Inspirála

logo

Kniha Gregga Bradena SMYSL ZMĚN 2012

O autorovi knihy americkém vědci Greggu Bradenovi – O koediční spolupráci nakladatelství EUGENIKA a MACRO EDIZIONI – O přátelství a spolupráci Gregga Bradena a italského badatele a lektora Silvana Paolucciho

GREGG BRADEN – UZNÁVANÝ AMERICKÝ VĚDEC, PRŮKOPNÍK NOVÉ VĚDY

Gregg Braden je mezinárodně uznávaným průkopníkem „nové vědy“ spojující vědu a poznatky získané od starověkých civilizací. V průběhu energetické krize v 70. letech minulého století pracoval jako odborník na počítačové modelování v geologii pro firmu Phillips Petroleum a během posledních let studené války byl zaměstnán jako tvůrce počítačových systémů u společnosti Martin Marietta Defense Systems. V roce 1991 se stal technickým provozním ředitelem firmy Cisco Systems a pod jeho vedením vznikl tým, jehož úkolem je zabezpečovat spolehlivost současného internetu. Už více než 25 let se Gregg Braden věnuje bádání ve vysokohorských vesnicích a vzdálených klášterech a studiu zapomenutých textů, aby odhalil jejich nadčasová tajemství. S jeho prací se nyní můžeme setkat na televizních kanálech the History Channel, the Discovery Channel, the Sci Fy Channel a NBC.

Bradenovi objevy vedly k vydání knih, které otřásly základy stávajícího pohledu na svět: The Isaiah Effect (Izajášův efekt), Matrix – božský zdroj (v roce 2009 vydalo nakladatelství Metafora v češtině a nakladatelství Columbus ve slovenštině) a jeho nejnovější dílo Smysl změn 2012 a další vývoj Země, jež se umístilo na pátém místě žebříčku nejprodávanějších knih New York Times už za dva týdny po vydání. Práce Gregga Bradena byla doposud publikována v sedmnácti jazycích ve 33 zemích a nepochybně svědčí o tom, že klíč k naší budoucnosti leží v moudrosti naší minulosti.

DOPIS GREGGA BRADENA ČTENÁŘŮM O SMYSLU ZMĚN 2012 … „V průběhu své kariéry, kdy jsem pracoval u průkopnických společností jako například Martin Marietta Aerospace, Phillips Petroleum nebo Cisco Systems, jsem došel k závěru, že existuje významný princip, který se uplatňuje jak ve všedním životě, tak ve firemním prostředí.

Zní jednoduše takto: Pokud nám něco nedává smysl, je to zpravidla tím, že nemáme úplné informace. Co se mě osobně týče, nedává mi smysl strach a kontroverzní názory týkající se roku 2012 – konkrétně tedy konce současného 5125letého cyklu mayského kalendáře. Předpovědi pro období spojené s tímto rokem se liší; zahrnují prognózu jak epochy zmatků a zkázy, tak tisícileté éry míru a vzájemné spolupráce. Ale která z nich je ta správná? Co můžeme opravdu očekávat, zatímco se přibližujeme tomuto záhadnému datu a rokům, jež přijdou po něm? Když jsem se pustil do svého osobního výzkumu koncového data 2012, záhy jsem přišel na to, že odpověď na mé otázky žije v podobě poselství zakódovaného do prastaré mapy času. A své závěry a zjištění prezentuji právě v díle Smysl změn 2012 a další vývoj Země.

Tato kniha vznikla jako výsledek čtvrt století trvajícího průzkumu a objevů, které se týkají našeho vztahu k cyklům času. Vzhledem ke skutečnosti, že cykly se zpravidla opakují, budeme-li vědět, kam se podívat v minulosti, budeme zároveň vědět, co můžeme očekávat v budoucnosti. Naštěstí nám matka příroda darovala nástroj, jenž nám pomůže. Prostřednictvím unikátního kalkulátoru časového klíče, jehož využití kniha na příkladech názorně demonstruje, si dokáže každý snadno určit data ve své osobní či světové minulosti, která obsahují podmínky, jejichž výskyt můžeme v opakovaném cyklu očekávat. Ať už hovoříme o lásce, zradě, úspěchu nebo o záhadě roku 2012, spočívá význam tohoto pohledu na čas v tom, že každý cyklus s sebou zároveň nese příležitost – takzvaný bod volby, jenž nám umožňuje docílit v rámci navracejícího se vzorce nového výsledku. A právě díky takovémuto chápání se můžeme odklonit od zhoubných rozhodnutí, která jsme činili v minulosti, a zároveň pohlédnout směrem, jenž nám ukazuje cestu k dosažení nejvyššího potenciálu našeho života.

