Inspirála

logo

O PŮVODU A OPRAVDOVÉM VÝZNAMU VELIKONOC

Velikonoce jsou podle křesťanské tradice oslavou Smrti a Vzkříšení Ježíše Krista. Ve skutečnosti jde o rekonstrukci odvěkého archetypálního příběhu o smrti Mužského principu a jeho zázračném znovuzrození a vzkříšení skrze Ženský princip. Tento příběh je tak starý jako příběh z dob Sumeřanů, kde Bohyně Innana sestoupí do podsvětí, aby zachránila svého smrtelného muže a přivedla ho zpět k Životu, nebo z dob Egypťanů, kde Bohyně Isis poskládá roztroušené údy svého zavražděného manžela Osirise a počne s ním zázračné dítě jménem Horus, skrze kterého se znovuzrodí mužský princip Duchovního Válečníka. Jak se tento starověký příběh stal hlavní součástí oslav Křesťanského roku? V případě křesťanského příběhu šlo skutečně o mužský a ženský princip zosobněný Jeshuou a Marií Magdalénou. Přišli na Zem jako Avataři a zaseli v západním světě semínka Nového Vědomí, které nazýváme Kristovo Vědomí. Stalo se tak díky práci a učení obou z nich v Izraeli a později Máří Magdalény ve Francii. Semínka Kristova Světla, která v současnosti vzkvétají, byla zaseta před 2000 lety.

Takže, jak se Velikonoce, vajíčka a zajíci pomíchaly s příchodem Kristova Světla? Velikonoce (Easter) nesou podobu jména Bohyně Ostary (Astarte), což je jen další podoba jména Innana, která byla oslavovaná jako Bohyně Plodnosti a Tvořivosti. Vajíčka a králík (zajíc) jsou jasné symboly plodnosti a byli připojeni k příběhu katolickou církví tak, jak je převzala od pohanských kmenů v Evropě ve jménu křesťanství. Katolická církev spojila pohanské obrazy, modly a symboly s novým učením. A tak se pradávné oslavy plodnosti propojily s příběhem o smrti Krista a s procesem Vzestupu.

Vzestup je schopnost posunout se za hranice duality Třetí Dimenze – do nádherného proudu Lásky a Zázraků Vyššího Vědomí Páté Dimenze. Toto učili Kristovy Avataři spolu se zaměřením na Srdce, Bezpodmínečnou Lásku a Jednotu všech věcí. Zdá se tedy příhodné, že se toto starověké učení o vykoupení a spáse Válečníka skrze Bohyni stalo součástí příběhu o Vzestupu a máme si to uvědomit právě v této době. Všechno má svůj účel a důvod!

V případě Jeshui a Marie Magdaleny, po smrti Jeshui ve Svaté Zemi, to byla Marie Magdalena jako Ženská podstata, která nesla Semínka Světla do Francie a pečovala o Kristovo Vědomí v západním světě, dokud nenastal ten pravý čas pro „Druhý příchod Krista“ nebo „Vzestup“ Lidstva na úroveň Páté Dimenze, neboli Kristova Vědomí. „Dítě“, které se narodilo z jejich Posvátného Partnerství, bylo symbolické dítě – Nové Vědomí Země – které mělo pozvednout Lidstvo do Páté Dimenze po dlouhém období Temnoty.

Pro mě je čas Velikonoc vždy časem projevu vděčnosti za život Jeshui jakožto Mužské Kristovské energie, která přinesla Semínka Světla. Ale je to také čas oslavit život Marie Magdalény jakožto Ženské Kristovské energie, která vzala tato semínka do Evropy, kde o ně bylo pečováno těmi, kteří nesli toto Světlo ve své DNA a zajistili, aby se v pravý čas zrodilo „Dítě Světla“ do Srdcí Lidstva a aby mocné energie „Konce Času“ tohoto cyklu zajistily, že se toto „Dítě“ – Nové Vědomí Lidstva – zrodí jako Nové Vědomí Lásky a Jednoty.

Podstata velikonočního času a příběh Kristovské energie se dá také shrnout původním americkým výrazem – „Pravé Partnerství“, nebo jak sama říkám „Posvátné Partnerství“. To je, když energie plynou v dokonalé Harmonii a Souladu s Božskou Vyšší vůlí a vytváří tak Božskou Harmonii a Radost. A v našich životech na Zemi jde hlavně o Vztahy a Partnerství! Naše životy a naše tvořivost je spojená s naší schopností spolupracovat a tvořit spolu s ostatními. Plně vstoupit do Páté Dimenze znamená přivést tyto Vztahy do Pravé Rovnováhy a vytvořit Posvátný Vztah a „Posvátné Partnerství“.

V minulosti jsem hodně pracovala s energií Dvojplamene (angl. „Twin Flame“), což je další způsob jak popsat sílu Posvátného Vztahu nebo Spojení mezi Duchovními Partnery (Partnerství Duše), kteří v sobě i v partnerství ztělesňují Mužský a Ženský princip.

Zjistila jsem, že vznikla spousta nedorozumění a pokřivení ve způsobu, jakým lidé tato partnerství vnímali. Za prvé, mnoho lídí se mylně domnívalo, že vztah s Dvojplamenem má být romantický vztah, který končí svatbou a rodičovstvím a bude šťastný až na věky přesně podle typického maloměšťáckého rodinného obrázku naší pop kultury. Tak je to pravděpodobně proto, že naše kultura je tak zakořeněná v typickém ekonomickém rodinném modelu, že lidé těžko nacházejí pochopení pro vztahy, které překračují tyto parametry. Celá myšlenka „rodiny“ je záležitostí „rodičovské smlouvy“ mezi těmi, kteří chtějí mít děti a dušemi, které se skrze ně touží inkarnovat, a to není součástí energie Dvojplamene (Twin Flame) nebo Posvátného Spojení. Účelem Posvátného Spojení je ztělesnění Mužského a Ženského principu jako přímého zrcadlení Jednoty Božských Energií ve Zdroji. To vytváří ohromné pole Tvořivé Síly, která vyjadřuje Božskou Lásku a může velmi rychle přivést k propojení s Bohem v sobě, ke znovuzrození….

Děkujeme Liboru Jeřábkovi za podklady k textu

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

  • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
  • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
  • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
  • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Články