Inspirála

logo
 

O PRAVDĚ A ILUZI..

22. 2. 2021 Náš pohled na cokoliv se stane jasným pouze díváme li se z našeho srdce, z pozice naší duše, našeho „JÁ“, jež nám zprostředkovává informace a odpovědi prostřednictvím vjemů, tedy intuice.

 • Díváme li se na vnější svět přes náš rozum, tedy přes soubor našich přesvědčení, postojů, mentálnich programů a obav, tedy tzv. fragmentovaných „já“, zůstáváme v zajetí jejich interakce z vnějšími událostmi, jež v následku vidíme zkresleně.
 • Kdo se dívá jen ven, zůstává spící v mlze snů.
 • Kdo se dívá ven zevnitř, otevírá oči.

JSME PROPOJENI SE VŠÍM..

5. 7. 2019 To, co říkáme, co děláme, co myslíme a co cítíme působí nejen na celý náš organizmus a tělo, ale také daleko směrem ven. Stává se kolektivním polem. To dává každému z nás velkou moc a velkou zodpovědnost.. Pokud chceme, abychom měli na světě lásku, harmonii a přijetí, trénujme denně naše vyladění se na tyto aspekty. Nehodnotit situace ani lidi, čili je přijmat takové, jací jsou, konat stejně jako mluvit a myslet ve vyladění na důvěru, cítit, jak se láska a přijetí šíří v nás a rozšiřuje se dál.. To vše prožívané v první řadě směrem k sobě a pak automaticky ke všemu kolem nás.. Je to stejné jako cokoliv jiného, co vyžaduje trénink. Každý den můžeme udělat o krok víc. Úžasně toto propojení zachycuje režisér James Cameron prostřednictvím Eywy ve filmu Avatar, vzpomínáte si?

JSME PROPOJENI SE VŠÍM..

20. 6. 2019 To, co říkáme, co děláme, co myslíme a co cítíme působí nejen na celý náš organizmus a tělo, ale také daleko směrem ven. Stává se kolektivním polem. To dává každému z nás velkou moc a velkou zodpovědnost. Pokud chceme, abychom měli na světě lásku, harmonii a přijetí, trénujme denně naše vyladění se na tyto aspekty. Nehodnotit situace ani lidi, čili je přijmat takové, jací jsou, konat stejně jako mluvit a myslet ve vyladění na důvěru, cítit, jak se láska a přijetí šíří v nás a rozšiřuje se dál. To vše prožívané v první řadě směrem k sobě a pak automaticky ke všemu kolem nás.. Je to stejné jako cokoliv jiného, co vyžaduje trénink. Každý den můžeme udělat o krok víc. Úžasně toto propojení zachycuje režisér James Cameron prostřednictvím Eywy ve filmu Avatar, vzpomínáte si?

MILUJTE SE JEN S TÍM, KÝM BYSTE CHTĚLI BÝT.. PROČ?

11. 4. 2019 Z lásky k sobě buďme pozorní k tomu, s kým sdílíme svou intimní energii. Intimita na této úrovni splétá energii naší aury s energií aury toho druhého. Tahle mocná propojení, bez ohledu na to, jak nedůležité si můžeme myslet, že jsou, zanechávají spirituální stopu, obzvlášť v lidech, jež nepraktikují žádný druh očišťování, fyzického, emočního , energetického či jiného. Čím více s někým prožíváme intimní “ výměny“, tím hlubší spojení se mezi dvěma vytváří a tím více jsou aury obou propojeny. Přebíráme tak do sebe to, co je ten druhý a tyto jeho aspekty nás přímo ovlivňují. Můžeme si představit, jak zmatenou má asi auru někdo, kdo má sexuální poměr s velkým množstvím lidí a nese si v sobě tento energetický chaos. Co si ovšem možná neuvědomuje je skutečnost, že ostatní mohou tuto energii vnímat a to může odpuzovat pozitivní a přitahovat negativní energii a situace do jejich života. Nikdy nespěte s někým, kým byste nechtěli být. (Jitka Třešňáková, Inspirala)

...VŠE JE PROPOJENO...

16. 2. 2019 Když se žena rozhodne uzdravit sebe samu, promění se v dílo lásky a soucitu, jenž zahojí nejen ji, ale i všechny její potomky a odlehčí těm, jež tady jsou a byli v její rodové linii před ní.

NIKDY SE NEVZDÁVEJME...