Smysl změn 2012 a další vývoj Země jsem napsal z jednoho konkrétního důvodu, a to pomoci nám lidem, abychom se stali lepšími a budovali lepší svět. Uprostřed tolika obav a nejistot, jež zahalují rok 2012 a dokonce i dobu, která přijde po něm, nabízí má kniha solidní a na faktech založený náhled do událostí, jež můžeme realisticky očekávat od konce velkého mayského cyklu o zimním slunovratu 2012. Dovoluji si vás tedy pozvat na společnou pouť směřující k novému a významnému způsobu vnímání času a naší budoucnosti. Jestliže jste si někdy položili otázku, zda se historie opakuje, tato kniha se vám bude bezpochyby líbit!“ Gregg Braden

Kniha „Smysl změn a další vývoj Země“ vyšla v nakladatelství EUGENIKA jak v češtině, tak ve slovenštině. Kniha je zároveň prvním titulem společné co-edice nakladatelství Eugenika a italského nakladatelství Macro Edizioni, které je v Itálii leadrem v produkci knih, DVD a dalších nosičů v oblasti zdraví a osobního rozvoje.

SVETOZNÁMY VEDEC SILAVANO PAOLUCCI V MARCI V BRATISLAVE

Charizmatický taliansky vedec, terapeut s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorý spája múdrosť a pravdu Západu, Východu, Severu i Juhu.

Silvano Paolucci prináša prehľad udalostí, fakty, vedecké poznatky a posolstvá v súvislosti s diskutovaným rokom 2012. Sú to dôveryhodné a zrozumiteľné informácie o súčasných zmenách na Zemi, v spoločnosti, v ekonomike, v našich životoch a v nás. Silvano Paolucci zakomponoval poznatky z knihy svojho priateľa amerického vedca Gregga Bradena Zmysel zmien 2012 a ďalší vývoj Zeme do svojich prednášok a publikačnej činnosti.. Je to Kľúč k pochopeniu princípov prírody a vesmíru. Pohľad do budúcnosti s použitím časových cyklov.

Nová mezinárodní vydavatelská spolupráce EUGENIKA & MACRO EDIZIONI

Nakladatelství EUGENIKA na Slovensku a v Česku a nakladavatelství MACRO EDIZIONI v Itálii sledují stejné cíle, tj. podporovat osobní růst čtenářů jejich knih. Proto se zakladatelé obou vydavatelství Alexander Giertli a Giorgio Gustavo Rosso skrze významného prostředníka Jitku Třešňákovou rozhodli navázat významné mezinárodní partnerství, jehož cílem je vydávat knihy, které jsou pozoruhodné z kulturního i vědeckého hlediska. Kniha SMYSL ZMĚN 2012 je jedním z prvních příkladů tohoto nového druhu obchodních vztahů založených na vzájemné důvěře a pochopení toho, jak důležité je přátelství mezi jednotlivci, firmami i národy.

PŘÁTELSTVÍ ITALSKÉHO BADATELE SILVANA PAOLUCCIHO A AMERICKÉHO VĚDCE GREGGA BRADENA

  • Braden napsal na základě svých mnohaletých bádání knihu SMYSL ZMĚN 2012, Paolucci zakomponoval poznatky v ní obsažené do svých přednášek a konferencí tak, aby je přblížil publiku v Evropě.
  • Paolucci pozval již několikrát Bradena na konference do Itálie, kterých se zúčastnili společně a za účasti také dalších vědců (např. Bruce Lipton, Massaru Emoto a další).

KNIHA Smysl změn 2012 a další vývoj Země

Uznávaný americký vědec GREGG BRADEN spojuje poslední poznatky moderní vědy s prastarými moudrostmi předešlých civilizací

Co nám svědectví našich předků sděluje o záhadě prosince roku 2012 a době, která přijde po něm?

Dle máyského kalendáře 21. prosinec 2012 signalizuje konec dlouhého a záhadného cyklu času – velkého světového věku, jenž začal před 5 125 lety. V minulosti vždy představoval konec takovýchto cyklů spouštěcí mechanismus zkázonosných zvratů, které přetvořily tvář Země a změnily celé civilizace. Mezi prognózami, jež se týkají roku 2012 a doby, která přijde po něm, najdeme předpovědi éry chaosu a zkázy, ale také tisícileté období míru a vzájemné spolupráce.

Jaký význam má pro nás rok 2012 v současnosti? Odpověď na tuto otázku existuje v podobě poselství zakódovaného do prastaré mapy času. Gregg Braden, jenž se podle žebříčku New York Times řadí k nejprodávanějším autorům, propojuje ve své nové, strhující knize moderní objevy o vzorcích přírody (o takzvaných fraktálech) s pohledy dávných civilizací na cyklický princip vesmíru. Výsledkem tohoto spojení je významný model času – fraktální čas.

