboly správně. Je to jen jejich představa. Další lidé píšou o proroctvích ve jménu Mayů. Říkají, že svět skončí v prosinci 2012. Mayští stařešinové se na ně zlobí. Svět neskončí. Bude transformován.“ „Nadále nejsme ve světě Čtvrtého Slunce, ale ještě nejsme ve světě Pátého Slunce. Toto je mezičas, čas přechodu. Jak procházíme skrz přechod, máme zde obrovské celosvětové zostřování znečišťování životního prostředí, sociálního chaos, války a právě probíhající změny Země.“

Pokračuje: „Lidstvo bude pokračovat, ale jiným způsobem. Změní se hmotné struktury. Z toho budeme mít příležitost být více lidmi. Žijeme v nejdůležitější éře mayského kalendáře a proroctví. Všechna proroctví světa, všechny tradice se dnes sbíhají. Není čas na hry. Duchovní ideál této éry je akce.“

Carlos nám řekl: „Domorodci mají kalendáře a vědí, jak je přesně interpretovat – nikoliv druzí. Chápání času, ročních období a cyklů mayských kalendářů samo dokazuje, že je zbytečné a vyumělkované. Mayové rozumějí 17 různým kalendářům, tkaovým jako jsou Tzolkínovy nebo Čolq´idž, některé z nich mapují čas přesně při rozpětí větším než deset milionů let.“

„Jak bylo předpovězeno matematickými cykly mayského kalendáře. – Bude změna – všechno se změní. Mayští „hlídači dne“ vidí 21. prosinec 2012 jako datum znovuzrození, začátek světa Pátého Slunce. Začne nová éra vedoucí z – a vyznačovaná tím, že sluneční meridián překříží galaktický rovník a sám se zařadí so středu galaxie.“

Na úsvitu 21. prosince 2012 poprvé za 26 tisíc let se Slunce pozvedne ke konjunkci průniku Mléčné dráhy a roviny ekliptiky. Tento kosmický kříž je považován za vtěleni Posvátného Stromu, Stromu života a je vzpomínán ve všech světových duchovních tradicích . Někteří pozorovatelé říkají, že toto seskupení se srdcem galaxie v r. 2012 otevře kanál pro vesmírnou energii, aby proudila skrz Zemi, čistíc ji a vše, co spočívá nad tím, vše vzestoupí na vyšší úroveň vibrací. Carlos nám připomíná: „Tento proces už začal. Změna se nyní zrychluje a bude se dále zrychlovat.

Pokud se mohou lidé Země k tomuto datu r. 2012 dostat v dobré formě, aniž by toho na Zemi příliš zničili, vyrosteme výše na novou, vyšší úroveň. Ale abychom se tam dostali, musíme nesmírně změnit mocné síly, které usilují, aby tu cestu zablokovaly.“

Datum, které je v kalendáři specifikováno jako den zimního slunovratu, neznamená konec světa. Mnozí lidé zvenku píší o mayském kalendáři a dělají z toho senzaci, ale oni nevědí. Ti, kteří vědí, jsou domorodí stařešinové, kteří jsou pověřeni zachovávat tradice.

Carlos nám řekl: „Nyní je ekonomika fikce. Prvních pět let přeměny, spadajících od srpna 1987 do srpna 1992 bylo začátkem destrukce hmotného světa. Postoupili jsme nyní o deset let hlouběji do přeměňující fáze, a mnohé z takzvaných zdrojů finanční stability jsou ve skutečnosti díra. Banky jsou slabé. Je to pro ně ožehavý moment. Mohou padnout celosvětově, nedáme-li pozor. Tedy lidé si nyní dávají pozor.“

Severní a jižní pól se oba rozpadají. Hladina vody v oceánech stoupá. Ale ve stejnou dobu se také zvedá země v oceánu, obzvlášť poblíž Kuby. Carlos vyprávěl příběh o nejposlednějších mayských novoročních obřadech v Guatemale. Říkal, že jeden vážený mayský stařešina, který po celý rok žije v osamělé horské jeskyni, přicestoval do Čičikastenango (Chichicastenango v Guatemale), aby při obřadu s lidmi promluvil. Stařešinové sdělili jednoduchou, přímou zprávu. Vyzvali lidské bytosti, aby se spojily pro podporu života a světla.

„Právě teď každý člověk i skupina jdou svou vlastní cestou. Stařešinové z hor řekli, že je naděje, pokud se lidé světla mohou spolu sejít a na nějaké cestě sjednotit. Žijeme ve světě polarity – den a noc, muž a žena, pozitivní a negativní. Světlo a tma se navzájem potřebují. Jsou v rovnováze.“

„Právě teď je tmavá strana velmi silná, a (je) velmi jasné, co chtějí. Udržovali svou představu a své priority zcela jasně, a také jejich hierarchii. Pracují mnoha způsoby, takže nejsme schopní se spojit v r. 2012 se spirálním Pátým světem.“

„Na světlé straně si každý myslí, že oni jsou ti nejdůležitější, že jejich vlastní chápání nebo chápání jejich skupiny je oním klíčem. Je rozdílnost kultur a názorů, tedy je zde soutěživost, rozptyl a ne zaměření na jednu stranu.“

Carlos se domnívá, že tmavá strana blokuje jednotu prostřednictvím negací a materialismu. Pracuje také (na tom), aby zničila ty, kteří pracují se světlem, aby Zemi dostali na vyšší úroveň. Mají rádi energii starého, upadajícího Čtvrtého světa, materialismu. Nechtějí, aby se to změnilo. Chtějí zůstat na této úrovni, příští úrovně se bojí.

