Inspirála

logo

26.- 28.11.2021 - OnLine & Prezenční kurz ZÁKLADY METAMORFNÍ TECHNIKY - Jitka Třešňáková, Zámek Napajedla

METAMORFNÍ TECHNIKA je příjemná metoda pro proměnu nefunkčních postojů, programů a vzorců. Podporuje zdraví, životní sílu, vnitřní pohodu a harmonii a plné využití vlastního potenciálu, schopností a tvořivosti člověka.

 • Uvolňuje psychické, emocionální i fyzické bloky, programy, strachy a stresy, často vzniklé již v prenatálním období.
 • Aplikace metody uvolňuje také karmické bloky a rodová zatížení.
 • Metodu se mohou naučit všichni a aplikovat ji sobě samým i druhým privátně či s určitou praxí a přípravou také terapeuticky.
 • Tento jedinečný nástroj si můžete osvojit buď z pohodlí vašeho domova v ON-LINE přenosu na platformě Zoom, nebo si můžete užít osobní přítomnosti na kurze na zámku Napajedla u Zlína. Příjemné prostředí zámku a pro ubytované také zámeckých pokojů a procházky v soukromém zámeckém parku darují prezenční účasti velkou přidanou hodnotu. Využíváme již osvědčené možnosti propojení obou „kruhů“, tedy jak OnLine, tak prezenčního, do jednoho.

INTERAKTIVNÍ kurz

ZÁKLADY METAMORFNÍ TECHNIKY

neboli

Motýlí masáž proměny

Jemný dotek mocné transformační síly

Kdy: 26.- 28.11.2021

.

Kde: ON-LINE PŘENOS z Vašeho domova či ZÁMEK NAPAJEDLA u Zlína, Zámecká 265, 763 61 Napajedla

Metodou Vás provede

JITKA TŘEŠŇÁKOVÁ

Terapeutka a lektorka metody MT a zakladatelka MT v Česku a na Slovensku, badatelka v oblasti prenatálního vývoje, lidského potenciálu a práce s energiemi, průvodkyně na cestě k sobě, zakladatelka mezinárodní asociace Inspirala

.

PROGRAM – OSNOVA KURZU:

MODUL I.: ZÁKLADY MT a MODUL II.: UVĚDOMĚNÍ aneb Co se děje v prenatálu

1. LEKCE

• Úvod do tématu MT

• Seznámení se

• Historie metody

.

2. LEKCE

• PRINCIPY METODY

• Vlivy formující základní strukturu – matrici člověka a tím jeho zdraví, charakter, sebedůvěru, reakce na životní situace a vůči druhým lidem.

• Vlivy působící na kvalitu prenatálního vývoje.

.

3. LEKCE

• Teoretické a praktické základy pro aplikaci MT.

• Příklady z praxe.

• Praktická aplikace metody pod vedením lektorky kurzu Jitka Třešňákové: provedete celé kompletní ošetření MT.

.

4. LEKCE Modul II. – UVĚDOMĚNÍ aneb Co se děje v prenatálu

• Sdílení zkušeností z aplikace MT.

• Formování fyzického těla, emocí, psychického zdraví a životních vzorců v průběhu prenatálního vývoje.

• Spojitosti vývoje člověka na úrovni hmotné (fyzického těla) a nehmotné (vědomí).

• Vliv prenatálních traumat na vytvoření pouta mezi matkou a dítětem a jeho důležitost.

• Prenatální schéma vývoje a systém energetických center těla – čaker.

• POČETÍ, TĚHOTENSTVÍ, POROD a jejich vliv na formování člověka.

.

5. LEKCE

• METODA PLNÉHO POTENCIÁLU.

• O nemožnosti otěhotnění

• Proč po adopci mnoho žen otěhotní

• Umělé oplodnění

• Císařský řez

• Další způsoby uvolňování psychických a emocionálních bloků: výběr z minerálů a esenciální olejů

.

ČASOVÝ PROGRAM KURZU:

 • Pátek: 17.00 – 19.00hod.
 • Sobota: 10.00 – 13.00hod.

  15.00 – 17.00hod.

  • aplikace METAMORFNÍ TECHNIKY (při účasti prezenční formou vzájemně mezi

   účastníky (do 19.00hod.), při OnLine účasti v domácím prostředí)

 • Neděle: 10.00 – 13.00hod.