Na základě uplatnění fraktálního času na historii světa a života přichází Braden s myšlenkou, že všechno – válkami a mírem mezi národy počínaje a osobními vzorci lásky i zrady konče – odráží navracející se cykly naší minulosti. S novým opakováním s sebou každý cyklus přináší silnou, umocněnou verzi sebe sama a zároveň i příležitost, kterou Braden nazývá bod volby a jež nám umožňuje dosáhnout v rámci daného vzorce nového výsledku.

Gregg Braden představuje veřejnosti vůbec poprvé kalkulátor časového klíče v tištěné podobě a seznamuje čtenáře s nebývalým pohledem na události, které můžeme očekávat ve svém osobním životě i ve světě v době, kdy se blížíme ke konci současného světového cyklu, a tedy v roce 2012.

Prostřednictvím srozumitelných a krok za krokem popsaných a vysvětlených instrukcí můžete odhalit:

• Jak se podmínky pro rok 2012 objevily už v minulosti a co můžeme očekávat, až se budou znovu opakovat.

• „Žhavá data“, jež skrývají nejvyšší hrozbu válek, největší příležitosti k míru a klíč k ekonomickým cyklům v budoucnosti.

• Své osobní časové klíče pro nejdůležitější události pro podnikání, vztahy i životní změny.

• Co pro nás minulé klimatické cykly, cykly globálního oteplování či zemského ochranného magnetického pole a další znamenají dnes.

Gregg Braden nás neformálním stylem seznamuje s novými objevy a skutečnými událostmi, a poskytuje nám tak úhel pohledu, který nám pomáhá porozumět dramatickým změnám dnešního světa. Právě díky takovémuto pochopení nás odklání od ničivých rozhodnutí, jež jsme činili v minulosti, a zároveň nám odhaluje velké tajemství naší doby v historii i dění, které můžeme očekávat od blížícího se data 21. prosince 2012.

OBECNÁ ANOTACE KNIHY

Mohlo by spojení vědy a spirituality přinést odpovědi na nejhlubší mysteria lidské minulosti a zároveň vyřešit problémy, kterým můžeme jako lidstvo čelit v budoucnosti? Podle autora této fascinující knihy rozhodně ano. Gregg Braden se ke svým závěrům dostal přes vlastní úspěšnou kariéru – pracoval pro vojenský průmysl, později jako vývojář softwaru pro přední americké počítačové firmy, ale už od dětství se zajímal o opakující se vzorce v přírodě i v lidském jednání. Jejich důkladné studium ho přivedlo až k zavedení pojmu fraktální čas, jehož vysvětlení a aplikace na možné budoucí události tvoří hlavní téma textu této knihy. Její podrobný úvod je věnován analýze proroctví starých Mayů a dalších civilizací, aby čtenář získal vědomostní základ o tom, proč se v roce 2012 očekávají mimořádné události, ale zároveň se věnuje důležitému kosmologickému výkladu toho, jak se mění postavení Sluneční soustavy v Mléčné dráze s ohledem na pozici v roce 2012. Ve všech těchto veskrze faktických údajích a v nejdůležitějších historických událostech pak autor nalézá a popisuje důležité vodítko pro budoucnost – opakující se časové cykly, v nichž probíhají důležité události, které pak můžeme předvídat i do budoucna. Kromě toho, že Gregg Braden časové fraktály objevil a popsal, odhaluje v knize také časový klíč, s jehož pomocí si může každý čtenář vypočítat roky, ve kterých ho čekají stejné podmínky, za nichž se v jeho životě dříve objevily přelomové události. Pozoruhodné je, že časový klíč nemusíme využívat pouze pro naše jednotlivé životy, ale že funguje i na historii celých národů a jejich zásadní dějinné milníky. Jestliže tedy umíme ve své minulosti rozpoznat události, které nás nějakým zásadním způsobem formovaly, například rozvod rodičů, úmrtí blízkého člověka, důležitý vlastní profesní úspěch či třeba nečekané vážné zdravotní potíže, pak si s časovým klíčem můžeme vypočítat, kdy v budoucnosti nastanou okolnosti velmi podobné těm, jež vedly ke spuštění těchto přelomových příhod. To samozřejmě přináší jedinečnou možnost s okolnostmi předem pracovat, čímž zamezíme opakování negativních událostí, ale podpoříme pozitivní podmínky, které pak s sebou mohou přinést lepší zdraví, úspěchy v práci, spokojené partnerství či klidný rodičovský život – prostě cokoli, co ve svém životě z jakéhokoli důvodu momentálně postrádáme…

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Informace pro tisk