13. 9. 2018 Nikdy se nevzdávejme, protože když si myslíme, že je všemu konec, přichází ten správný moment pro nový začátek ;-) Čas, ve kterém se nám bortí pevná půda pod nohama, s sebou nese velký potenciál pro nás a náš život. Můžeme nechat odejít to staré, co nás někde uvnitř dlouho tížilo a s moudrostí dát tak prostor novému, tomu, co nám přináší vnitřní soulad, radost a potěšení. Zastavme se v takovém momentě na chvíli a věnujme prostor tomu, abychom strach a závislosti z něj vycházející proměnili v důvěru v to, že vše, co se právě děje má svůj smysl a je v pořádku. Pokud se necháme prostoupit tímto uvědoměním a začneme se s důvěrou zabývat opravdovým smyslem události pro nás, otevřeme tak dveře novému prostoru a začnou k nám přicházet nové situace a možnosti.. Svou realitu si tvoříme sami. Klíčem je DŮVĚRA, POZNÁNÍ a ODVAHA. (Ze 6. Esejského zrcadla „Černá noc duše“, seminář ESEJSKÁ ZRCADLA) ;-) <3

..ČISTÁ MYSL..

8. 9. 2018 Naše mysl je čistá jako voda. Pokud do ní dáme negativní myšlenky, je to jako kdybychom ji zakalili tím, že ji promícháme s blátem. To, co je třeba udělat, je oddělit vodu od bahna, abychom zachovali zachovali její čistotu.

Šířit kolem sebe pohodu a klid

12. 8. 2018 není pouze dárek druhým. Je to také nejlepší způsob, jak rozšířit pohodu uvnitř v nás a naplnit každou buňku vnitřním klidem.

O KOUZLU LÁSKY A JEJÍM SMYSLU..

9. 1. 2018

 • Povinnost bez lásky činí mrzutým.
 • Odpovědnost bez lásky činí bezohledným.
 • Spravedlnost bez lásky činí tvrdým.
 • Pravda bez lásky činí nelítostně kritickým.
 • Moudrost bez lásky činí vychytralým.
 • Přívětivost bez lásky činí pokryteckým.
 • Pořádek bez lásky činí malicherným.
 • Čest bez lásky činí ješitným.
 • Majetek bez lásky činí lakomým.
 • Víra bez lásky činí fanatickým.
 • Život bez lásky nedává smysl.
 • /Tomáš Kempenský (14. – 15.století)/

PŘÁNÍ NEJEN SVÁTEČNÍ

30. 12. 2017

 • Když se ohlédnu, jsem plný vděčnosti.
 • Když se dívám do budoucnosti, jsem plný vizí.
 • Při pohledu vzhůru jsem plný síly.
 • Když se dívám dovnitř, objevuji mír!
 • (Apačská afermace a modlitba)
 • Přejeme vám klidem, světlem, radostí a teplem srdcí naplněné žití v každém okamžiku nového roku 2018!
 • S úctou
 • Team Inspirála

OPRAVDOVÁ LÁSKA ZAČÍNÁ U SEBE SAMÝCH..

22. 10. 2017 " Milovat sebe je začátkem celoživotní romantiky".. Mít pocit, že stojíme v centru svého života, ne na okraji. Na tom správném místě. Zůstat sami sebou bez potřeby snažit se, abychom se zalíbili druhému. Vím, že toto je součástí opravdové lásky…

O VDĚČNOSTI

8. 6. 2017 Když se ráno probudíme, poděkujme svému Bohu za ranní svítání,
za život, který nám dal a za sílu, kterou máme v našem těle.
Poděkujme svému Bohu za jídlo, které nám dává
a projevme svou radost za to, že jsme živí. Usmějme se uvnitř na své srdce, na svůj žaludek, na své plíce, na svá játra. Hodně na nich záleží. Pokud nemůžeme najít důvod ke každodenní vděčnosti,
pak to znamená, že se někde v našich postojích mýlíme. V tom případě změňme své postoje. Protože prožívajíc vděčnost se promění naše nálada, naše myšlenky, naše slova i činy a naše vyladění se světem…

JÍT STÁLE VPŘED S POZNÁNÍM SMYSLU MINULOSTI ŽIJÍC V PŘÍTOMNOSTI

28. 5. 2017 „Musíme jít dál, vpřed, vpřed … bez litování toho, co jsme za sebou zanechali, protože, pokud to zůstalo za námi, znamená to, že nás to nemá dál doprovázet na naší cestě. Avšak i tento kus, který již nemůžeme vidět, byl důležitý, protože nám pomohl poznat, zažít, pochopit či uvědomit si, dal nám impuls." (indiánské moudro)

KRÁSNÉ SVÁTKY JARA ...

