Inspirála

logo

17.- 20.08.2018- pobytový kurz METAMORFNÍ TECHNIKA IV.- VESMÍRNÉ PRINCIPY NA ZEMI-Jitka Třešňáková- Krkonoše

Pobytové setkání pro všechny, kdo jsou přitahováni velkým tajemstvím VESMÍRNÝCH PRINCIPŮ, jejich působením na náš život na Zemi a sladěním se s nimi

 • Záměr:
 •  Poznat a uvolnit překážky bránící transformaci a proměně
 •  Nalézt vnitřní vyrovnanost
 •  Rozšířit rozsah vědomí a vymanit se z vlivu okolností a osudu
 •  Poznat a vědomě používat svou mysl
 •  Vystoupit z duality a jejich následků
 •  Poznat sebe prostřednictvím poznání vesmírných principů, jež řídí jak vlastní jednání, tak vnější události a stát se tak VĚDOMÝMI A MOUDRÝMI
 • ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ZÁKONY PRO VĚDOMÉ A ZODPOVĚDNÉ BYTÍ A TVOŘENÍ.. od poznání k praxi
 • Metamorfní technika je katalyzátorem schémat energie, čili vitální síly, umožňujíc transformaci života bez snažení se a přejití ze stavu těch, jimiž jsme, do stavu těch, jimiž můžeme být v souladu s vesmírnými principy, čili v našem plném potenciálu..

JITKA TŘEŠŇÁKOVÁ

provede setkáním

METAMORFNÍ TECHNIKA IV. – „VESMÍRNÉ PRINCIPY NA ZEMI“

Jemný dotek mocné transformační síly vědomí

Kdy: 17.- 20.08.2018

Kde: Pension SLUNKO Lánov (Prostřední Lánov 86) se svým přírodním parkem & areál Ekofarmy a Energetické lázně HARMONIE

Témata:

CHODIDLO JAKO KNIHA O STAVU ČLOVĚKA

 • jak jej číst?
 • mapa našeho kompletní nastavení vč. životních postojů a schémat – souvislosti a příklady pro použití v praxi

DECH – jako vesmírný princip

– jako klíč do nevědomí

– jako most mezi srdcem a myslí

– jako nástroj harmonizace a léčení

OD PROJEVU VŮLE K PROPOJENÍ ZE SRDCEM – energie srdce = vesmírné Tajemství

ENERGIE SRDCE JAKO NEJSILNĚJŠÍ TVOŘIVÁ SÍLA – vědomá tvorba vlastní reality jako odpověď na řešení současného stavu a budoucnosti.

Teoretické informace, praktický návod a postup.

MYSL – sklidíme to, co zasejeme:

 • nástrahy mysli
 • sjednotit tři typy mysli
 • vědomé řízení vlastní mysli

ČLOVĚK A VESMÍRNÉ VĚDOMÍ

 • Být vědomým tvůrcem vlastní reality
 • Stát se vědomým vykonavatelem vyššího záměru (vesmírného vědomí) na Zemi
 • Člověk i svět jako prostor trojího druhu: duchovní, duševní a tělesný

VESMÍRNÉ PRINCIPY:

 • Princip MENTALISMU – vesmír v sobě zahrnuje duševní podstatu
 • Princip KAUZALITY neboli PŘÍČINNÝ
  • princip příčiny a následku, akce a reakce – každá příčina má svůj následek a každý následek svou příčinu
  • co je náhoda
 • Princip SHODY a KORELACE neboli VŠE JE PROPOJENO V JEDNOTĚ
  • jak dole, tak nahoře; jak uvnitř, tak venku
  • propojení makro a mikrokosmu
 • Princip POHYBU – RYTMU
  • harmonický, uspořádaný, vyrovnávající a tvůrčí systém

   Vše přitéká a odtéká, vše má svůj příliv a odliv, vše stoupá a klesá

  • pohyb kyvadla a jeho projevení se ve všem
 • Princip DUALITY neboli VYVÁŽENOSTI
  • vše je podvojné, vše má dva póly, vše má svůj opak
  • protiklady
  • přitažlivost protipólů
 • Princip VIBRACE
  • nic není v klidu, vše se pohybuje, mění se a vibruje
  • most k transcendentální dimenzi – prostoru
 • Princip TVŮRČÍHO IMPULZU – světlo, blaženost, inteligence
 • Princip HLUBOKÉHO PROPOJENÍ – OSVÍCENÍ – jako biologický proces na buněčné úrovni
 • Princip KOMUNIKACE A SDÍLENÍ
 • Princip POHLAVÍ – vše má pohlaví, vše má svůj mužský a ženský aspekt

VESMÍRNÉ PRINCIPY VE VZTAHU MEZI SEBOU

PŮSOBENÍ VESMÍRNÝCH PRINCIPŮ A UVOLNĚNÍ BLOKŮ

PROPOJENÍ SE S VYŠŠÍM VĚDOMÍM

JEDNOTA VŠEHO

TÉMATICKÉ MEDITACE A CVIČENÍ


KURZOVNÉ: Kč 5.290,– či €. 190,00 k úhradě převodem na účet

Rezervace účasti na semináři je platná ode dne obdržení úhrady kurzovného.

