Inspirála

logo

SPOLEČNĚ NA CESTĚ KE SVĚTLU: O aktuálních událostech a o METAMORFICE..

NĚŽNĚ VYTÁHNOUT PROBLÉMY NAPOVRCH, ZVĚDOMIT JE A UVOLNIT ZNAMENÁ VYTVOŘIT LÁSKYPLNÝ PROSTOR SVĚTLU V SOBĚ

 • Na energetické úrovni je proces uvolňování bloků, jež se aktivuje stimulací reflexních zón páteře, podél které jsou v zakončeních kořenových nervů tyto bloky uloženy a jež jsme nazvali METAMORFNÍ TECHNIKA PROMĚNY, je ve své podstatě postupným VYTVÁŘENÍM MÍSTA PRO SVĚTLO V NÁS.
 • Díky svým principům, své láskyplnosti a své jemnosti, tedy aspektům, jež charakterizují Novou Zemi, se METAMORFIKA stává z metody pro „hledající“ úžasným prostředkem pro široký okruh všech, kdo se touží „odlehčit“, uzdravit, probudit, nalézt Sebe v sobě. V minulých letech trochu nadčasová metoda, neboť fungující na prozatím pro mnohé neviditelné jemnohmotné úrovni, se nyní stává velkou podporou při přechodu z mysli a jejich „omezujících“ programů do srdce pro stále širší okruh lidí.
. Původní vize „METAMORFIKA DO KAŽDÉ RODINY“ pro vzájemnou společnou podporu a proměnu v uzavřeném energetickém okruhu rodiny se začíná realizovat.
 • Nejbližší kurzy METAMORFNÍ TECHNIKY v ČR:
 • 31.07..- 02.08.2020 – ZÁKLADY MT – Zahrada živlů, KRKONOŠE
 • 21.- 23.08.2020 – MT III. VĚDOMÉ BYTÍ – Zahrada živlů, KRKONOŠE
 • 11.- 13.09.2020 – ZÁKLADY MT – ON-LINE KURZ
 • 18.- 20.09.2020– ZÁKLADY MT – Zámek NAPAJEDLA u Zlína
 • 02.- 04.10.2020 – MT III. VĚDOMÉ BYTÍ – Zámek NAPAJEDLA u Zlína
 • 23.- 25.10.2020 – ZÁKLADY MT – MODRA – HARMONIA u Bratislavy
 • 06.- 08.11.2020 – MT III. VĚDOMÉ BYTÍ – ON-LINE KURZ
 • LISTOPAD 2020 – MT IV. – VESMÍRNÉ PRINCIPY NA ZEMI (přesný datum a místo – zámek Napajedla či Zahrada živlů v Krkonoších – budou upřesněny)

TEĎ A TADY

Začátkem března jsem se vracela z kouzelného kurzu Metamorfiky v Košicích do mého italského domova se záměrem vše sbalit a během pár dní se přestěhovat na Moravu. Bylo to v momentě, kdy se z důvodů protivirových opatření poměrně rychle zavírali letiště i hranice. Dva zrušené lety, neplánovaný pobyt v Bratislavě, namísto z Bratislavy jsem odletěla z Vídně a namísto do Bergama jsem přiletěla do Říma, který je o 500km jižněji. V hluboké důvěře jsem byla otevřená všem nejlepším možnostem a v následování intuice vše plynulo krásně lehce ..

Z důvodů „vnějších opatření“ jsme oproti našim plánům zůstali další tři měsíce ve třígeneračním složení v Itálii. A nebylo pozastaveno jen naše stěhování. Byla jsem zastavena v téměř kompletní nehybnosti, nečinnosti, ne reakcích, ne aktivitě. Nějaká vnější síla tlačila na mé odpojování se z programů, záměrů, představ. Vše se dělo tak, abych měla prostor postupně uvidět původ i smysl toho, co se odehrává ve společnosti a na zemi, co se odehrává v systému naší rodiny, co se děje ve mne…

Několikrát v životě jsem prošla i několikatýdenním retreatem, třemi měsíci poprvé.. Vjemy, intuice a pocity se spojovaly v obrazy, obrazy ve filmy. Filmy přinášely uvědomění a vše ještě dokreslovaly vizionářské sny.

Začala jsem každou buňkou vnímat v různých rovinách „bod zlomu“..

Čím dál zřetelněji jsem vnímala Novou Zemi v její Jednotě a její působení na mé Vědomí.