15. 4. 2017 Velikonoce jsou svátkem světla, oslavou života, narození, radosti a lásky, oslavou míru. Ať jsou pro každého časem otevření se světlu, znovuzrození se v srdci, radování se v duši, milování života, pocitů klidu a míru, jež jako klidné moře občerství naše srdce… Team Inspirála přeje hezké Velikonoce všem…

VIDĚT KRÁSU...

14. 3. 2017 Všechny nás učí být vzdělanými, ne být duševně čistými a vnímat krásu zázraku existence. Učí nás názvy stromů a jména květin, ale neučí nás, jak s nimi máme vstoupit do komunikace, v souladu s existencí. Existence je nepřístupnou záhadou pro ty, kteří ji chtějí analyzovat, rozebírat a chápat. Je otevřená a přístupná pouze těm, kdo jsou ochotni se do ní zamilovat a tančit s ní .. Takže.. pojďte tančit…

JSME SOUČÁSTÍ PŘÍRODY A PŘÍRODA JE BOŽSKÁ ...

18. 2. 2017 Celá příroda nám šeptá svá tajemství prostřednictvím svých obrazů a zvuků. Pokud se začneme dívat a naslouchat prostřednictvím našeho srdce, tak se vjemy, které byly dříve pro naši duši nepochopitelné, transformují do expresivního jazyka přírody.
Příroda je vše, co vidíme: řeky, den i noc, veverka, zatmění, včela…
Nebo lépe, příroda je ráj. Příroda je vše, co slyšíme: ptačí zpěv, řeka a moře, hrom, cvrček. Nebo lépe, příroda je harmonie. Příroda je vše to, co víme, aniž bychom to uměli říci; tak impotentní je naše vědění ve srovnání s její jednoduchostí ..
Vidím sebe samu a vše co se jeví jako živé a také to, co se živé nezdá, jako celek, jež se chová jako jediná propojená přírodní substance. Přírodu vnímám jako to, co jiná náboženství nazývají Bohem, ale ne v tradičním slova smyslu, spíše v neosobním pojetí, kde slovo „příroda“ a „Bůh“ jsou synonyma…
A tak si myslím … pokud je všechno součástí Jednoho, pak bychom byli blázni, abychom odsuzovali, posuzovali, nerespektovali či vytvářeli zlé myšlenky, slova či činy směrem k jakékoliv živé bytosti včetně přírody a země … Ubližovali bychom sami sobě… MITAKUYE OYASIN
(Jitka T.)

ČAS PRO SRDCE...

15. 2. 2017 Tak jako máme oči, abychom viděli světlo a barvy a jako máme uši, abychom slyšely zvuky, tak máme srdce, jež vnímá čas. A všechen čas, kdy srdce nevnímá a necítí, je ztracen, stejně jako v barvy duhy pro slepého nebo zpěv slavíka pro hluchého…

ŽÍT NEBO PŘEŽÍVAT?

25. 1. 2017 Nelze najít vášeň života v průměrném způsobu žití. Nespokojujte se s životem, který je méně než ten, který jste schopni prožívat…

SVÁTKY V KLIDU A V POHODĚ?

22. 12. 2016 Být šťastní neznamená, že všechno musí být perfektní. Znamená to, že jsme se rozhodli dívat se za hranice nedokonalosti… Pohodove vánoce z Inspirály

ODVAŽME SE VĚCI MĚNIT...

20. 11. 2016 Pokud chceme udělat krok dopředu, nebojme se chvilkové ztráty rovnováhy ;-) Podporou na cestě, kterou se rozhodneme jít, je naprostá důvěra v to, co se děje..

NEVĚDOMÉ ABSURDITY LIDSKÉHO BYTÍ...

1. 11. 2016 Člověk je ze všech bytostí největší blázen: oslavuje neviditelného Boha a ničí viditelnou Přírodu. Neuvědomuje si, že Příroda, kterou ničí, je tím Bohem, kterého oslavuje…

CO JE OPRAVDOVÁ SVOBODA?

23. 10. 2016 Opravdu svobodný není ten, kdo může mít a dělat všechno, ale ten, kdo se osvobodí od sebe a uvolní se z veškerého lpění, představ a chtění..

GENIALITA ZÁPADU SLUNCE...

19. 10. 2016 Víte, přijde mi úžasné, že dny končí. Je to geniální systém. Dny a potom noci. A znovu dny. Začínají a končí. Rodí se a pak odchází. Vypadá to jako samozřejmé, ale je v tom obrovská příležitost, je v tom zázrak. A tak tam, kde se příroda rozhodla umístit své vlastní limity, exploduje show. Západ slunce… (Jitka T.)