  14.00 – 16.00hod.

.

PŘÍSPĚVEK ZA ONLINE KURZ Kč 2.980,– či €. 120,00

Rezervace Vaší účasti na kurze je platná obdržením úhrady kurzovného na účet.

PO ABSOLVOVÁNÍ KURZU JSOU ÚČASTNÍCI PŘIPRAVENI PRO APLIKACI MT SAMI SOBĚ I BLÍZKÝM.

DALŠÍ VZDĚLÁNÍ V TÉMATECH MT: TERAPEUTICKÉ, LEKTORSKÉ**

.

Co je METAMORFNÍ MOTÝLÍ TECHNIKA?

• MT je jemná a účinná metoda, jež harmonizuje energetický systém člověka.

• Uvolňuje energetické bloky a negativní emoční záznamy. Odstraněním bloků z energetického systému člověka se mění jeho osobní vnímání reality, jeho postoje a tím také jeho život.

• Zlepšuje tělesné zdraví, přísun vnitřní síly, radosti a psychické a emocionální vyrovnanosti a umožňuje plně využít vlastní talenty a tvořivost.

• Přivádí člověka do jeho plného potenciálu na všech úrovních.

• Je optimální první pomocí při jakýchkoliv stavech, těžkostech, nemocech, úrazech, postiženích či akutních stavech bez potřeby znát diagnózu.

• Spojuje v sobě starodávné vědění a moderní pojetí světa.

• MT je ucelený holistický systém v přechodu ze stavu nevědomosti k vědomému prožívání života, je mostem ze tmy do světla.

.

CO JSOU ENERGETICKÉ BLOKY?

• Je to zablokovaná vitální energie člověka, jež nemůže volně proudit energetickým kanálem, jež se nachází podél páteře.

• Vznikají působením traumat, strachů a stresů plodu i matky v průběhu prenatálního vývoje, kdy se tvoří základní struktura – matrice člověka. Fixují se v paměti kořenových nervů po délce míchy/páteře.

• Mohou se projevovat formou psychických, emocionálních či fyzických potíží, citové nerovnováhy a různých stresů a poruch v chování.

• Mohou nevědomě, ale silně ovlivňovat zdraví člověka a blokovat a omezovat jeho postoje, přirozený stav vnitřní harmonie a kvalitu a kvantitu naší životní energie.

.

CO APLIKACE MT PŘINÁŠÍ?

MT zlepšuje kvalitu života.

MT proměňuje postoje, jež nevědomě, ale silně ovlivňují zdraví, sebedůvěru a naše reakce na životní situace a na druhé lidi. Aplikací MT tyto postoje mizí a již dále nezatěžují a neovlivňují život člověka.

Aktivuje životní energii člověka v jejím samo-léčitelském působení, jež je přirozeným potenciálem každého.

Podporuje odvahu a kuráž být sami sebou a stát se zdravě sebevědomou jedinečnou bytostí.

Harmonizuje vztah k sobě a vztahy s druhými (partner, děti, rodina, pracovní vztahy), vyjasnění životních situací (vztahových, pracovních).

Harmonizuje psychické, emocionální a fyzické zdraví.

.

JAK SE METAMORFNÍ TECHNIKA PROVÁDÍ?

Aplikuje se na reflexních zónách páteře (chodidla, ruce, hlava), kde je zachycena celá časová perioda prenatálního období – od početí po moment narození.

Jednoduše: MT je velmi snadná.

Příjemně: aplikace MT je příjemná a uvolňující. Provádí se prostřednictvím jemných láskyplných dotyků v hlubokém uvolnění při relaxačním odpočinku.

Kdekoliv: MT je možno provádět doma, v kanceláři, ve studiu, na cestách..

.

DALŠÍ PŘÍNOSY MT:

Je hluboká: MT přenastavuje základní strukturu člověka na těch nejhlubších úrovních.

Je trvalá: změny projevené na fyzickém zdraví i v psychických a emocionálních postojích jsou trvalého charakteru.

Je čistá: pracuje na bázi přímého propojení se základními universálními energetickými principy, s nimiž slaďuje jak toho, komu je aplikována, tak toho, kdo ji aplikuje.