ÚČASTNÍCI KURZU OBDRŽÍ CERTIFIKÁT O ABSOLVOVÁNÍ KURZU MT IV. „VESMÍRNÉ PRINCIPY NA ZEMI“.

Z důvodu individuálního přístupu k účastníkům je počet míst na kurze omezen.

Účast na kurze je doporučena těm, kdo absolvovali základní kurz MT, prohlubovací kurzu MT II.- UVĚDOMĚNÍ a MT III.- VĚDOMÉ BYTÍ.

Kurz je součástí přípravy lektorů METAMORFNÍ TECHNIKY.

Z důvodu náplně a charakteru kurzu je setkání MT IV. „VĚSMÍRNÉ PRINCIPY NA ZEMI“ pobytové.


UBYTOVÁNÍ je zajištěno v příjemném prostředí Pensionu SLUNKO v Lánově u Vrchlabí (Prostřední Lánov 86) ve 2.l. pokojích s vl. příslušenstvím. Účastníkům je k dispozici také udržovaný přírodní park se svými zákoutími a lesem.

Cena ubytování je Kč 670,– (€. 27,00) /os./noc vč. vegetariánské polopenze.

Pokud máte zájem o ubytování se snídaní, cena je Kč 590,– (€. 24,00) /os./noc.

Pokud máte zájem o ubytování v 1l. pokoji a kapacita pensionu to umožňuje, příplatek je Kč 150,–/os/noc.

Vaše preference nám prosím komunikujte.

Součástí pobytu je také návštěva Ekofarmy a Energetických lázní v Lánově, založených na vědomí léčivého potenciálu vody a tvořených dle posvátné geometrie a bio architektury.

Ubytování a strava nejsou zahrnuty v ceně kurzovného a jsou k úhradě na místě.


STRAVA:

Je chutná a vegetariánská.

Stravování v rámci pobytu začíná večeří v pátek 17.08.2018 (v 19hod.) a končí v pondělí 20.08.2018 snídaní.

V ceně ubytování je polopenze (snídaně a večeře).

Obědy jsou k dispozici v restauraci hotelu Svět Harmonie, jež se nachází od pensionu v 5min. pěší vzdálenosti.


DOPRAVA

Autem – parkování přímo u pensionu.

Autobusová doprava z Vrchlabí.

SPOLUJÍZDA:

 • Pokud cestujete z větší dálky autem a máte zájem podělit se o cestovní náklady a společnost s dalším pasažérem, kontaktujte nás a my Vás projíme s případným zájemcem.
 • Pokud plánujete cestu z větší dálky dopravními prostředky a máte zájem o špolujízdu autem, kontaktujte nás a my Vás propojíme s případným účastníkem, jež jede z Vašeho směru autem.

Program kurzu začíná v pátek 17.08.2018 v 18.00, končí v pondělí 20.08.2018 v 15.00.

Příjezd a ubytování do pensionu je možný v pátek od 14.00h.


PŘIHLÁŠENÍ:

Pro přihlášení se na kurz zašlete prosím mailem na: info@inspirala.cz následující údaje:

 1. Název a místo konání kurzu,na nějž se přihlašujete.
 2. Jméno a příjmení
 3. Telefon
 4. Mailová adresa
 5. Bydliště
 6. Poznámka

Po jeho odeslání obdržíte potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.


ÚHRADA ÚČASTNICKÉHO POPLATKU: Vaše místo na pobytu a ubytování je rezervováno po úhradě účastníckeho poplatku Kč 5.290,– či €.190,00 vkladem do banky či převodem.

Po odeslání přihlášky mailem Vám zašleme mail s informacemi k organizaci kurzu i úhradě poplatku.

Členové klubu Inspirála mají 5% zvýhodnění kurzovného, čili hradí částku Kč 5.000,– či €. 180,00.


CO S SEBOU: Pohodlné oblečení pro teplé, chladné i deštivé počasí (jakákoliv barva kromě černé), psací potřeby, notes, domácí obuv a potřeby osobní hygieny.


STÁT SE SVOBODNÝMI A ŽÍT SVŮJ ŽIVOT

Podrobné organizační informace:

Mail: info@inspirala.cz

Telefon: ČR – 00420 776 089156

SR – 00421 944 482007


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví organizace INSPIRALA s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1× měsíčně emailem. Pokud tento program nechcete odebírat, prosím napište nám to do poznámky přihlášky, z odběru se můžete také odhlásit kdykoliv později. Odesláním vyplněné přihlášky účastník semináře stvrzuje, že se seznámil s podmínkami účasti na něm a že je akceptuje.

--

STORNO PODMÍNKY:

Při odhlášení se z pobytu v rozmezí dvou a více týdnů před jeho konáním vám kurzovné vrátíme po odečtení manipulačního poplatku 200 Kč. Pokud zrušíte svoji účast v čase kratším než dva týdny před seminářem, částka je nevratná – můžete však za sebe poslat náhradníka v případě, že o tom předem informujete, nebo lze zálohu přesunout na jiný kurz/kurzy v ceně stejné a vyšší, než je cena stornovaného. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení semináře odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného.

--

K dispozici budou dlouhé ženské sukně zn. InspiralaMODA a italské aromaterapeutické produkty VÍLY – ELFI – ANDĚLÉ –

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

 • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
 • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
 • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
 • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Program: SEMINÁŘE A KURZY