ŽIJME S ÚSMĚVEM A LEHKOSTÍ....

25. 9. 2016 Milujme opravdově to, kdo jsme a co jsme, dělejme to, co milujme a milujme to, co děláme. Smějme se srdečně sobě samým a usmívejme se na život. Odlehčeme postoj k sobě i k životu a prožívejme co nejvíce vděčnosti. Přitáhneme tak k sobě odpovídající realitu a málo co se nás bude dotýkat..

..NA CESTĚ KE SVĚTLU A LÁSCE...

6. 4. 2016 Není rozvoje vědomí a osobní evoluce bez bolesti. Všude na světě jdou lidé k hranicím absurdity, jen aby zabránili konfrontaci se svou vlastní duší. K osvícení se nepřichází představováním si postav světla, ale vynesením vnitřní temnoty na vědomou úroveň. Kdo se dívá ven, ten sní, kdo se dívá dovnitř, ten se probouzí .. (Carl Gustav Jung)

ŽIVOT JE JAKO ZÁPAD SLUNCE...

24. 3. 2016 .. každý jeho den je jiný. Některé západy slunce jsou hezčí, než jiné, některé jsou barevnější, některé tlumenější až prostoupené melancholií, ale jsou to vždy západy slunce, a jako takové, vždy krásné a jedinečné nás nakonec donutí se usmívat a dívat se na ně s pohádkovým údivem…

..NEJLEPŠÍ LÉK...

23. 3. 2016 Jeden moudrý lékař řekl: „Nejlepším lékem je láska a darovaná pozornost.“… Někdo se jej zeptal: „A co když to nebude fungovat?“ – Lékař se usmál a odpověděl: „Zvyšte dávku“ …

LÁSKYPLNOST JE ZÁKLADNÍ A NEJHLUBŠÍ ESENCÍ ŽENY

8. 3. 2016 Láska bez podmínek urychluje proces léčení. Neexistuje žádný silnější lék. Existují miliony způsobů, jak vyjádřit štěstí, ale je jen jeden způsob, jak být šťastný: MILOVAT.. Drahé Ženy, přejeme vám z hloubky našich srdcí, ať je každý náš den naplněn tímto poznáním.. (Team Inspirála)

ŽIVOT JE CESTA...

2. 2. 2016 Cesta, která v každé své fázi vzbuzuje úžas a údiv. Život a jeho prožívání je potravou pro duši: organizovat a používat vesmírný čas, zažívat chuť hmotné reality, učit se, padat a vzestupovat, jít a vyvíjet se, objevovat neprozkoumané obzory. Život jsou slova, zvuky, obrazy, emoce, naděje, zklamání, znovuzrození. Žít znamená objevit, kým skutečně jsme…

..VZLÉTNOUT A LETĚT...

2. 1. 2016 Láska a respekt k sobě z nás dělá rebely a revolucionáře; dává nám křídla, abychom vzlétli, přináší nám inteligenci, abychom porozuměli věcem a nenechávali se více nikým klamat, využívat a utlačovat..

ODVAŽME SE ŽÍT... (a nejen přežívat)

18. 12. 2015 Jděte a nechejte příběhy, čiže život, ať se vám děje a pracujte s těmito příběhy vašeho života, nalejte na ně znova vaši krev a vaše slzy a váš smích, dokud nezačnou vzkvétat, dokud nerozkvetete (Clarissa Pinkola Estes, Ženy, které běhaly s vlky)Důvěřujme, že se vždy děje přeně to, co se dít má. Odvažme se prožívat vztahy i život naplno a učme se poznávat jejich smysl, posunovat se krok po kroku dopředu a tak dojít postupně k pohodě, k radosti a ke vnímání krásy v sobě, ve vztazích i v životě..

JAKÁ JE NAŠE SPOLEČNOST?

13. 12. 2015 Společnost není nic víc než to, co jsme my a v jejím čele jsou ti, kdo jsou odrazem nás, našich myšlenek, našich přesvědčení a našich pocitů. Společnost se od nás neliší.Pokud se ocitáme v situaci konfliktu, pokud jsme nenasytní, závistiví, strachuplní, vytvoříme společnost, která bude odrážet tuto situaci. Dříve tudíž, než vytvoříme jakýkoliv pocit, myšlenku a emoci a než vypustíme jakékoliv slovo, podívejme se do sebe dovnitř a postarejme se, aby to, co vyjde od nás směrem ven, bylo namísto strachu a posuzování odrazem důvěry, soucitu a lásky. Vše je propojeno – MITAKUYE OYASIN

ZPOMAL SVÉ REAKCE..