Je nezávislá: proces MT není závislý na evolučním stavu toho, kdo ji aplikuje.

Je svobodná: MT se dobře doplňuje se všemi ostatními terapiemi a léčebnými postupy.

Nemá vedlejší účinky.

Není třeba diagnózy ani diskutovat o osobním stavu či o současných či minulých nemocech.

Je pro všechny: Mohou se ji naučit všichni bez zvláštních odborných znalostí a zkušeností a je možno ji aplikovat všem.

.

APLIKACE MT HARMONIZUJE:

 • následky negativních prožitků v těhotenství, těžkého porodu i císařského řezu, jež přímo ovlivňují vývoj a nastavení plodu
 • hyperaktivitu, poruchy pozornosti a sebeovládání, agresivitu, autismus, poruchy CNS, ADD, ADHD
 • negativní myšlenky, deprese
 • rodinný systém – upravuje rodinné „bloky“ a podporuje rozvoj rodiny jako celku
 • neschopnost projevit se, prosadit se, uzavřenost
 • schopnost řešit životní situace a vnímat je jako nové příležitosti
 • rodové vzorce chování
 • jakékoliv strachy
 • problémy s autoritami
 • nemožnost otěhotnění
 • alergie, ekzémy, nemoci (i tzv. „dědičné“)
 • různé druhy závislostí (alkohol, drogy, jídlo, hry a další)
 • zdravotní problémy i velmi starého původu a to jak fyzického, psychického i emocionálního a další „nesrovnalosti“..

.

APLIKACE MT JE PODPOROU:

 • v procesu proměny postojů, přesvědčení a charakteru
 • při rekonvalescenci a pooperačních stavech
 • v náročných životních situacích (nové zaměstnání, stěhování, rozvod, nemoc)
 • v situacích souvisejících s jakýmkoliv přechodem (dětství, dospívání, těhotenství, menopauza nebo andropauza, stěhování, rozvod, úmrtí blízké osoby, problémy v práci).
 • pro těhotné matky a zdravý vývoj jejich miminek

.

KURZ JE VHODNÝ A URČENÝ PRO:

• Osoby se zájmem o rozvoj osobního potenciálu, zdraví na všech úrovních a vytvoření vnitřního souladu PRO SEBE A V RODINĚ.

• Lékaře, terapeuty, maséry, fyzioterapeuty, ošetřovatele, opatrovatele.

• Učitele ve školkách a školách.

• Pracovníky s handicapovanými osobami.

• Handicapované a zdravotně postižené osobně.

• Osoby se zájmem věnovat se metodě na profesionální (terapeutické, lektorské) úrovni.

.

MOŽNOSTI POUŽITÍ METODY:

• Aplikace sobě samým

• Aplikace v rodině, blízkým, přátelům

• Aplikace klientům – možnost otevření vlastní terapeutické praxe či rozšíření služeb pro klienty

• Sociální oblast – školky, školy, domovy, sociální instituty

.

PRO VŠECHNY ABSOLVENTY KURZU:

K ONLINE KURZU OBDRŽÍTE:

• Skripta s infografikami k tématům kurzu.

• Certifikát o absolvování kurzu.

• Neomezený přístup k online kurzu – můžete se tak kdykoliv k jakémukoliv tématu vrátit.

• Pravidelná OnLine setkání sdílení a podpory po ukončení kurzu jednou v měsíci, otevřené všem absolventům kurzu „Základy MT“.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Registrace účastníků obou forem účasti kurzu je v pátek 26.11.2021 od 16.45 do 17.00 hod..

Program kurzu začíná v pátek 26.11.2021 v 17.00, končí v neděli 28.11.2021 v 16­.00 hod.

Všechny naše aktivity jsou tvořeny mimo systém matrixu strachu a jeho scénáře.

Doporučujeme účastníkům kurzu, aby minimálně ve dnech bezprostředně kolem kurzu zůstali v klidu a bez náročnějšího programu.

.

PRO ÚČASTNÍKY ON-LINE KURZU

CO K ÚČASTI NA ON-LINE KURZE POTŘEBUJETE:

 • „Moderní“ telefon Android či Apple s obrazovkou nebo PC
 • Dobré, stabilní internetové připojení s průměrným či rychlým přenosem dat
 • Klidné a harmonické prostředí – doporučujeme si předem zajistit nerušený prostor, v němž se cítíte dobře.