Nejdříve jsem měla pocit, že téměř vše v mém „starém“ životě je „staré“. V hlubokém procesu a pod mikroskopickou lupou byly mé osobní, vztahové i pracovní postoje. Vnímala jsem, že jediné, co mám dělat, je jen BÝT… BÝT LÁSKOU, V JEDNOTĚ SE VŠÍM, V RADOSTI. Bylo tak snadné uvidět vše to, co tím není..

.

VLIV SOUČASNÝCH ZMĚN NA TVOŘENÍ A PRÁCI

Tímto procesem prochází také tvůrčí a pracovní rovina. V prostoru Nové Země se procesy evoluce Vědomí a uvolňování bloků, jež jsou mou „pracovní parketou“, dějí jinak, lehčeji, rychleji.. K vynesení traumat a programů do vědomí, k jejich následnému uvolněním a k vnitřní harmonizaci těch, kdo vnímají potřebu, dochází pouhým spolubytím s těmi, jež udrží vysoko vibrační pole Jednoty a případným jemným doprovodem v procesu uvědomění a uvolnění.

.

TECHNOLOGIE versus ŽIVÝ KONTAKT

V reakci na aktuální dění, na možnost šíření této „metody – nemetody“ do všech míst a do každé rodiny a pro rozvoj vzdělávacího projektu INSPIRALA jsem také vedena definovat hranici použití technologií.

Na jaře jsem po více než měsíční přípravě OFF-LINE kurzu došla k poznání, že touto „studenou“ techno cestou jít nemůžeme a přípravu off-line kurzů jsem zastavila. Celá tato práce byla velkou investicí a zkušeností, jež ukazuje, že některé živě-opravdové, vícerozměrné a hluboké aspekty jsou přes off- line způsob předávání nemožné. Off-line prostředí vytváří úplně jiné pocity a energie a chybí úžasná uvědomění v interakcích, jež se dějí v průběhu živých kurzů. Z mnoharozměrného interaktivního prostředí, kde se procesy přímo dějí, se stává „ploché“ předání informací levé hemisféře na úrovni mysli.

Z mnohaúrovňového procesu, jež se při kurzech děje, by se stalo něco úplně jiného, schematického a bezrozměrného…

A tak přes spoustu práce a nákladů jsem se rozhodla off-line kurz nespustit a použít tento nástroj pouze jako doplňkový pro naše školy, jež se již nějaký čas připravují na otevření..

Jako udržitelný vnímám nástroj „ON-LINE“ přenosu, tedy živého propojení v přítomném momentě prostřednictvím internetového připojení a programu.

Testujeme rúzné on – line platformy a hledáme tu nejvhodnější pro naše live přenosy. Je to cesta mezi osobním „živým“ setkáním a neosobním nahraným kurzem, i když dle mne není nad osobní setkání .

Připravuji tedy pracovní materiály pro on line kurzy. Jsou to první zkušenosti a prožitky s tím, jak využít technologie a přitom v nich neztratit lidský božský aspekt. Díky této zkušenosti dostává zcela nový rozměr i připravovaná škola pro lektory MT…

.

NOVÉ SMĚRY

Odevzdala jsem jakékoliv představy i lpění, včetně místa mého pobytu, mé mateřské role i projektů INSPIRALY a METAMORFNÍ TECHNIKY se slovy „Děj se pro nejvyšší blaho všech“.. Tento stav netrval den, ale týdny..

S blížícím se Slunovratem jsem po delší době začala vnímat rostoucí aktivitu.. A až teď, pár dní po Slunovratu, se bez jakéhokoliv mého snažení skládá nový obraz… Ten obraz vede jasnou cestou otevření se novému, překročení prahu toho, co jsem léta odkládala. Změna místa pobytu, otevírání „horizontálních“ spoluprací na jednotlivých aktivitách Inspiraly tak, aby mohly být rozvíjeny, kroky k využití dostupných technologií..

Objevující se vize jsou pocitově lehčí, radostnější, barevnější, „pospolitější“, jednodušší..

.

Vše graduje, ukazuje se a přes chaos se vyjasňuje..

.

ČLOVĚK JE TAK JAKO VŠE VE VESMÍRU PRVOŘADĚ ENERGIE.

Lidský organizmus bez jakýchkoliv bloků je na energetické úrovni průchodný. Znamená to, že životní energie proudí v energetickém kanálu „šušumně“, jež se nachází podél páteře v plné síle a je harmonicky rozváděna do jednotlivých energetických center „čaker“, jež pak vitální energií zásobují s nimi propojené orgány a místa v těle.

Takový člověk vyzařuje průsvitné pulzující světlo a je vizuálně „jasný“. Je si sebe-vědomý, soucitný, využívá svůj potenciál a je v plné hojnosti zdraví, tvůrčí energie i hmoty.