27. 10. 2015 Před tím, než promluvíš, zeptej se sám sebe, zda to, co chceš říci, odpovídá pravdě, zda tim někomu neublížíš, zda to má význam a nakonec zda tím, co chceš říci, má smysl rušit ticho … Slovo je nasměrovaná energie, která v tomto prostoru ovlivňuje nejen naši realitu. Být vědomý znamená také převzít zodpovědnost za vlastni slova..

 

ITALSKÁ AROMA-TERAPEUTICKÁ LINIE „ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI“ pro vědomou péči o kompletní fyzicko-psychicko-emocionální harmonii se zrodila na základě vnitřního hledání a objevování. Je ideální možností pro vědomou péči o fyzické tělo a psychické a emocionální aspekty člověka zároveň. Každá řada je věnována legendárním či mytologickým bytostem, jež přímo charakterizují pocity a účinky, které přináší.

 • Vlastnosti každé řady jsou spojeny s vybranou konkrétní aromaterapeutickou směsí, jež využívá funkční působení esenciálních olejů na mentální, citovou i fyzickou úroveň člověka.
 • Každá řada je vyvinuta tak, aby působila na konkrétní energetické centrum – čakru a na oblasti, jež ovlivňuje.
 • Záměrem je vytvářet produkty, jež působí nejen na tělo fyzické, ale i na těla jemnohmotná darujíc tak kompletní harmonii a blahobyt a jež jde daleko za pouhý kosmetický výrobek.
 • Celá linie podporuje přijetí a lásku k sobě a k ostatním, otevírá srdce, podporuje vlastní přirozenost, sebevyjádření a sebedůvěru, celkovou hojnost i spojení se s vyšším vnitřním vedením.

NOSNÝM PRODUKTEM TÉTO KOUZELNÉ LINIE JSOU TĚLOVÉ A MASÁŽNÍ OLEJE:

Italský výrobce přírodní kosmetiky Erboristeria Magentina vychází u této linie z poznání, že přírodní oleje jsou pro lidskou kůži přirozenější, než zaužívané krémy a mléka. Využívá celostního pohledu a hlubokých znalostí fungování a potřeb systémů lidského těla ve všech jeho úrovních spolu se znalostmi vlastností rostlinných olejů a esenciálních olejů, které nám daruje matka příroda.

Oleje jsou skvělé jak pro masáže, tak pro péči o pokožku těla po koupeli. Pro optimální hydrataci doporučujeme nanést olej na ještě vlhkou kůži a jemně vmasírovat. ˇ Oleje pokožku nemastí, po několika málo minutách se krásně vstřebají a zanechávají ji vláčnou, hebkou a příjemně provoněnou. Oleje harmonizují nejen tělo fyzické, ale i jemnohmotná těla (éterické, mentální, emocionální a další).

.

"DALŠÍ PRODUKTY AROMA-TERAPEUTICKÉ LINIE ANDĚLÉ-VÍLY-ELFI-ESEJCI:

PARFÉM

SPRCHOVÝ GEL & ŠAMPON

OSVĚŽOVAČ PRO INTERIÉRY „MAGIC“ S BAMBUSOVÝMI TYČINKAMI

VONNÉ TYČINKY

.

ŠÍŘENÍ A DISTRIBUCE PRODUKTŮ:

Od r. 2017 spolu s uzavřením dohody o zastoupení produktů Erboristeria Magentina pro Českou a Slovenskou republiku začínáme utvářet spolupráce s těmi, koho tyto produkty přitahují a s těmi, kdo je milují podobně jako my. Našim záměrem je vytvořit funkční síť, prostřednictvím které se mohou šířit všude tam, kde mohou přinášet péči, radost, příjemné pocity i podporu. Produkty je možné pořídit jak pro osobní potřebu, pro použití při aktivivitách spojených s péčí o těla a tělíčka, v masérských studiích či ve wellness centrech a také pro jejich další šíření pro ty, kdo vedou skupiny, kurzy, holistická centra apod..

Popis jednotlivých produktů najdete ZDE

Těšíme se na vás a přejeme spoustu potěšení a příjemných chvil s aromaterape­utickými produkty…

© Inspirála | Mapa stránek | Napište nám | rss RSS Úvodní stránka | rss RSS Myšlenka pro každý den...