Pokud budete sledovat kurz v uzavřeném prostoru, doporučujeme jej „vyčistit“ např. bílou šalvějí či esenciálním olejem levandule či kafru. Můžete kolem sebe rozložit vaše oblíbené minerály, specificky křišťál, růženín a ametyst. Zabezpečte, aby vás v průběhu programu nikdo nerušil. Doporučujeme klidový režim po celou dobu konání kurzu (min. od pátku do neděle).

Odkaz pro přihlášení se do „místnosti“ kurzu bude účastníkům odeslán v průběhu pátku 26.11.2021.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ:

Online přenos se děje přes platformu Zoom.

Pokud budete kurz sledovat z Vašeho pc s kamerou a mikrofonem, není třeba žádných přípravných kroků. Jednoduše v čase registrace kliknete na odkaz, jež obdržíte před kurzem do mailu.

Pokud budete sledovat přenos z telefonu, je třeba si stáhnout aplikaci Zoom.

Tato forma OnLine kurzu je vhodná i pro naprosté „technické“ začátečníky a nevyžaduje žádné specifické zkušenosti ani znalosti.

.

PRO ÚČASTNÍKY PREZENČNÍ FORMOU NA ZÁMKU NAPAJEDLA

UBYTOVÁNÍ:

Velmi příjemné ubytování v zámeckých komnatách za cenu Kč 850,– (€. 34,00)/os./noc ve 2l. pokoji s vl. soc. zařízením. Zrekonstruovaný zámek Napajedla se rozkládá v krásném přírodním parku s vlastním jezírkem a bazénem.

Váš zájem o ubytování prosím komunikujte v mailu spolu se specifikací Vašich pořadavků.

Ubytování je k úhradě na zámecké recepci.

Příjezd a ubytování je možné v pátek od 14.00h.

.

STRAVA:

Pro účastníky kurzu bude připraveno zdravé svačinové občerstvení. Možnost objednání snídaní pro ubytované. Obědy a večeře je možno objednat prostřednictvím donáškové služby místní restaurace a pizzerie.

.

DOPRAVA:

Autem: Napajedla se nachází pár minut od sjezdu na Napajedla z dálnice ze směru Brno – Zlín. V Napajedlích u továrny Fatra odbočte doleva na most a pak stále rovně až k zámku. Vjeďte doprava do areálu zámku, kde můžete zaparkovat.

SPOLUJÍZDA NA MÍSTA KONÁNÍ KURZŮ A ZPĚT:

 • Pokud budete cestovat autem a máte zájem podělit se o cestovní náklady a společnost s dalšími pasažéry, kontaktujte nás a my Vás projíme s případnými zájemci.
 • Pokud plánujete cestu z větší dálky dopravními prostředky a máte zájem o spolujízdu autem, kontaktujte nás a my Vás propojíme s případným účastníkem, jež pojede z Vašeho směru autem.

Vlakem: Železniční zastávka Napajedla se nachází na trase Břeclav – Olomouc. Staví zde většina osobních vlaků. Všechny vlaky vč. mezinárodních EC staví ve stanici Otrokovice, odkud se do Napajedel dostanete osobním vlakem (1 zastávka, cca 7min, cesty)nebo autobusem. Ze stanice Napajedla půjdete doleva podél hlavní cesty, u továrny Fatra doprava přes most směrem do města a dále stále rovně až k zámku. Pěší cesta z nádraží Napajedla na zámek trvá cca 15min.

Autobusem: Ze Zlína a Otrokovic přímé autobusové linky do Napajedel. V Napajedlích zastavují i některé dálkové autobusové spoje.

.

CO S SEBOU: Doporučujeme vzít si s sebou na kurz pohodlné oblečení, malý polštářek, deku, karimatku, domácí obuv, blok a psací potřeby.

.

PŘIHLÁŠENÍ SE NA KURZ:

Pro přihlášení se na kurz zašlete prosím mail na: info@inspirala.cz s následující­mi údaji:

 1. Název kurzu,na nějž se přihlašujete a specifikace, zda se kurzu zúčastníte OnLine formou či prezenčně.
 2. Jméno a příjmení
 3. Telefon
 4. Mailová adresa
 5. Bydliště
 6. Případná poznámka (Ubytování, Spolujízda…)

Následně Vám pak zašleme potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.