Tmavá moc upadajícího Čtvrtého světa nemůže být zničena nebo přemožena. Je na to příliš mocná a jasná, a to je špatná strategie. Temnota se může pouze přeměnit, když se porovná s jednoduchostí a otevřeností srdce. To je to, co vede k jednotě, klíčová představa pro svět Pátého Slunce.

Carlos řekl, že vynořující se éra Pátého Slunce může vyvolat pozornost k nejvíce přehlíženému prvku. Zatímco čtyři tradiční živly (prvky) – Země, vzduch, oheň a voda ovládaly různé epochy v minulosti, bude tu pátý, uvažující v čase Pátého Slunce – tento prvek je ´ÉTER.

Slovník definuje éter jako „hypotetickou substanci, o níž se předpokládá, že zabírá veškerý prostor, vyhrazený pro zdůvodnění elektromagnetického vyzařování prostorem.“ Asi by se to mělo definovat jako „prostor mezi prostorem“. Navrhl bych, že by se to mělo vyhlásit jako srovnání nabitých částic z našeho solárního systému (Slunce) s příbojem naší galaxie (Mléčná dráha. Element éteru představuje duchovní energii.

„Element Pátého Slunce je božský. V souvislosti s éterem může být i připojení polarit. Už ne více temnoty a světla v lidech, ale jakási nadšená jednota. Ale to právě teď tu říši temnoty nezajímá. Oni se šikují, aby tomu zabránili. Usilují o nerovnováhu Země a jejího životního prostředí, že budeme nepřipraveni k uspořádání r. 2012.“

„Potřebujeme spolu pracovat pro mír a pro rovnováhu s druhou stranou. Potřebujeme pečovat o Zemi, která nás sytí a ochraňuje. Potřebujeme nyní vložit celou svoji mysl a srdce do usilování o jednotu, abychom čelili druhé straně a zachránili život.“

„Jsme narušení – nemůžeme dále hrát. Naše planeta může být obnovena nebo zpustošena. Nyní je čas se probudit a vzchopit se k akci. Každého je potřeba. Nejste zde bez účelu. Každý, kdo tu nyní je, má nějaký důležitý účel. Je to těžká, ale speciální doba. Máme příležitost pro růst, ale pro tento okamžik historie musíme být připraveni.“

Carlos říká: „Je připraveno, že prorokované změny nastanou, ale náš postoj a naše akce určují, jak těžké nebo mírné budou. Potřebujeme konat, dělat změny, a vybrat lidi, kteří nás reprezentují, kteří chápou a kteří přijmou politické akce, aby Zemi ctili.

„Meditace a duchovní cvičení jsou dobré, ale také akce. Je velice důležité mít jasno (v tom), kdo jste, a rovněž o vašem vztahu vůči Zemi. Rozvíjejte se podle svých vlastních tradic a volání svého srdce. Ale pamatujte na to, abyste si vážili růzností a usilovali o jednotu. Jíst rozumně – spousta jídla je zkaženo buď subtilně nebo hrubým způsobem. Dávejte pozor na to, co dáváte svému tělu. Učte se uchovávat potraviny a šetřit energií. Učte se nějakým dobrým dýchacím technikám, tak abyste se stali pány svého dechu. Buďte čistí. Následujte tradice s hlubokými kořeny. Není důležité, jaké tradice, vaše srdce vám řekne, ale musí mít hluboké kořeny.“

„Žijeme ve světě energií. Důležitým úkolem této doby je naučit se důležitosti – nebo poznat energii každého a všeho lidí, rostlin, živočichů. To se stane zvýšenou měrou důležitým, až se dotáhneme na svět Pátého Slunce, se kterým je spojen prvek ´éter´ – říše, kde energie žije a proplétá se. Jděte na posvátná místa Země a modlete se za mír, a mějte úctu vůči Zemi, která nám dává potravu, oblečení a obydlí. Potřebujeme znovu zaktivovat energii těchto posvátných míst. To je naše práce.“

„Jednou jednoduchou, ale účinnou technikou modlitby je světlo bílých nebo miminkovsky modrých svíček. Přemýšlejte ve chvíli klidu. Říkejte své záměry plamenu a posílejte jeho světlo vůdcům, kteří mají moc způsobit válku nebo mír.“

Carlos nám připomenul, že to je rozhodný moment pro lidstvo a pro Zemi. Každý člověk je důležitý.

Říkal, že stařešinové otevřeli dveře tak, aby i ostatní rasy mohly přijít do mayského světa, aby získali tradici. Mayové dlouho ctili a vážili si těch, kteří jsou jiné barvy, jiné rasy a jiných duchovních systémů. Vědí, že osud mayského světa se vztahuje k osudu celého světa.“

moudrost je v jednoduchosti. Láska, ůcta, tolerance, podílení se, vděčnost, odpuštění. Není to komplikované nebo vyumělkované. Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Všichni potřebujete to, co je uvnitř vás. Velcí učitelé říkali, že zde je začátek. Nalezněte své srdce a najdete svou cestu.“

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Co se děje? O současných událostech..