Inspirála

logo

NAŠE PŘÁNÍ DO NOVÉHO ROKU, DO NOVÉ ÉRY..

Přejeme nám všem pohodový přechod k přibývajícímu světlu a do nového ročního cyklu. Ať je plný vnitřních darů a krás, skutečných citů a upřímných vztahů.. Team Inspirala

  • JSME NA HRANĚ PŘECHODU ZE TMY DO SVĚTLA, ZE STRACHU K LÁSCE, OD EGA K DUŠI, OD PERSONALITY K MULTIDIMENZI­ONÁLNÍ BYTOSTI.. (Jitka Třešňáková)

Poslední měsíce se v mých vizích násobí vjemy týkající se děje na Zemi.

Již téměř fyzicky se třepe a hroutí „realita strachu“, jíž říkáme Matrix. I když se ji Ti, co ji uměle vytváří, snaží udržet zuby nehty, nad vesmírným božským řádem moc nemají. Jejich program pro využívání lidské energie prostřednictvím záměrného udržování nevědomosti, tvoření konzumních a jiných závislostí, masakrálního zneužívání přírodního bohatství země, dolaru a celého bankovního systému, prohnaného a jedovatého farmaceutického a potravinářského průmyslu, sebedůvěru podkopávajícího systému vzdělávání, jež již malé děti odpojuje od sebe samých a tím od vlastního potenciálu a schopnosti nechat se vést vlastní intuicí, šíření strachu jako manipulačního prostředku, zadržování volné energie, KONČÍ

Tento starý program již není slučitelný s programem vývoje vědomí a s vibrací Země. Naše hostitelka se posunula ve své evoluci, zvýšila tím svou vibraci a potřebuje, abychom to samé udělali i my, její hosté. S tím je spojen transformační proces, jež vede dvěma cestami: cestou nevědomou, čili přes vyhrocení situací s tendencí přitvrzovat, pokud nechápeme, anebo vědomou, kdy nasloucháme své intuici a změny konáme vědomě. Všechny tyto události mají jediný záměr: spojit nás se svou opravdovou podstatou a přivést nás do tzv. „PROSTORU LÁSKY“. Vše, co s principy tohoto prostoru není v souladu, se přerodí, přestaví, případně zbourá a vystaví nově.

Obě cesty vedou přes menší či větší chaos, jakýsi neřád a vedou nás k tomu, abychom pustili potřebu kontroly mysli a rozumu a uvnitř v sobě se otevřeli důvěře v sebe, v tento prostor, v to, co se děje.

.

Mnohé se nyní mění mrknutím oka. Mění se vnímání času, hodnot a priorit, mění se plány i rozhodnutí, přenastavují se naše programy, fyzická těla, vnímání sebe, života, bytí. Dochází ke změnám na jemnohmotné a v následku toho i na fyzické úrovni. Mnoho lidí má pocit, že jim chybí pevná půda pod nohama a neví ani proč, ani co mají dělat, neb farma-medicína ani psychologie na toto lék ani radu nemají.

.

V rámci evoluce Země i našeho vědomí se tento scénář cyklicky opakuje. Jeden cyklus trvá jeden platónský rok, čiže 25.920 let se dvanácti dílčími érami v délce 2.160 let. My se nyní již pár let nacházíme v éře Vodnáře, do níž jsme přešli z éry Ryb. To, co se děje nyní, se v historii Země i evoluce vědomí již dělo, jen s jinými kulisami a s jinou úrovní evoluce vědomí, jež se ve své spirále neustále vyvíjí.

.

Přerod do nové éry s sebou nutně nese rozvoj schopnosti otevřít se změnám a přizpůsobit se jí z pojetí „JÁ“ do „MY“. Věk Vodnáře nese poznání pro všechny a pozvedá lidské vědomí o stupeň výše, z roviny duality na úroveň jednoty vědomí, na úroveň kristického vědomí. O tomto procesu hovoří na svých konferencích mj. také vědci nové éry, jako např. geolog Gregg Braden, biolog Bruce Lipton či italský badatel Silvano Paolucci, jež mnohými způsoby dokládají, že JSME VŠICHNI PROPOJENI, že každá myšlenka, emoce a pocit jednoho člověka ovlivňuje nejen jej, ale také jeho partnera, jeho blízké, město, zemi a celý vesmír. Stojíme na prahu VĚDĚNÍ, že jsme to právě MY, kdo vytváříme tuto realitu, na prahu iniziace a uvědomění si, kým skutečně jsme.