.

ÚHRADA KURZOVNÉHO:

PŘÍSPĚVEK ZA ONLINE KURZ:

Vaše místo na semináři je rezervováno po úhradě kurzovného Kč 2.980,– €. či 120,00 vkladem do banky či převodem.

 • Pro členy klubu Inspirala je kurzovné sníženo o 5%, tudíž hradí Kč 2.830,– či €. 114,00.
 • Pokud jste se v minulosti zúčastnili základního kurzu MT (Modul MT I.)a máte zájem o účast na Modulu MT II. – Vědomé Bytí, zúčastníte se celého on-line kurzu a Vaše kurzovné je poloviční, tedy ve výši Kč 1.490,– či €. 60,00.

Jste-li členy klubu Inspirala, kurzovné pak je Kč 1400,– či €. 57,00.

 • Pokud jste absolventem „živého“ kurzu MT I. a MT II. (Základy MT) a chcete-li si kurz zopakovat on-line, vaše kurzovné je Kč 990,– či €. 40.00.
 • Číslo účtu pro platbu v ČR je 8886022001/5500, účet je vedený u Raiffeisen BANK.
 • Číslo účtu pro platbu v €. a v dalších měnách:

IBAN: CZ21201000000­02200400091

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Účet je vedený u Fio banky. Převody ze Slovenska jsou bez poplatků.

Při platbě uveďte prosím do textové zprávy pro příjemce heslo: MT-11.2021 a jméno a příjmení přihlášeného (+ případně členské číslo).

.

Přihláška na seminář je platná a Vaše místo je rezervováno po úhradě ceny semináře – do té doby je vaše místo na semináři pouze registrováno a pokud se kapacita semináře naplní mezi vaším přihlášením prostřednictvím e-mailu a připsáním zálohy na náš účet, bude vám záloha vrácena v plné výši, nebo se dohodneme na vaší účasti v jiném termínu či na jiném semináři. Počet účastníků je omezen kapacitou on-line prostoru tak, aby bylo možné sdílení a aby se lektorka mohla věnovat každému účastníku osobně, proto prosíme o včasné zaregistrování.

.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Na základě zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním formuláře přihlášky spolu s údaji v něm uvedenými, souhlasím se zpracováním mnou poskytnutých osobních údajů a jejich zařazením do databáze, která je ve vlastnictví organizace INSPIRALA s tím, že tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez mého souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádaným akcím a k zasílání programu nadcházejících akcí cca 1× měsíčně emailem. Pokud tento program nechcete odebírat, prosím napište nám to do poznámky přihlášky, z odběru se můžete také odhlásit kdykoliv později. Odesláním vyplněné přihlášky účastník semináře stvrzuje, že se seznámil s podmínkami účasti na něm a že je akceptuje.

.

STORNO PODMÍNKY:

Při odhlášení se ze semináře v rozmezí dvou a více týdnů před jeho konáním vám kurzovné vrátíme po odečtení manipulačního poplatku 200,– Kč. Pokud zrušíte svoji účast v čase kratším než dva týdny před seminářem, částka je nevratná – můžete však za sebe poslat náhradníka v případě, že o tom předem informujete, nebo lze zálohu přesunout na jiný kurz/kurzy v ceně stejné a vyšší, než je cena stornovaného. Od doby zahájení, v průběhu nebo po skončení semináře odpadá jakýkoliv nárok na vrácení zaplaceného kurzovného.

Další informace najdete v rubrice „Podmínky účasti na seminářích“.

.

Pro přihlášky, kontakt a další informace:

Mail: info@inspirala.cz

Telefon:

ČR – 00420 776 089 156

SR – 00421 949 333 509

IT – 0039 338 2218 605

.

Na kurze budou k dispozici také italské aromaterapeutické produkty VÍLY – ELFI – ANDĚLÉ – ESEJCI a dlouhé sukně a ponča z InspiralaMODA.

www.inspiralashop.cz

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

 • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
 • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
 • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
 • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Program: SEMINÁŘE A KURZY