Objeví-li se v lidském těle energetický blok, proudění energie v energetickém kanále může být omezeno stejně jako distribuce vitální energie v odpovídající čakře a části těla. Základní emocionálně-psycho-fyzické nastavení, jež nazýváme „matrice“, se tvoří v průběhu těhotenství. Energetické bloky mohou mít tedy původ již ve stresech a traumatech matky či plodu v prenatálním období. Průchodnost vitální energie energetickým kanálem tak může být omezena, neboť negativní prožitky strachů či nedůvěry mohou vytvořit energetický blok – vizuálně tmavý energetický chuchvalec, jež zamezuje jejímu proudění.

Takto „blokované“ místo je vizuálně spíše tmavé. Pokud je tento stav dlouhodobý, může se takový energetický nedostatek projevit různými emocionálními, psychickými či fyzickými problémy.

.

Energetické bloky uvolňuje příjemná a jednoduchá stimulace reflexních zón páteře, tedy METAMORFNÍ TECHNIKA

.

CO SE DĚJE PŘI APLIKACI METAMORFNÍ TECHNIKY

Stimulací reflexní zóny páteře na chodidlech, dlaních a na hlavě prostřednictvím jemných doteků se začnou rozpouštět a uvolňovat zanesená a zatuhlá místa, kde jsou uloženy traumatické zkušenosti. Energetické bloky se uvolní a do vědomí vstoupí obrazy nebo pocity. Dostaly se právě z podvědomí do vědomí a mohou organizmus opustit.

Během tohoto procesu tak člověk může prožít dávno potlačené pocity. Vynoří se kupříkladu myšlenka: „Matka byla přetížená,“ embryo pocítí matčino přílišné zatížení tak, jako kdyby se jednalo o jeho vlastní. Náhle je jasné, proč člověka pocit přetíženosti neustále přepadá, i když vnější okolnosti v současnosti ani zdaleka nejsou natolik stresující, aby takový pocit vyvolaly.

Je možné, že během procedury se tyto vzpomínky uvolní a člověk se rozpláče, má potřebu spát nebo pocítí strach. Často takové zablokované zkušenosti z minulosti vstupují v následujících dnech do vědomí ve snech, nebo člověk může být po dobu několika dnů zmatený, aniž by dokázal říci proč. Jedná se vždy jen o přechodný stav, po němž se dostaví osvobozující výsledek stimulace.

Pocity jako ospalost, zmatenost a nesoustředěnost jsou jen průvodním jevem probíhající transformace buněčné struktury, která se nově uspořádává a mění se směrem k zdravější a plynulejší aktivitě.

Je-li transformace příslušného tématu uzavřena, dojde na místě zablokované zatuhlé energie k jejímu proudění. Rozvinou se jak lehkost, tak i pozitivní vlastnosti či zlepšení fyzického stavu v dané oblasti. Vyjasní se a nastoupí harmonický životní pocit, který se, podle druhu oblasti, může projevovat jako radost, láska, síla, jasnost či jako určité uzemnění a vystředění. Negativní vlivy prenatálního období se v organizmu postupně rozpouštějí a probíhá transformační proces. Na jeho konci člověk pociťuje úlevu a očištění od stop své minulosti.

Negativní životní vzorce se svým omezeným rámcem konání, negativní programy, které člověka nenechají svobodně se rozhodnout, jak se má v té či oné životní situaci zachovat či jak na ni má odpovědět, ustupují větší svobodě jednání. Nyní je člověku umožněno získat docela jiné, nové, dosud nepoznané zkušenosti.

.

Příklad

Člověk naprogramovaný prenatálními vlivy v jejich důsledku často zažívá od svého okolí odmítnutí nebo pocit, že není přijímán a milován. Když se uvolní blok v této oblasti, jeho srdce se otevře a on náhle nalézá lidi, kteří ho milují a přijímají takového, jaký je. Jeho srdce se nyní může otevřít lásce a prožívat radost s ní spojenou. Nádherná zkušenost, kterou mu ale kvůli jeho blokujícím vzorcům nebylo dříve umožněno zažít.

Účinky metamorfózy – proměny patrně nejlépe vystihuje následující věta:

ZBAVUJI SE TÍHY PROSTORU A ČASU.

Toto je jedinečný dar metamorfózy.

.

Další záměry 2020:

SPUŠTĚNÍ WEBU METAMORFNÍ TECHNIKA

PŘÍPRAVA TERAPEUTŮ A LEKTORŮ MT

OTEVŘENÍ ŠKOL INSPIRALA

Jitka Třešňáková

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

 • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
 • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
 • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
 • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Co se děje? O současných událostech..