Ježíš prý kdysi řekl: “Budete dělat větší věci než jsem zde dělal já.”

Jsme generací, jež plně prožívá jak starý svět, tak novou éru. Každý z nás má přidělenou roli, kterou má hrát a každý z nás nese část z obrovského programu přeměny. Všechny potřebné nástroje již máme. Krásná a plodná planeta Země nám dává hojnost všeho, co pro náš život v lásce bez podmínek, ve tvoření, propojení, radosti a spolupráci potřebujeme.

.

Jsme „na hraně“, na pomezí, v bodu nula. Jsme na začátku toho, co antické kultury nazývají Zlatý věk. A doslova a bytostně záleží na dalších rozhodnutích a krocích každého z nás. Je to přechod OD EGA K DUŠI, čas PROPOJENÍ MYSLI A SRDCE.

Jak se zrodí v tomto prostoru ráj? Co je k tomu potřeba? Na začátku MY A NÁŠ VZTAH K SOBĚ. Ve svém nitru máme odpovědi na všechny své otázky i zdroj pro naplnění všech svých potřeb, veškerou lásku, pozornost, podporu.

To nejsmysluplnější, jež můžeme pro sebe, svou rodinu i zemi nyní udělat, je najít si cestu k sobě, poznat se, vnímat své tělo a své pocity, přijmout se, naplnit se láskou. Věnovat pozornost svým přednostem a zároveň očišťovat svůj charakter od nectností. Poznávat a rozšiřovat své schopnosti a možnosti prostřednictvím důvěry ve svou intuici, svou duši.

Vědomě řídit své vnitřní pochody i vnější reakce.

Přestat se ztotožňovat se svými myšlenkami, emocemi, personalitou či egem, převvzít z jejich rukou vládu nad sebou a začít naslouchat své duši, jež je projevem božského aspektu v nás.

Propojit mozek se srdcem.

Uvědomovat si sebe a provázanost vlastních pocitů, přesvědčení, emocí a myšlenek s událostmi ve své realitě.

Objevovat v sobě důvěru a odvahu.

Otevírat se schopnosti milovat bez podmínek.

Převzít plnou odpovědnost za sebe a svůj život.

Tomuto stavu říkáme „BÝT BDĚLÝM, BÝT VĚDOMÝM“.

Tudíž.. dejme vědomě konec své nevědomosti, lenosti, strachům a vykročme. Proč? Už jenom z lásky k sobě. Zamezíme tak nepříjemnostem, jež by nás k tomu stejně tlačili. Tak proč se dál trýznit?

Dejme se do pohybu, směr PROSTOR LÁSKY v SOBĚ.

Vím, že tentokrát to zvládneme.

.

Sama intenzivně prožívám a uvědomuji si každý jednotlivý krok. Dokumentuji je identifikuji tak, aby tak mohly být podporou..

Založení asociace Inspirála v r.2009 a její aktivity posunující vědomí zapadají do rozkrývajícího se vyššího a širšího záměru, jež ke mne začal přecházet na jaře 2016.

Na základě vědomé spolupráce tvoříme prostor či platformu pro přirozený vědomý praktický život v PROSTORU LÁSKY. Vnášíme tento aspekt do základních oblastí našeho života.

Nově připravované vzdělávací programy sekce InspiralaVÉDY (poznání) jsou mostem pro posun z nevědomí do vědomí, mostem propojení hmoty a duše. Vedle jednotlivých kurzů a pobytů jsou velmi důležitým krokem dva programy, jež dávají postupnou podporu: Škola METAMORFNÍ TECHNIKY a Škola TERAPEUT NOVÉ ÉRY.

K sekci Inspirala MODA mne před lety inspiroval můj proces spojení se s posvátným ženstvím uvnitř v sobě a z něj plynoucí potřeba dlouhých sukní. Vím, jak je také oděv s námi spojený, jak nás ovlivňuje a jak nás může podporovat.

InspiralaTOUR se zrodila z vědomého cestování. Citlivě propojuje potěšení z poznávání krásných míst specifických svou energií a historií s konkrétním záměrem v osobním posunu. InspiralaBODY se věnuje vnějsí i vnitřní péči o tělo, jež je chrámem naší duše při pobytu na Zemi.

Pokládáme základy pro tuto PLATFORMU PŘIROZENÉHO A VĚDOMÉHO BYTÍ A ŽITÍ.

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Co se děje? O současných událostech..